Skip to main content
Hide Articles List

12 articles on this Page

JACK Y LLON G WR

News
Cite
Share

JACK Y LLON G WR Yr ydw'i wedi cael report oddiwrth y blaen mast, ar ei ymweliad o a CHAPEL STREET, PORTHMADOG, ond y mae o mor Her, a chymint o ogla bacco a oot tar arno fo, heb son fod rhana o hono to wedi sticio yn 'u gilydd fel nad oes modd gneyd dim o hono fo heddyw. Ceisiai neyd y report allan erbyn yr wsnos nesa, os iach a byw fyddwn ni. Bydd gen i rwbath i ddeyd hefyd am y mochyn tew a ddiangodd oddiar y ddau fwtshiar. Byddad i bawb ag sy'n peidio colli chwartar, a phawb sy'n meddu y gras o gadw'r geg wedi ei chau, fed yn berffaith daw el. Fyd'd yna ddim gair ara dawyn nhw yn y report. LLOi DEITDROED LLEYN. Pwy sy' heb glywad am loia Lleyn,—lloia pedlar treed ? Gwyr pawb mai rhai camp- as ydyn nhw. Y nhw fydd yn mynad yn wartheg godro ac yn deirw o'r sort ora, a nhw fydd yn helpu ugeinia o brif ffarmwrs Lleyn, a ffarmwrs bach' y wlad hefyd, i dalu y rhent, ac felly yn y blaen. Mae'r lloia hyn yn worth i'r wlad, ac yn tyfuoi fyny i fod o wasanaeth mawr iawn i'r wlad yn gyffredinol. Gan hyny nid y lloia yna a feddylia, i wrth y lloi deudroed. Brid ar ffurf dynol ydi'r brid hwn, ac o bell fasach 'i ddim yn meddwl na dyn fasa un o'r lloi rhyfadd hyn. Ond pan ewch chi i'w plith nhw oewch welad a chlywad be d'yn nhw ar slap. G'nant betha mor wirion—mor ffol, fel y gelwir nhw lloia deudroed. Dyma i chi rai o'r petha gwirion a neir gynyn nhw: Pan ddaw yr hwyr, noswyliant, ac yna ant yn fan yrroedd yma ac acw ar hyd a thraws i y wlad. Hwyrach y bydd un gyrr o'r lloia yn meddwl yr edrychan nhw yn fwy tebyg i fuchod os yr yfan nhw ddicd feddwol, a dyna lie y byddan nhw yn yfad ac yn yfad, aQ h'eb isio diod chwaith. Byddan yn meddwl wedyn bod 'u cyrn nhw yn tyfu ac fed u cyrph nhw yn llenwi yn dda,—mor ragorol, yn wir, nes y tybiant 'u bod nhw yn wartheg o'r sort ora! Diwedd y shot fydd 1 w coesa nhw fynd yn wigl-wagl ac yn ystwyth ofnatsan, lies bydd y lloia yn methu a dychwelyd i'w beudai heb ferfa neu gyn- orthwy bodau rhesymol. Tranoeth lloia fyddan nhw wedi'r cwbwI. Bydd y dos- barth hwn yn mynad trwy berfformans fel hyn \n barhaus, a chan amlad a liyny tyb- « lant ma, buchod ardderchog fyddan nhw tra mai lloia gwirion y parhan nhw i fed o hyd. 3 ,^e^'r eu hunain SSntnvl 711 LleynTdi 7 lloia hyny v 11-^ yn LUnig yn yfad cw™ J" He cael v lhth cymhwys i loia, ond hefyd yn troi allan, yn GU tyb 'u hunain, yn gan Jr- ion mawr,—basses u s „nrnn 1? T altos' a thenors peni- ddim foddlawn ar o-Jn t n stahal neu fendy, neu fee in gefn neu sgubor, rhaid iddyn nhw lltnZd f&n V* Prif"ff^dd *c"ea" ,Z v nm Zl KTJdd' aC -vno' -vn "hrrmedd y no8, pan y bydd pawb mewn llonyddwch wrth" S/A dydV ^rSgU a < Sd°'hh7n SHS "Tai pjon a hymna,—rhai flu, rhai drw„, a rhai 'n'JV4* ",d *»°*» William" Edward Ow r? ^'101tia-> Edward Llovdj Sr ^a,' Gutys Eia°'1'KichMd .7^,5 J O • 2™?' Eadara cw» ereiil o caiitY»r°mS' ,an, hughes, a Uuaws erem o gantorion y wla<l, V11 bed allan ar j-r un fFordd a nhV. Canant f i rr yrvajM°f<M neu v rhwystrir nhw \mfael i 1 r Uoia hJ'n .v" codi dim If "k i, arnyn nhv. ac nid ydyn i1 rhwla ar°S i gael ^wahoddiad i fynad i rhwla i g3nu, ond nnt yn(> ohonvn/ eu huna,in a