Skip to main content
Hide Articles List

14 articles on this Page

BAHUD»NIAETH

News
Cite
Share

BAHUD»NIAETH PENNILLION ¡y. Liylun^oddwyd gan gyfaill i Miss Mary Jane. Richards, Lisbourne iiouse, Llanwrtyd Wells, ar ei iinuiad inewti gian briodas a Mr. Eran Phillips, Cilycwm, Lianymddyfri, Hydref 20fed. .19(18, BOKEc ii BRIODAS. iliiwdd yw caiin ar adegau, O'r bo.euuu^u uyd yr hwyr; Dyma iinau u uccuitu arni, Pryd 1 orpno. n a wyr; Majy Jane a, i iJdf od hawddgar, 15yna uostyu wi o gan- Te-ayn bYuU w..i^i.anoi Hydref Y Il rhoi Ccnus- .j 11 ar dan. 0! mae Hyure-< ddeiliant, t.'yda'i scuuu^ki, wlaw, Yn difwyao lJLL<hU r ddaear, Maent yn g »j « u ar bob Haw; Und 06 yciyiiu yn gwywo, Ae yn prjSf tyn d yn hen, (iwelaf iluaou sj a antarvvol Yn nghynw wv Alary Jane. Mae eich seren va awr yn gynhes, Ac yn enia.5, oiud Cotiwch gau" t unaiad hwnw Fyth i loogi 11 danilwyth fyw; 0,. daw gfty.j.uniu croes 0 i-ywie, Gadeweli iuuviu-deuent hwy, Und ymdrcvlit.-i.-n dan bob crocswynt Wneyd i'r uaaiiwyth losgi'n fwy. Pwv sy'n hueciciu pub bendithion Wrth roi cam .'r aewydd 'stad, Ond yr eneth iun Iliniaru 1 C'yfyngderau mam a thad? 0 f&rdU<idvu<i J bnodafi Hyd at ll'['3 y "wynfa wen," Rhoed y nefoedd fyth-gyfoethog- Ei bendithioa ar eich pen. Pan fo'r gwr yn cyrhaedd cartref, Wedi gorpheu diwrnod gwaith, Poed y tegeil yn ferwedig I gael to a theisen fraith; Wrth ei wo] d o draw yn dyfod, Eitha' peth i Mary Jane Fydd ei gyfarch ar y trothwy Gyda'i bythol serchog wen. Os bydd awydd "tynu mygyn" Ar y gwr 'nol d'od i dref. l'urion peth i r Wl aig roi matchcn Wedi ei thanio iddo ef; Cofied hi fod smocio weithiau, Nes bo'r lie yn llawn o fwg, Yn troi'n joddon bendigedig I ddychrynu'r "ysbryd drwg." Arfer ambell wraig vn fuan Yw ffarweho a'r Ysgol ul. Dywed yn ei luaith yn groew Nad yw'n rhan o'r "llwvbr cul"; nud bydd athraw ar ryw ddosbarth, Pa mor [>< !iaa fydd ei ddawa, disgwvl gweled rhywun Kto'n para'n ffyddlon iawn. Difyr yw y daith yn cychwyn, Bocd yn ddifyr ar ei hyd; Hhoed y nefoedd i chwi beunydd Fodd i ganu "gwyn ein byd"; (I wynion fvddo oriau'ch bywyd, ymdeithiad yn ddigtwy' Tua gwlad y gynau gwynion, Lie mac Uu o hen gyfeillion Yn eich disgwyl atynt JIWY. ER COF AIIJ Willie Morgan, gynt o Parkside, Llansadwrti. WJ, fani gyiaill Willie, A ddaeta 1 Don ei daith; Dy corpa sy a uawr yn gorphwys 0 fewn y graian iairh; Dy eauid W.;Ul hedeg I fewn i t aeluedd fry, I ganu per anthemau Am goncwcsi Caifari. Ti gc'st dy fore Odtii wria ay waith i gyd, Rhy clyner noayn oeddet I fyw mewn hyn o fyd; Diangfa ge et ar gyatudd A phtvhod o bob rhyw, 0 fewn l'r Ganaan hyfryd A'th wusg yn wen ei lliw. is gwyduom pryd daw angeu 1'n cwrud uiewn hyn o If; Ni wyduom pryd daw Iesu I'n galw tua thre'; Efaliai pan yn dechrcu Rhyw gyeawyn ar ein taith, Y cawn em galw I dragwyauoideb aith. Alae hyny'n dweyd i ninau, n egiur ac yn hy\ Am barotoi ein