Skip to main content
Hide Articles List

16 articles on this Page

NODIADAU

News
Cite
Share

NODIADAU [GAN GWYLIBDYDD."] Y mae trefniadau yn cael eu gwneuthur drwy hyd a lied y wlad bellach gogyter a'r Etholiad Cyffredinol eydd wrth y drws. Y mae yr ymgeiswyr Llafur yn cael eu gwthio o'r neiildu, un ar ol y llall, er mwyn rhoddi mantais well i'r ymgeiiwyr Rhyddfrydig i ddal eu tir yn y frwydr. Bloeddir am undeb er mwyn gwrthsefyll Ty yr Arglwyddi. A gyda'r waedd yna yn cael ei swnio dros y wlaù, hyderir y gellir hudo yr etholwyr x gcfnogi y Llyw- odraeth a'i chefnogwyr yn yr etboliad. Beth ydyw y pwnc svdd mewn gwirionedd yn y glorian IN id Ty yr Axgiwyadi o gwbl. Y mae yr Arglwyddi wedi paeio puoderfyniad yn mha un y daUganir nad ydynt yn bared 1 roacU yr egwyddor- ion aydd yn frtftheKiig yn aeiiuiu y GyilKieb ar ddeddl-lytrau y deyrnaa, heb i'r egwyddonon hyny yn gyntaf i gacl eu gosod o naen etholwyr y deyruas. Diogeiu i'r etholwyr eu hawi i gael rhodai eu barn ar faterion ns. chawsant yr un mantais i'w cefnogi na'u gwrthod o'r biaen, ydyw yr hyn y mae '1y yr Arglwyddi wedi ei wneyd ar hyn o bryd. Y mae y Gyilxtleb yn eeiliedig ar egwyddonon Soeial- aidd, a hawjia Ty yr Argiwyticu nad ydyw yn gytiawn iddo i ganiatau i'r cyiryw egwyddorion i gaei eu gosod ar ddeddf-lyfrau y deyrnae, heb i'r etholwyr yn gyntaf i gael mantais i ddadgan eu barn yn eu cylch. Dyna. y setylifa, cwbl. Ymdreohir ei chuddio a'i aioamixwio yn mhob dull, mae'n wir; ond y mae yn ctaylcdswydd ci chadw mewn golwg o hyd yn ystod yr ymdrafodaeth br enol. < n Pa lea sydd yn myned i ddeilliaw i'r wlad o'r Gviiideb, carem wybod? Y mae Sosialaeth yn frwd- frydig drosti, gan y gwyr y Sosialwyr yn dda fod evehwyniad ardderchog i So6ialaeth a'i hegwyddor- ion yn cael el ddwyn oddiamgylch drwy gyfrwng y Gyllideb. Cenediaetholi pobpeth yw amcan Sosxal- aeth. Mewn geiriau ereiil, gwneyd pobpeth yn eiddo'r Wladwriaeth, a rhwystro pawb i feddianu eiddo ar wa-han i'r Llywodraeth. Y mae y Gyllideb yn cychwyn peirianwaith i genedlaetholi y Tir, ac i genedlaethoji "Mining Royalties," neu renti mwyn- faol, ac i or-drethi pob eiddo pereonol. Dyma'r evehwyniad, a rhaid dechreu yn rhywle wrth natur- iaeth. Ar 01 dechreu unwaitn, hawdd myned yn y blaen yn yr un evfeiriad, hyd nes y bydd Sosialaeth wedi cael ei gosod ar ei gorseddfainc. Dywed Ty yr Arglwyddi ei bod yn ddylodswydd oael barn y wlad. ar y fath bwno pwysig cyn ei gyfreithloni o gwbl. ♦ Y mae yr Aelodau Rhyddfrydig Cymru yn ceisio bloeddio u.'u holl egni yn erbyn yr Arglwyddi, er mwyn amca.n neillduol. Y maent yn gwynebu eu hetfioiwyr unwaith eto yn waglaw, yn ol eu harfer drwy eu hoes. Nid yw yr etholwyr Cymreig yn derbyn yr un lies oddi wrthynt drwy eu gwaith Seneddoi. Y maent yn ymwyoodol o hyny, ac y maent am guddio y ffaith o olwg yr ethoiwyr cymaint fyth a'r a fedrant, yn naturiol. Methasant hyd yn nod i wthio Mesur Dadgysylltiad drwy Dy y {'yffredin, er fod Llywodraeth Ryddfrydig mewn swydd, a. mwyafrif angherddol y tu cefn iddi. Na, nid oedd y Llywodraeth Ryddfrydig yn hoff o gwbl » o gyffwrdd a'r pwnc, ao nid oedd yr Aelodau Rhydd- frydig Cymreig yn cyffro llawer oherwydd hyny. Byckl yr Aelodau Rhyddfrydig Cymreig yn gwaeddi yn groch yn awr am bobpeth i Gymru, ond bloeddio yn Nghymru yn unig a wnant o flaen yr etholwyr. Yn y Senedd y macnt yn ddistaw ber- tffaith, ac yn ajighofio eu haddewidion yn gyfan- gwbl. Yr un Btori eydd ganddynt i oeod gerbron yr etholwyr etholiad ar ol etholiad, ac y maent wedi eu dysgu yn rhagorol bellach. Nid yw etholwyr Cymru fymryn gwell o hyn i gyd. ond y mae yr Aelodau Seneddol Cymreig yn byw mewn porfeydd breision, drwy eu bod yn medru myned i'r Senedd. Y maent yn cael amser da iddynt eu hunain, ond byw ar addewidion gwyntog, ac ar ddisgwyl yn barhaus y mae vr etholwyr Cvmreig. < < Y mae yr etholwyr i benderfynu yn yr etholiad presenol pa un a ddewisant, ai Sosialaeth ynte Diwygiad yn y Tollau. Sonir yn unig am eiddo y cyfoethog gan y Sosialydd, ond y mae eiddo pob copa walitog yn y glorian -yn o^ystal yn awr. Y mae y siopwr yn elyn gan y SoAtalydd, fel pob. un arall sydd a rhywbeth ganddo yn ei foddiant. Trwy Ddiwygiad yn y Tollau, medr cin masnach gael td- fy wiad o'r newydd; eicrheir gwaith i'r di-waith, a medrwn fyned yn arfog i wynebu toUao gwledydd tramor ydynt mor niweidiol i ni ar hyn o bryd.

. NODION 0 FELINDRE A'R CYLCH

Y PBEGETHWR POLITICAIDD

CYFARFOD CROBSAWU MR. LLEUFER…

_..-AT EIN HOHEBWYR

0 SIR I SIR.

.-"'--------------"-EISTEDDFOD…

Advertising

HWNT AC YMA

..._-------_.-AT SEIRI COED…

-------PANTTEG

Advertising

.,---..---.--..-NODION 0 DDY…

IPENIEL

';''''....-NODION 0 Ab

Advertising