Skip to main content
Hide Articles List

5 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

ASTUDIWCH | EICH IECHYD I Ni WNA I EICH ASTUDIO CHBTI. I D8- Os ydyeham idiogelu IECHYD RHAID I chwi eael GWAED PUR. I 7 mae hyn y* HANFODOL. OS nad vwl eich GWAED YN BUR y mae eich holll gyfansoddiad allan o drefn, ac yn agoredl i glefydau i ddyfod i fewa a arweiniant S ganlyniadau difrifol. B Y mae o ganlyniad yn dibynu yn hoUol amoch chwi os ewyllysiwch gadw ■ m- IECHYD CRYF EGNIOL, | I fynu gweled fod GWAED yn cael ei gadw yn Berffaith Rydd o bob amhuredd. Cof- lwch y dylai eich iechyd gael eich ystyr- SW- iaeth flaetiaf, canys hebddo araddifedirfl bywyd o haner ei fwynderau, ac nis geilwch ymladd brwydrau dyddiol bywyd 8 gydag iechyd amharus. J B Meddyginiaeth l B Anmhrisiadwy 3 i Bobl. tllto Glanha y 8 I Corffo bob. g Ainhuredd GWELiiHANT 1 BOER PEN, DIFFYG TRAUL. BILIOUS- HESS, GWYNT, AFU DRWG, CORFF- RWYMEDD, SCURVY, PENDDYNOD, 3 CLEFYD Y BRENIN, ECZEMA, Y BLAST 8 (ERYSIPELAS), NERVES EG WAN, FITS, I QWYNEGON (RHEUMATISM), PILES, POEN CEFN (LUMBAGO), TARDDIANT AR. A CHLEFYDAU Y CROEN, ISELDER Y8PRYD, gan sicrhau gweithrediad iachusol holl ranau mewnol y cyfansodd- ad, Brasaa a Chyfoethogi y Gwaed &'r Elfenan a roddant FYWYD NEWYDD, IECHYD, A NERTH. FEIDIWCH A DIODDEF YNHWY. TREIWCH YN DDIOED. Hughes s B-ood Fills. Mae y Trade Mark hwn /jgp— (fief llun y galon) ar bob blwch. eb hwu twy 11 ydyw. Ymae y Fills hyn yn gyfaddas ae anmhrisiadwy i Wjr a Gwragedd, Meibion a Merched. Y VARNT YN IACHAU AR OL I BOB PETH ARALL FETIIU. Heb oedi anfouwch am flwch o HUGHES'S BLOOD PILLS. Gwerlhir hwy gan yr holl Fferyllvryr a Gwerthwyr Patent Medicines am Is. 1,1,c., 2s. 9c., 4s. 6c., neu oner eu gwerth mewn Stamps neu 1'.0., i'r igwneuthurur JACOB JHUGHE8, Manufacturing Penarth, Curditf. Ar verth ra AiUfiricA WILLIAMS, Chemist, Plymouth, Penn. GOMER'S ¡BALM! rci ELI AT BOB CLWYF. GOMEK'S BALM a iacha Glwyfau ar y Traed, Ulumau, Pen, (iwddf, Erysipelas, Manau llidiog a Digroenedd, Conrwydon G'rawnllyd, Coesau Drwg'. COMER'S BALM a iaeha Fronau a Phen Bronau Uolurus, Piles, Traed Chwysedig, Toriadau allan. r ,ac". Mhenau a (xwynebau Plant, Llygriadau a !M Llosgiadau yn mhob rhan o'r Corff. GOMER'S BALI a iacha Ddwylaw Toriadol Llygaid e Amrantau Dolurua, Crafu, Scurvy, Gwynegon, Cmalau Poenus, Chwyddiad, Tai-wden, 3IaJaethau,ifec. Ymae GOMER'S BALM yn hynod etfeithiol at bob math o glefydau alltnol y Corff. Rhodder prawf arno. J- .^erth gan bob Chemist a g-werthwyr Patent Medicine am )s. l|c blwch, neu danfoner eu g"worth mewn stamps at y Dan ganfyddwr— JACOB HUGHES, Manufa jUrui^ J Pe:nrth, Cardiff. -iJ It!I v- CYMRU DAN OLYGIAETH OWEN M. EDWARDS, M.A., RHYDYCHEN. Cynwyslad Rhifyn Awst Wyneb-ddarlun-Chwibren a Llansannan. Darluniau Ereill: Nawn Haf ger Traws- fynydd, Cofgolofn Tan y Castell, Carrig y Big, Cwmui o Hynafiaethwyr, Eglwys Ooejj Llys Bradwen, In o hen gymeriadau Ffes- tiniog, Llanfaelog. Hanes Cymru. Llythyr am Lywelyn. Maen Llyfanu Tudwal. Gan Watcyn Wyn. Jacob