Skip to main content
Hide Articles List

26 articles on this Page

MEYFUS

NEWYDDION DIWEDDARAF.

Damwain Angeuol yn Connah'sI…

Y Cynghor Plwyf a Mesur y…

Lladd Gyriedydd.

"Llaw Dyn yn Llyw Danl." p.…

Yr lanci yn Llefam. »

46 yn Cael eu Lladd.

Anghoflo'l Enw. --

III AC ACW.

Gwlaw a Chenllysg.

A Geir Amgueddfa 1 Gymru ?

CRYFBAIR LLYSIETJOL GWERTHFAWR.

Diangfa o'r Grogbren

Eisteddfod Ceerdjdd.

Hela Byfrgwn yn Lleyn.

Deddf newydd Prlodl.

Ergydio ar y Babaeth.

Y TRANSVAAL

News
Cite
Share

Y TRANSVAAL Y DADBLYGIADAU DIWEDDAR. Yn ol y newyddion a dderbyniwyd o Cape Town, ddydd Sul, ymddengys fod pwysau cryfion yn cael eu rhoddi, o gylchoedd cyf- eillgar, i berswadio yr Arlywydd Kruger i oedi ac advstvried y genadwri mewn ateb- iad i gynygiad Mr Chamberlain i benodi cyd-ymchwiliad ar y pwnc o estyn yr ethol- fraint i'r Outlandliaid. Tybir ei bod yn bosibl y derbynir y cyn- ygiad am gydymchwiliad os nad ydyw yn cynwys cydnabyddiaeth o oruchafiaeth Prvdain. Credir fod y symudiad yn mysg y bwr- deiswyr yn ffafr cymhwysder o"bum' mlyn- edd, neu saith mlynedd ar ol symud ataliad, yn un gwirioneddol. DERBYN Y CYDYM vHWILIAD. Y mae y newyddion o Johannesburg yn dweyd fod yr Arlywydd, gyda chymeradwy- aeth y Weinyddiaeth, yn myned i hysbysu LlOegr fod y Llywodraeth yn Neheudir Affrica yn barod i dderbvn y gwahddla4 i gydymchwiliad i effeithiau yr etholfraint newydd ond darparu nad oes ymyraeth i fod ar annibvniaeth y Weriniaeth. ARFOGI!R BOERIAID. Johannesburg, Awst 14. Y mae gorchymyn wedi ei roddi i arfogi, yn rhad heb dal, pob un o'r bwrdeiswyr di- arfog. PLE'R YMOSODIR Cape Town, Awst 14. Tybia yr awdurdodau milwrol ei bod yn debygol, os tyr rhyfel allan, mai ar Kimber- lev yr ymosoda y Boeriaid gyntaf, neu ochr ogleddol y dref, gyda'r amcan o ddinystrio cymundeb rhwng v Cape a Rhodesia. Gwneir trefniadau i warchod rhag pob ymosodiad sydyn, ac hefyd i warchod pont y rheilffordd sydd yn croesi yr Afon Vall vn Fourteen Streams, He y mae gan y Boeriaid catrawd. YN BAROD AR AWR 0 RYBl ^D. Y mae catrawd Gogledd Laneashir6 Uedi derbyn gorchymyn i fod yn hollol barod i fyned i faes v gwaed yn Bechuanaland ar fvnyd o rybudd. Anfonwyd llwythi enfawr o gad-ddarpariadau i Bechuanaland. Nid oes dim atebiad wedi cael ei dderbyn eto oddiwrth Lywodraeth y Transvaal i g3Tiygiad Mr Chamberlain am ddirprwy- aeth unedig, Sibrydir v bydd i'r Arlywydd Kruger dderbyn y cynyg YD. ttWlodol; ond, ar yr ochr arall, dywedir fod y sefyllfa yn dwyn arwedd fwy difrifol. Gosodir cryn bwys ar vr hysbysrwydd a, wnaed yn swvdd- ogol ddvdd Mawrth, fod yr ITch-gadfridog Butler wedi cael ei ad-alw o lywyddiaeth y milwyr Prydeinig yn y Cape; olynir ef yn y swydd yma gan Syr Frederick Forester Walker. ——

[No title]

Dinystrio Pymtheg o Longau.

IGorsedd Rwsla. -

Rbellffordd Ysgafn i Ebenezer.…

Claddedigaeth yr Henadur 0…

Rhyw Helynt hefo'r Eglwys…

Beth sydd ar Bersanlald Sir…