Hide Articles List

9 articles on this Page

AMLHAU CAPELI. 1

DARKEST WALES.

NODIADAU.

Y TYLAWD A'R CYFOETHOG A GLEDDIR.

News
Cite
Share

Y TYLAWD A'R CYFOETHOG A GLEDDIR. Dyna ddwy sefyllfa neillduol a berthynant i blant dynion yn y byd hwn ond mewn cyssyllt- iad ag angeu maent yr un nid oes ganddo fwy o barch i'r naill na'r llall o honynt ond hollol wa- hanol ydyw dull y byd tuag atynt. O'r braidd y cydnebydd y tylawd, and gorgaumola. y cyfoethog. Mae yn wir y perchir gwir gymmeriad er yn dlawd, ond bychan iawn mewn cydmariaeth i'r hyn ddylai fod ond gofelir parchu y cyfoethog er yn annuwiol. Nid y byd oddi allan i'r eglwys sydd yn gwneyd hyn, ond mae yr arferiad o addoli mammon wedi meddiannu y gwrhanol gyfundebau crefyddol yn ein gwlad, ac yn neill duol daw i'r golwgyn eu dull o giaddu y naill a'r llall o'r dosbarthiadau uchod. Curwyd a churir llawer ar Wasanaeth Claddu yr Eglwys Sefyd- ledif er hyny gwell genyf heddyw i ffurf- wasanaeth claddu Eglwys Loegr gael ei ddarllen uwch ben fy medd, o blegid drwy hyny caf yr un anrhydedd a'r cyfoethocaf yn y fro ond os mai un o wyr y cyfundebau crefyddol gaiff ei alw at hyny o orchwyl, byr waith a wna, a'i iaith dufewnol fydd, 'Cleddwch ef allan o'r golwg nid oes aur nac arian ar ei ol.' Ewch i fynwentydd ein capelau Ymneillduol, yno y tylawd a'r cyfoethog a gydorwedd ond ar ddydd eu hangladd mae dirfawr wahaniaeth a thra. y bydd genych hamdden ar adeg y gwyliau, deuweh gyda mi i gynhebrwng pob un o'r ddau ddosbarth, ac yna, wrth ymadael, cawn bender- fynu a weinyddwyd yna gyfiawnder. Adwaenoch Dafydd William yn dda, mi wn hen gymmeriad ydoedd a fawr hoffwn teiliwr tylawd wrth ei alwedigaeth, diacon gweithgar yn yr eglwys lie yr ymaelodais. Nid yn unig yr oedd yn ddyn cyfiawn, ond yr oedd yn ddyn da, cadwodd ei galon yn lan drwy ei oes. Bu yn ffyddlon i holl gyfarfodydd yr Eglwys gweith- iodd yn egniol o blaid sobrwydd a rhinwedd gwnaetli ei oreu yn ac o blaid yr Y sgol Sul ond fel pawb o'i flaen, efe a fu farw, a dydd ei angladd a ddaeth. Yn y ty cyn cychwyn darllen- wyd pennod fechan, ac oftrym wyd gweddi sych- lyd. Symmndwyd i'r capel, darllenwyd a gwedd- iwyd rhyw ychydig yno, ac ar lan y bedd dywed- wedwyd fod adgyfodiad i fod ryw ddydd, ac ymwahanodd pawb mewn brys ond perthynasau yr ymadawedig. Eto mi wn eich bod yn adnabod Huw Puw, Ysw., masnachwr mawr, crib-ddeiliwr dychrynllyd ymaelododd yn ein capel nid oedd gwiw hyny, ond rhaid oedd ei wneyd yn ddiacon, ac nid oedd dim i gael ei benderfynu gan y frawdoliaeth heb ei gydsyniad ef. Anaml y byddai yn rhoddi ei bresennoldeb yng nghyfarfod- ydd yr eglwys, ac ni welwyd ef erioed mewn cwrdd gweddi, ac yr oedd arno ofn naws foesol yr Ysgol Sul. Yn ci fainanhrly ac yng nghylch ei fasnach yr oedd ef fynychaf yn ceisio crafu yng nghyd yr aur rhydlyd. Ond os nad oedd gandde amser i wasanaethu ei Dduw, gorfu arno gym- meryd hamdden i gael ei arwain o'r hyd gan 11 angeu — efe a fu farw. Argraffwyd llythyrau gwahoddiadol, ac anfonwyd hwy i holl gyfoethog- ion y sir ac i holl weinidogion y cyfundeb, yn dymuno arllynt roddi en presennoldeb yn angladd y gwrda uchod. Yn wir, gwnaeth pawb eu goreu dd'od yng nghyd, ac yno yr oedd gwledd o ddanteithfwyd wedi ei barotoi ar eu cyfer. Bwyt- asant yn helaeth o hono. Darllenodd y Parch. A. B. braidd yr oil o lyfr Salmau yn y ty gweddiodd y Parch. B. C. weddi hir Phariseaidd, a rhoddodd y Parch. C. D. dair o emynau allan i'w canu ac yna yn dorf ddirifedi awd tua'r capel: yno traddodwyd anerchiadau ang'addol gan y Parchedigion D. E., E. F., F. G., a G. H., ac wrth eu gwrandaw, gallem feddwl na wnaeth bechod, 'ac na chaed twyll yn ei enau.' Er ei fod yn gribddeiliwr, gallem feddwl wrth eu hanerch- iadau ei fod yn fodel o burdeb-o foesoldeb ac o grefyddwr. Ac ar Ian y bedd, er ei bod yn ddofn, teimlem ei bod wedi ei gorlanw a gorganmoliaeth, a gofynai rhyw goegyn, 'Ai nid oedd gobaith iddo adgyfodi, gan eu bod mor hir yn ei gladdu V Yr wythnos ganlynol yr oedd y newyddiaduron lleol wedi eu gorlanw a. gorganmoliaeth iddo. Ni fu drwg erioed ynddo rhagorai mewn daioni, gallem feddwl, ar yr Iesu ond o'n calon yr I ydym yn ffieiddio y gwahaniaeth a ddangosir wrth gladdu y tylawd a'r cyfoethog. Onid rhyw ffug o grefydd ydyw peth felly, yr hyn ni ddylai fod 1--LiNus.

WHITE SQUARE, CWMCAWLLWYD,…

RHIFO'R BOBL.

LLANDYSSUL.

BWRDD YSGOL CEINEWYDD.

CAN 0 GLOD I'R YSWAIN BATH…