Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

18 articles on this Page

JACK y llo^wr

News
Cite
Share

JACK y llo^wr Cwyna Bran y Nursery, TREMADOG, fod llawer iawn o lwch yn cael 'i chwythu i fyny ac i dai pobol, os y gadewir y drysa.' yn agorad. Wiw i neb agor 'i geg ar y stryt nad aiff ei llon'd hi o lwclt. Dyna y cbeswm y sgfnir ata'i. 'Rwy'n siwT y fomant yma, pe cai Tremadog rai o wyr mawr y Cynghor i fyw yno, na fyddai dim son am y llwch. Lie na byddo y cyfryw wyr mawr, yno yr ymgasgl llwch a baw. Cofied Bran y Nursery hyn. Drwg iawn gen 'i glywad am farwolaeth Mrs Arnold, air Gaer. Byddai hi bob blwyddyn yu- dwad i aros i dy Hwmffra Jones, Beddgelert, am dros 20 mlynedd. Fan y byddwn i yn dwad yno ar fy nhro, byddwn ya digwydd taro ar Mrs Arnold, ao yn cael sgwrs hefo hi am y mor. Boneddiges neis iawn oedd hi, a bydd gan Mrs Hwmffra Jones hiraeth mawr iawn ar 'i hoi hL Mae Mrs Jones, fel pob dynas gall, yn hoff iawn o'r "Werin." 'Dwn i ddim pam y mae rhai pobol yn ymwisgo yn tswel pan yn mynad am daith i ABERDARON a'r ardaloedd. Gobeithio y bydd yr hyn a ddigwyddodd i'r siopwr doniol hwnw yn wers i bobol ereill. Aeth y cyfaill hwn, hefo cono arall, am foyads gan belled ag Aberdaron a'r ardal yn ddiweddar. Pryn- odd 'sgidia' melynion gwerth 14s, a rhodd- odd nhw am 'i beiriana' oerddad. 'Roedd y tywvdd yn syoh a'r ffyrdd yn llwchlyd. Rhaid oedd dropio yr angor yn Aberdaron am y noson. rau ddaecn y cyfaill o'i berth bora dranoeth, gofynodd am 'i 'sgidia'. "Dyna nhw yn 'ch hymyl chi," ebrai y forwyn. "Nage yn siwr, nid fi bia y rhei'na." "Wei, ia, yn wir, 'sgidia' chi ydyn hw, 'does yma yr un er'ill," meddai y forwyn; "mi 'roedd- an 'hw yn llwch i gyd ac wedi cochi yn arw, ac mi fuom i am just i dri chwartar awr yn ceisio 'i blackio nhw." "D—d—d—d—d— pyt—pyt—d|—Id—dil anwyl! Be goblyn oeddachi yn blackio fy sgidia' tan i, ddynas ?" Mi 'roedd mei ledi wedi spoilio sgidia swel fy nghyfaill, gwerth 14s. Ymddengys fod rhyw ddosbarth o bobol gymaint fy ofn i yn LLEYN fel y ceisia nhw 'neyd petha' i fy nhwyllo i. Os bydd ar rhyw fechgyn a genod isio cyf- arfod a'u gilydd i garu dipyn, bydd arnynt gymaint o fy ofn i fel y trefnant i'r genod fynad yn mlaen o'u blaenau nhw gpel reit dda, ac yna bydd i'r boys gym'ryd y beics a mynad ar ol y genod. Rhaid bod y criw i gyd yn anwybodus iawn i feddwl y gallan 'hw 'neyd "hen weid awec" profiadol fel fi. Os ydyn hw yn caru pobol onast ttora i ddim pam y mae yn rhaid iddyn hw fy ofni i. Mi 'rydw'i mor ddiniwad a thropyn o ddwr ffres ar flaen y jib bwm i bawb sy'n gneyd yr hyn sy'n iawn. Deydir am ferched ardal teilwng TREMADOG A CHRICCIETH 'u bod nhw wedi mynad i gnoi yn gynddeir- i°g>—nid cnoi bacco, ond cnoi 'u gilydd. Thai