Skip to main content
Hide Articles List

16 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

ASTUDIWCH « EICH IECHYD. I NI WNA I EICH ASTUDIO CHWI. 1 ge» Os ydych am ddiogelu IECHYD RHAID chwi eael GWAED PUR. Y mae hyn yn HAT^FODOL. Os nad yw eich GW AEX) YN BUR y mae eich holl t&ra gvfansoddiad allan o dreni, ac yn agored i glefydau i ddyfod i fewn a arweiniant j 18. ganlyniadau difrifol. Y mae o ganlyniad yn dibynu yn hollol arnoch chwi os ewyllysiwch gadw P4. IECHYD CRYF EGNIOL, I fynu gweled fod GWAED yn cael ei gadw yn Bernaith Rydd o bob amhuredd. Cof- lwch y dylai eich iechyd gael eich ystyr- fljgf taeth flaenaf, canys hebddo amddifedii bywyd o haner ei fwynderau, ac nis gellwch ymladd brwydrau dyddiol bywy gydag iechyd amharus. Meddyginiaeth B AnmErisiadwy i'r Bobl. "Ire i^odlmrl I j^V# 8 r Glanha y 1 j Corff o bob. S Amh uredd GWELLHANT BOEN PEN, DIFFYG TRAUL, BILIOUS- HESS, GWYNT, AFU DRWG, COFLFF- | RWYMEDD, SCURVY, PENDDYNOD, n CLEFYD Y BRENIN, ECZEMA, Y BLAST G (ERYSIPELAS), NERYE3 EGWAN, FITS, I GWYNEGON (RHEUMATISM), PILES, G POEN CEFN (LUMBAGO), TARDDIANT I AR, A CHLEFYDAU Y CROEN, ISELDER G YSPRYD, gan sicrhau gweithrediad | iachusol holl ranau mewnol y cyfansodd- | iad, Brasau a Chyfoethogi y Gwaed a'r | Elfenaa a roddant § FYWYD NEWYDD, IECHYD, A NERTH. | FEIDIlVCIIA DIODDEF YNHWY. fi TREIWCH YN DDIOED. FL Hughes's Biood Fills. 1 Mae y Trade Mark hwn » (sef ilun y galon) ar bob blwch. M Heb hwn twyll ydyw. If Y mae y Pills Jiyn yn gyfaddas 8 ac anmhrisiadwy t 8 Wyr a Gwragedd, Meibion a Merched. 8 Y 1IAENT YN IACHAtT AR OL I BOB PETH I ARALL FETHU. 1 Heb oedi anfonweh am flweh o 9 HUGHES'S BLOOD PILLS. I Gwerthir hwy gan yr holl Eferyllwyr a G\rerthwyr fl Patent Medicines am Is. ile., 2». 9c., 4s. 6c., neu A ajifoner eu gwerth mewn S'fnmris neu P.O., i'r H C,wneulhtuur -JACOB :HUGHES, Manufacturings • Chemist. Penarth, Cardiff. Ar werth yn America* gan R. D. WILLIAMS, Chemist, Plymouth, Penn. jg GOMSR'S BALM! I ELI AT BOB CLWYF. I GOITER'S BALM a iacha Glwyfau ar y Traed, B Oilman, Pen, Gwddf, Erysipelas, Manau Uidiog a Jfl Digroenedd, Cornwydon Orawnllyd, Coesau Drwg. | COMER'S BALM a iacha Fronau a Phen Bronau I Dolurus, Files, Traed Chwysedig, Toriadau allan, Crach yn Mhenau a Gwynebau Plant, Llygriadau a 1 Llosgiadau yn mhob rhan o'r Corff. GOIIER'S BALM aiachaDdwylaw Toriadol Llygaid c Amrantau Dolurus, Crafu, Scurvy, Gwynegon, aCmalau Poenus, Chvryddiad, Tarwden, Maly eth iu,&c. Y mae GOMER'S BALM yn hynod effeithiol at bob math o glefydau allanol y Corff. Rhodder prawf amo. Ar gan bob Chemist a g-werthwyr Patent Medicine am III. lie blwch, neu danfoner eu gwel-th mewn stamps at y Daryganfyddwr— JACOB HUGHES, Manufa cturing Chemi st. Penarth, Cardiff. 