Skip to main content
Hide Articles List

12 articles on this Page

DAEARGRYNFAAU. .,."'.

CYMRAEG CYMREIG.

MESUR Y RHEILFFYRDD.

News
Cite
Share

MESUR Y RHEILFFYRDD. Addawa y Mesur er Diwygio Rheoleiddiad y Rheilffyrdd fod yn un tra defnyddiol mewn dau neu did o gyfeiriadau, a chynnwysa rai darpariadau sydd yn welliant niawr ar y drefn bresennol. Yn rhinwedd yr adran gyntaf ynddo galluogir y Bwrdd Masnach i beri i unrhyw gwmni rheilffordd o fewn hyn a hyn o amser (1)1 fabwysiadu trefn y blocio ar bob neu ar unrhyw reilffordd a berthvn iddynt, a'r hon sydd yn agored i'r cyhoedd i deithio arni; (2) I ddarparu fod i'r pwyntiau a'r arwyddion ar eu rheilffyrdd i gael eu "interJocio"; (3) I ddarparu a defnyddio ar en treniau i deithwyr freciau parhaus, y rhai sydd i ddyfod i fyny a'r cymmhwysderan a ganlyn:-(a) Mae yn rhaid i'r brec weithio ar unwaitb, ac yn un y gall y gyrwr neu'r gard ei ddefnyddio (b) Rhaid i'r brec gael ei wneydyn y fath fodd fel ag i allu bod o ddefnydd o bono ei hun os dygwydd unrhyw ffaeledd ym mharhad ei weitbrediad (c) Rhaid i'r brec gael ei wneyd fel ag i'w gymmhwyso at bob cerbyd yn y tren pa un a fydd yn gerbyd teithwyr a'i peidio; (d) Rhaid i'r brec gael ei arfer yn ddyddiol (e) Rhaid iddo gael ei wneyd o ddefnyddiau didwyll, ac i fod yn un rhwydd i'w weithio a'i gadw mewn trefn. Gwnaeth y ddamwain ofnadwy a gymmerth le yn Armagh ychydig amser yn ol les mawr i ddihuno yr awdurdodau at eu dyledswydd yn y mater hwn, a darparu moddion gwell i ochelyd trychinebau o'r fath. Rhyw fath o natur y ddoetbineb hono sydd yn dyfod wedi'r dygwyddiad yw rhywbeth fel hyn. Ond gwell hwyr na hwyrach hyd yn nod mewn achos fel yma. Aiff teithio gyda'r gerbydres ym mlaen fel arfer ac fe gymmer damweiniau le. Y mae yn rhyw gymmaint o ennill i ddef- nyddio y wers a ddaw o un trychineb i rwystro trychineb o'r un natur. Cynnwysa y mesur newydd ddarpariaeth arall yn rhwystro gorlafur ar ran y rhai hyny sydd a gofal cerbydau teithwyr arnynt. Y mae trefn y blocio, a'r breciau, a phob peirianwaith arall yn ddiddefnydd os na bydd y dynion sydd yn eu harfer mewn cyflwr piiodol i wneyd hyny. Y mae'r naill ddarpariaeth felly yn llanw i fyny ddiffyg y llall. Yn ychwanegol at hyn cynnwysa eto un cysur bychan i'r teithiwr. Yn lie rhoddi ei docyn i fyny pan y gelwir arno, neu dalu o'r man y cychwyna y tren, rhaid i'r teithiwr roddi ei enw a'i gyfeiriad, yr hyn beth sydd yn decach na'r dull presennol o orfodi y dyn sydd wedi colli ei docyn i dalu yr ail waith, a thalu nid o'r man y cychwynodd efe, ond y man y cychwynodd y tren o hono. Drwy y chwechfed adran galluogir Bwrdd Masnach i beri i bob tocyn teithiol gynnwys arno mewn argraff neu ysgrifen swm tal y daith, fel ag i osgoi llawer o'r anhawsder a i bro6r yn awr rhwng y clerc a'r teithiwr wrth godi y tocyn. Daw y teithiwr a geisia osgoi talu, neu o'i fodd a deithia ym mbellach nag a ddylai, neu a rydd enw a chyfeiriad ffugiol, i mewn am gerydd go lym am ei drosedd cyntaf, sef dirwy o ddeugain swllt, ond gwaethyga lawer iawn yr ail dro, pryd y rhaid iddo dalu dirwy o X20, neu fyned i'r carchar am fis heb ddewisiad i dalu dirwy. Mae y gyfraith yn un ny fer, ond ym mhell o fod yn fiasus i'r rhai hyny a fynant ei thori, boent gwmniau rheilffyrdd I neu rai yn teithio ar eu llinclla.u. I

TRADE REPORT.I

Advertising

REVIEW OF THE BRITISH CORN…

Advertising

TERRIBLE RAILWAY ACCIDENT.

A MOTHER'S RHAPSODY.

Advertising

-= RAILWAY TIME TABLES.-AUG.,…

Advertising