bacco ddim byd gynyn 'hw; rhaid idd- yn' hw gael cnawd ac esgyrn a chymeriada' pobol dan "u danadd. Atrn Bila am gynulliad y llofft stabl y Sul o'r blaen ydi i'r gethwr roddi gormod o lodnum neu rhywbath tebyg, yn 'i bregeth, achos cysgu ddarfu y gwrandawrs bob enaid. Pam y cyfarfyddir yn llofft y stabal ? Ai am fod y capeli yn llawnion ? Heblaw am ferchad yn cnoi a chyfarfodydd llofft stabal, y mae yr ardal yn meddu creaduriaid a f'asant yn g'neyd y tro i Shou Barnum a Bailey. Creaduriaid yn meddu dau wynab ydyn 'hw. F"asach li byth yn gallu 'nabod un o honyn 'hw pe tasach'i yn gwelad un gwyn- ab y tro hwn a'r gwynab arall y tro wedyn —mae'r gwyneba' mor wahimol i'w gilydd. Mae arna'i awydd mawr am i Barnum a Bailey gael gafael ynyn 'hw. Mae y bobol od hyn yn trigianu yn mysg y trigolion hyny fyddant mor brysur ar hyd yr wsnos I fel ag i fynad i olchi a chario dwr ar y Sul. Pe b'aswn i yn colli rhai o sgriws fy mhen, ac yn mynad i miawn am gariad, o bosibl y baswn yn oeisio hogan o'r ardal hon. 'Rwyf yn gw'bod yn iawn y cawn i swpar da, a gwely a brecwast, bob tro y byddwn i ar ymweliad a fy nghalon felus. Wir, fydda'i ddim yn synu at bobol wedi blino, yn cael nap yn ystod v dydd. Cefais 1 nap ar bensh yn Llanberis yma heddyw. i Felly 'doedd dim cym'int o fai" ar y gwr a'r wraig hyny o Lanllyfni a aethant t Gyman- fa Ganu yr Anibynwyr yn Nghaernarfon, ac wrth ddychwelyd adra, a gysgasant yn y tren ac a ddeffrowyd yn Chwilog yn lie yn Mbenygroee. Yn Heol y Gogledd DINAS YR HEM y mae mwy < addoldai nag mewn heolydd eeill, ond y mae yno lai o'r Efengyl nag sydd niewn unrhyw heol. Prif fugues, tair o wragedd y He ydi meindio busnes pawb ond 'u busnaa 'u hunain. Mae'n 'hw yn gaznpus am 'neyd y gwaith yma. Mi backia I 'i nhw yn erbyn champions y byd. Gallant hefyd gripio a phoeri fel miawpd. Yn Heol y Gobledd v mae oodwrs bora ang- hyffredin. Amal bora bydd Morgan heb orphan deffro pan y bydd o yn clywad dwr oer yn cael 'i dwallt i'w fol o, ac ynta yn gorfod ista ar y tan i ferwi y dwr wedyn. Ar ol cael ffrwyth y ddeilan, bydd y codwrs bora yn myasd am fisits i dai y cymydog- ion i hel straeoo. Tua'r haner noa y bydd- am 'hw yn hIiU tipyn amyn, 'u hunain ac at 'a tai, fieb oleoo na chanwyll na dim. Yr hyu mi wwl y Uygad ni chwenych y galcmrl Ym an pen i'r heol y mae stondin' poteli llawm 0 ffyrig a phils a phlasteri, ac yn y pea wall y mae stondin opposition, Hawn o fftwff eyffelyb. Bydd MERGHAD Bc-SNAS PAWB yn cadw wateh pwy fydd yn mynad at y stondias hyn, a byddant yn holi beth fydd y matar arnyn 'hw. Os gallan' 'hw ddwad i benderfyniad beth fydd y matar ar gws- meriaid y stondins, byddan wedyn yn taenu straeon gyda lloga' hyd y dre'. 