Skip to main content
Hide Articles List

16 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

Y DIFF-YCI TRTULIAD Y DYW un o'r afiechydon mwyaf cyffredin sydd yn poeni y cyfansoddiad dynol, ac y mae yn cymeryd cymaint o wahanol ag- weddau fel ag i fod bron vn anmhosibl i'w ddesgrifio. YSTUMOG ydyw canolbwynt cydymdeimlad yr holl gyfundrefn, ac mae' oil o'r organau yn teimlo mwy neu lai oddi- wrth unrhyw afiechyd fydd ynddi. Dyma rai o arwyddion y Diffyg Treuliad: — Poen yn y stumog a'r frest, yn enwedig ar ol bwyta; cyfogi, coll archwaeth, gwynt yn y stumog, rhwymedd, dwfr poeth neu sumi, bile, iselder ysbryd, curiad y galon, anmhurdeb yn y gwaed, anhwylderau yr iau, gwendid gieuol, Piles, &c. Y Meddyglyn goreu at yr anhwylderau uchod ydyw DR WOOD'S REMEDY. Mae'r feddyginiaeth hon wedi bod o flaen y cyhoedd ers amser, ac y mae'n amlwg oddiwrth y galwad sydd am dano nad oes ei gyffelyb at wella y DIFFYG TREULIAD A'l GAN- LYNIADAU. Ni ddylai neb ddioddef oddiwrth yr anhwylderau uchod tra mae meddyginiaeth mor effeithiol a DR. WOOD'S REMEDY i'w gael. Gwerthir mewn potelau Is a 2s 6c yr un. Trwy y oPst 3 ceiniog yn ychwanegol. Oddiwrth y Perchenog, HUGH JONES, FFERYLLYDD, MEDICAL HALL, BLAENAU FFESTINIOG. TEREJ) I 9 b.. TRADE MARK. I i ACHTJBWCH EICH PLANT drwy ddefnyddio ANTI-CONVULSION AND WORM DROPS y diweddar Doctor Jones, Llanllyfni. Paratoedig yn unig gan un o'i Drustees sef MR WM. HUMPHREYS (ELIHU), BLAENAU FFESTINIOG. -:0:- TVYMA'R FEDDYGINIAETH oreu at bob math o anhwylderau ar blant, yn en- wedig Ffitiau o bob natur, Llyngyr, Bron- chitis, Y Frech Goch, Colig, neu Gnofa yn yr Ymysgaroedd; a chwalant bob math o Wynt o'r Cylla. Ni ddylai yr un teulu lie mae plant fod heb y DROPS digymhar hyn wrth law. RHYBUDD. 0 dan ewyllys y diweddar Doctor Jones ni fedd neb hawl i ddefnyddio eienw ef yn nglyn a'r "Balm Iachusol" a'r "Anti-Con- P vulsion and Worm Drops" (llawer llai gyda ,n dynwarediad twyllodrus ohonynt) ond yn unig y Trustees—y Mri Stephen Jones, Borth, Porthmadog (gan yr hwn y geUir cael y Balm), a Wm. Humphreys (Elihu), Blaen- au Ffestiniog, gan yr hwn y gellir cael y Drops, a'r hwn yw yr unig un a dderbyniodd y cyfarwyddyd at eu paratoi gan Doctor Jones ei hun ychydig ddyddiau cyn ei far- wolaeth. Gochelwch Ddynwarediad.—Os am y Feddyginiaeth wirioneddol (genuine) an- fonwch at y Trustees, neu eu Goruchwvl- wyr am dani. AG-?,N TS YN Elq, !EU.-Ym oi't,-ner a Wm. Humpnreys (Elihu), Blaenau Ffestiniog. Y DDANOD]) A WELLHEIR :OARA WIAD NERVTNFi Dalia B>'dredd J-l U1V T lll-U rhwyst dynu'r dan- <edd. Ar nosweithiau "RTT"XT WT? digwsg symuda ym- -EiXV ai,- Gur, Niwralgia yn y pen, a phoenau gieuol. Gan fferyllwyr, Is Ile. "Dioddefais boen dychrynllyd am ddydd- iau mewn dau ddant mewn canlyniad i byd- redd mawr. Cynguorwyd fi i trymeryd N eir- vine Bunter. Gwnaethum hyny. Er fv Uawenydd peidiodd y boen yn ebrwydd holloi. Ar ol hyny cefais y rhyddhad mwyaf mchon adwy oddiwrth gur niwralgiaidd mewn pe»" trwy gymeryd 4 neu 5 dyferyn o Nervine Bunter ar Iwmp o siwgr swyn." Parcn Aubrey C. Price, B.A., diweida? Crmrawc Goleg Nllwyau Rhydy'ain. PERIS AND PADAKN VALE. A HUGHES («larch. J-vyrai lliLLPOSTER, TOWN CRIER, AND BILL DISTRIBUTOR, LLANBERIS. By appointment of