Hide Articles List

21 articles on this Page

BRENINIAETH - PA MOR GOSTUS…

EIN PERTHYNASAU TRAMOR.

"Y FRENINES A CHYMRU."

ADDYSG GREFYDDOL.

|SIR ABERTEIFI.I

" YMGOM DAFYDD." -----..-

! GELLI AUR.

PENCADER.

TREGARON.

News
Cite
Share

TREGARON. Y Sul diweddaf cefais yr hyfrydwch a'r pleser mwyaf 0 dalu ymweliad a hen dre fy ngenedigaeth. Yn ol fy arfer aethum i'r Eglwys, ond daeth hiraeth mawr arnaf ar ol yr hen Ficer Hughes, a'r hen Eglwys a'r adddau uchel, y rhai nid ydynt i'w gweled heddyw. Ond i wneyd i fyny am hyn cefais y pleser mawr 0 glywed yr hen frawd J. P. Rees yn arwain y canu, ac yn wir yr oedd yno ganu mewn gwirionedd. Hoffwn yn fawr pe byddai holl Eglwysi Cymru yr un fath. Yr oedd yno gynnulleidfaoedd inawrion trwy y dydd a phob un yn cymmeryd rhan yn y gwasanaeth heb gymmhorth un offeryn cerdd. Cawsom bregethau da ac yn llawn synwyr gan y Parch. Thomas Phillips, y Ficer, yr hwn sydd yn wir egniol dros yr Eglwys. Yr oedd yn cael ei gynnorthwyo yn y darllen gan Mr P. Rees, o Ysgol Rammadegol Ystrad- meorig. Yn ddiammheu y mae amser da i ddod ar Eglwys Caron. Hir oes a llwyddiant i'r parchus ficer yw dymuniad llawer heblaw CG Y FlNTAN.

nYSTRAD MEURIG.

LLANLLWNI.

[No title]

BYRION.

EIN PENLLYWYDD.

ENGLYNION

LLUN FY NGHARIAD.

CEILIOG Y COED.

Y CANARY.

At Olygydd Y JOURNAL.

LLAFAR GWLAD.

AT EIN GOHEBWYR.