'Roedd un ferch ifanc mor awyddus un bora i gael gw'bod pwy oedd rhywun oedd wedi bod wrth y stondin, fel v rhedodd yn 'i pheisiau allan, a thrwy nad oedd hi wedi cofio gwnio botyma' arnyn 'hw dyma y çwbwl i lawr yn glytia' ar y ddaear. Bwriada1 cwsmeriaid y stondins ac er'ill neyd rhwbath reit neis i ferchad busnes pawb gyda hyn. Cawn welad toe beth fydd o. Mewn tai wrth y bwrdd te v bydd rhai merchad yn hel achau pobol, ond YN MOELTRYFAN, rhodio y mynyddoedd y bydd y merchad achyddol, a hyny ar y Sul, yn lie mynad i'r addoliad i gael clywad am hihogaeth pechod a drygioni, a sut i rrael ymwared a hyny. Os heb ddim i wnevd y mae y criw, an- fonaf ycbydig o weill ac edafedd iddyn' hw 'neyd sana' Pr angenus at y gaua'. Mae Llygadgraff o ymyl LLANAELHAIARN A CHWILOG, Yn cweit reit wrth ddweyd nad oes dim rhinwedd mewn brest a giard aur ar ei thraws, yn ffrynt y set fawr, er. fod pethau felly i'w gwelad. Yn gyffredin iawn y ( mae yr hyn a wisga dyn y tu allan yn dang- os beth ydio yn ngbaban dirgel 'i galon. 'Dwy'i ddim yn gw'bod fod unrhyw set fawr wedi cael 'i g'neld i ddynion fynad yno i ddangos 'u brestia' a'n giard wadsus. Ond y mae dynion i'w cael sy'n defnyddio y seti hyny i ryw beth gwirion o'r sort yna. Am yddfau lloia' y bydda'r Aiphtiaid yn rhoi oadwen aur, ond ar eu brestia' nh* y mae pobol yn g'neyd yrwan. 'Doedd ryfadd i'r hen benill newydd hwnw ddwad i feddwl Llygad-gmff pan y meddyliodd efe am rai pethau yn ei ardal: Mae'n hysbys ar bob awr Ein bod yn synu, Wrth wrando ami gawr Sydd yma 'n brefu. « Mae ysbryd cariad pur Yn oilio oddiwrth y mur, A'r bobol yn Uawn o gur Yn llwyr wasgaru. Mae Cwc y smac yma wedi bod am foyads 0 CHWILOG I NEFYN, yn 'bus y Nanhoron Arms. Boss y 'bus oedd y clyfar Gito. Aeth y Cwc i lawr yn Mhenprys yn lie mynad rownd Bodfean, er mwyn iddo gael sgwint ar Robat Jones, Froohas. Un o deulu Asaph yn Mynydd Nefyn ydio. Ond chafodd y Cwc mo'i welad o y tro hwn. 'Roedd y Cwo wedi cyfan- sotldi ton gynulleidfaol, ac isio barn R. J. arni hi. Gwelwyd Mr Roberts, Glanrafon, un o griw y capal. Canmolai ef y canu yn y capal. Cor o'r lie hwn roddodd gweir yn nghystadleuaeth cyfarfod Uenyddol yr Anibynwyr yn Nefyn, y Pasg, i gor o Nefyn. Hugh Evans oedd cadben y cor. Daeth y Owe ar draws Cadben Robats, Ty Cerig, gyda'r hwn yr oedd efe wedi bod yn ship- met. Wedi cael sgwrs fach, aeth y Cwc am le i letya, a gofynodd i ddyn oedd yn sefyll ar y Groes yn Nefyn am lodgin iawn. 