Hide Articles List

10 articles on this Page

--------------PA HAM Y DYLAI…

W" ;NODIADAU.

DARKEST WALES. ; »

LLANDYSSUL.

Advertising

-------------PENCADER.

News
Cite
Share

PENCADER. MARWOLAETH. —Mae yn ddrwg genym gofnodi marwolaeth y Parch. R. P. Jones, gweinidog eglwysi Annibynol Pencader ac Alltwalis, ar nos Sabbath diweddaf 3ydd cytisol. Y Sabbath cyntaf n'r flwyddyn 1872 y dechreuodd ar ei weinidogaeth yn yr egl wysi uchod a chan iddo farw y Sabbath cynt-if yn 1892, fe wel y darllen- ydd mai 20 mlynedd, i'r diwrnod y hu yn weinidog ynddynt. NOil Iau cyn y Nadolig diweddaf cafodd annwyd trwm wrth fyned adret o Alltwalis, ond ni analluogodd hyny ef i gyflawnu ei ddyledswyddall am ddyddiau wedyn. Yr oedd tranoeth, sef dydd Nadolig, yn holi ysgolion yng nghymmanfa ysgolion Alltwalis ac am chwech y noswaith hono yn gadeirydd yn y cyfarfod cystadleuol a gynnelid yn Pencader er budd Cymdeithas Gyfeillgar y Rechabiaid. Y Sabbath j canlynol pregethodd ddwywaith ym Mhencader, ac unwaith yn Alltwalis ond hawdd oedd gwybod ei fod yn ymdrechu dan anfantais fawr. Tranoeth, sef dydd Llun, pregethodd yn angladd Elinor Davies, Alitwalis dydd Mawrth yn angladd Evan Enoch, Maespant dydd Mercher yn angladd John Evans Waenlle'rhafod. Ond cyn iddo fyned adref o'r angladd diweddaf, teimlai ei iechyd yn gwaelu yn enbyd a pharha- odd i waethygu hyd nes y bu farw y nos crybwyll- ed'g. Teimla llawer yn alarus iawn ar ei ol heb law ei weddw a'i bedwar plentyn.—BRODOR.

DYFFRYN CLETTWR FACH. ; t---

Y CYNGHOR SIROL.-RHANBARTH…

CAN 0 GLOD

Advertising