Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

12 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

Globe Furnishing Co., 13, TO 18, PEMBROKE PLkCill, LIVERPOOL. DODREFNIR AM ARIA. PAROD. NEU AR Y GYFUNDREFN LOG-FEN- THYCTOL ARBENIG AM BJUS- IAU ARIAN PAROD. NODTA-D,Mae ein cyfun-drefn Log-Fen- thyciol ni yn hollol wahanol i nn- rhyw un arall, ac y mae wedi ex chanmawl gan y Wasg yn gyffred- inol. DIM SICRWYDD YN OFYNOL. DIM COSTAU YCHWAKEGW, WRTH BRYNU AR Y GYFUNDREFN FENTHYCIOL. Mae y dull teg yn mha un y'dygir ein bus- ies yn mlaen, a'r Teterau l'hesymol a'r pris- iaq isel mor adnaby-ddus drwy Loegr a Gog- iedd Cymru, fel cad oes eibitu i ni roddi ych- waneg o fanyikra. T ELFRATT- RHODDWN Y FANT-AIS I'N CWSMER- IAID I WNEYD EU TELERAU EU HUN- AIN GYDA GQLWG A.RDALTLADAU, GAN EU BOD HWY YN GWYBOD YN WELL Y SWM Y GALLANT EI DALU YN WYTHNOSOL NEU TTSCL. Danfonir pob nwyddau yn rhad, ac ni roddir unrhyw gostau ar y prynwr. An- fonir Dodrefn i unrhyw 'ran o Loegr neu Gymru. Mae geaym Vans neillduol os bydd eis- ieu, ac ni chodir tal am danynt. Bydd i ymweliad a'n masnachdy roddi boddlon- rwydd wnicmgyrchol i bawb fydd yn bwr- iadu pryn'U, arc fod ein nwyddau a'n telerau yn well nag a roddir gan neb arall ar y tel- erau llog-fenthyciol. DODREFNWCH AM ARIAN AROD, NETU AR EIN CYFCJNDREFN LOG- FENTHYCIOL. AM BRISIAC ADRIAN PAROD. Anfoinir -ein rhestr ddarluniadol, bar., Wasg, a Thestr o'r prisiau, ar ymofyniad. Oriau Busnes: -9 a.rt. i C p.m.: rlydd Sadwrn, '9 aan. i 6 p.m. GLOBE FURNISHING QOMPANY J. R. GRANT, Perchenog), 12 TO 18, PEMBROKE PLACE. LIVERPOOL. YN DDIYSGOG FEL YGRAIG! FIRM AS A ROCK RA MAE CYFFYRIAU EREILL — wedi codi ac eilwaith wedi cili." o'r golwg, mae UN ddarpariaeth yn ein gwlad wedi casglu nerth o flwyddyn i flwyddyn ar hyd y Chwarter Canrif diweddaf, ac ETO YN PARHAU I GfYNYDDU mewn gwerthiant i phoblogrwydd, fel erbyn hyn mae ei hymeriad wedi myned mor eang a areiddiad. Prineisieu crybwyll mai y feddyginiaeth j ayfeirir ^ci yw y fyd- wog GERGE'S PILE & G RA VEL PILLS. Ar werth drwy yr Loll fyd adna- ddus,mewn blychau, Is lie a 2s 9c » yr un. Drwy y poftls 3c a 38. PERCHENOG: J- E. GEORGE, M.R.P HIRWAIN, ABERDARE 0 CERBYD-DAITH NEWYDD 0 DINAS JDNCTiON I GLYNHOG AC YN OL. 15 MiLLDIR MEWN CERBY D Bydd i'r firstl-class garden-seat char-a- banc "St Beuno" adael Clynnog am Dinas Junction yn ddyddiol i gyfarfod y Rhyl and ( Llandudno Excursions fydd yn cyrhaedd Dinas Junction 10.10 y boreu, a dychwelyd yn ol i Glynncg yn uniongyrchol. Bydd hyn yn gylie rhagorol i deithwyr fyned i Rhyd-ddu a Beddgelert gyda'r tren 10.20 o Dinas. 0 Bydd yn dychwelyd o Glynnog i gyfarfod yr express o GaeT fydd yn cyrhaedd Dinas 4.12. Felly bydd yn gyfleus i deithwyr fyddent yn myned i gyfeiriad Bangor gyda y tren 5. p.m. a 4.20 i Rhyd-ddu. Gellir cyfarfod Cwmniau o bleserdeith- wyr fyddont yn bwriadu myned i Glynnog ( gydag unrhyw dren, ac am brisiau gostyng- ol trwy gytundeb yn; mlae'nllaw. Am ychwaneg o fanylion, cludiad, &c., gweler hysbysleni yn ngorsafoedd y Rheilffyrdd, neu ymofyner a'r perchenog, J. R. JONES, PLAS Y BRYN, CLYNNOG. nnODD BENAF CELFYDDY IH TATUR DDYNO Y gallu o weled trwy gynorthwy SPECTOLS. WATCHES! WATCHESr Y DEWISIAD MWYAF; Y WATCHES GOREU A RHATAF. Modrwyau Priodasol. Cedwir Stoc Hardd, a rhoddir Anrheg defnyddiol gyda phob Modrwy. Hefyd Ue o'r neilldu i, w- Sewis. WILLIAMS JOEÐ FHACTICAL WARCHMAKER & OPTICIAN, 32, BANGOR STREET, ICARNARVON. { Clociau o Bob Math ( Gwneir pob math o Adgyweiriadau yn y zoodd goreu, ac am brisiau mor resymol j ag eydd gysoa a gwaith ateboU 1 ASTUDIWCH 1 EICH IECHYD. 