'Roedd y dyn a'i ddwylaw yn 'i bocad ac yn smocio. Medda fo wrth y Cwc, "Mae lie iawn yn Gorphwysfa Temperance, a digon u lefrith i chi. Llongwr ydach'i?" Deyd- ais ina' mai ie. "Ewch ch*i i'r ty yna, a chewch chi ddim achos i gwyno fel y cafodd yr hen foy, Jack y Llongwr, aohos i gwyno pan aeth o i rhywdy arall yma. Fedra fo ddim cael tropyn o lefrith yno. Fy nghred i am dano fo ydi, mai tropyn o rhwbath arall oedd arno fo isio, ac nid llaeth buwch. A ydach'i yn 'nabod yr hen foy hwnw ?" Y Cwc a ddeydodd 'i fod o, a'i fod o yn un o'i griw o. Pan glywodd y dyn hyn dyma fo yn gwaeddi, "0, ram—ti—ti—ti—ti—ram —tarn—rimp! Cadw yn glir ydi y gora i mi!" ac ymaith ag o fel llo wedi dychryn. William Robais, o Gnarfon, oedd yn cadw y Gorphwysfa Temperance, a thrwy fod y Cwc yn dwad "O'r Dre' Acw," dyma hi yn sgwrs reit flasus am lot o betha'. Deall- odd y Cwo fod W. H. Jones, paentiwr, yn aros yn Nefyn. Hogyn "O'r Dre" oedd yuta befyd. Cefais lety da a chomfforddus. Gwelodd y Cwc frid Biwtis Nantlle tua Tai'r Lon, ac mi synodd mor debyg oeddan 'hw i'w gilydd. Dyma chi gopi o lythyr a anfonwyd i foss "Y Werin:"—A fyddwch chwi gystal I a, chaniatau ychydig o ofod yn eich papur clodwiw, sef "Y Werin," ac hefyd tros- I glwyddo yr ysgrif hon i Jack y Llongwr. Yr wyf wedi cael mwynhad o'r mwyaf wrth ddarllan ei ysgrifau galluog ef, yn enwedig yr wythnos ddiweddaf, ac ystyried na chaf- odd o nemawr o ysgol, chwedl yntau. Mae yn dwcly(i y gwir, ac nid ydyw yn pechu wrth ddweyd y gwirioneddau. Y gwirion- edd a saif, lid bynag y byddo. Mae llawer wedi gorfod dioddef dros y gwirionedd,— dioddef carchar ac erl&digaethau,. Fe sonia Jack y Llongwr am y diwygiadau sydd eu hefisiau yn einplith ni yr Ymneill- duwyr y dyddiau hyn. Y mae eisieu di- ddymu y nodion gwah'aniaethol sydd rhyng- om, a dyfod yn nes at ein gilydd. Hefyd, rhaid gwneyd i ffwrdd a rheddi rhyw CRACH STIWAHDIAID YN FLAENOR- LIID, } I heb allu i lefaru nac i ddisgyblu. Hoffant y prif gadeiriau, a derbyniant eu gwobr, fel y derbyniodd t'll hynafiaid yn amser I Iesu Grist ar y ddaear. Paham na cha yr eglwys roddi ei Ilais yn newisiad gwein- idogion, i wasanae'thu yn nghymar.fa'rSul- gwyn, yn 110 bod rhyw ddosbarth yn cadw y dewisiad yn eu dwylaw eu hunain r Pa- ham y mae awdurdodau yn pwyso ar vr aeloda.u i lynu wrth y Cyffes Ffydd a'r Hy- ffarddwr, a'r aelodau heb gredu yn y cyf- ryw? Onid yw y Baibl yn ddigon? Ai ffydd newydd ydyw credu yn y Beibl ac yn y Cyffes Ffydd a'r. Hyffofrddwr? Y mae liyfrau sectol yn arwain i gulni a cbacth- iwed, ac yn gwahaniaethu yn atgas broffes- wyr oddiwrth eu gilydd." Matt yagrifenydd y llythyr yna yn ddyn hollol ddieithr i mi, a finau iddo yntau. Ond gWaLaf fod ysbryd goleuedig yr oes wedi gafael yn ei fckldwl yntau, ao y mae yn can- fod mor bell ar ol y mae llawar iawn o bobl eto trwy eu bod yn mynu rhodio wrth oleu- ni y ganwyll frwyn ac nid wrth y goleuni trydanol. Ffalsder a chynffoneiddiwch ydi gneyd y desbarth a emryd yn flaenor- iaid. Pwy fasa yn meddwl am eu gwneyd yn flaenoriaid pe b'asant