Skip to main content
Hide Articles List

14 articles on this Page

FREFILAN

News
Cite
Share

FREFILAN GUILD ST. ILIAX.—Nos Fercher, Rhag. la.f, syn- lialiwyd yr ail gyfarfod yn nghyfres y Guild yma, o dan lywyddiaeth Mr. Llew. O. Daviea. Ecbyn IWIl y mae arwyddion amlwg fod dyfodoi dieglaer o Jluen y cyfarfodydd yma, yr hyn rydd lawenydd nid Aivchan i'r pwyllgor. Fel y eylwais yn fy nodiadau Maenorol, y mae y cyfarfodydd yma yo amrywiol o Tan en natur; oherwydd cawn, ar wahan i'r ddar- iitii a. draddodir, amry wganeuon ao adroddiadau iiefyd; felly y bu y noaon dan sylw. Y darlithydd fu mor garedig a. dyfod i'n dyddori yn y oyfarfod hwn oedd y Parch. W. Morgan Jones, M.A., IJan itedr, a ihestyn ci ddarlith oedd "Giraldua Cam- l>rensis," neu, fel y dywedodd Mr. Jones, "Gerald y Cymro." Gymaint oedd dyhead y oylch am jurly\vc<l y cymeriad hwn yn cael ei ddadgaddio i lti. nes y bu yn attynfa pobloedd lawer, a'r oanlyn- iad oedd ysgoldy llawn. Gan testyn hanesyddol yiloedd, y mae yna bosiblrwvdd ei fod i lawer yn ymddangos yn sych ao anadeiladol, ond yr oedd y dull meistrolgar y traddododd y dariithydd y te<styn, a r ddiw.yg dymunol a roddodd am dano, yn ei wneyd yn ddyddorol dros ben i'r mwyafrif, oher- wydd gwnaeth y darlithydd ei ran yn ganmoladwy. Yn yehwanegol at y ddarlith cawsom unawdau gan y Mri. Evan Davies, Dolbwba, a Walter Talsarn Jones, Talsarn, ynghyd ag adroddiadau pwrpafiol a fnedrus gan y ddwy eneth fychan Miss Mary Jane Jones, Talsarn, a Lizzie Mary Lewis, Penion. Ar ddiwedd y cyfarfod talwyd pledlais wresog o ddiolehgarwch i'r darlithydd, a phawb fu yn cy- rhan gyhoeddus yn y cyfarfod gan Mr. Ben Davies. Berthnoyadd. ac eiliwvd mown dtill hapus gart Mr. J. Richards, Tymawr, a therfynwyd datganiadau cenedlaethol arferoi. PRIODAS.—Dydd Mawrth, Rhagfvr 7fed, unwyd nwwn glan briodas, yn Eglwys Trefilan, Mr. John Evans. Dolbwba, a Miss Agnes Davies, Llwynbrain. Y n blygeiiiiol iawn clywyd mynych ysgwydiadau tanddaearol effaith y cyflegrwydd ,0 ba rai yr oedd ilifer nid bychan. Yn yehwanegol at yr arwyddion yma o ddymuniad da i'r par ieuanc, gwelid ar hyd y ifordd, o dy y briodasferch hyd yr Eglwys, fynych fwaau amryliw yn grogedig groes i'r Uwybr, ao erbyn yr amser yr oedd y cwmni i gythaedd yr Eglwys, yr oedd crynhoad neillduol wedi dyfod yn jiu'hyd, oil yn dymuno yn dda i'r ddau oedd o hyn allau yn, barod i fyned drwy yr hen fyd helbulus hwn law yn law. Gwnaeth y Parch. T. 0. Edmunds ran yn foddhaol, ac ar derfyn y gwasanaeth cyfeiriwyd yn ol i dy y briodasferch, lie yr oedd gwlecfd ddcniadol dros ben yn disgwyl, y cyfan o dan gyfarwyddyd Miss Davies ,Berthnoyadd, a