Jones Eto. Gan Winnie Parry. Byw-ddifyniaeth. I. Gan Glan Menai. Gwaith Alwenydd. Gan Carneddog. Hopkin Bevan. Gan G. H. Tuomas, Cwmbwrla. Teulu Tan y Castell. II. Gan Ellis W llrlams. Carwriaeth yr Ednod. Gan Isailt. Ebion o'r Eidal. Gan Robert Bryan. B y Ffordd Ddu. Gan J. M. Edwards, James Clwun John. Gan v Parch J. S. J ones, Tyddowi. Yma, ac Acw, effaith addysg, llyfrau, &c. Llanfaelog. Gan J. W. IIuVs. Hen Gerddorion Aberystwyth. Gan D. Samuel, M.A. Goleuni yn yr Hwyr. Gan Anthropos. Etteithiau Cynydd Trigain Mlynedd. Gan y Parch T. Jones, Llanrwst. Caneuon,Tynerwch," gan Moelwyn; "Hen Delyn Gwlad fy Nhadau," gan Morien Mon Hughes; "Yng Nghlynnog ger Mor gan Anthropos. At Ohebwyr,-T. E. Ellis, Dolwyddelen, Ad-drefnu seddau, &c. THOMAS JOHN pABRY; BONE-SETTER, PENYGROES, 9 A ddymuca bysbysa y gellir ei weled a chael ei wasanaeth bob dydd Sadwrn yn nhy Mi. 8 AMITH, CASTLE STREET CAERNARFON. TJT. mae T. J. P. yn wyr i'r diweddar eowo** yrn, Ricbard Evans, Meddyg Bsgyrn, Tydd Bengan, a chafodd ei fagu gydag ef Pan y* leua*0 byddai T. J? P. bolf amser yn ex ddilyn i w gynorthwyo i gyflawni ei wasacaeth « tbrwy hyny cafodd gyfleua- ierau neillduol 1 ddyggv, 754 ) SOLD t. medalT liEALm ITION, ) LoNDON. I Retained when all other Foods are re- It is in., iuable."—, | London :INFANTS., FLHYAUDS, JJMDJTHE ACEO. Benwa ltow is sold in TINS by IIIr 1Lsts. here. V | r, Ã rP. ACHUBWCH EICH PLANT drwy ddefnyddio ANTI-CON VCTLSION AND WORM DROPS y diweddar Doctor Jones, Llanllyfni. Paratoedig yn unig gan un o'i Drustees sel MR WM. HUMPHREYS (ELIHU), BLAEXAfJ FFESTINIOG. o: I YMA R FEDDYGINIAETH oreu at bob math o anhwylderau ar blant, yn en- wedig Intiau o bob natur, Llyngyr, Bron- chitis, Y Frech Gcch, Colig, neu Gnofa yn rr Ymysgaroedd; a chwalant bob math o Wynt o'r Cylla. Ni ddylai yr un teulu lie mae plant fod heb y DROPS digymhar hyn | wrth law. RHYBUDD. I 0 dan ewyllys y diweddar Doctor Jones I ni fedd neb hawl i ddefnyddio ei enw ef yn nglyn a'r "Balm Iachusol" a'r "Anti-Con- vulsion and Worm Drops" (llawer llai gyda I dynwarediad twyllodrus ohonynt) end yn I unig y Trustees—y Mri Stephen Jones, Borth, Porthmadog (gan yr hWIl y gellir cael y Balm), a Wm. Humphreys (Eiihu), Blaen- I au Ffestiniog, gan yr hwu y gelhr cael y I Drops, a'r hwn yw yr unig uu a dderbyniodd y cyfarwyddyd at eu paratoi gan Doctor Jones ei hun ychydig ddydd.au cyn ei far- wolaeth. Gochelwch Ddynwarediad.—Os .am y Feddyginiaeth wirioneddol (gemainae) an- fonwch at y Trustees, en Goruchwvl- wyr am dani. AG; .N IS YN EISIEU.—Ymofjner a Ws. Humpnreys (Elihu), Blaenau Ffestiniog. HUGH JONES, bAAutfH HOUSE, 3, ST. PAUL'S SQ., LIVERPOOL. D YMUNA HUGH JONES hysbysu ei 1 gyd-genedl ei fod yn parhau i werthu toc/nau gyda'r oil o'r STEAMERS am y prisiau iseiaf; yn enwedig i'r America, Canada, a'r W!adfa Gymreig yn Patagonia, ac hefyd i bob parth o'r byd. Telir y sylw manylaf i bawb a anfono air ato, yn Gym- raeg neu Saesneg, a rhoddi iddynt bob gwybodaeth yn nghylch hwyliadau y Steam- ers, ac hefyd prisiau iselaf, gyda throad y Post. Bydd yn derbyn pawb ar ei glaniad yma, a rhoddir hwynt mewn man cysurus ar y Steamer,—rhoddir y Cymry oil gyùa"J gilydd. Mae ganddo DY helaeth, fn agos i LANDING STAGE a'r prif STATIONS— Lletty glan a cbysurus i ymwelwyr a'r dref. Digon o le i gadw Luggage yn ddigost. "CAPTREF I GYMRO ODDIGARTREF." 