Skip to main content
Hide Articles List

17 articles on this Page

NODION 0 ABERGWIL1

News
Cite
Share

NODION 0 ABERGWIL1 Nid oes ond ,wn canu Tglywed y nosweithu yma o Tu a chyfeiriad gan y rhyw mmmm yo hwyr y (1ydd L w hwy mmmm y mae T1WIl VD un e'd1iadau hYDaf vr ardal; liet-law hyn y aoR: a cliati- rnolwn Hdd yn 0 lfvddlawri bresen li eu liunain naw hehlaw ten ac y mae olion y daith wedi rhychio eU ruddiau a pheri i'r Witr grymu. Rin deithas felus eto i hwytu-u ein taith, ac > t>you ,liv.edd iddynt hwythau yn ogoneddu^. CYNGHOR Y PLWYF. W- House, Uaj Lfwis Jones, Lloyds-terrace: Davies, LTOSsiiit, \fr G P^vans. ""Tfrf rhai^ir T,l"v'3 i l.v'-h>r oddiwrth rhanbarlh hwnw 0 ddœbarthu lIythyrall gan yr awJurdodau. Y dull presenol yw eU ,waiiij vr &'a (lyinuniad liwvthau vw eu cael y:n ddydaiol. Rhcddodd y Cynglior awdurdod 1'1' clerc i yagrifenu at y llythyrdy yn fvrddin i ddvmuno arno i wneyd 0'], j ewyn. vr«rE„s.a- « cvmeradwyo. A dewi.*yd y tn canl, ol l«n»J v"S» Uj'v pa »Sj '« R'1" "T *"r"1S WSST'rt i blwvfi Llanarthnev a Llangunnor ac ma. anghyf- Hwnder i'w L blwvf Abergwili i fyned i r diaul ei hunan, ac hyderi/ y gv na> cynghor uchod syl^ o hy;i- YMADAWIAD. <vmudodd teulu Mr. a M«. Williams. Penlone, yr wvt'hnos ddiweddaf i Penygroe^ i;(> "u^nv klau barchus iawn vn y He ac wedi treulio biynvUdau lawer vn vr ardal. Yr oeddynt yn bobl sorrbop a c'hymwvnasgar iawn. Dyniunwn iddynt bob llwydd- iana hvd ddiwedd eu hoes. RHODD. Derbvniodd deiliaid Ebene^er good wrth Mrs Morris, Brynmyrddin, er haiddu i lie y maent wedi adcryweirio o pylch y eapel a r aladdta, n hon vw vr ail rodd, a Derbvniol vw'r amrywiol-goed pry«i^rth Harddant fa-P, y marwol; Dall Ddafvdd yn gydunol Blanodd rofid 'gwraig rlvagoro]. Dyniunol v dywedir—am rad Fcndithion dderbynir, o galon clodydd genir Grudd wenau a ddatguddir. Haelfrydic, mwyn a bonedd—yw r wraig 0 Frvnuiyrddin renedd; Hi rvdd gyfran mewn iawn wedd O'i gwir fodd, by" yw rhinwedd. GOHEBWYR Y GOLOFN GYMRAEG u w.'laf vn ymddangos ar droion ac os dig^vy.lda unrhvw uu golli ei ^vrs v mae Mr. <y draed vn union yn eu gahv i gyfnf. cab,- am "Teithiwr, ac yntau ar ei daitli ai > iirvd ac vn digwydd taro'r tannau yn rhagoiol a plnvdferth iawn. Ond yn awr, Biython, cynKj- ofa na welaf dv gynyrchion blasus ar goll eto, or mat un o dv gvd-ddisgyblion gynt ydwyf, nJai a udetn- vddiaf "yv og. Ac y niae tipyn o r "touch yng- ri^livsviltiad a thi y tro dnveddaf; nid oedd v goiotn (;r n r ei.- vn dditron da i ddal dy gynyrchion, ond "Oho inal tu allan i glawdd offa vdwyt yn awr. a i,liat, y dychweli ofnwii y bydd dy datod wtnli rewhau ac amhosibi {ydd dy ddeall. 1 a lo y tuae "(ilantegwen," Brython? A welai.,1 di hon yr «>hr draw? "Gobeitbio y daw i'r golwg a'l charol Xadoli •oto. Welais Tywi wedi ymddangos yng ngwisg yr atlpryn du, ac vn wir yr oedd ei sun yn brydterth a iawn." Tyr'd eto yn l'uan. l.)\ i f in noc.

Advertising

NODIADAU.

Advertising

----HWNT AC YMA

AT EIN GOHEBWYR

EISTEDDFOD GADEIRIOL LLANARTH

CWMAMMAN.

YMWELIAD AG ABERYSTWYTH

YR YSTORM

--------" MARWOLAETH A CHLADDEDIGAETH…

Advertising

LLANSADWRN A'R CYLCH

NODION OR BARRI

CYFARCHIAD PRIODASOL

ODL

Advertising