Skip to main content
Hide Articles List

16 articles on this Page

Helynt Dreyjis.

Y Sefyllfa yn Nebendlr Affrica

Pwysig I Weithwyr.

Chwerthiu am ei Phen.

Y C)iLrj a'r Ellayn

News
Cite
Share

Y C)iLrj a'r Ellayn Amlwg yw, i'r sylwedydd arwvnebol hyd yn nod fod gwahaniaeth greddfol rhwng y Cymro a'r Ellmyn. Nid ydym yn cymeryd i ystyriaeth "o,dreuon" y ddwy genedl, ob- legid y mae y Cymry i'w ciel tebyg iawn i Ellmyniaid mown ymddangosiad allanol yn ogystal a dyheadau mewnol; ac y mae cy- moriadau eyffredinol o'r fath fel dolenau cydiol yn cysylltu yr holl genhedloedd a'u gilyd,d, a gwasanaethant fel ymresymiad er profi mai un yw y ddynoliaeth. Ond, er hyny, y mae i bob cenedl ei nodwedd greddf arbenig a gwahanol, ac am hyny y gelwir y naill yn Gymry a'r lleill yn Ellmyniaid. Mae yna wahaniaeth banfodol rhwng crefydd Ymneillduaeth Cymru a chrefydd Luther- iaeth yr Ellmyniaid. Mae yr olaf yn llawer bydolach a masweddolach na'r gyntaf; mae gradd uchel o ysbrydolrwydd yn y naill, a graddau o gnawdolrwydd yn y Hall, fel y dengys y cyfatebiaeth a ganlyn Yn ddiweddar gwnaed ymgais yn Nghaer- dydd gan bwyllgor yr Eisteddfod Genedl- aethol gynelir yno ar fyr i gael modydd meddwol yn gyfleus i fynychwyr yr Wyl fel angenrheidiau bywyd am yr adeg, ond daeth i'r golwg yn bur fuan mai amryfusedd fu y fath benderfyniad, ablegid cododd gwrth- lamiad v teimlad cyhoeddus, vr hyn a orfu i'r pwyllgor gyfrif ei ddyddiau a dwyn ei galon i ddoethineb. Ymddengvs mai Ell- mvnaidd o natur oedd y penderfyniad cyn- taf. ond, vn ddiweddarach, cvfodcldd y teim- lad sobr Cymreig ac a ymffurfiodd yn well- iant ac yn ddiddymiad ar y trefniant Ell- mynaidd. Credwn fod ysbryd gwir grefydd yn Nghymru yn gweithio am sobrwydd, a than wldefiad y gwneir dim a diodydd medd- wol a thafarnau. Ambell i Gymro feiddiai ofyn ben'dith Duw ar oruchwyliaeth y daf- am, er y cyfrifa vr Ellmyn y dafarn yn rhan o'r gyfundrefn Gristionogel. I'r Ellmyn, y mae y ddiod a'r tobaco yn agos a bod yn foddion gras. Ymddibynwn ar y reddf Gvmreig i gadw yr Eisteddfod rhag ymddi- rywio ac ymddiraddio i Saencrerfest. Ond i arddangos y reddf Ellmynaidd yn oelurach, nodwn ymgais Ellmyn v 'dydd o'r blaen yn America i gael trwydded jran y pwylleor a drefnai gynadledd yr Ymarech- wvr Cristionogol ar gffnrfcd yno i werthu diod n sigeir yn gvfleus i'r baben. Ni fedd- yliai Cymro byth am y fath both ond i reddf yr Ellmyn, ymddingo-ai gwydriad o lager a rholen o dybaco ar 01 pob cyfarfod o bre- gethu, anerch a chanu emvnau efengylaidd vn beth eithaf angenrheidiol a gweddus. Er fod y Cymro yn yswil i gymysgu ei gref- ydd a'i gwrw. vn sicr, ni p-etriin. i yr Ellmyn geisio trwvdrled i gvchwyn tafam yn nghanol gwladfa o angylion.

JACK I LLOAWWR

Mesur y Degwm

rjTlTFHEWrH Y CIFANSUIDDIAD.

Y mae yn rhaid I ni aros Gartref.

[No title]

YMA AC ACW.

Esgob Bangor a'i Rwyd

Japan.

Y Gynhadledd Haddwch.

Y Catecism tto

A MOST DEHICIOTTS LEMONADE.