Hide Articles List

7 articles on this Page

MARWOLAETH DWY GYMRAES YN…

News
Cite
Share

MARWOLAETH DWY GYMRAES YN RACINE, WIS. Gan R. D. Evans. Mrs. Lizzie Jones. Gorchwyl pruddaidd ar lawer ystyr ydyw ceisio ysgrifenu y gair diweddar o flaen enwau rhai ieuainc, wedi eu tori i lawr yn nghanol eu defnyddiol- deb, megys. Dyna sydd yn rhaid i ni wneyd gyda Mrs. Jones, torwyd hi i lawr yn nghanol ei dyddiau, cyn gor- phen o honi fagu ei phlant bychain. Bu raid iddi hi eu gadael i eraill i of- alu am danynt. Anhawdd ar lawer adeg ydyw esbonio troion o'r fath, ond rhaid i ni "gofio fod dyben ac am- can i droion chwerw yr anialwch. Ganwyd Mrs. Jones yn Tyddyn Du, Bontnewydd, ger Caernarfon, Gog- ledd Cymru, Tachwedd 6ed, 1877; en- wau ei rhieni, Robert a Jane Jones. Bu ei thad farw rai blynyddau yn ol. Cafodd ei dwyn i fyny mewn awyr- gylch grefyddol, a chadwodd yn ffydd- lawn i addysg boreu oes trwy ei byw- yd. Chwefror 12fed, 1903. ymbriod- odd gyda Thomas Jones, mab y diw- eddar Thomas R. Jones fu am flynydd- au yn feistr tloty Caernarfon. Daethant i'r wlad hon yn y flwyddyn 1910. gan aros ychydig yn Chicago, yna daethant i'r ddinas hon. Diau mai ychydig o gysuron bywyd a gaf- odd wedi dyfod i'r wlad yma, gan na bu ei hiechyd yn dda, ac heb iechyd. ychydig o fwyniant a allwn gael mewn bywyd. Ymdrechodd ein han- wyl chwaer yn galed i geisio magu ei phlant. a hyny yn nghanol llawer o wendid corfforol. Cafodd gystudd cal- ed iawn y flwyddyn olaf y Ibu fyw, ac awyddai lawer am gael gwellhad er mwyn ei rhai anwvl, ond mynd i lawr yn raddol yr ydoedd, a phan ddaeth i ddeall nad oedd gwellhad yn bosibl, fe ymdawelodd i'r drefn. Yr oedd yn gymeriad hynod o bryd- ferth, yn dawel a llednais. Aberth- odd lawer er mwyn el phlant bychain. a diau y bydd gan y rhai hynaf gof anwyl am eu mam. Y Beibl a'r llyfr emynau ydoedd pob peth ganddi y misoedd olaf, ac adroddai ranau hel- aeth o honynt wrth ei pherthvnasau a'r rhai fyddai yn ymweled a hi. Yn pier, yr oedd yn un o'r plant, a chan- ddi bob sicrwydd y cvraeddai y wynfa nefol yn ddyogel. Cysur mawr i'w ipherthynasau ydoedd y profiad uchel p feddai. a'r tawelwch a'r amynedd gyda nha un y dyoddefodd ei chys- tudd blin. Ymorphwysai ei henaid yn gyfan gwbl ar aberth Calfaria, a thrwy haeddiant vr Tesu y cafoddi ei gollwng i'r wlad lie na raid iddi ddy- oddef mwy. Bu farw Mai 19. gan ad- ael mewn galar ar ei hoi pi phriod, tri o blant 'bvchain. R. T.. Eirwen. a Hugh 0 Hefyd ei mam a dwy chwaer, na rai fu vn igweini evda ffvddlondeb mawr arni yn ystod ei cbvstlifi-d. Cy- merodd yr angladd le ddydd Llun, Mai 22ain. Cynaliwyd gwasanaeth vn y tv. y Parch. Owen O. Jones, West Allis. yn gweinvddu. Claddwyd hi yn Mound Cemetery. Huned mewn bedd. n chaffed y perthvnasau oil nerth i ddal y brofedieaeth. ac i ymddiried yn fwy llwyr nag erioed yn eu Ceid- wad. CDymunir ar i bapyrau Caernar- fon wneyd sylw o'r uchod.) Mrs. Marv Jenkins. Chwith genym weled yr hen sef- ydlwyr yn cael eu cymeryd ymaith y n a ill ar ol y Hall, fel erbyn hyn y maent wedi myned yn ychydig mewn nifer. Mae colli hen sefydlwyr, rhai fu yn ffyddlawn a gweithgar yn hanes yr eglwys Gymreig yn golled fawr, ac anhawdd ydyw cael rhai i lenwi eu lie mewn defnyddioldeb. Ganwyd Mrs. Jenkins yn Gronant. Dyffryn Ar- rUidwv, swydd Feirionydd. yn y flwyddyn 1833. Enwau ei rhieni yd- oedd Richard a Catharine Roberts. Daeth i'r wlad hon yn 1853, gan sef- ydlu yn y ddinas hon, lie y treuliodd y gweddill o'i hoes oddigerth rhyw wyth mlynedd y bu yn byw yn (Min- neapolis, Minn. Ar el dyfodiad i'r ddinas, ymaelod- odd a'r eglwys Gymreig, a pharhaodd yn ffyddlawn i bob moddion o ras tra y daliodd ei hiechyd. Yr oedd ei sel yn fawr dros yr Ysgol Sabbothol, ac o honi y bu yn aelod am flynyddau lawer. Carai ddarllen y Beibl, a myf- yrio yn ei wirioneddau. Yr oedd yn hoff o'r bregeth, ac yn wrandawr as- tud a meddylgar, ac yr oedd ei medd- wl a'i ph-arch i weinidogion y Gair yn fawr. Gwnaeth yr hyn a allai er hyr- wyddo pob symudiad daionus yn ein mysg, ac awyddai am weled crefydd Tesu Grist yn llwyddo. Yr oedd yn gymeriad tyner a charedig, a gwnaeth lawer i gysuro a chynorthwyo rhai mewn cyfyngder a phrofedigaeth. 0 herwydd sefyllfa ei hafiechvd, yr oedd wedi ei symud i un o ysbytai y ddinas er's tro, ac yno y dyoddefod'd ei chys- tudd olaf yn dawel ac amyneddgar, gan ymddiried y cwbl i'r gwr a garodd mor fawr trwy ei hoes. Bu farw ddydd Llun, Mehefin 5ed, yn 83 mlwydd oed, a chladdwyd hi y dydd Gw-ener dylynol yn Mound Cemetery. Cynaliwyd gwasanaeth yn y caipel Cymreig. pryd y gweinyddwyd gan y Parch. John E. Jones, South Side, Chicago. Siaradodd Mr. Jones yn uchel am gymeriad yr ymadawedig, ac am y lie anwyl oedd iddi yn nghalon- au Cymry Racine. Gadawodd i alaru ar ei hoi ddau fab, ac un ferch, sef Richard Jenkins, Minneapolis; Griffith Jenkins, Racine, a Mrs. Kate Jane Roberts, Sheffield, Canada. Bydded iddynt gael nerth i ddal y brofedig- aeth ac i ymddiried yn fwy llwyr yn y Gwr sydd yn eiriol yn y nef ar eu rhan. -0-0

Younfrstown. 0.I

SAN FRANCISCO. CALIF.I

NODION 0 PHILADELPHIA. PA.

Advertising

NODION 0 NANTICOKE. PA. I

Advertising