Skip to main content
Hide Articles List

48 articles on this Page

GWARCHAE KIMBERLEY.

Y FFINDIR DEHEOL.

Y DIGWYDDIAD YN SPYFONTEIN.

----BRWYDRAU HONEDIG YN MAFEKING.

Y FRECH WEN YN MYSG Y FFOADURIAID.

NEWYDDION 0 BLTTH Y BOERIAID.

Y BOERIAID A NATAL.

Y SEFYLLFA YN Y TRANSVAAL

Darganfyddiad Rhyfedd.

Neldio o Btn Pont y Porth.

[No title]

ALMANAC Y GWEITHIWR AM 1900.

.'"..,-CYRARFYDDIAD -Y SENEDD.

News
Cite
Share

CYRARFYDDIAD Y SENEDD. ARAETH Y FIIENHINES. FY ARGLWYDDI A BONEDDIGION,— 0 fewn cyfnod bvr iawn ar ol gohiriad diweddar y Senedd fe'm gorfodir gan ddy- gwydddadau yn effeithio yn ddwfn ar fudd- ianau fy ymherodraeth i ofyn am eich eyng- hor; ac y mae sefyllfa pethau yn Neheu- barth Affrica wedi ei gwneyd yn angenrheid- iol y dylai fy Llywodraeth gael ei galluogi i gryfhau galluoedd milwrol y wlad hon drwy alw allan y Reserves i"r perwyl vna. Y mae darpariadau y gyfraith yn ei gwneyd yn angenrheidiol ar fod i'r Senedd gael ei galw yn nghyd. Oddigerth am yr anhaws- doiau sydd wedi cael eu hachosi gan waith Gweriniaeth Deheubarth Affrica. Y mae sefyllfa y byd yn parhau i fod yn heddychol. FONEDDIGION TY'R CYFFREDIN,- Gosod,r inesurau ger eich brcn at y pwrpas o ddarparu at y draul sydd wedi cael ei hachosi, ac a all gael ei hachosi, drwy ddi- gwyddiadau yn Neheubarth Affrica. Cyf- Iwynir yr amcangyfrif o'r draul am y flwydd- yn ddyfodol ger eich bron yn yr am.-er pri- odol. r FY ARGLWYDDI A BONEDDIGIOX- Y mae yna amryw bvneiau o ddyddor- deb cartrefol at ba rai y gwahoddir eich sylw mewn cyfnod diweddarach prvd v cvrhaedd- ir yr adeg axferol at waith y tymhor Sen.. edciol. Ar hyn o bryd, yr wyf wedi gwa- J.odd eich presenoldeb mewn trefn i ofyn i cliwi ymwiievd ag achosion o'r pwysigrwydd wrfTa H° yr W' fi yn Sweddio i chwi, wrth gyHawni y dyledswyddau sydd yn awho eich sylw gael cyfarwyddyd a fcendith yr HolJaIluog Dduw. Yr cedd yr Araeth or Orsedd, gyda fcj1" ^i'^Td y Senedd prydnawn ddoe (ddydd Mawrth), fol y gw/rir> yn h-vnod o fer, nid yn unig am fod y Ddeddf- wriaeth yn cael ei galw yn nghvd at am- ca" arbeiug, ond hefyd am nad oedd rhnglen o festirau deddfwriaethol yn cael lie ynddi. Hysbysodd y Frenhines fod y Ssnedd wedi cael ei galw yn nghyd ar adeg anarferol ac i bwrpas neillduol, gan ychwanegu fod y cwrs hwn wedi cael ei wneyd yn angenrheidiol gan ddau am- gylchiad Yn y lIe cyntaf, y mae cyhoedd- lad Ei Mawrhydi yn galw allan y Reserves yn cael ei ddilyn o angenrheidrwydd gan alw y Senedd yn nghyd o fewn de'ng mwrnod ac, yn ail, y mae sefyllfa pethau yn Neheubarth Affrica yn hawlio svlw y Ddeddfwriaeth. Datganodd Ei Mawrhydi fod ei chysylltiadau cyffredinol gyda Gailu- oedd tramor yn heddychol-yr hyn, yn apffodus, nas gellir mo'i gymhwyso at y Transvaal. Yn y ddadl ar yr Anerchiad, dywedodd Arglwydd Kiimbelrley fod yr Ochr Wrthwynebol yu bared i gefnogi y Llywodraeth mewn cadw i fvny anrhyd- edd a chefnogi buddianau y wlad. Gan gyfeirio at y trafodaethau, cwynai ei bod vn annoeth i gyhoeddi yn barhaus yr hyn cedd yn myned yn mlaen, ac yr oedd vn resyn i'r eithaf fod cenadwriaeth Syr Alfred Milner am y 5ed o Ebrill wedi cael ei gyhoeddi pan y gwnaed. Yr oedd y ddadl yn nghylch y gair penarglwydd- latth wedi bod yn achos o gryn amheu- aeth, ac fe ddylasai y Llywodraeth osgoi unrhyw beth h gjadarnhai y ddrwgdyb- latth yna. — Arglwydd Salisbury, mewn atebiad, a ddywedodd fod ymddvgiad Llywodraeth y Transvaal yn gwneyd i ffwrdd a'r angenrheidrwydd am unrhyw eglurhad ar y rhyfel, nen gyfiawnhad o heni. Yr oeddynt wedi anton her allan ag oedd yn haerllug. Datganai