199 EMAU RHAJL). — Bydd » siopwyr gae Scoc fwyaf a'r prisiau iseiaf yn Mac- nachdy Milliogton, 12, Houndsditch, Lon- don. Gellir cael Clociau, Oriaduron, Cyllill Cribau, Gwydrddrychau, Pibelli, Pyrsau, Violins, Accordions, Jubilee Jewellery. Ca- talogues danuniidia i'w cvel yn rhad." f vdlWvd 1835 BIRD'S ¡ CUSTARD I I POWDER I makes a perfect high class Custard at a minimum of cost and trouble. Invaluable also for a variety of Sweet Dishes, recipes for which accompany each packet. NO BGGSt NO RISK I NO TROUBLE I I w —— i YN DDIYSGOG FEL I, YGRAIG! FIRf AS A ROCK TRA MAE CYFFYRIAU EREILL wedi codi ac eilwaith wedi cilio o'r golwg, mae U N ddarpariaeth yn ein gwlad wedi casglu nerth o flwyddyn i fiwyddyn ar hyd y Chwarter Canrif diweddaf, ac ETO YN PARHAU I GYNYDDU mewn gwerthiant .1 phoblogrwydd, fel erbyn hyn mae ei chymeriad wedi myned mor eang a gwareiddiad. Prin eisieu crybwyll mai y feddyginiaeth y ayfeirir ti yw y fyd- enwog GEORGE'S PILE & GRAVEL PILLS. Ar werth drwy yr holl fyd adna- byddus, mewn blychau, Is lie a 2s 9c yr un. Drwy y postls 3c a 3s PERCHENOG: J. E. GEORGE, M.R.P.S HIRWAIN, ABEEDA EE -a— Y I)iffyg Treuliad Y DYW un o'r afiechydon mwyaf cyfFredia '— syud yn poeni y cyfansoddiad dynol, ac y mae yn cymeryd cymaint o wahanol -ig. weddau fel ag i fod bron vn anmhosibl i'w cdesgrifio. YSTUMOG ydyw canoibwynt cydymdeimlad yr holl gyfundrefn, ac mae" oil o'r organau yn teimlo mwy neu lai oddi— j wrth unrhvw afiecbyd fydd ynddi. Dyma rai o arwyddion y Diffyg Treuliad: — ) Poen yn y stumog a'r frest, yn enwedig ar cl bwyta; cyfogi, coll archwaeth, gwynt I yn y stumog, rhwymedd, dwfr poeth neu surr.i, bile, iselder ysbryd, curiad y galon, anmhurdeb yn y gwaed, anhwylderau yr iau, gwendid gieuol, Piles, &c. Y Meddvglyn goreu at yr anhwylderau uchod ydyw DR WOOD'S REMEDY. I :Mae'r feddyginiaeth hon wedi bod o flaen y cyhoedd ers amser, ac y mae'n amlwg eddiwrth y galwad sydd am dario nad oes ei gyffelvb at wella y DIFFYG TREULIAD A'l GAN- LYNIADAU. Ni ddylai neb ddioddef oddiwrth yr nnhwvklerau uchod tra mae meddyginiaeth mor eSeithiol a DR. WOOD'S REMEDY iw gaol. Gworthir mewn potelau Is a 29 6c yr un. Trwy y oPst 3 ceiniog yn ychwanegol. Oddiwrth y Perchenog, nUGH JONES, FFERYLLYDD, MEDICAL HALL, BLAENAU FFESTINIOG. OBWYS I FFERMWYR AC EREILL WYBOD. Buddau Cooper o bob maint i'w cael ar fyr rybudd gan Mr John Parry Jones, Arwerthwr, Penlan, Penrbjin- deudraeth. TOWLES PENNYROYAL AND STEEL PILLS I F EN YWOD. Mae y Peleni gwerthfawr hyn yn eywiro-pob afreoleiad-dra, yn aymud rhwystrau, ac yn eemwythau y poenau y mae y benywod yn agored iddyrat ar adegan neilldnol. Blychau la lie, a 28 9c gan bob Fferyllydd. Anfnriir hwynt