Skip to main content
Hide Articles List

48 articles on this Page

GWARCHAE KIMBERLEY.

Y FFINDIR DEHEOL.

Y DIGWYDDIAD YN SPYFONTEIN.

----BRWYDRAU HONEDIG YN MAFEKING.

Y FRECH WEN YN MYSG Y FFOADURIAID.

NEWYDDION 0 BLTTH Y BOERIAID.

Y BOERIAID A NATAL.

Y SEFYLLFA YN Y TRANSVAAL

Darganfyddiad Rhyfedd.

Neldio o Btn Pont y Porth.

[No title]

ALMANAC Y GWEITHIWR AM 1900.

.'"..,-CYRARFYDDIAD -Y SENEDD.

Newyddion Diweddaraf' _Ð

[No title]

[PELLEBYR Y CENTRAL NEWS*]

AGERLONi BRYDEINIG WEDI SUDDO.

Y COLUMBIA A'R SHAMROCK.

JOHANNESBURG.

ADRAN FEDDYGOL Y FYDDIN BRYDEINIG.

TERFYfVAF ALASKAN.

CADARNHAU YR ADRODDIAD AM…

Y RHYFEL A PHRIS BARA.

.ANeFUDDDOD AK FWRDD * LLONG.

Barfodedigaeth ac Afiechydon…

! IIA AC ACW.