hunain I fyn'd ir Ganaan fry; 'Xawr tra iochyd yn cut corph, A thra bo'n traed yn rhyJd, ■O eeisiwn iachawdwriaeth, Gafaelwn am y ffydd. Trwy ffydd yr awn i fyny, Fel Willie'n hardd em lliw, I ganu ar ein telyn, "Gogoniant byth i Dduw, Am arwain trwy'r anialwch Ryw ddynion fel nyni, Ac am yr aberth mawr Fu ar Galfaria fry." Chwi deulu, ymgysurwch, Na wylwch hwy, bachgen wedi hedeg Uwch pechod, poen, a chhn". A huno yn yr Iesu I'r boreu mawr a fydd, Pryd deuwn ni i fyny O'n rhwymau oil yn rhvdd. Ap YFA LLINELLAU Ar briodas Mr. T. H. Adams a Miss Salty Lewis, Llansadwrn. Hen lencyn ydoedd Thomas, A chwiliodd fro a bryn, Ond methodd gael ei feinwen Cyn iddo ud od ffordd hyn; Fe chwiliodd Bob tipyn, meddai fo, Ond methodd dd'od o hyd I'r un a wnaethai dro. Ond o'r diwedd daeth o hyd I'w feinwen deg a lion, Ei a'i fryd aeth arni, A'i galon rodd i hon: A dvwedodd yn ei feddwl, Cyn gyntcd gwelodd hi. "Mai Sally fyddai'i gydmhar, Yn wir, Oti delai hi." t Bu yno yn dyfeieio Am dymor barh, wir, Ond methu cr ei ddyfais A chael atebiad clir; O'r diwedd dywedodd hirliau ( Yn eglur ac yn hy', ■"Fv nghalon a enillaist, Fy serch a roes i ti." A myned wnaethont wedyn, A hyny yn y fan, ( I uno mewn priodas Yng nghapel bach y Llari; Ac yno wrth yr allor Cylymwyd hwy yaghyd, I gyd dsnfaelu bywyd Tra'n byw mewn hyn o fyd. Fy nymuniad ichwi 'nawr, A llawer gyda. mi, Yw aelwyd fach gysurus, A phlant i lanw'r ty; A gwenau Duw fo arnoch Tra yn y byd yn byw, A dysgweh eich plaut bychain I gadw deddfau Duw. Ar YFV), DCCHAKGERDD-" Y XHW." IBuddugol yn Eisteddfod Henllari Tachwedd 13cfr, 1909. Cyhoeddir ar gais Ysgrifenydd ? -) Bwyllgor.) Oymdeithas ga'i dosbarthu'n Deuluoedd fawr a man, A meddant ag eithrio uiabell un, Nodweddion ar wahan; Ond o'r holl deuluoedd, mi gvmraf fv lk Ma i'r teulu rhyfeddaf yw teuhi y ''Nliw." Rhyw bobl gvmy.^rr ydv'r Nhw, 0 dddald geifr, a blciddiaid; Xis gellir pwyso arnyn' nhw, Nac ynddynt roi yinddiricd. Tra llyfent. chwi ddoo, o'r coryn i'r traed corniant chwi heddyw, a cheisiant eich yiraed. Kid ydy'n nhw yn byw Mewn unrhyw lo neilkfuol find er holl ddiffygion y Xlnv, Mae'n dda i ni bawb eu bod Nhw, Fe safai y byd, a ninau 'run pryd Pe collid hen deulu v Xhw. flcTj deulu y Nhw, hen v Xhw, Mawrygwn lien deulu y Nhw. JIpu deulu ¡'JI Nhw, Rhai mawr "eu cyiawvnas ïn Nhw, Anuhrefnus fai'r byd, drwyddi g-ytl Pc cleddid hen deulu y Nliw: Hen deulu y Nhw, hen deulu y Nliw, Bendigion hen deulu y Nliw. Waoth beth dd'wpdwn ni, 'Run fath ydy'n Nhw, 'Run fath fyddan' Nhu P'un yma neu acw, i fyny neu waered, y" ol neu vmlacn. Y Xhw ydy'n Nhw, a'r Xhw fyddan* Xhw. W. GroWE

LLIDIADNENOL

CASTELLNEWYDD-EMLYN A'R CYLCH

LLANDYSSUL

T BETTER TO WORK THAN RUST

Advertising

CARMARTHENSHIRE ANTIQUARIAN…

Advertising

Advertising

.. MARKETS

Advertising

FUTURE OF FISHGUARD

A GOOD THING FOR CARMARTHEN…

CARMARTHENSHIRE ANTIQUARIAN…