Hide Articles List

15 articles on this Page

GAIR YN EI BRYD.

News
Cite
Share

GAIR YN EI BRYD. Nis gall dim fod yn fwy amserol ac at y pwynt nag ymadroddion Arglwydd Randolph Churchill yr wythnos hon yn Walsall. Y maent yn deilwng e sylw Ceidwadwyr ar bob pryd, ac yn neillduol felly yr adeg bresennol. Un o brif amcanion ei Arglwyddiaeth yw gwneyd egwyddorion Ceidwadol yn dderbyniol gan y Werin, ac y mae yn llwyddo yn ei aracan. Ymddengys fod cryn ragfarn mewn blynyddau sydd wedi bod ym meddyliau y lluaws yn erbyn Ceidwadaeth. Tybient mai credo wleidyddol i'r mawrion a'r cyfoeth- ogion, ac yn neillduol y tirfeddianwyr, ydocdd. Y mae Arglwydd Churchill yr wythnos hon (a llawer gwaith o'r blaen, yn wit.) wedi dangos fod y dyb hono yn gyfeiliornus, ac y gall y bobl gyffredin dderbyn egwyddorion Ceidwadol a bod yn Uawn mor ddedwydd a llwyddiannus, a mwy felly, na phe byddent oil yn Radical- iaid. Dyma ei eiriau ef ei linn Yr wyf wedi arfer meddwl fod Ceidwadaeth pan ddeallir hi yn drwyadl gan y lluaws, yn sicr o roddi prawf iddynt ei bod yn anbebgorol i lwyddiant a daioni y wlad, ac yn gysson a'r rhyddid mwyaf a ellir fwynhau. Nid oes genym ddim i gywilyddio o'i blegid mewn my Ceidwadaeth nid oes genym ddim i'w gudtlio; yr hyn oil a ddymunwn ei wneuthur yw egluro athrawiaethau Ceidwadol yn drwyadl i'r ethol- wyr ym mhob man." Nid oes dadl am dani nad yw y Ceidwadwyr wedi esgeuluso addysgu y bobl a bod y gelyn- ddyn" Radicalaidd wedi dyfod i mewn i'r maes ac hau efrau ynddo tra yr oeddent hwy yn cysgu. Gan liyny y mae pob rheswm yn a y galw atnynt i ddihuno at en gwaith, a chydio ynddo o ddifrif-nid fel rhai yn hanner ammheu pa un a ydyw Ceidwadaeth yn iawn ai peidio, ond fel rhai yn credu mai yr ochr hono i wleidyddiaeth y wlad hon yw yr oreu yn bossibl. Dylai pob Ceidwadwr, ac yn neillduol pob un sydd a dim cyfrifoldeb swyddogol ym mhlaid y Ceidwadwyr arno; deimlo yu llwyr argyhoeddedig ei fod yn gwneyd gwaith da. Y mae ammheuaeth yn cynnyrchu clauarineb, a cblauarineb ddiofal- wch, a diofalwch fethiant. Tebyg na chawn etholiad cyfFredinol am oddeutu tair blynedd, ond nis gallwn deimlo yn sicr. Fel y dywedai ei Arglwyddiaeth Y mae bywyd Parliament fel bywyd dyn yn ansicr. Nis gall neb ddweyd wedi i Barlia- ment barhau am dair blynedd pa bryd y daw I ei ddiwedd. A chwi a ddylech gofio y rhaid i'r dynion mawr galluog ydynt yn gofalu am fuddiannau eich plaid yn Llundain fod ar eu gwyliadwriaeth ).arliatis pa bryd y daw yr amser goreu a mwyaf cyfleus i gael etholiad cyfFredinol ac appelio at lais y wlad." Dywedai ym mhellach mai diffyg gofal a diwydrwydd sydd wedi anafn y Ceidwadwyr yn benaf hyd yn hyn, a chyfeiriai at rai o'r peryglon sydd ar ei ffordd yn y cyfnod presen- nol. Gallant dybied fod eu wrthwynebwyr yn wanach nag ydynt. Gallant gymmeryd yn ganiattaol fod eu sefyllfa ymranedig yn ormod o rwystr ar eu ffordd i ymuniawnu mwy. Ond ni ddylai dim felly beri i'r Ceidwadwyr hepian a huno. Mae Mr Gladstone yn llu ynddo ei hunan. Y mae gafael gref ganddo ar y wlad ac yn gyfarwydd a phob math a'r ddull gwleidyddol o ryfela. Nid am ddim y mae wedi treulio banner can mlynedd o fywyd seneddol. Trwy ymdrechion diflno i oleuo yr etbolwyr a ddadleu gwahanol bwyntiau ammheus a hwynt, er symmud eu rhagfarn yn erbyn y Weinyddiaeth bresennol, y gall y Ceidwadwyr orchfygu pan y daw yn frwydr-brwydr a sefydla dynged yr Ymherodraeth hon. Y mae hyn oil yn cyfeirio sylw Ceidwadwyr at un ddyledswydd arbenig, yr hon ni ddylid er dim ei hesgeuluso, a dyma hi- COFRESTRER COFRESTRER 0 hyn i ben wythnos fe welir ar ddrws pob Eglwys a Chapel yn y wlad restr yn cynnwys enwau yr etholwyr. Y mae y rhestr hon o'r pwys mwyaf. Nid yw bob amser yn gywir. Gwyddom am engreifftiau o enwau yn cael eu gadael allan—nid yn fwriadol, ond o herwydd esgeulusdod neu ddiffyg gofal. Os na bydd enw yr etholwr ar y rhestr ni bydd ganddo hawl i bleidleisio yn yr etholiad nesaf. Amcan ei chyhoeddi fel yma wrth ddrysau tai cyhoeddus fel eglwysydd a chapeli ydyw rhoddi cyneustrar i'r etholwr wybod a ydyw ei enw fel etholwr ar lyfr y cofrestrydd ai peidio, gan hyny y mae yn ddyledswydd ar bob etholwr i fynu gweled a ydyw ei enw i mewn. Nid digon fod ya hen etholwr ac nad oes cyfnewidiad wedi bod yn ei Ie-fe eill fod ei enw allan, a gwell iddo weled a ydyw. Os nad ydyw dylai fyned i swyddfa y Gymdeithas Geidwadol yn ei gymmydogaeth, a gosod ei gwyn a'i hawl i mewn yno. Mae o bwys hefyd i'r rhai sydd heb bleid- lais, ond yn meddu hawl gyfreithlon i'w chael, fynu gweled ar unwaith y bydd i'w henwau fod ar restr y pleidleiswyr nesaf. Mae cannoedd o'r dosparth yna i'w cael yn y wlad a chollir llawer o honynt bob etholiad. Ni ddylai neb ddysgwyl i'r goruchwyliwr Ceid- wadol mwyaf bywiog a Uygadog yn un o'r 8iroedd wneyd pobpeth dros yr etholwyr. Rhaid iddynt hwy wneuthur amryw fan bethau drostynt eu hunain. O'r hyn lleiaf dylent weled pa un a yw eu henwau ar y llyfr, ac os nad yw mynu gweled y bydd yno erbyn y tro nesaf.

BIL Y DEGWM.

TREULIAU ADDYSG.

MR. PARNELL YN EDINBURGH.

PWNC YR ORGRAFF.

FFERMWYR ANGHYMMEN.

PRIODAS MISS E. BEATRICE JONES-PARRY,…

ENWAU.

YMGOM.

[No title]

BYRION.

llarddoitiactlt.

^lohcbiactlt.

LLAFAR GWLAD.

YR EGLWYS A'R F ASN ACa FEDDWOL