1 NI WRA i EiCH ASTUDIO CHWI. f: Os ydych amVMiogelu IECHYUIRHUU chwi srael GWAED PUR. f & <.<& Y mae hyn yn HANFODOL, Os nad vw — eich GWAED YN BUR mae eich hollg gyfansoddiad allan o drefn, ac yn agoredfi i glefydau i ddyfod i fewn a arweiniant i ganlyniadau difrifol. ■ Y mae o ganlyniad yn dibynu yn hollol arnoch chwi os evryllysiwch gadw B rn- IECHYD CRYF EGNIOL, II I fynu gweled fod GWAED yn cael ei gadw yn BerfFaith Rydd o bob amhuredd. Cof- lwch y dylai eich iechyd gael eich ystyr- ) AW iaeth flaenaf, canys hebddo amddifedirB i bywyd o haner ei fwynderau, ac nisi gellwch ymladd brwydrau dyddiol bywyd gydag iechyd amharus. Heddyginiaeth | Anmhrisiadwy | I I j Pi/i ###0 f Crlanha y I i CorfF o bob. g Amh uredd GWELLHANT ™ 1 BOEN PEN, J>IFFYG TRAUL, BILIOUS- | i ,NESS, GWYNT, AFU DRWG, CORFF- RWYMEDD, SCURVY, PENDDYNOD, CLEFYD Y BRENIN, ECZEMA, Y BLAST ;(ERYSIPELAS), NERVES EGWAN, FITS, iGWYNEGON (RHEUMATISM), PILES, [POEN CEFN (LUMBAGO), TARDDIANT 'AR, A CHLEFYDAU Y CROEN, ISELDER ( YSPRYD, gan sicrhau gwelthrediad t iachusol holl ranau mewnol y cyfansodd- J iad, Brasau a Chyfoethogi y Gwaed a'r j Elfenaa a roddant I FYWYD NEWYDD, IECHYD, A NERTH. i PEIDIWCH A DIODDEF l'N H WY. I TREIWCH YN DDIOED. I Hughes's Biood Pills. Mae y Trade Mark hwn A&- (sef Ilun y galon) ar bob blwch. Heb hwu twyll ydyw. Y mae y Pills hyn yn gyfaddas ac artmhrimtdtcy i Wyr a Gwragedd, Meibion a Mcrched. £ i Y 5IAEXT YN IACHATT AR OL I BOB PETH R I ARALL FETHU. ■ Heb oodi anfanweh am flwch 0 B HUGHES'S BLOOD PILLS. 1 Gwerthir hwy gan yr holl Fferyllwyr a Gwerthwyr R Patent Medicines am Is. lc., 2s. 9c., -If?. Gc., neu B anfoner eu gwerth mewn Stamps neu P.O., i'r GwnenthulUr JAOOB ^HUGHES, Manufacturmg S Chemist, Petiarth, Cardiff. Ar werth yn America | gun R. 1). WILLIA3IS, Chemist, Plymouth, Penn. | GOMER'S BALM! I ELI AT BOB CLWYF. [ GOMER'S BALM a iaclia Glwyfau ar y Traed, 1 Cluniau, Pen, Gwddf, Erysipelas, Manau llidiog ag Digvoenedd, Cornwydon Crawnllyd, Coesau Drwg. g COMER'S BALM a iacha Fronau a Phen Bronau S Dolurup, Files, Traed Chwysedig, Toriadjiu allan, £ Crach yn Mhenau a Gwynebau Plant, Llygiiadau a t Llosgiadau yn mhob rhan o'r Corff. R GOMER'S BALM a iacha Ddwylaw ToriadolLlvgaidffl c Amrantau Doluius. Cmfu, Scurvy, Gwynegon, g Cmalau PoenuB, Chwyddiad, Tarwden, Mali e'li;iu.«tc. r Y mae GOMER'S BALM yn hynod effeithiol at bob math o glefydau allanol y Corff. Rhodder prawf arno. Ar:werth gan bob Chemist a gveithwyr Patent Medicine am Is. 15c blwch. neu danfoner eu gwuth mewn stamps at y Daryganfydd- K JACOB HUGHES, 1 Miaufa ctimni Che n'. st, Penarth, Ca.rdiff. §* F I, v- II Ifrjii*11 t ill'111 T IIII' HH i"1 H""H f-—■ — — — — — I'D.C.L.' YEAST < MAKES EVERYONE HAPPY. « Anyone can make nice sweet Bread, appetising Tea ► ) Cakes, &c., by using it. [ | ALWAYS ASK FOR Ff D.C.L." If you do not know how to use it, write to us for | i Booklet of Instructions and Recipes, i i Sele Manufacturers— i The DISTILLERS Co., Ltd., EDINBURGH. j Makere of the well-known "D.C.L" Malt Extract. ► i wvwv ABERSOCH REGATTA, AUGUST 17th. I A LL Eutries for Sailing Boats must be sent to the Secretary, Mr Tom Owen, Abersooh, on or before August 12th. Entries for Sports close August 7th. Bkrvcle Race for Men, open to all comers, 1 mite. 1st Prize, t2; Second Prize, Ll. Entrance, 2s 6d. t Bicycle Race for Ladies, open to all com- < ers, half mile course. 