the District affcd Parish Councils. Owner of the Chief Posting Sta- tions, all in the most prominent parts of Llanberis and surrounding districts for 6 miles round. All orders entrusted to "iiv care shall be proinmly attended to 'D.C.L.' YEAST | | MAKES EVERYONE HAPPY. > 4 Anyone can make nice sweet Bread, appetising Tea ► 3 Cakes, &c., by using it. > < AL WA YS ASK FOR 99 0,0&L,00 j If you do not know how to use it, write to us for | Booklet of Instructions and Recipes, i 4 I Sole Maxufacturers- The DISTILLERS Co., Ltd., EDINBURGH. < Makers of the well-known "D.C.L." Malt Extract. « ► UIMTTNA RICHARD EVANS, Meddyg Esgyrn (Bone Setter), PENYGROES, TTYSBYSU ei fod yn CWMYSTRADLLYN TEMPERANCE, 20, Penlan street. Pwllheli, bob dydd Mercher. Blaenau Ffestiniog, dydd Iau, yn 6, CHURCH STREET. Bob dydd Gwener yn SPORTSMAN HOTEL, Porthmadog. Bob Sadwm yn Nghaernarfon, yn y NEWBOIv- OUGH ARMS, Palace street. nrr*TTrr pennyroyal X W AND STEEL PILLS I FENYWOD. Mae y Peleni gwerthfawr hyn yn oywiro'pob afreoleidd-dra, yn symud rhwyBtrau, ae yn eamwythau y poenau y mae y benywod yn agored iddyiit ar adegau neillduol. Blychau is lie, a 2s 9c gan bob Fferyllydd. Anfonir hwynt unrhyw e ar dderbyniad 15 neu 34 o lythyrnodau, gan E. T. Towle & Co. Gwneuth. ur, y Dryden street, Nottingham Gocheler efelychiadau twyllyodrus. GEMAU READ. — Bydd i siopwyr gae. Sfcoc fwyaf a'r prisiau iselaf yn Mas- nachdy Millington, 12, Houndsditch, Lon- don. Gellir cael Clociau, Oriaduron, Cyllill Criban, Gwydrddrychau, Pibelli, Pyrsau, Violins, Accordions, Jubilee Jewellery. Ca- talogues dariuniedi<r i'w &eJ ya rhud. 'of jillwyfi 1836 JJANGOR AND JJISTRICT glt-L pOSTING (i0. MEMBERS 0 FTHE UNITED BILL POSTERS' ASSOCIATION. Proprietors of the principal hoardings in Bangor and district. Treble the Space of any other Local Bill Poster. LORNE HOUSE, BANGOR. NANTLLE VALE. W. GRIFFITH DA VIES, Billposter, Town Crier, Bill Distributor, PENYGROES, R.S.O. Member of the United Kingdom Billposters Association. I Billposting contracted at the most moder- ate terms at Penygroes, Talysarn. Nantlle, Llanllyfni, &c. AU orders carefully tad promptly executed. Watches Clociau, A PHOB MATE 0 Fodrwyau, &c. Y LLE GOREU A RHATAF, I GAEL Y NWYDDAU UCHOD YDYW HEN SBOP JbHN EECBE8, STRYD Y IITN, CAERNARFON. ROBERTS^ OWEN, BEPCHfeNOGION. WETl SEtYDLU GANRIF YN OL HUGH JONES, BA.NuuR HOUSE, 3, ST. PAUL'S SQ., LIVERPOOL. D YMUNA HUGH JONES bysbysu ei gyd-genedl ei fod yn parliau i werthu toc" nau gyda'r oil o'r STEAMERS am y prisuiu iselaf; yn enwedig i'r America, Canada, a'r Wladfa Gymreig yn Patagonia, ac liefvd i bob parth o'r byd. Telir y sylw manylaf i bawb a anfono air ato, yn Gym- raeg neu Saesncg, a rhoddi iddynt bob gwybodaeth yn nghylch Lwyliadau y Steam- ers, ac hefyd prisiau iselaf, gyda throad y Post. Bydd yn derbyn pawb ar ei glaniad yma, a rhoddir hwynt mewn man cysurus ar y Steamer,—rhoddir y Cymry oil gyda'u gilydd. Mae ganddo DY helaeth, Tit naos i LANDING STAGE a'r prif STATIONS,— Lletty glan a chysurus i ymivelivvr a'r aref. Digon o le i gadw Luggage vn ddigost. "CARTREF I GYMRO ODDIGARTREF." 199 GOLO MEDALT HEALTH EXHIBITION, wn all c*td. i L<C>t FOOD INFAHT$9^t^ R ftr \.