11 _'t91 !!It TOWLES PENNYROYAL AND STEEL PILLS I F EN YWOD. Mae y Peleni gwerthfawr hyn yn cywiro'pob afreoleidd-dra, yn symud rhwystrau, ac yn esmwythan y poenau y mae y benywod yn agored iddyiit ar aderau neillduol. Blychau Is lie, a 28 9c gan bob Fferyllvdd. Anfonir hwynt unrhyw e ar dderbyniad 15 neu 34 o lythyrnodan, gan E. T. TOWLE & Co. Gwneuth- urwyr. Dryden street, Nottingham. Pocheler twvllodriiA JLTKMUNA RICHARD EVANS, -••• 31eddya Esgyrn (Bone Setter), PENYGROES, HrSBYSIT ei fod yn CWMYSTRADLLYN -L'- TEMPETT ANCE, 20, Penlan street. Pwllheli, boh dydd Mercher. Blaenau Ffestiniog, dydd Iau, yn 6, CHURCH STREET. Bob dydd Gwener yu SPORTSaIAN HOTEL, Porthmadog. Bob Sadwrn yn Nghaernarfon, yn y NEWBOlv- OUGH ARMS, Palace street. ?7ANTLLE VALE. W. GRIFFITH DAYIES, "T- billposter. Town Criyr, Bil! TJi"trib:2ö. PENYGROES, R.S.O. Meniber of the United Kingdom Billposters Association. Billposting contracted at the most moder- ate terms at Penygraes, Talysarn. Nantlle, Llanllyfni, Ac. AD orders carefully ud promptly executed. BANGOR AND DIdTRICT BILL pOSTING c MEMBERS OF THE UNITED B 311. POSTERS' ASSOCIATION. Proprietors of the Principal Hoatding 0 IN BANGOR AND DISTRICT. Treble the Space of any other Local BiJ1 Poster. LORNE HOUSE. BANGOE, a GOLD MEDAL, HEALTH EXHIBITION, LONDON. JR Has. by its excellence established a tion of its own. British Afedical FOOD FOR Journal. Journal. IN F ANTS, INVALIDS, AND THE ACED. Senger's Food is sold in TINS by Chemists, &c., everywhere. UNIVERSITY COLLEGE OF NORTH WALES.—Clerk Wanted. Knowledge of shorthand and book-keeping essential. Salary, £ 60.—Applications to be sent to rhe Registrar not later than July 24th. 1 CEFFYLAU AR WERTH.-Ceffyl 5 oed, 15 3 o uchder; trwm, a chryf iawn, gonest yn mhob gwaith ffarm, o liw du. Pris 50p. Neu geffyl gwineu 3 oed, 16 o uchder (drosodd); un o'r rhai cryfaf a barddaf yn y wlad; llonydd yn mhob gwaitb ffarm. 48p. Hefyd Caseg Harmis, 15 s uchder, 6 oed, hwylus dan gyfrwy neu harnis, asgwrn cryf, yn ffast iawn. Pris 26p. Caniateir archwiliad Vet. arDynt.-Cyfeirier -Riflon .Swyddta'r Genedl." LLANEILIAN AND LLANWENLLWYFO (U.D.) SCHOOL BOARD. TT7" ANTED, by the above Beard, an Ex. P. T. (Male). Duties to comni'ence early in September next. Teaching, Sing- ing, Drawing advantageous. Application, 1 stating age, salary required, qualification, with two or three testim onials, and reports to be forwarded not later than August 10th, to O. GRIFFITH, CLerk to the Boord. Pensarn, Amlwch. y N- EISIEU,—Tri o fechgyn cryfion, wedi pasio Standard VI., ac yn hyddysg o argraffu yn mhob cangen ohoni. Rhoddir cyflog o'r cychwyh.