1st PrizeJ 10s; 2nd Prize, 10s. Entrance, Is. Walking Match for Men, open to all com- ers, half mile course. 1st Prize,l Os; 2nd Prize, 7s 6d. Entrance, 6d. Weight Race for Farm Servants, only within a radius of ten miles, 100 yards, carrying -1 cwt. 1st Prize, 5s; 2nd Prize, 2 2s 6d. Entrance, 3d. All the other events are filIea. I Brass Band, Cheap Trains, Cheap Trams, and Cheap Cars. 723 lJlMUNA RICHARD EYANS, Meddyg Esgyrn (Bone Setter), PENYGROES, HYSBYSU ei fod yn CWMYSTRADLLYN A- TEMPERANCE, 20, Penlan street. Pwllheli, bob dydd Mercher. Blaenau :1 Ffestiniog, dydd lau, yn 6, CHURCH STREET. Bob dvdd Gwener yn SPORTSMAN HOTEL, Porthmadog. Bob Sadwrn yn Nghaernarfon, yn y NEWBOlt, OUGH ARMS, Palace street. NANTLLE VALE. W. GRIFFITH DAVEE8, Billposter, Town Crier, Bill Distributor, PENYGROES, R.S.O. I Member of the United Kingdom Billpoatera Association. Billposting contracted at the most moder- ate terms at Penygroes, Talysarn. Nantlte, Llanllyfni, &c. AU orders carefully ..ud promptly executed. PERIS AND PADARN VALE. R A HUGHES (Alarch 3wyrfai) BILLPOSTER, TOWN CRIER, AND BILL DISTRIBUTOR, LLANBERIS, By appo.tment of the District and Parish I Councils. Owner of the Chief Posting Sta- I tions, all in the most prominent parts of I Llanberis and surrounding districts for 6 miles round. All orders entrusted to 'i11 I care shall be promptly attended to I JJANGOR AND JJISTRICT BILL pOSTING VO. i ^[EilBERS 0 FTHE UNITED BILL POSTERS' ASSOCIATION. Proprietors of the principal hoardings in H,me-or and district. Treble the Space of any other Local Bill I Poster. LORNE HOUSE, BANGOR. j^GQLP MEDAL, SoBt ^feJ<EALTH EXHlaJr,0M' LONDON. W Has by its exccllenct established a reputa- tion of its own. I British I ¡l-fedical FOOD. FOR Journal. INFANTS, INVALIDS, AND THE ACED. 3enger's Food is sold in TINS by Chemists, &c., everywhere. TOWLES pArsYTEE°ET PILLS I FEN YWOD. Mae_ y Peleni gwerthfawr hyn yn cywiro'pob afreoleidd dra, yn symud rhwystrau, ac yn esmwythau y poenau y mae y benywod yn agored iddynt ar adegau neillduol. Blychau 1b ljc, a 2s 9c gan bob Fferyllydd. Anfonir hwynt unrhyw e ar dderbyniad 15 neu 34 o j lythyrnodau, gan E. T. TowLE & Co. Gwneuth- arwyr, Dryden street. Nottingham. Gocheler efelychiadau twyllyodrus. EISLIU,-Un i gadw Ty Capel yn Llan- t fwrog, Mon.- Y mofyner a Mr W. j Jones, Ty'nllan. AGENTS Wanted to push, first-class Machinery Oils. Liberal Commissiou, —Box 31, Post Office, Liverpool. 623 —Box 31, Post Office, Liverpool. 628 W ANTED, by Morgan Richards, High I Bailiff of Bangor County Court, a I ite ady active man as assistant. Good wages, I constant employmeut. j I GWrilAD'R BANG j Gan fod dydd Llun nesaf yn ddi- wrnod gwyl gohirir cyhoeddi y "Genedl" hyd ddydd Mawrth. Anfoned ein Gohebwyr eu goheb- iaethau yn brydlon. I

Y GWETTHIWR YN WR EON ED DIG…

Rhyfeddach Ffaith na Ffug.

Mr Balfour yn Bygythio. I

Advertising

llltli Jeremiah Jenkins, Tregarth…

[No title]

. I CAMBRIAN RAILWAYS.

ATHLETIC SPORTS AT BARMOUTH..…

CAMBRIAN RAILWAYS."

Advertising

Y GOLWG YN DDRWG.