chanant. Bam y wlad Vn gyff- fydSSt-: hyn ydi mai £ fu ddin am y dosbarth arall o'r i i a'u bfl gyi*1' yim yU exerseisio -vMl f yU 7 11C"' trwv 'i 'v-vr heddychlawn, trwy gicio ceryg i r drysa trwy lusgo trolia neu ger- byda o u lleoedd priodol a'u gosod ar gfnol y ffyrjld yn nghanol 'y nos, trwj- frefu yn ofnatsan wrth anedd-dai, thrwV nevd fot o bet <„ gwirion f>l a wneir gan loia deu- droed o r dosbarth hwn. droed o'r dosbarth hwn. Mae'n dda gen i glywad fed prif bobbi y sir wedi cael lot o raffau, hurdles, fences P°l!011' ff.vn- cortyna, carcharau, a pnethau felly, gan foys y Cynghor Sirol. i'w rha nu yn mysg bobbi., Lle^nf i'r dyben o S:nriJ UV 'lei;(IrcofI yma yn »u lleoedd priodol, yn lie 'u bod nhw yn myuad i grwydro fel hyn yn v nos. ABERDARI-X. Lgeinia o weithia y buom i yn methu a gwbod yn iawn sut i fynad yn mlaen yn y nos ar hyd rhai o'r ffyrdd. Xos Sadwrn, fel yr oec d illiam, nxab Bertham, PenI Ilech, yn dwad i fyny o'r pentra, gyda cher- byd, aeth i darawiad a cherbyd Griffith Jones, Tooau. Gwylltiorld 'i gefFyl o, y-)C^byd,' torw>'d -vr &c., a thafl" vd David Robert,, Angheraig, allan o'r cerbyd. Yn ffortunu-, ni anafwyd neb yn dost, ARDAL NEFYX. Mae fy hen, hen gyfaill, Mr Thomas Wil- liams, y phsman, vn retirio o'r job, ac y niae o wedi cael presantau neis a da gan ei luosog irryndiau. Hen foy gwrol a phlis- 9 man iawn cedd o. 'Ro'n i mewn porth- rhyw dro, p?n oedd Mr Williams yno gwaeddimanf illhyW n°SOn, ffii ^wyd gwaectdi ofnatsan yn dwad o ryw r,d ffori^r yR byw- Deydodd rhvwur. fod v fforinar yol ymosod ar y bobol alla'n & tyT ei ^lle11 fawr fI f i ? fth llaw"ar o boool at y ty, a jf? f°d y drysau wedi eu cloi. Gall- odd rhai or bobol welad y fforinar yn sefvll SJJTh 'a cbyUe11 a«orad y11 '1 fel Kr 0 ya gwyhad na chai neb ddianc vSlil' ™ewn yno- ^rodd Williams na ^afv /ll0dd iddo Sae' ei ag°r- I- nai y fforinar acror v drws, dyma Wil- r" rWldl ei t^nelin dr^Tdr" i oddiai,a„gf'r' 'rU' fforinar d'vyn v gyllcli ctuSUIJf*'chi bl"c! i chi hlisman RHOSHIRWAEN. V dvddTl'f3^11 &afodd y ddwy ddyuas hyny KioDwr vn v fTu C1y"Asanfc fod Hatic o aethw ^° am dd-vffMl y ffordd hon, er ebr,°n lV gyfarfod at ^fyn- hUv'odd Tl?n 61 ^'mni y11 ol. Ond tordd ara11- ft Sam, ac »edy^ Kr" S forwyn. ga" lla- ^ni y -11?VKm^o^jtS*10re—neu ar ylan S' na physgodyn ar dir. gan 5J re P"SJ'd amba" i joh J° Wnd. Gosodwyd hen fe] ty hunan i neyd Jwythi amsar y cynhaun, a deu.i y rhai Byny 1 lawr. Ml dyffeia i pe taaa'r lloniz- 2" 8°^ rifflo'r topsail mewn »walo wynt, na faaa'i ddim Jn dwat| Pdjed neb a chredu.y stori fy mod i wedi ts li<-fo rhyw hen fachgen y Sul iraHblae°- y hen fachgan mai fi dfedd y dyn oedd yn cael te gydag o trwv fOO y dyn diath yn siarad yr 1111 fath yn hoIloI a ft. ddyn cyfarwydd 1 glymu'r cwlwm. PORTHOR, LLEYN. Daeth sgwnar i'r lan yma v Sul o'r blaen. I Guarfou y perthynai hi. Deuai allan o Borthysgaden gan fwriadu cyrhaedd Porth- dinlleyn, ond gyrwyd hi giii,v-,torm fawr or Gogiedd yn ol 10 miIldir) gan chwythu 'i hwyliau hi yu rubana. Cafcdd y criw j ddiaugfa gyfyng. I

RHYDLIOS.!

[No title]

HUNANLADDIAD CHARLES ASHTON.

Parchu y BalbI.

CWYMPIAD Y DAIL.

[No title]

GWEITHFETSD PERYGLUS

Kodios 0 Langefni.

[No title]

ANHWYLDER YN Y CYLLA PAN YN…

Advertising