}í., .r INVALIH3, awa TK2 ZZ2D. Bengrer's ??ood is sold in TINS by Ch^rPTS^c: p""r- 6 S YDYW Y GWAED I Y N AFIACH MAE Y CORPH y N AFIACH AC YN WANLLYJ? OEDWCH Y GWAED YN BUR, c DILYNIR HYNY AN IECHYD TRWYADL Y CORPH." l LARKE'S BLOOD MIXTURE;' GWAED BURIEDYDD A CHYN- YRCHYDD B YD ADNABYDDUS," n.. a warentir i lanhau y gwaed oddiwrth bob amhuredd, o ba achos bynag y bydd yn codi. At wella Scrofula, Scurry, Eczema, Coesau drwg, Af- iechyd yn y Croen a'r Gwaed, Blor- ynod, a dolurion o bob natur y mae yn anmhrisiadwy. I Mae'n gwella hen ddoluriau. Doluriau ar y Gwddf. Coesau Dolurus, 'I Casgliadau, Afiechydon y Croen a'r Gwaed. Chwyddiadau. Clirio y gwaed oddiwrth ) Bob mater amhur, 0 ba achos bynag y byddant yn codi. Dyma'r unig feddyginiaeth at boen- au Crydcymalau a'r Gymalwst, canys symuda'r achos o'r Gwaed a'r Esgyrn. ^Cx.^ODD FY MYWYD" ^CHUBODD FY MYWYD." Mrs A-u x CHURCHER a ysgrifenai: — "Gyda diolchgarwch gwirioneddol yr wyf yn ysgrifenu y llinellau hyn i'ch hysbysu fy mod wedi fy hollol iachau o'r afiechyd poenus a adnabyddir fel yr Eczema trwy gymeryd eich Blood Mix- ture. Dechreuais ei gymeryd Mehe- fin 8fed ddiweddaf, ac yr wyf wedi cael 17 o boteli 2s 9c yr un; tri blwch en- a int, hefyd tair potelaid o Clarke's Skin Lotion, yr hwn a ganfyddais yn werth- fawr iawn i esmwythau yr enyniad. Yr oeddwn mewn ystad ddifrifol, a rhaid I oedd newid cynfasau y gwely bob dydd oherwydd y mater a redai allan o'r briii-iau. Ni feddyliais y buaswn yn cael adferiad, ond yr wyf yn awr yn gallu gwneyd ychydig o waith yn y ty, ae yn cryfhau bob dydd, mewn ffaith, dywed fy mhriod a'r nurse mai Clarke's I Blocd Mixture achubodd fy mywyd. I Gellweh wneyd y defnydd a fynoch o fy I llytliyr. "2, Kynaston, road, Stoke Newington, London, N., Oct., 23, 1898 'I ? LARKE'S BLOOD MIXTURE v 1 GWAED-BUREDYDD EN\VOG. II Y GWAED-BUREDYDD ENW3G. CYNGOR PWYSIG I BAWB.— Purwch y gwaed anmhur pan welwch blorynod a briwiadau yn codi trwy'r croen. Cadwch y gwaed yn bur, a bydd iechyd yn canlyn. j Nis gellir canmol CLARKE'S BLOOD MIXTURE yn ormodol at buro y gwaed. Gwerthir mewn potelau 2s 9c yr un, ac mewn case yn cynwys chwe gwaith y swm am lls-digon i effeithio adfor- iad unrhyw achos o hir-barhad-gan bob fferyllydd a gwerthwyr Patent Medicines trwy'r byd, neu anfonir i un- rhyw gyfeiiiad ar dderbyniad 33 neu 132 o lythyrnodau, gan y perchenog- j ion, The LINCOLN and MIDLAND COUNTIES DRUGS COMPANY, LIN- COLN. ^JILOEDD O DYSTIOLAETHAU." BOB PARTH O'R BYD." OFYNWCif AM CLARKE'S BLOOIT G MIXTURE, A Gochelwch Efelychiadau. A RIAN i'w rhoddi ar log yn ol 3! a 4 y cant, ar eiddo rhydd-ddaliadol.— Am fanyLion ymofyner a Mr W. J. Williams, 7, Market street, Caernarfon. AGENTS Wanted to push first-class Machinery Oils. Liberal Commission. Box 31, Post Office, Liverpool. 623 W ANTED, at the Glandinorwig Writing tslate Works, Cwmyg'o, R.S.O., Two Ribbers. Planer, Packet, Joiner (latier used to repairing carts, &c). Constant employ- ment and good wages.—Apply personally at works. 757

GWRTHDYSTIAD YN ERBYN DEFODAETH.

[No title]

Advertising

Prydain a'r Dum-iiura Bullet.

Gantores Newydd.

[No title]

PROFTAD.

Advertising

SERCH-GANIG.

Gwjrthlau.

Dialtjarwcli Merch.

Gyrfa Ramantiis. -I

Yr Achos o Benmaenmawr

GET WHAT YOU WANT.

Advertising