Skip to main content
Hide Articles List

48 articles on this Page

GWARCHAE KIMBERLEY.

Y FFINDIR DEHEOL.

Y DIGWYDDIAD YN SPYFONTEIN.

----BRWYDRAU HONEDIG YN MAFEKING.

Y FRECH WEN YN MYSG Y FFOADURIAID.

NEWYDDION 0 BLTTH Y BOERIAID.

Y BOERIAID A NATAL.

Y SEFYLLFA YN Y TRANSVAAL

Darganfyddiad Rhyfedd.

Neldio o Btn Pont y Porth.

[No title]

ALMANAC Y GWEITHIWR AM 1900.

.'"..,-CYRARFYDDIAD -Y SENEDD.

Newyddion Diweddaraf' _Ð

[No title]

[PELLEBYR Y CENTRAL NEWS*]

AGERLONi BRYDEINIG WEDI SUDDO.

Y COLUMBIA A'R SHAMROCK.

JOHANNESBURG.

ADRAN FEDDYGOL Y FYDDIN BRYDEINIG.

TERFYfVAF ALASKAN.

CADARNHAU YR ADRODDIAD AM…

Y RHYFEL A PHRIS BARA.

.ANeFUDDDOD AK FWRDD * LLONG.

Barfodedigaeth ac Afiechydon…

! IIA AC ACW.