yn wcithiwrs co- monP Neb! Pwy wyr na welir fi yn pwnio i fyny afon Conwy yn y man, ac yn g'neyd am LANRWST? Rwy'n deall fod isio amball i frwsiad o far- nish neu o goltar yno. Fel mewn manau ereill, y mae merched i'w cael yno yn sefyll yn y dcysau i ddal y fframia' i fyny. Hwyr- rtch y bydd geoi wheit dash pan ddo'i y ffordd hono. Mae digon o'i isio fo mewn llawar net. Anfonais y .bosun i gyfarfod agoriad yr ysgoldy newydd yn Gosen. Yr oedd yno gynulliad reit dda. Ar y diwadd dy-ma y tybia' casglu yn mynd round, a fe roddodd lot arian ynyn 'hw. Arweiniwyd y bobol i feddwl fod te i gael am yr arian, ar ol y cyferfod. Yna dyma nhw yn ista wrth y bwrdd ac yn bwyta hyd eu digon. Ya wir i chi, dyma y tybiau round wedyn, a rhaid oedd talu drachefn am y te, neu stand y eonskrweasua. 'RotUd sane Bila newyddion da yn yr Ha i ddeyd wrthal yr wythnos sy' newydd fynd droNodd. Sicrbar o fod y Biwtis yn ofni Jack y Lkmgwr yn fwy na oherydd seiat. na phregethn Sinai, ac na phlismyn. Y drwg am frid y Biwtis yna yda eu bod nhw fel chwyn- yn dyfod i'r golwg yn rbywle o hyd. Gwelaf fcfl y chwyn Biwtttydd-ol 1fed\ tori allan tua Oesarea. Bydd rhyw- beth yn cael 'i 'neyd hefo nhw yn fuan. Mae'r brid tua THALYSARN yn sgolars ac yn bobol wybodus iawn,—yn gwybod pob peth ond un peth sef pwy ydi Jack y Llongwr. Lie mae William Pri- chard, Penybont, yrwan? Ydi OwenLewis yr ingian drifar, yn parhau i garu eti hun yn fwy na charu unrhyw ferch,—hyny ydi, a ydio yn hen lane o hyd? Cred Owen Lewis mewn oilio olwynion. 'Does dim go mewn olwynion heb oil neu irad. Mae o yn credu rhywbath yn debyg mewn cys- yiltiadau ereill: rhaid cael irad melyn reit dda at wneyd olwynion a chorion crefyddol fynd yn mlaen, ac mae o yn un o'r rhai eora am iro. Llawem oedd gen 'i glywad fod fy hen shipmet Captan Thomas, Brynaerau, yn &drrcb mor snug a Hon *noorio a'r hwyliau wedi 'u handlio yn due mis dol. mor amial y bydd hen longwrs yn taro eu gilydd,hwyrach ar ol blynyddcnsidd o absec- cidebl Cymfenfa ganu oedd yn BRYNAERAU y diwrnod hwnw, ac yno yr ymdyrai y merchad ifanc yn holl liwiau yr enfvq, nen fel pe mewn hwyliau gwynion. Roekld gynyn hwythau fels, ond ni fynant eu bod yn dynwaredn Biwtis Nantlle. Gofynodd 1 William. Pontlyfni a ddeuai Bila i'r capel i glywed y cann, ond aeth o ddim trwy nad oedd 'i ddillad o yn matshio vn dda. Mae yn Brynaerau fest.ri newydd yrwan, ac amryw o dai newvddion. Sonid fod swein- idog da am ddwad i fugeilio yn y lie. Roedd Captan Roberts yn un iawn am haentio pan oedd o ar y mor, a 'doete ryfadd vn v byd 'i fod o wedi troi i baentio ar ol dwad i'r lan i fyw. Un clyfar ydi'r Captan. Fe dynodd y coed o hen gapal Baladeulyn. j 'DoE's dim curo ar hen longwrs am ddringo. 