unrhyw e ar dderbyniad 15 neu 34 o lythymodau, gan E. T. Towus & Co. Gwneuth- urwyr, Dryden street, Nottingham. o S YDYW Y GWAED 1 Y N AFIACH I MAE Y CORPH YN AFIACH AC YN WANLLYp OEDWCH Y GWAED YN BUR, c DILYNIR HYNY rjAN IECHYD TRWYADL U Y CORPH." ( LARKE'S BLOOD MIXTURE, GWAED BURIEDYDD A CHYN- YRCHYDD B YD ADNABYDDUS," a wareiitir i lanhau y gwaed oddiwrth bob amhuredd, o ba achos bynag y bydd yn codi. At wella Scrofula, Scurvy, Eczema, Coesau drwg, Af- iechyd yn y Croen a'r Gwaed, Blor- ynod, a dolurion o bob natur y mae yn anmhrisiadwy. Mae'n gwella hen ddoluriau. I Doluriau ar y Gwddf. Coesau Dolurus, j Casgliadau, Afiechydon y Croen a'r Gwaed. Chwyddiadau. J Clirio y gwaed oddiwrth Bob mater amhur, 0 ba achos bynag y byddant yn codi. Dyma'r unig feddyginiaeth at boen- au Crydcymalau a'r Gymalwst, canys symuda'r achos o'r Gwaed a'r Esgyrn. ( A(, jODD FY MYWYD" A CHUBODD FY MYWYD." tv Mrs A-Nif CHURCHER a ysgr ifcnai "Gyda diolchgarwch gwirioneddol yr wyf yn ysgrifenu y llinellau hyn i'ch hysbysu fy mod wedi fy hollol iachau 1 o'r afiechyd poenus a adnabyddir fel yr Eczema trwy gymeryd eich Blood Mix- ture. Dechreuais ei gymeryd Mehe- fin 8fed ddiweddaf, ac yr wyf wedi cael 17 o boteli 2s 9c yr un; tri blwch en- aint, hefyd tair potelaid o Clarke's Skin Lotion, yr hwn a ganfyddais yn werth- fawr iawn i esmwythau yr enyniad. Yr oeddwn mewn ystad ddifrifol, a rhaid oedd newid cynfasau y gwely bob dydd oherwydd y mater a redai allan o'r briwiau. Ni feddyliais y buaswn yn 1 cael adferiad, ond yr wyf yn awr yn j gallu gwneyd ychydig o waitli yn y ty, ( ac yn cryfhau bob dydd, mewn ffaith, dywed fv mhriod a'r nurse mai Clarke's Blood Mixture achubodd fy mywyd. Gellwch wneyd y defnydd a fynoch o fy llythyr. "2, Kynaston, road, Stoke Newington, London, N., Oct., 23, 1898 li LARRE'S BLOOD MIXTURE- Y GWAED-BUREDYDD ENWOG. Y GWAED-BUREDYDD ENWOG. CYNGOR PWYSIG I BAWB.- Purwch y gwaed anmhur pan welwch blorynod a briwiadau yn oodi trwy'r croen. Cadwch y gwaed yn bur, a bydd iechyd yn canlyn. Nis gellir canmol CLARKE'S BLOOD MIXTURE yn ormodol at buro y gwaed. Gwerthir mewn potelau 2s 9c yr un, ac mewn case yn cynwys chwe gwaith y swm am lis—digon i effeithio adfer- iad unrhyw achos o hir-barhad-gan bob fferyllydd a gwerthwyr Patent Medicines trwy'r byd, neu anfonir i un- I rhyw gyfeiiiad ar dderbyniad 33 neu 132 o lythyrnodau, gan y perchenog- ion, The LINCOLN and MIDLAND I COUNTIES DRUGS COMPANY, LIN- COLN. I M ILOEDD 0 DYSTIOLAETHAU/' I BOB PARTH O'R BYD." G OFYNWCY AM CLARKE'S BLOOr 1 U MIXTURE, A Gochelwch Efelychiadau. Y GOLWG YN DDRWG. Dicddefa lluaws o bersonau gan wendid neu ddiffyg ar y golwg, lieu amxantau ac eiliau afiach. Anfoner cerdyn at S. Green, JIO, Lambeth Road, London, am Iyfr yn trin ar "Pa fodd i gadw y golygon." Dywed wrthych am Enaint Singleton at y Ilvgaid, i'r hwn y mae 300 mlynedd o air da. Gwerthir gan fferyllwyr ac y.Aors mewn potiau pridd, am 2s.

[ At Ein Gohebwyr.

PAHAM Y TERFYSGA'R CENHEDLOEDD…

Y GENINEN EIST £ DDF0D0L'

Advertising