Skip to main content
Hide Articles List

15 articles on this Page

JACK Y LLOUWR

[No title]

Ar haner y fordd i'r Wyddfa.

News
Cite
Share

Ar haner y fordd i'r Wyddfa. DIANGFA ARWEINYDD MYNYDDIG. Y mae pob un sydd yn hO-4 o olygfeydd Cymreig yn ddiddUdl wedi bod yn ardal ramantua Llanberis, lie y mae mynydd a llyn i borthi y meddwi. Hoffa rhai ddringo i ben y Wyddfa, ereill a hotfant fyned yno gyda'r tren. i r rhai a gerddant, da fydd cael eistedd i orphwyso ar haner y ffordd; a thua haner y iforcid i fyny y mynydd deuir at gaban coed, yr hwn le a gedwir gan hen foneddwr gwridog ac iach a rhadlon. Yn nghylch yr hen fonedd- wr hwn y ma-e yn siwr y by,L yr haneisyu civ/ilynol yn ddyddorol. Yr oeddwn wedi olywed (ebai gohebydd y "Genedl" a'r "Warin") am ryw anigylchiad yti Llanberis; ac un prydnawn brat yn mis Mohefin aethum yno. Ar ol myned -rwy Gwmyglo, buan y daethum i dretian bryd- ferth Uanberis. Wedi holi, buan y daethum i Ynys Wen, He, fel y deallais, yr oedd Mr John Humphrey Jones yn trigo gyda'i ferch a'i fab-yn-ughyfraith. Wedi cyrhaedd y ty, derbymwyd fi yn siriol, a dywedwyd wrthyf y deuai Mr Jones yno ar fyrder. I'w aros, taniais fy mhibell, a gwleddais ar yr olygfa ardderchog o auagyleh. Gyda hyn gwnaeth Mr Jone* oi ymddangosiad. Ysgydwasom ddwylaw yn galonog, 00 eisteddasom ein dau ar gadair yn yr awyr agored, gan fod hin y prydnawn mor boeth. Buan iawn y daethum at destyn amcan fy ymweliad, a dymarai o'r ffeithiau a ddrodd- wyd i mi gan Mr Jones:- "Yr wyf yn cadw ty haner ffordd ar y Wyddfa, ac wedi gwneyd hyny er's blynydd- au. Yn yr amser a aeth heibio, arferwn wasanaethu fel arwoinydd i ben y Wyddfa; ond 'wyf wedi rhoddi y gwaith hwnw i fyny er's llawer blwyddyn, gan fy mod yn awr yn cflair bltrydd a thriugain oed. Am y deng mlynedd ar hugain diweddaf, ni bu arnaf un math o afiechyd; ond yn nechreu y gauaf diweddaf cymerwyd fi yn wael. ) Mr JOHN H. JONES. (Darlun gan Mr Symons, Llanberis). "Tra yr ooddwn yn dyfod ar hyd Stryd Fangor, yn Nghaernarfon, un prydnawn, cefais boeij sydyn yn fy ochr. Llwvddais i lusgo fy hunan i dy cyfaill, ac yno ar es~ mwythfainc y bum yn gorwedd am beth am- ser. Ar ol gorphwys ychydig, gellais gerdd- ed i orsaf y rheilffordd; ond erbyn i mi gyr- haedd Llanberis, yr oeddwn yn dra blinedig .ii. helbulus. Pan gyrhaeddais adref, yr o ddynt wedi dyohrynu. Yr oedd y boen yn fy ochr wedi gwaethygu, a mynai pawb fy mod wedi iy mharlysu. Aethant. ar un- waith i geisio meddyg, yr hwn a'm harchwil. iodd, ac a. roddodd i mi feddyginiaeth ond er hyn oil, gwaeth yr oeddwn yn myned. Methodd pob math o feddyginiaeth a gwneyd lies i mi. "Wrth fy ngweled yn myned yn waefla, oe:s:edd fy mab^-yn-nghyfraith fy mher- swadio i roddi prawf ar Dr Williams"piiik pills for pale people. Yn mhen amser can- iatcais iddo anfon am fiyohaid o'r pelenau, er rhoddi prawf arnynt. Fe gafodd y blych- aid cyntaf effaith dda arnaf. Oymerais bum blychaid yn yr oil; ond cyn i mi gymeryd y blychaid diweddaf yr oeddwn wedi fy hollol wella. Yn mhen llai nag wytbnos o amscr fe ddjgodd Dr Williams' pink pills fi yn ol i iechyd ac yn awr yr wyf yn alluog i gerdded chwe' milldlr bob dydd yn nghyf- lawniad fy ngwaith. Gallaf o galcn argym- bell y pelenau i bob un sydd yn dioddef; gwnaethant les mawr i mi. Yr wyf wedi cvnghori pob! yn y gymydogaeth hon i'w ey- meryd. Ac y mae e-ch llvgaid eich hun," ehai Mr Jones, "ywt gweled sut yr wyf yn edrvch." Ac felly yr orddwn yn g\jele<l. Cyn vmafhiel dywetlodd Mr Jones wrthyf iddo gael yr anwydwst. Wrth i ni ddweyd "Prydnawn da" wrth ein gilydd, dywedcdd Mr Jones wrthyf fod ei draed yn chwyddo oyn iddo gymeryd y pelenau; ond ar ol eu cvmeryd fod y chwydd wedi diflann, ''Ac am byth, mi obeithiaf," meddai Mr Jones. Rhoddodd Mr Jones ganiatad llawn i mi gyhoeddi y manylion sydd yn yr erthygl hon parthed ei adferiad i iechyd.

CTNWTSUD CYMRU CORPH-ENAF…

v GWYIJAI? HAF : ••. " '•

At Welslen Ffararrs Men.

Ein Morvrplon.

[No title]

Dioi Donao y Werydi.

CymdeitMas y Bclblau ---

Fy Harnar Bynclau.

Birwyo Tafarnwyr yn Hyhaer''"Barfoa.';'r',.

Advertising

DISGLEIRDEB YR HAUL.

tfengyl Arall.