Hide Articles List

15 articles on this Page

DYSGYBLAETH Y CORFF. !

PENCADER.

LLANYBYTHER.

News
Cite
Share

LLANYBYTHER. At Olygydd Y JOURNAL. SYR,—Yr wyf yn erfyn unwaith eto am gyfran o'ch gofod i ddweyd ychydig eiriau n Z5 0 mewn perthynas i lithiau eich gohebwyr, Williams (Merthyr ") a Didymus," y rhai a ymddangosodd yn eich rhifyn diweddaf dan y penawd uchod, mewn perthynas a physgota. Yng nghylch trwytho y cornentydd, nid wyf yn gweled angen amlhau -ei--iau dywedodd Llanc a'r Ffon ychydig eiriau i bwrpas ar y mater. Er nad oeddem yn teimlo angen am barodrwydd neb i gymmeryd fy rhan yn yr ymryson eto gan fod y llanc yn llygad-dyst o'r hyn a ddywedais, y mae yn dda genym ei o'r hyn a ddywedais, y mae yn dda genym ei weled wedi dyfod i'r maes o blaid y gwirion- edd, a hyny gyda'r fath wroldeb. Mewn perthynas i lith 11 Williams (Merthyr)," nid wyf y tro hwn, gydag eithriad neu ddau, yn 13 gweled dim yn y ffregod yu werth gwneyd 1 Z5 sylw o hono. Yng nghylch y trwyddedau, dywedais yn fy llith blaenorol y gallaf olrhain back dates mor belled ag ef o bosibl, am hyny y mae yn fygythiol ac ainmhetis. Daliaf at yr hyn a ddywedais; deuaf llaw yn law gydag 6 ZD ef i'r swyddfa; ac os bydd ef yn teilyngu y flaenoriaeth yno, efe a'i caiff. Gresyn ei fod o hyd mewn tywyllwch o barthed pa ham yr awgrymais am y maenseini. Os nad yw d wyd mai tueddol yr ydym wedi eu gweled hwy i gyflawnu y trosedd, yn ddigon o oleuni iddo, rhaid fod ei olygon yn hynod bwl. Dy- wedaf air yn ychwaneg wrth sylwi ar lith ei frawd "Didymus." Wrth daflu bras olwg dros lithiau Williams (Merthyr)," a gweled ynddynt frawddegau mewn gwahanol ieith- '5 15 oedd, gallem feddwl fod genym grynswth o 0 0 t5 lenor; ond wrth eu darllen a cheisio canlyn llinell ei feddwl, yr ydym yn ei gael mor ddi- bwynt mewn perthynas i'r matter a hwyaden ar lyn. Eglur yw mai ei amcan, wrth ddyfod i'r maes, yw Ilechu yng nghysgod ei ffugenw, Z5 '5 Z5 a gollwng oddi yno ei saethau er boddio ei 0 fympwy hunanol, a cheisio glanhau tl wythwyr ZD y y Hi a dwyno traethwr y lien. Caiff genyf bob llonyddwch dichonadwy i gario ei amcan llechwraidd yn y blaen. Yn awr troaf at lith "Didymus." Gobeithio ei fod ef, fel y tystia, yn ddieuog o ddefnyddio y gwenwyn difaol calch i bysgota, o herwydd y mae hyny yn drosedd y teimlir anfoddlon- rwydd iddo, hyd yn oed gan ddynion na theimlont erioed nn tueddiad i lwybro glanau yr afonydd i geisio pysgod. Yr oeddwn yn meddwl fy mod yn gofalu rhag niweidio dosbarthiadau cyfiawn wrth awgrymuam y maenseiri (cymmered Williams, Merthyr, yr awgryin), er nad oeddwn yn bwriadu i'r bai ddisgyn ar ddosbarth y maen-seiri, nac ychwaitli ar bawb yn eu dosbarth yn gyfangwbl, ond fel dosbarth mwy tueddol, fel yr ydym wedi en gweled yn y C5 gymmydogaeth hon i ddefnyddio y gwenwyn 5 Z5 difaol calch trwy ei fod wrth law ganddynt fynychaf yn eu celfyddyd. Nid ydwyf yn cydolygu a Didymus mewn perthynas i'r lythyren fachog V. Nid anysgeidiaeth a 0 ZD hunanoldeb yw'r achos ein bod yn gosod enwau adnabyddus wrth ein llithiau yn y ddadl hon ond eu gosod ar y sail nad oes eisieu ymguddio wrth draethu y gwirioneddau noeth. Y mae gosod enwau adnabyddus ar ol yr hyn a ddywedwyd yn orchest na fedrai Williams (Merthyr) a Didymus ei wneyd. Pe b'ai i chwi, Mr Gol., ddyweyd fod yn rhaid i Williams (Merthyr) a Didymus roddi enwau adnabyddus wrth eu Ilithiau y tro nesaf; yr wyf yn dra sicr y eymmerent good care i ioddi y maes i fyny yn hytrach na chydsynio a'ch cais. Os wyf yn camsynied, rhoddent brawf. Credaf mai gwell bob amser yw gwneyd sylw byr o silly boys.- Y l' eiddoch, D. O. [Gan fod D.O." wedi cael cyfleusdra i ateb ei wrthwynebwyr, a chan nad ydym yn tybied y deilliaw yr un lies o barhau yr ymrafael rhyngddynt, ni chaniateir ychvvaneg i yin- ddangos yn ein colofnau ar y pwnc uchod. Ymddengys un llythyr Seisnig mewn rhan arall o'n colofnau yn ymdrin a'r un testyn.- GOL.]

TREGROES.

EISTEDDFOD LLANYMDDYFRI.

LL A N FIH ANG E L-U WC H-G…

HAVERFORDWEST QUARTER SESSIONS.

[No title]

IMPORTANT SALE OF FREEHOLD…

CARMARTHEN BOROUGH POLICE…

[No title]

---------HOME AND FOREIGN…

__--TRADE REPORT.

------'_-----------COMMERCIAL…

Advertising