—Ymofyner vn ddioed a T. Jones, Swyddfa'r "Genedl." 4 CAMBEAN RAILWAYS. R AIL and COACH EXCURSIONS are -*— run as under :—By Rail to Llanfyllin, thence by Road Conveyance "0 Lake Vyr- nwy; by Rail to Rhayader, tlic-tice by Road Conveyance to Nantgwiilt and Elan Valley (Birmingham Corporation Waterworks): by Rail to Giandovey, thence by Road Con- veyance to Llyfnant Valley (Glaspwll Cas- cade and Cwmrhaiadr Waterfall); by Rail to Aberystwyth, thencc1 by Road Convey- ance; to Devil's Bridge; by Rail to Towyn, thence by Road Conveyance to *Talyllyn Lake and *Cader Idris by Rail to Dolgelley thence by Road Conveyance to *TaiyIlyn Lake and *Cacter dris; by Rail to Dolgelley, thence by Raid Conveyance to Torrent: Walk, Precipice Walk, Ty'nvgrces, Rhaiadr Du, Rliaiaclr Mawddach, and Pistyll y Caen by Rail to L'.aiibeclr and Pensarn, thence by Road Conveyance to Mocnras Island (the Island of Shells), Cwmbycixan Lake, Drws Ardudwy, and Rhinog Valle": by Rail to PenrhyndsiKlz-aeth, thence by Road Convey- ance to Tanybwlch and Maentwrog Water- falls by Rail to PenrhyndieudTaeth. thence by Road Conveyance to Pt by Rail to Portmadcc. thence by Road Con- veyance to Bed<lgelert-. By Rail to Pwll- heli, thence by Road Conveyance to Abcr- soch and Nevin. "Passengers may either travel to Towyn, thence by Coach to Taly- Ilyn and back, or by Circular Tour via Towyn to Talyllyn Lake, returning via Corns and Machynlleth, or vice versa. They may also I' travel via Machynlleth and Corns to Taly- llyn, and return by same route. A New Tour from Towyn to Gwastadfryn, at the foot of Cader Idris, is now in operation. RAIL and COACH TRIPS to Snowdon (Cir- cular and Loop Tours), Cvnicht (the Sugar Loaf Mountain). Bettw-ycced (via Beddgel- ert. and Pass of Aberglgtslyn), Dinas Mawddwy and Dolgelley, via Bwlchoerddrws Pass, Llanymawddwy, Beaumaris, Llanberis, Llangybi, etc. For full particulars as to Train Times, Fares, and dates of certain of the Coach Tours, see Tourist Programmes and Rail and Coach Tour Programmes. ALLAN O'R W KSG. GWR Y DOLAU NEU FFORDT) Y TOSEDDWR, GiN LLEWELYN WILLIAMS, M.A LLUNDAIN, J Awdwr [ GWILYM A BENNI BACH. ¡ CAERNARFON: SWYDDFA'R "GENEDL GYMREIG." Ii PRIS. SWLLT. i

YR WYL GENEDLABTHOL YN NGHAERDYDD.

NODIADAD. * ■ '1

LLITH MARl DAFYDD.

Y Gwres yn taro dynion.

Distewl "Bob" Ingersoll.

Advertising

"Y Tlodion yw y Tlofiion."…

Llaw lladrones o dan y Gobenydd…

I Brawdlys y Menyg Cwynion.…

Y Mellt Eto.~

Y Sefyll Allan yn Efrog Newydfl

Celsio Lladd el hun.

CAMBRIAN RAILWAYS. ,VOLUNTEER…

MAl;, Eirri Ymd «ANo- " OSIAD

Advertising