Advertising

Advertising
Cite
Share

I (j f I t <<■ WBI T THEMIILLY ABE. The Medical discovery now world-famous under the title of Dr. Williams' Pink Pills for Pale People, to which so many thousands in Great Britain and Ireland owe their lives, is the fruit of the learning and research of a practising Physician, a graduate of THE UNIVERSITY OF EDINBURGH, whose great cures irad already made him famous, far and wi4 The question he had long been asking as' this: How can the means of cure, krïA at present to me ,n alone, and limited Jo my own practice, be put into the hands |&f «11 ? Science yielded up the answer. Dr.W*||iams found himself the discoverer of something unlike ordinary medicine, striking* jit the very root or s;w foundation of disea^er yet so safe that it could be safely plaÇed the hands of all, even without medlcaf, advice. He was solicited to give it to Che world, and the quaint alliterative title was devised, Dr. Williams" Pink Pills for Pate; People. "II TIAT Jl\A:YZ- 332352* BY M. ems FOR Positive evidence exists that Or. Williams' Pink Pills have cured Consumption & "DeclineSciatica, Paralysis, 'Pimples, Eczema, ond Locomotor Ataxy, Skin Disorders, Spinal Disease, Weuralgla, Anasmia, ? x "Sick Headache and Pale & Sallow Complexion, -Iadigestion, c' Palpitation of the Heart; Chronic Liver Complaint, General Debility, After-effects of InflveUZO, St. Vitus' Dance, Kidney Diseases, Rickets, Ladies' Ailments, and Rheumatism, Hysteria. But no Substitute ever Cured anything. Dr. Williams' jPinU Pills for Pale People are oiffly sold in a pink package, with "the name in red ink, like this IfilINKB i ||i|lLLS- M II AL.B p.i/ Registered -» Price: 2s. 9d. Six Boxes, 13s. 9d. But mind you ask or DR. WILLIAMSpe _e. f i i t I I 9 Achos o'r Anwydwsrj: Diffyg Anadl. ■ .jr » Pelenau EfcIychiadol-yr» methu lachau. Y Pelenau GwirionedfloJ yn effeithio laehacf. M>»e amgylchi'id t a dvdd<^rol yn effeithio laehacf. M>»e amgylchi'id t a dvdd<^rol ■wedi dod o dan sylw eohebydd y^ Reading: Standard" o berthj" yna? i Mr George Hollicl?, vr h.wn„ sy'n byw yn 7, Weldala [Street, Reading, ac wecliboclyn ?weitBio am ugain mlynedd mewn ffiltri eanp yn Reading. Dywedodd Mr Hollick; Ynyflwyddyn 1897 > am y tro cyntaf yn fy os, reuais deim'o li'id oeddwn fel fi ) am y tro cyntaf yn fy os, dppbo, reuais deim'o li'id oeddwn fel fi ) fy hunan. Nid oedd gjnyf awydd am fwyd. Crynwn yn fawr, a j byddai y symudiad lleia^ vn j achos i mi chwysa llrwer. ^rr oedd cen dros fy nhdod, o'rr ( diwedl ymos dwyd arnaf gan yr j Anwydwst a diflve: anadl. ) .,) J J T'j 9' Ida. GEORGE HOLLICK. Wrom a Photorrabh.) Am bum mis ychwanegai, bu'm ar restr y cleifion, aq un- waith teimlwn fy riod vn myned adra,' yna pan oedd P"D gob iit'i wedi marw vnwvf, gwelais hanesyn am feldyglyn rhyldddol wedi iachau achos cyflFelyb, sef Dr Williams' Pink Pills fer Pale People. Gallaf ddweyd pan dechreua;s ddioddef gyntaf oddi- wrth ddiffyg treuliad a'r Asthma, treiais amrywiol beleuau era ill a. gynyffiwyd i mi, ond ni wnaeth- -■ ant ddim lies i mi. Ar ol yt wythnOs gyntaf, pan oeddwn wedi gwaghan b-wch o Dr WU-. Hams' Pink Pills, dechreuais-. deimlo awydd am fwyd,—jjeth j I newydd iawn. Parheais l w cy- meryd, ac yn fuan dychwgjais at fy ngwaitb." Ychwanegai Mrs Hollick fod un ferch ieuanc, yr hon oedd vit wael ia -n, wedi prynu blwch ohonynt, an wedi cael lies mawr .oddi- wrthynt. Tiweddodd Mrs Hollick gyda'r I sylw, pan y byddai yn cy meradwyo y peieuau dywedai fod y pelenau. gwirioneddol i'w cael gan bob fiery llydd, os byddai i'r pryn 9Vr cdrych fod yr enw yn llawn ar yr —llr Williim8 rms rius "fi r P,ile People. T GI ynwst a ChrYd, tymalau o'i lihebyd. Achos wedi ei iacjiau gan < Dr Williamsy Pink Pills. Gwuaei ymchw«Haigan oheb- ydd y "Bury Flee Press" i aclns rhyfeddol ya mbentref bychan Sicklesmere, Suffolk, lie mae'n bosibl yr achubwyd bywyd ,&wriii- i heddgeidwad. Mrs Pettit, gwraisr i heid- ^eidwad, yn 'byw yn^Sicklesaaere -) -¡ f ;ý, < .I MRS. PETTIT. [ (Fro", a photograph.) ^Police Station, er's p in yn faban weii dioldef poensa difrifol yn ei ch if a. yr hyn a'i gwnai yn ddiymaiferth; o'r diwedd y-n- sefydlodl yr afiechyd yo sciatica, crydcytnaltu, a lwynwst (lum- bago). Dywedod 1 Diodd- efaii ya dost. Yr oedd y poen- au yn y eefn a'r ochr chwith yn ddrwg iawn yr oedl yn rhaid i fy mhriod fy nghodi allan o'r gwely. Nis gallwn roi, un goes o flien v llall, nag yggubo y ty, na chodi p'at oddiar y bwrdd. a bu'm felly am fl/nydd-iu. Yo I mis Hydref diweddaf cefais tlwcå o Dr Williams" Pink Pills for PdJe Pe3p ,e, ac ar ol i mi gvfn 1 eryd y belen gyntaf dywed I wrth fy n^wr fy mod yn teftn'o rhyw gyfoewidiad, a) ar ol mi 1 gvraeryd tair o'r pelenau aethutn | eV in am dra. Yr wyf yo 8i j f Dr Williams' Pink pills wedi I nevd lies mawr i mi." Yr (edd gin irvtoYdOg. gar a y pen, yr hyn a'i gwnal yn 1 )V!tel lawn, ond ni jhyny ar ol deihreu cymeTyd y pelpoau. Cymerais ddau doreb a haner yn ) roll, ac yn teimlo yn lach a chryf, er y bu-n &01 flynyddau gyda meddygon ood ni wuaent ddim i mi." Mae hi yn debyc Ich lddi ei hun yu awr," dywedai yr hwn a ym fdangosft1 yn *wch am adferiad ei wraig. Cadarnhaodd Afrs Cock sedge yr hi nesyia yma, gan ychwanegu, 14 Mae fy wyres, yr hon sydd yn dioldef gan wendid gwaed, wedi j cymeryd tri b y^haid o'r peienau, 1 ac maeot wedi gwneyd lliwer inwn o les iddi. I Ac unicaith eto, cofiiccd OFYN am DR WILLIAMS'!

-, Y BOERIAID YN MEDDIANU…

DIOGELU MERCHED A PHLANT.

YN FYW NEU YN FARW!

"PAWB YN IACH."

DIM NEWYDD 0 MAFEKING.

KIMBERLEY.

Y BOERIAID YN OFNI.

PAHAM NAD YMOSODANTP

ANWYBODAETH Y BOERIAID.

BYGWTH CAPE COLONY.

DFNDEE YN DAWEL.

WRAGEDD A PHLANT,

-----TARO YN YMYL. :

Y MILWYR 0 CANADA.

YR ANTHEM GENEDLAETHOL.

BANER TRANSVAAL.

CHWE' MILLDIR 0 HYD.

LAING'S NEK

HOGIAU YN FILWYR.

,YN 1881.

TAN.