Mrs. <icorge, Gwynfryn. Yn y prydnawn yr oedd yr holl ardal wedi ei gwahodd i fwynhau a ohyfranogi o S'arcdigrwydd a darpariadau y wraig ieuanc, ac yr oedd yn naturiol i'r beirdd fanteieio ar y cylleusdra. f'afwyd y dymuniadau arferol gan y beirdd adna- hyddus hyn—Mr. Evan Davies, Dolbwba; Ben Davies, a Mr. Enoch Evans, Hawthorn Cottage. (iofod a balla i mi roddi crynodeb o'r anrhegion a dderbyniodd y ddau, ond yn ol yr hyn a welwn, gall- wn feddwl eu bod ill dau yn barchug dros ben, yn jwIl ac agos, wrth yr arwyddion oedd yn dystion o'r ffaith hon. Gallaf ddweyd yn ddifloesgni mal dymuniad eu cydnabod yw, iddynt weddill eu •hoes mewn mwyniant a chysur. NODACHFA.—Dydd Mercher, Rhagfyr Bfed. drwy ddiwydrwydd diwyro a diflino y Parch. T. C. a Mrs. Edmunds, cynhaliwyd bazaar" hynod o iwydd- ianus yn yr ysgoldy. Yr oedd hyd yn oed yr elfen- au ei hun yn edrych i lawr gyda boddhad ar yr yimryrch yma, oherwydd ynghanol ystormydd o wlad ac eira, cawsom y dydd hwn yn sych a thesog ranol haf, a mawr y cvmhorth fu hyn fel rlian o twyddiant y cynulliad. Er ys amryw flwyddi bell- yr ydym ni wedi cynefino a'r cyfarfodydd yma, ond gymaint yw ein cynefindra, yr ydym er hyny yn edrych yn mlacn gyda awydd a bias am dano; a clivri gyntcd a y clywic .swn ei fod l'w gynal, yr vih-m o'r dydd hwn yn dechreu cynilcs oberwydd beb hyn 'dyw ein presenoldeb o fawr ties yn Tre- filan, ac mi greda i fod cynilo mawr wedf bod yn y evfamser, oherwydd ar y dydd yma ni fn erioed yn Trofilan gymaint o bobl ago ysbryd tyframi^a chy- tiorthwyo. Yr oedd pawb yn ymddangos i mi fcl no yn Carnegie, neu Rockefeller, ne-o. Rothschild, lion ryw un tebvg, a gellasid yn hawdd weied yn iu uraffedig ar wedd foddhaol Mr. a Mrs. Rdm -da 4'U bod yn ystyried eu hun yn cael llawn tai am en boll lafur, a'u trafferth. a'u 'dberth, a'u treubaa cr gwnevd y mudiad yn Iwyddiant ani y dydd 8e yn irymhorth arianol gyferbyn a'r trenliau eribyd sydd vn fael ei roddi o bryd i bryd ar yr ysgol ddyddiol. ynizliyd a'r adeilad perthynol iddi, ond gymaint roddir o feichiau gan y Cyncrhor Siro!. Dioleh yr vdym hyd yn hyn drwy gymhorth ein parchus Reithor a' i briod, yn cael eu cefnogi yn ardderehog liob ameer sran bell ac agos, Eglwyswyr fln Ymneill- •luwvr, wedi bod hyd yn hyn yn alluog gyflawni v cyfan a ofynir, a mawr yw y rhwymaJi sydd arnom "n Trefilan i gydnabod hvn i deulu y Rheithordy.— 1.0.D.

LLANWENOG

WIlL CF THE LATE MR. LLOYD,…

[No title]

A REVIEW OF AGRICULTURE DURING…

MARKETS

Advertising

ADVENT ORDINATION

Advertising

CARMARTHEN COUNTY

. CARMARTHEN BOROUGH

. VALE OF AERON

!WEST CARMARTHENSHIRE LIBERALS

Advertising