beth cyd- jmdeimlad a sylwadau Arglwydd Kimber- lt'y gyda golwg ar gyhoedui trafodaethau. Yr oedd yn ystyried fod awvdd am wneyd i cwrdd a'r gair penarglwyddiaeth a'r hvn a gynwysai wedi bod yn freuddwyd holl .fywyd Mr Kruger. Yr oedd genym ni, fodd bynag, safle oll-bwysig yn Neheubarth Affrica., a dyledswydd i'w chyflawni nad oedd a wnelai ddim a phenarglwyddiat'th. I'r Arlywydd Kruger yr oedd raid priodoli fod yr adeg wedi dyfod pan y penderfvnid y pwnc o uchafiaeth yr Is-Ellmyn neu'r Prydeinwyr. Hefyd, siaradodd Arglwydd Loch, Iarll Selbourne, ac Iarll Camper- down. YN NHY Y CYFFREDIN, ar ol i'r Llefarydd ddarlk'n yr archobiou arferol am y tymhor, cododd Mr James -Lowther ei wrthtiVstiad blynyddol yu elr byn yr arclieb yn gwahardd pendefigion r'h,ig oymeryd rhan yn ethoIiaH aelodau Seneddol, a chynygiodd welliant i adael y geiriau 'yr achwynid oln pkgid allan. Cafodd y gwelliant ei orchfygu drwy 3.37 o bleidleisiau yn erbyn 76. Cyfeiriodd Mr Balfour at y dymuinoildeb o beidio cy- meryd busnes preifat aelodau yn ystod tymhor yr Hydref, ac awgrymodd y byddai iddo heddyw gynyg penderfyniad i'r per- wyl yna. Ar ol i'r Llefarydd ddarllen Araeth y Freaihines, cynygiodd Syr A. Acland Hood fed yr Anerchiad i gael ei derbyn, gan ddweyd nad oedd rhyfel y Transvaal yn un anghyfiawn na diangenrhaid. Eiliodd y Milwrid Royda yr Anerchiad. Dywedai Syr H. Campbell-Bannerman nad oedd y Senedd erioed wedi cyfarfcd io dan am- g) Ichiaclau mwy difrifol. Vr cedd mewn rhyfel a dbenOOlEwroidd a (Phrotes- tanaidd; ond yr oedd y Transvaal wtdi dwyn yn w-laon hawliau mewn iaith nas galiai Llywodraeth unrhyw wlad fo'n pMchu ei hunan byth eu cymeryd i ystyr- iaeth. Dyledswydd amlwg y Llywcjdr- aeth oedd gwrthsefyll; ac yr oedd ef yn sicrhau aelodau na fyddai dim tuedd' ar ran y Ty i osod unrhyw rwystrau mewn ffordd o ganiatau y galluoedd a'r adgyf- lenwadau ag a fyddai yn angenrheidiol i lsirjrhu illwyddiant bujnn uc jpffeithiol y rhyfeil. Yr oedd yn dda ganddo fod ;y Llywodraeth yn gochelyd y gwall a wnaed yn fynych yn y gorphenol, ac yn anfon allan ddigon o filwyr i gario yn mlaen a gorphen yr anturiaeth yn effeith- iol. Ymddangosai iddo ef fod y Llywodr- aeth wedi bod wrthimewn "game of bluff," yrhyn oedd yn anheilwog o genedl fawr. Gofynai i Mr Balfour i roddi sicrwydd nad oedd y Llywodraeth wedi ei chymhell gan awydd i ddial trychineb milwrol blacncrol, neu awydd i sefydlu uwchafiaeth y Saeson ar yr Is-Ellmyn yn y Cape. Mewn atebiad dywedodd Mr Balfour y buasai y Gwein dog- ion yn hoffi i'r cyhuddiadau a awgrymwyd gan Syr H. Campl ell-Barirerma a gael eu dwyn yn mlaen, er mwyn Idd rt gael eu hateb. Gwadai y gosodiad fed yr oediad ar ol y genadwri a anfonwyd ar yr 22ain o Fedi yn milwrio yn erbyn heddwch. Pa fodd y geUid dweyd fod oediad yn pry- siiro rhyfel? Gorfodid Mr Chamler'ain i ail-adrodd hawliau diamheucl y wlad hon i lywodraethu perthynas dram or Gweriniaeth Deh?udir Affrica, a chyfiawnheid ef yn hollol am ddefnyddio y gair unbenaeth, yr hyn a wnaed yn angenrheidiol yn ol da 11 y Boeriaid eu hunain. Wrth ateb Syr C. Dilke, dywedodd Mr Balfour na ddylai gwaith tymhor yr hydref fod yl hirfaith. Cytunai Syr C. Dilke nas gallasai y Llywo'^r- astli Ccgei myned i ryfol gyd;r Besrinid. Cynygiodd ifrDiflon wellfaiit i'r perwyI fod y rhyfel iiedi,- ei hi gn awydd i ymyryd yn materion mewnol y Weriniaeth, ac awgrymai gynygiad yn ysbryd y gynhad- ledd ddiweddar yn Hague. Eiliwyd hyn gan Mr Labouchere. Wedi i ere! 11 siarad, pleicJleisiwyd, pryd y gwrthodwyd gwelliant Mr Dillon drwy fwyafrif o 268.

