Skip to main content
Hide Articles List

23 articles on this Page

"Y CELT .A'R EGLWYS."

News
Cite
Share

"Y CELT .A'R EGLWYS." Difyrus i'r eithaf oedd gan '"jTyrddinfab" ddar- llen a ganiyn yn y "Celt" (Llundain) am yr wyth- nos ddiweddaf. Am y Cyfrifiad Crefyddol y mae yn chwerthinus i'r eithaf. Beth am y lol fod yr Ytn- neillduwyr yn "nine to one" i'r hen Eglwyswyr yng Nghymru? Stand to your guns, Jackyddiaeth, and boast a little less. < RHIFO'R BOBL. !Myn yr Arglwvddi gael Cyfrifiad Crefyddoi o bobl y cTeyrnas hon y flwyddyn nesaf. Cymer y Cyfrifiad Cyffredinol le daechreu Ebrill, ac yn y papyrau sydd i gael eu parotoi yn ystod y gauaf dvfodol. mae'r Ty Uchaf wedi penderfynu y dylid cael colofn newydd, yn yr hon y gall pob person diat- gan i ba enwad y mae yn perthyn. Ond ni wneir y mater yn beth gorfodol. Bydd pob un at ei ryddid i ateb y ewestiwn ai peidio, felly prin y credaf y bykid o un lies gwirioneiToal. Ar y goreu nis gall rhagor na bod yn fath o gadarnhad i'r ffigyrau a gyhoeddwyd eisoes gan y gwahanol sectau cref- yddoi. Yr Esgobion Cymreig yn Nhy'r Arghvyddi yw y rhai sydd wedi dadleu daeraT uros y cyfrifiad r'refyddol hwn. Gwyddarit hwy yn dda beth fydd y canlyniadau yng Nghymru os cerir y peth i weithrediad. Gwyddant, yng nghyntaf, nad oes neb a hawlia ei fod yn perthyn i unrhyw enwad Ymneillduol oni fydd vrt aeTod cyflawn or enwad hwnw. Nid oes hawl gan wrandawr mewn cApel Metliodistaidd neu Fedyddiol i osod eu hun i lawr ar bapyr swyddogol ei fod yn Fethodist neu Fed- yddiwr. O'r ochr arall, gall pob un. fel dinesydd plwyfol. hawlio ei fod yn aelod o Eglwys Loegr. Yn yr ail le, gwyr yr Esgobion Cymreig yn dda fod adran luosog o'n gweithwyr gwledig heddyw na feiddiant ddweyd ar goedd eu bod yn ddim ond Eglwyswyr, er nas mynychant un lie o$ddoliad y naill flwyddyn ar ol y llall. Ond er fod yr Ar- gwyddi yn awyddus i sicrhau'r cyfrifiad hwn. prin yr ydym yn credu y caniafeir eu cais gan aelod vu Ty'r Cyffredin. ADDAW GORPHEN. Sibrydir ar lawr y Ty ddeclaeu yr u .dinos fod yin mryd y Ddirprwyaeth ar F E y -q yng Xghymru gyflwyno adroddiad cyflawn cyn yr ¡[<('S' yr ymwahenir dros y gwyliau. Prin yr ydwyf ;n credu fod hyn yn bosibl, canys y mae lluaws o bynciau heb eu penderfynu eto gan y Dirprwywyr, ac nid rhywbeth i'w ddanfon allan ar antur ydyw camgymeryd ni welir yr adroddiad allan tan y camgvnieriad ni welir yr adroddiad allan tan y Nadolig, ac er mwvn sicrhau hyny rhaid i rai o aelodau y Ddirprwyaeth gydymffurfio ag amryw bethau nad oes a wnelont a phwnc Dadgysylltiad yng Nghymru. Y MESUR CYMREIG. Iaf"n amheus genyrn a gyflwynir y Mesur Dad- gysylltiad liyd nes cael digon o amser i astudio ffigyrau adrotldiad t- Ddirprwyaeth Eglwysig, a chan nad oes gobaith y gellir gwneyd a fath Fesur yn Ddeddf yn ystod y flwyddyn ddyfodol, hwyrach fod aelodau y Ddirprwyaeth yn teimlo nad oes eisieu brysio gyda'r gwaith o gwbi.Y Celt," Llundain.

PENBOIR

---_-----------------------------------------------ER…

PROPERTY SALES,

Advertising

NODIADAUI

DIRWEST A GOBFODAETH

LLANGELER

. 'OWEN DAFYDD, BARDD CWMAMMAN…

AT EIN GOHEBWYR.

Advertising

I LANDEILO

LLANDYSSILIOGOGO

FELINDHE A'R CYLCH

PENNILLION HIRAETH

PENNILLION COFFADWRIAETHOL

Advertising

[No title]

CLERGY ORPHAN CORPORATION

Advertising

IMAESTEG CHA IR EISTEDDFOD

MANORDEILO

[No title]