Hide Articles List

21 articles on this Page

BRENINIAETH - PA MOR GOSTUS…

EIN PERTHYNASAU TRAMOR.

"Y FRENINES A CHYMRU."

ADDYSG GREFYDDOL.

|SIR ABERTEIFI.I

News
Cite
Share

SIR ABERTEIFI. Dyma farn y Faner fach am Awat 3 ar ragolygon sir Aberteifi. Mae y Faner yn siarad gydag awdurdod a theilynga sylw pawb Yr unig beth a ofnwn ynglyn a Cheredigion, od oes gwir yn yr adroddiad am at-faeth Iarll Lisburne, ydyw i'r Rhyddfrydwyr fyned i ymdeimlo yn ormodol o'u nertb, a I diystyru y gelyn cyfrwys sydd yn myned i ymosod arnynt. Er's rhai miaoedd, bellach, y mae Toriaeth y sir fel pe wedi adfywiocau ac nia gellir gwadu nad ydyw yn gweithio ym mhob dull dichonadwy gyda'r unig amcan o geisio adfeddiannu y tir a gollodd. Bydd yr iarll yn sicr o fod yn ymgeisydd cryf." Mae cyfnewidiad mawr wedi dyfod dros feddwl y sir yn ystod y tair blynedd diweddaf a pheidied neb svnu na welir Lisbnrne vn ei chynnrychioli y tro nesaf. Mae y sir ac yntau, y naill 3m deilwng o'r Hall. Ydyw, y mae Ceidwadaeth sir Aberteifi a sir Gaerfyrddin wedi adfywiocau, ac fe gryfha y bywyd newydd a fedda yn fwy. fwy. Da y gwyr y Faner fod y gwirionedd sydd mewn Toriaeth yn cynnwys elfenau peryglus i'w llwyddiant hi, am hyny y mae fel y rhai drwg yn ofni ac yn erynu." -SION BWL.

" YMGOM DAFYDD." -----..-

! GELLI AUR.

PENCADER.

TREGARON.

nYSTRAD MEURIG.

LLANLLWNI.

[No title]

BYRION.

EIN PENLLYWYDD.

ENGLYNION

LLUN FY NGHARIAD.

CEILIOG Y COED.

Y CANARY.

At Olygydd Y JOURNAL.

LLAFAR GWLAD.

AT EIN GOHEBWYR.