Hide Articles List

9 articles on this Page

AMLHAU CAPELI. 1

DARKEST WALES.

NODIADAU.

Y TYLAWD A'R CYFOETHOG A GLEDDIR.

WHITE SQUARE, CWMCAWLLWYD,…

RHIFO'R BOBL.

LLANDYSSUL.

BWRDD YSGOL CEINEWYDD.

News
Cite
Share

BWRDD YSGOL CEINEWYDD. At Olygydd Y JOURNAL. SYR,—Gan fod H. M. Inspector of Schools i fod yuia yu gyunar YI1 Ionawr, yr wyf yn ei theimlo yn ddyledswydd arnaf, fel un o drethdalwyr y lie, i awgrymu i'r Parch. L. Roderick y byddai yn good policy ar ei ran ef i gadw respectable distance oddi wrth yr H.M.I., fel na fyddo yng ngallu neb i ensynio fod dim anchwareu teg wedi cael ei wneyd a/r rhai a gant eu harholi, trwy unrhyw ddealltwriaeth rhyngddo ef a hwnw. Hefyd, cymmered yr holl Fwrdd yr hint. Un cais bychan at Tomos Ifans, Tanyrardd. Syr, ai ni addawsoch chwi gyhoeddi yr ohebiaeth fu rhyngoch chwi a'r Prudential Insurance Company mewn perthynas a Mr Roderick ? Nis gellwch gael gwell adeg na'r presennol, o blegid yn awr y mae pethau wedi ymdawelu, a'r gelynion gan mwyaf wedi dyfod yn frodyr, a phawb yn awr yn aLII edrych arno heb trwy spectol rhag- farn. 'I!I' DIRAGFARN.

CAN 0 GLOD I'R YSWAIN BATH…