Skip to main content
Hide Articles List

10 articles on this Page

HUMBOLDT PARK. CHICAGO. ILL.…

News
Cite
Share

HUMBOLDT PARK. CHICAGO. ILL. I Gan Wm. Ishmael Jones. I Ychydig amser yn ol, daeth gair i Mr. H. W. a Caradog Thomas, dau frawd, yn eu hysbysu am farwolaeth eu hanwyl gefnder, sef Mr. Arthur Jones, mab Mr. R. Peter Jones, Bryn- goleu, Penygroes, G. C., ar faes y frwydr rywle yn Ffrainc. Ymunodd a'r fyddin yn Canada i ymladd dros el wlad. Yr oedd ganddo lawer o gyfeill- ion yn yr Unol Dalaethau, Canada a Chymru. Mae hiraeth mawr yn myn- wes y brodyr uchod ar ei ol. Hefyd daeth newydd pruddaidd i ,Mr. Wm. Morris, 3311 Pearce Ave., yn eu hysbysu am farwolaeth Richard Hugh, ei frawd ieuengaf, 23 oed, ar yr un maes. Clwyfwyd ef yn un o'r brwydrau, a phrofodd yr archollion yn angeuol iddo yn mhen dau ddiwrnod. Brodor o Mynytho, ger Pwllheli, G. C., ydyw Mr. Morris, a daeth efe a'i briod i'r ddinas hon o Toronto, Canada, ych- ydig amser yn ol. Mae cydymdeimlad cvffredinol a'r oil yn eu hiraeth a'u galar. Xewydd galarus arall oedd hanes ymadawiad sydyn ac annysgwyliadwy Mrs. Elias Jones, Gerasim, Llanfair- fechan, G. C., trwy weinidogaeth yr angeu. Merch ydoedd i'r diweddar Mr. a Mrs. Thomas Hughes, Pantyrafon, Llanfairfechan, G. C., ac ymddengys ei bod yn ei hiechyd arferol Mai yr 8fed. Yn y prydnawn tarawyd hi yn eithr- iadol wael ac ehedodd ei hysbryd at yr Hwn a'i rhoes cyn i'r meddyg gyr- aedd, yn 57 oed. Gadawodd i alaru ar ei hoi ei hanwyl briod, pedwar brawd ac un chwaer yn Nghymru, sef Thomas, Hugh, Owen, Llewelyn a Catherine Ann; hefyd dau frawd yn y ddinas hon, sef Mr. John Hughes a Mr. R. R. Hughes. Cydymdeimlir yn fawr a'r brodyr sydd yma pan mor bell oddi- wrth eu hanwyl chwaer; yn rhy bell i dywallt deigryn ar fedd yr hon oedd \mor agos at eu calon. Yr Arglwydd fyddo yn nodded i'r teuluoedd oil y tu yma a thu draw i't mor; a hyderwn y derbyniant nerth i ymorphwys yn llwyr ar addewidion Duw yn Nghrist lesu. Drwg genym fod Mrs. John Hughes, 1725 Spaulding Ave., yn wael ei hiech- yd er's misoedd. Nid ydyw yn gallu myned allan ond ychydig iawn. Ad- feriad buan ydyw ein dymuniad a'n gweddi.

YMCHWIL AM OLEUNI.

POSTVILLE, NEB. I

) - WAR ATLASES.- I

WIL HAPUS.

IY DIWEDDAR R. E. PRITCHARD.…

[No title]

PWLPUD Y DRYCHi

MONTREAL. CANADA.

I Y DINESTIJD AMERICANAIDD.