Skip to main content
Hide Articles List

16 articles on this Page

Helynt Dreyjis.

Y Sefyllfa yn Nebendlr Affrica

Pwysig I Weithwyr.

Chwerthiu am ei Phen.

News
Cite
Share

Chwerthiu am ei Phen. Gwelsom 3Ii6 Gertrude Jenner gyda'i blwch casglu yn erfyn cytraniadau tLLarat ei gwaith aiudercnog yii mysg niercuelt .syrth- iwdig a thlawd. Jiae ,¡)..L.s.<; Jenner wedi gwneyd gwaith teilwng iawn t:r s rnyw iianer can niiyneci'd urc/o y dusoartn digar- tret yn rhai o dreh y Deneuuir. tiyderwn iddi gael cefnogaeth galonogol gan nioedd mynyenwyr yr Jiiisteduroa. iMj gallwn lai na cnrybwyll un peth gymerodd 1e yn un o ystaienoeud gorsui Caeruyd,a un o uuydiiiau yr Eisteddtod..Daeth Auss Jenner i fewn, ac estyuodd ei blwch casgiu i ryw bedair o wragedd trwsiadus yr olwg. :ar';d Saeaneg yr oedjdynt a'u gnydd. Ni wnaeth un o nonynt estyn cymaint a dimeu iddi, ond wrth iddi droi ei chefn darfu iddynt chwertn- in yn wawdlyd am ei phen. irodd hithau yn ol ac efdrychodd yn uosturiol arnynt, ond ni ddywedoud yr un gair. Ond ni chafodd y gwragedd anystyrioi ddianc heo air o ger- yad. irod,d brawd Canol oed o weintdog pedd yn dyst o'r ymddygiad atynt, a dywed- odd, "Remember she works for the fallen" (Cofiwcli ei bod yn grteitluo dros y syrth- ltidig). Fe ailai y bydd yn wers iddynt yn y dyfodol. Mor anystyriol-chwiorydú o chwaer!

Y C)iLrj a'r Ellayn

JACK I LLOAWWR

Mesur y Degwm

rjTlTFHEWrH Y CIFANSUIDDIAD.

Y mae yn rhaid I ni aros Gartref.

[No title]

YMA AC ACW.

Esgob Bangor a'i Rwyd

Japan.

Y Gynhadledd Haddwch.

Y Catecism tto

A MOST DEHICIOTTS LEMONADE.