Newyddion Diweddaraf' _Ð

[No title]

[PELLEBYR Y CENTRAL NEWS*]

AGERLONi BRYDEINIG WEDI SUDDO.

Y COLUMBIA A'R SHAMROCK.

JOHANNESBURG.

ADRAN FEDDYGOL Y FYDDIN BRYDEINIG.

TERFYfVAF ALASKAN.

CADARNHAU YR ADRODDIAD AM…

Y RHYFEL A PHRIS BARA.

.ANeFUDDDOD AK FWRDD * LLONG.

Barfodedigaeth ac Afiechydon…

! IIA AC ACW.

Advertising

-, Y BOERIAID YN MEDDIANU…

DIOGELU MERCHED A PHLANT.

YN FYW NEU YN FARW!

"PAWB YN IACH."

DIM NEWYDD 0 MAFEKING.

KIMBERLEY.

Y BOERIAID YN OFNI.

PAHAM NAD YMOSODANTP

ANWYBODAETH Y BOERIAID.

BYGWTH CAPE COLONY.

DFNDEE YN DAWEL.

WRAGEDD A PHLANT,

-----TARO YN YMYL. :

Y MILWYR 0 CANADA.

YR ANTHEM GENEDLAETHOL.

BANER TRANSVAAL.

CHWE' MILLDIR 0 HYD.

LAING'S NEK

HOGIAU YN FILWYR.

,YN 1881.

TAN.