News
Cite
Share

IIA AC ACW. Yn Lloegr, y mae haiam wedi ccdi 5s y dunedl. Dinystriwyd gorsaf ffordd' haiarn Bognor trwy dan. Yr Henadur Newton fydd Arglwydd Faer newydd Llundain. Dywedir mai nifer o bobl sydd yn siarad Saesneg yn bresenol ydyw 116,000,000. Erbyn diwedd y mis, bydd tua 70,COO o filwyr Prydeinig allan yn Nehau Affrica. Y mae Emprwr Germani wedi rhci 40p tuagat Glafdy y Morwyr, Caerdydd. Y mae New Zealand- wedi cynyg danfon nifer luosog o filwyr i'r Cape, at wasanaeth Prydain. Y mae y Morlys Prydeinig wedi' rhoi archebion am 100,000 tunell o'r glo agtr goreu i gwmniau DeheHdir Cymru. Nos Wener, ymadawodd 150 o Wydd.lcd o Johannesburg gyda'r bwriad ymuno gyda'r Boeriaid i ymladd yn erbyn Prydain. Ffaith hynod ydyw; mai ychydig o ddyn- ion penfoel sydd byth yn marw o'r darioded- igaeth. Yn Aberdar y mae ewmni wedi ei ffurfio I er cychwyn motor cars, &c., i gario nwyddau a theithwvr yn ol a blae-i o waelod i ben uchaf y cwm. = Ar ol y laf o Ionawr ne,af, bydd yn rhaid i'r siopwyr ddarparu seddau addas i'w cy- norfehwywyr (assistants) i eistedd arnynt, yn ol y Shop Seats Act. Y mae cryn siarad. yn nghymydegaeth Tredegar ar hyn o bryd yn herwydd fod masnachwr o'r lie wedi ffoi ymaith, gan gymeryd gydag ef fcrch ieuanc oedd yn ei wasanaeth. Y mae rhan luosog o'r Reserves yn cael eu galw allan yn herwvdd y posibilrwydd i ryfel 'dori allan yn y Transvaal. Ni alwyd hwynt allan er 1885, pryd yr o:ddfm ages a myned i ryfel gyda Rwsia. 1. a Cafodd ugeiniau o bersonau eu gwysio i dalu 10s a'r costaii yr wythnos ddiweddaf, yn Neheudir Cymru, am adu-1 eu cxn yn rhydd heb eu safhrwymo. Bu pump o ferched farw, a cliymerwyd llawer ereill yn sal, mewn canlyniad i fwyta pysgodyn a phytatw oddiar ystondin yn marchnad Lerpwl.. Darfu i fachgen o Stratford, d uiddeg ced, wneyd ymgais i gyflawni huranladdiad a dywedai ei fed vn dewis marw yn hytrach na myned i'r ysgol.. Pryd y maie'r ganrif, newydd yn dechrpu ? Dyna beth Sy""il Biino rhai dynion ond nid oe-s eisieu llawer o gyfrifydd i wybod mai ar Ionawr y laf, 1901 y dechr^ua yr u.;enfed ganrif. Yn Nghynadledd y Bedyddwyr a gynh 1- iwyd yr wythnos o't blae-i yn Leeds, go- beithiai un o siaradwyr weled miliwn o bobl yn ardystio oddiwrth y ddiod feddwol nr ddechreu y ganrif newydd. Prydnawn dydd Gwener, yn y Wig, ger Penybont, bu farw George Hayter, labrwr, yn sydyn iawn, ac yn herwydd fod llawer o waed ar- lawr ei ystafell wely, cymerwyrd ei briod', Mrs Hayter) i'r ddalfa. Dirwywyd boneddiges annibynol yn Chel- tenham am eegeuluso glanhau ei thy, yr hwn oedd wedi dyfod yn Hinder cyhoeddus, trwy fdd v ddiffynvddes yn cadw ages i ugain o gathod. Yn Neheudir Cymru, y mae tai wedi eu hadeifacfri oeddynt yn werth 60,000p. B;u- iedid iddynt fed vn dafarndai neu westdyau, ond yn y sesiwn trwyddedol methwyd ciel trwyddedau iddynt. Beth wne:r a hwynt yn awr? Derbyniodd y Parch H. Gwion Jcnes, yr hwn sydd wedi bod yn weinidog eglwys: An- nibvnol Be-thel a Soar, ger y Bala, lie y bu y Parch Prifathraw Jones yn gweinidog- aetha am fewer o flVnyddoedd, alwad un- frydol i ymgymeryd a gofal eglwys Almi- bynol Rhiwbryfdir, Blaenau Ffestiniog. Y mae Bwrdd Amaethyddiaeth wedi pen- derfynu garw. yn ol Archeb yr Haint ar Foeh (vSymud), yr hon sydd wedi bod mewn grym er's dros flwyddyn yn sir Fflint. Yr oedd y pentlerfyniad: yn dyfod i rym ddydd LTun, a chanlyniad hyny fydd i ffeiriau mcch gael eu cynal yn Nhreffynon, Caerwys, a lleoedd ereill yn y sir; Y mae Methodistiaid Efrog Newydd yn (sCilyn esiaBtpl1 ei* mam eglwys, ac y maent wrthi yn frwdfrydig yn casglu Tryscrfa yr Ugeinfed Ganrif. Disc, lic-nt allu c:di IWY y swm o 275,000p tfory yr hyn y maent am dafu dyledion eopelau Efrog Newydd a Brooklyn. Pan gwblheir cyhceddir gwasan- aeth jiwbiti mawr, ac yn y cyfarfod yma y ITosgir gwystten y eapelau yn ulw. Mae eisieu pwlpud atdyniadol (magnetic) at yr oes hon, meddai y Parch T. R. D,ivies, Buriiley, y dydd o'r blaen: pwlpud a leinw y seddau a gwrandawyr, flC< nid un a waglia bob eapel ac eglwys yn y deyrnas. Eithaf I gwir, ond rhaid cael pregethwyr atdyniadol hefyd: ae ni eheir hyny heh fywyd pur a dv^gedig. Wele dri rheswm gwelnidog Ymneillduol yn sir Benfro dro9 roddi i fyny ei eglwys — (1) Am nad ydveh yn ty ligharu neu buasech yn rhoddi eodiad yn fy nghyflog. (2) Am nad ydych yn cam eich gilvdd, neu buasai rhai ohonoch yn priodi. (3) Am nad yw yr Arglw^-dd vn eich earn, neu buasai yn galw rhai ohonoch ato, yn lie eich bod yn aros yma vn wastad. Felly yr wyf yn eich gadael. Y mae agos yr oil o Eglwysi Rhydd ion y Dywysogaeth yn dwvn enwau Beib'aidd. Oddi wrth adrodd'ad blvnyddol Annibyn- wyr Cymreig Dwyrain sir Forganwg, ym- ddengys mai yr enwau mwyaf cvmerad- wy ydynt "Ebenezer" a "Tabernacl," pa rai I sydd yn meddu wyth eipel bob un, yn dwyn yr enwau uchod. Yna, y mae "Bethel," yn dyfod gyda chweeh. Soar, Bethania, a Brynseion, pedwar bob un; Saron, Bethes- da; a Bethlehem, tri bob un; Pe uel, Sar- dis, a Charmel, dau bob un; tra y Moriah, -Bet.b;ii,iva;-i, (TO-PU, Gil cad. Nebo, S>\lem, Siloh, Beulah. Seion, Noddfa, H rmcn, a Silva, yn meddu un bob un. Cafodd cvmanfa gerddorol m"nl cysvllt- iad a Chymdeithas Tonic Solffa Goaledd Cymru ei chynal yn Nghaernarfon ddydd Llun. Yn ystod y gweithrediadau gwnaeu cyfeiriad at y cynydd oedd wedi cymeryd lie mewn astudiaeth cverddorol vn Nghymru, a'r eynorthwy oedd eyn'lun y Ton.c Solffa wedi ei estyn er hvrwyddo hyny. Cvmerodd dwy gysfcadleuaeth y yn y cyfaifcd hwvrol. yr hwn oedd yn un lluosoar iawn. Rhanwyd v wobr yn y gystadleuaeth i gcrau meibion cwmniau Caernarfon a Moeltryfan. Yn y brif gystadleuaeth gorawl, oor Llannig a. ddyfamwyd yn oroo.

Advertising

-, Y BOERIAID YN MEDDIANU…

DIOGELU MERCHED A PHLANT.

YN FYW NEU YN FARW!

"PAWB YN IACH."

DIM NEWYDD 0 MAFEKING.

KIMBERLEY.

Y BOERIAID YN OFNI.

PAHAM NAD YMOSODANTP

ANWYBODAETH Y BOERIAID.

BYGWTH CAPE COLONY.

DFNDEE YN DAWEL.

WRAGEDD A PHLANT,

-----TARO YN YMYL. :

Y MILWYR 0 CANADA.

YR ANTHEM GENEDLAETHOL.

BANER TRANSVAAL.

CHWE' MILLDIR 0 HYD.

LAING'S NEK

HOGIAU YN FILWYR.

,YN 1881.

TAN.