Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

18 articles on this Page

Hanesyn Mam Ienanc.

Lladd ei dau blentyn

GWYLIAU HAF.

Undeb y Brythonlaid,

DRYFHEWCH Y CYFANSODDIAD.

JDros Donnau'r Werydd ]

BUDD.UGOLIAETH GWYLFA YN CAERDYDD.

Y DEIYN GYMREIG

Meddwyn drud.

Advertising

Advertising
Cite
Share

OS YDYW Y GWAED Y N AFIACH i rv.v MAE Y CORPH y N AFIACH AC YN WANLLYj' C EDWCH Y GWAED YN BUR, DILYNIR HYNY GA-N IECHYD TRWYADL I Y CORPH." CLARKE'S BLOOD MIXTURE," GWAED BURIEDYDD A CHYN- YRCHYDD YD ADNABYDDUS," a warentir i lanhau y gwaed oddiwrtt bob amhuredd, o ba achos bynag J bydd yn codi. At wella Scrofula, Scurvy, Eczema, Coesau drwg, Af- iechyd yn y Croon a'r Gwaed, Blor- ynod, a dolurion o bob natur y mae yn anmhrisiadwy. Mae'n gwella hen ddoluriau. Doluriau ar y Gwddf. Coesau Dolurus, Casgliadau, Afieohydon y Croen a'r Gwaed. Chwyddiadau. Clirio y gwaed oddiwrth Bob mater amhur, 0 ba achos bynag y byddant yn codi. Dyma'r unig feddyginiaeth at boen- au Crydcymalau a'r Gymalwst, canys symuda'r achos o'r Gwaed a'r Esgyrn. A, Ci. -AJODD FY MYWYD" A CHUBODD FY MYWYD." Mrs Am f CHURCHER a ysgrifenai: "Gyda diolchgarwch gwirioneddol yr wyf yn ysgrifenu y llinellau hyn i'ch hysbysu fy mod wedi fy hollol iachou o'r afiechyd poenus a adnabyddir fel J* Eczema trwy gymeryd eich Blood Mix- ture. Dechreuais ei gymeryd Mehe- fin 8fed ddiweddaf, ac yr wyf wedi cael 17 o boteli 2s 9c yr un; tri blwch en- aint, hefyd tair potelaid o Clarke's Skin Lotion, yr hwn a ganfyddais yn werth- fawr iawn i esmwythau yr enyniad. Yr oeddwn mewn ystad ddifrifol, a rhaid oedd newid cynfasau y gwely bob dydd oherwydd y mater a redai allan o'r briwiau. Ni feddyliais y buaswn yn cael adferiad, ond yr wyf yn awr yn gallu gwneyd ychydig o waith yn y ty, ac yn cryfhau bob dydd, mewn ffaith, dywed fy mhriod a'r nurse mai Clarke's Blood Mixture achubodd fy mywyd. Gellwch wneyd y defnydd a fynoch o fy llythyr. "2, Kynaston, road, Stoke Newington, Londou, N., Oct., 23, 1898 LARKE'S BLOOD MIXTURE Y GWAED-BUREDYDD ENWOG. Y GWAED-BUREDYDD ENWDG. CYNGOR PWYSIG I BA WB.- Purwch y gwaed anmhur pan welwch blorynod a briwiadau yn codi trwy'r croen. Cadwch y gwaed yn bur, a bydd iechyd yn canlyn. Nis gellir canmol CLARKE'S BLOOD MIXTURE yn ormodol at buro y gwaed. Gwerthir mewn potelau 2s 9c yr un, ac mewn case yn cynwys chwe gwaitb y swm am lls-digon i effeithio adfer- iad unrhyw achos o hir-barhad-gan bob ffeiyllydd a gwerthwyr Patent Medicines trwy'r byd, neu anfonir i un- rhyw gyfeiiiad ar dderbyniad 33 nou 132 o lythyrnodau, gan y perchenog- ion, The LINCOLN and MIDLAND COUNTIES DRUGS COMPANY, LIN- COLN. MILOEDD 0 DYSTIOLAETHAU." BOB PARTH O'R BYD." GOFYNWCW AM CLARKE'S BLOOr U MIXTURE, A Gochelwch Efelychiadau.

Lladd ei Fertii.

_..--..... JACK 1 LLOMxWE'

Neidio o'r Gerbydres.

MARWOLAETH Y "MIS PUMP."

At Weision Ffarmwrs Mon.

Colli ei Fawd: lawn o 40p.

- Dlenyddlo Mary Ansell.

Arbrawf ar Wrtaffiflo Pytatws…