Skip to main content
Hide Articles List

42 articles on this Page

GET WHAT YOU WANT.

Prawf Dreyfus.

[No title]

Mrs Maybrick.

Ar y Mynydd drwy'r Nos.

Transvaal.

Dyn yn Boddi yn Ngbaergybi.

Cyngbaws am Athrod.

Honanladdiad } n Methesda.

———————-——————-—'—-=——"-s…

News
Cite
Share

———————-——————-— '—-=——" -s I Gyhnddied o Ladrata Sengylch. DYN ADNABYDDUS 0 GAERNAFFON MEWN HELBUL. Am chwech o'r gloch nos Fawrth dvgwyd Robert Jones (Trebor Ionawr), newsagent, Pendist, Caernarfon, o flaen y Maer (Dr R. Parry) yn Neuadd y Sir, ar y cyhuddiad o ladrata deugylch o fasnachdy Mr David larry, oriedydd, yn y Maes, Caernarfon. Rhwymwyd y cyhuddedig yn y swm o 20p, a Mr David Evans, cigydd, Pendist, Caer- narfon, yn y swm o lOp fel meichiafon drosto, i ymddangos yn y llys am un ar ddeg o r gloch boreu heddyw (Merchter) l Dygwyd y diffynydd gerbron eto ddydd Mercher Yr oedd ar y Fainc y Maer (Dr Parry), Mr J. R. Hughes, Mr J. P. Gregory, a Mr W. Hamer. Erlynid gan Mr J. T. Ro- berts ar ran yr heddgeidwaid, ac amddiffyn- wyd gan Mr Carter. I )'ll- Wrth agor yr achos, dywedodd Mr Ro- berts mai y cyhuddiad yn erbyn y diffvnydd oedd iddo ladrata deugylch, gwerth la gmi, 0 iasnachdy Mr David P^rry, yn Castle square. Oddeutu haner awr weai pedwar brydnawn Llun gadawodd Mr Parry ei fa.s- nachd'y, ac ychydig cyn hyn yr oedd wedi bod yn defnyddio y ddeugylch, yr hwn a osododd y tu mewn i'r masnachdy yn gor- pnwys yn erbyn y pared. Yna aeth ymaith, a gadawyd y lie yn ngofal llanc o'r enw Jones, yr hwn fu ganddo achlysur i fyned 1 fyny y grisiau. Fodd bynag, pan y daeth i lawr ni sylwodd fod y deugylch wedi ei symud o r masnachdy, ond pan y daeth Mr arry yn ol )'n mhen oddleutu haner awr, gwelodd fod y peiriant wedi ei svmud ym- u- ^T"aeth ymchwiliad, a "chan nas gallai ddod o hyd iddo rhoddodd hvsbys- rwydd i r heddgeidwaid, y rhai a ddaethant o hyd i'r ddeugylch yn y Market Vaults. Fe ehvid tystiolaeth i brofi ddarfod gweled Tr l ,? gwt-hio y peiriant ar hyd heol, ac wedi hvnv t.™1 1 Stryd y Farchnad, ac yn ddiweddarach yn troi i'r Market Vaults. Gofynodd i Mrs Hughes, gwraig y tafarnwr, am ganiatad i adael y peiriant yn y lobbv a chaniatawyd y cais. Wedi hyn daethl pwyd o hyd i'r peiriant gan yr heddgeid- waid. Tynwyd allan warant i ddal Jones, a chymerwyd ef i'r ddalfa yn ei dy gan y Ivhmgyll Evans, yr hwn a ddarllenodd iddo J. cyhuddiad. Dywedcdd Jones: "Rhaid eich bod ,yn gwneyd camgymeriad. Nid myfi yw. Nid oeddwn yn agos i fasnach- dy Parry oddigerth i ofyn i fachgen am ddeugylch ar fenthyg." Yna gwnaeth gais am gael myned i'r masnachdy i siarad a Parry, ond ni cbaniataodd y tyst hyn. Ar y ffordd i lawr Stryd Fawr dywedodd y diffynydd, "Yn sicr yr ydych yn gwneyd c^mgymeriad. Deuaf yn eich erbyn am iawn." Pan v dywedwyd wrtho fod y ddeu- gylch y cyhuddwyd ef o'i ladrata wedi ei gael yn y Market Vaults, lie y dywedid y gadawyd ef ganddo, atebodd: y mae yn gelwydd uffernol. Ni fu genyf ddeugylch