Skip to main content
Hide Articles List

34 articles on this Page

I;-1 9%.0, DREYFUS AR EI AIL…

Y Lleygwyr ar yr an tir a'r…

Y Gwrthryfel yn Sisrra jLeane

News
Cite
Share

Y Gwrthryfel yn Sisrra jLeane Cyhoeddwyd Llyfr Glas ddydd Mercher yn cynwys adroddiad Syr David Chalmers, y Dirprwywr benodwyd i wneyd ymchwiliad i achos y cynwrf a'r gwrthryfol yn Sierre Leone. Yn y llyfr ceir hefyd atebiad y Llywodraethwr i'r adroddiad, a barn Mr Chamberlain ar y naill a'r Hall. Yn ei ad- roddiad condemnia y Dirprwywr Lolisi Llyw- odraeth y wlad yn ddiaroect,-Polisi sydd wedi ei gario allan dan nawdd y swyddfa drefedigaethol. Dechreuodd y cynwrf yn gynar y llyncdd, a llofruddiwyd amryw gen- hadon a masnachwyr gaiiy cynhyrfwyr. At- aliwyd masnach yn y wlad, ac ni lwyddwyd i roi y cymvrf i lawr hyd y gauaf. Am achos y gwrthrySel nid oedd s.crwydd, ond sicrhai 'rhai o'r masnachwyr codd mewn mantais i farnu mai gosod treth—yr "hut, tax"—a'i gwthio yn llym ar y broclorion yn 1897, oedd wedi ei achosi. Yn ei adroddiad mae y Dir- prwywr yn cadarnhau mai y dreth oedd y prif aehos, ond y gwvtliyd Mr Chamberlain yr adroddiad yn gvfangwbl, adewisa gredu y swyddodon. Bydd y dreth yn cael ei pharhau.

Advertising

BAHWEIKIAD OFNADNY YN AMERICA

II Chymer el Ghwipio Iwy.…

Rhagolygon Difrifol;'l n yr…

Dau Ldarlnn: Sant a !

Rhyfel Newjdd America. i

Merched fel Meddygon.

Dirywiad Gwybailasth am Lysiau

Dynes o Fanyor mewn Helbul

Damwain AngauoI yn Ngorsaf…

Darlun y Frenhines.

G WYLIAU HAF,

Lnnchio mewn Camsynied.

Mam Greulon.

Dynes Gyfrwys

.Cael Corph Dyn mewn Pwll.

Y Gynddaredd.

--Lladron Sardinia.

Jabez Balfour yn Cann yn y…

Y Glowyr.

Athrontaeth Llythrenau."

[No title]

Al Armagedon?

Eglwys Gyfoethog Dlawd (?)

Tan mewn Glofa yn Abercanaid.

Yr Oracl a Lefarws.

[No title]

0 BEN Y TWR.

Advertising

Sheidoniaeth1 m --

[No title]