erioed yn y Market Vaults. Yna rhoddwyd tystiolaethau i gadarnhau y itchod gan David Parry, Joseph Wolfe Kinsley, W. George Jones, Mrs Hughes (Market Vaults), Humphrey Jones (Market street), a'r Rhingyll Evans. Pan y gofynwyd i'rdiffynydd a oedd yn euog o'r cyhuddiad, dywedodd ei fod. Mr Carter, wrth anerch y Fainc o blaid y diffynydd, a ddywedodd fod ganddo ddy- I ledswydd pur ofidus i'w chyflawni. Cyn- rychiolai ddyn oedd yn 43 mlwydd oed, un oedd yn enedigol o dref Caernarfon, ac un oedd wedi llanw safle o ymddiried yn ystod yr ugain mlynedd diweddaf. Pan y deuid i ystyried ymddygiad y diffynydd yn ystod yr ychydig wythnosau diweddaf, fe ddeuid i'r casgliad fod yr hyn a wnaeth ar yr ach- lysur dan sylw yn dfebyg i eiddo gwallgof- ddyn. Bythefnos yn ol cyfarfyddodd y di- ffynydd a damwain gyda'i dldeugylch, a bu yn dioddef am rai dyddiau oddiwrth hyny. Yna aeth yn ol at ei waith, ac ychydig wedi hyny cafodd holidays, ac yn ystod yr amseT hwn nid oedd wedi ymddwyn fel dyn syn- wyrol. Yr odd potelau o wirodvdd wedi cael eu cymeryd oddiarno, ac yr oedd ei deulu wedi cael y drafferth fwyaf gydag ef. Ar yr un prydnawn ag y eyflwnodd yr hyn y cyhuddid ef ohono aeth i ddiau fasSachdy pysgod yn y dref, a phrynodd1 yn ddiameu werth sylltau lawer o bysgod. Gofynai Mr Carter i'r Fainc ymddwyn tuagat y diffyn- ydd gyda thrugaredd. Ni alwyd tystiolaeth o blaid yr amddi- ffyniad, ac ymneillduodd y Fainc i ystyried eu dedfryd. Ar ol absenoldeb o rai myn- udau, dychwelasant i'r llys, ac anerchwyd diffynydd gan y Maer, yr hwn a ddywed- odd ei fod wedi addef ei fod yn euog 0 drosedd pur ddifrifol. Yr oedd yn ofidus gan y Fainc ei weled yn y safle yr oedd ynddi. Yr oedd yr achos wedi rhoddi i ynadon gryn bryder. Nid oeddynt yn awyddus i ddyfetha gyrfa y diffynydd, eto yr oedd ganddynt ddvledswydd i'w chyf- lawni tuagat y cyhoedd, ac nis gallent ed- rvch dros y trosedd a gyflawnwyd ganddo. Yr oedd yn ofidus ganddynt hefyd glywed y gallai fod a wnelo y ddamwaill rywbeth a'r mater. Gofynai i'r diffynydd gymeryd cYllghor ganddo ef fel meddyg a chadw draw oddiwrth wirodydd. Cymerent i ys- tyriaeth ei wraig a'i blant, ac yr oeddynt yn ei ddirwyo i 3p a'r costau.

—==——————) "Sul Cyfri'r Chwarelwyr."!

Beth yw "Welcher?"

Advertising

Enlll cant ac un o Wobrwyon.

Daniwaiii Angeual i WeinidogI

Diane o'i, Gwallgoldy. .-

Damw,in Angenol jnNgwrecsam

Tn Ngwlad Thibet.

Chwaren Teg Iddi.

Esgeuluso Plant -7n llanrwst.…

Y Claff Dichtllgar.

j Yr Awen yn yr Eisteddfodj

Y Morfilod.

[No title]

i MANION. -...-

Al Cormod Brys?

Tameidiaa fr Amaethwyr.

? Pla yn yr Mia

Y degymau a'r bidog

---L Cusan bdrud. -:0:-

Carcharu Heddgeldwad.

Neidio i'r dwfr a boddi

Dienyddiad yn Lincoln.

-------Gyffeso ei Throsedd.

Pum cant o Bunnaa am Lygad.

Gweithwyr Dysgedig.

Gwenwyno Plant Y sgol.

Plentyn Bach yn cael ei Ladd…

Damwain Angeooi i Fachgen…

Y Ddamwaiu Angeuol yn llanberis.

Pen'y'Sam, Mon.

[No title]