'Av«vyu cuisgwyi y gaua. i 1. CWUI uitLALs tv. joucs yu CiiWuiXja uCOoruiou yu ugat).W y beu'i luoiui yn'luau. yu yr utuui yULa axuryw u U\I..I. lauciau.. ui ,¿1 "0 aiu U-ily" nnw. .viae cwestiynau w&di caal eu iiaiifon i mi yn nghyion y uwr.au o g.,eL ryuu NANTLLE. Pwy sy'n gyfrifoi am a..w y cyfarfodydd hy ii. Ccacu eu eyiai ar 01 ælètt, guiioi yr wb- jaos r uan kuiti y tr«uuuu*wyi" tyuu raid dalu am y lie, Oill adyalu t)Y iod o Lionyu u"w,. a UiixilUit puo uythyi a goiieu- lat.'WJ. yu eu cslyw Uuw. ai '-t U lUiU oes ciiui Lawiii- o arwyddton myu n enc ryud mewn cysyuuatt a'r uuii preacnol o ryuau yn niiaea. UwyUed puwu uad eiir i gubtau Uyciirynilyd, yu ugly" a cbael uaru o c iyu- went i giauau yr J^giwyswyr, a uarn aiuli i gtadUu yr liiintiud'avryr, iletyd, gwyi- ier na worir cannodd o ounau ar "ùeyd adeiladau yn y tynwent, hoiiol adifudct. .erysurdeb mawr sy'n mysg y Miwxis y dyddiau hyn. 1* edrau iuLw aoun cael am- sar i smwddio cym'int a hancads uocad. Rhaid iddyn hw lynad i cawitio am fentnyg rhai i'r ty nesaf. Mae nnw yu deud foci yu rhaid iddyn nhw dendio boo mynyd bath na nhw, neu bydd llygada Jack y llongwr yn syllu arnyn' nhw yn slap. L:etr ydi ol ddy go yma y dyduia' preswol. Car o Nant- lie at y trens, oar i DINAS D-INLLE, a manau ereill, a'r rhai hyny yn llwythog iawn bob dydd Sadwrn. --ae -asues y oeir yn boeth iawn yn siwr yma. Aeth un oar ar dan y diwruod o'r oiaen, trwy fod yr olwynion heb ddim oil, Paham na fasa'r tshlap hwnw yn rhoi tipyn o'r oil gwallt oedd gyno fo gymint yn i walit ? Ruaid i'r Uachgen hwnw gaoio wya: mewn basgad ft'ohan pan y bydd o yn mynad y- tro nesaf at i gariad yn lie yn i oocad. Peth cas iawn ydi mynad i ymwelad a merch ifanc a lot o wya' wedi smashio yn y booau. Os gwyr rhywun am artist isio bacligen i dynu liuniau, wnewch chi ddeyd wrtn i, actics mae gen i hanas am un reit dda. Fedar o ddim peidio tynu llunia' yn y capal a man au erill. Mae captan y tfeiar urigad yn mendio yn dda ar ol yr anwyd a fu arno ro. Gall pawb gysgu yn dawel yrwan, gan bell- ad ag y mae gofalu am doriad tan yn myn- ad. Mae y stores sy' dan ofal y cyfaill doniol hwn yn bwysig ac eang iawn yrwan, os cynwysir y chwarel a thai y trigolion ynddynt. Mae tin o fy narllenwyr yn fy ngalw "y person rhyfadd liwnw, Jack y Llongwr/' 'Rwyn gwybod yn iawn fod llawar hf.'olaw gwragedd gweddwon tua LLITHFAEN yn rywilyddio am fynad i'r shou yn Llan- dudno, wedi i'r peth ddwad yn gyhoeddus. Dyna ydi hanas v byd. Tydi pobol ddim yn teimlo cywilydd os na ddaw eu gweith- rtdoedd anmrlodol nhw yn gj'hoeddus. Mae'r Cyffes Ffydd yn llythyren tarw mewn llawar He. Tydi capeli y CyffesFfydd ddim yn cadw carpad yrwan. Mi fyddt'n' stalwm a rhoddid llawar ar y carpad hefyd. Tydi bod dau fachgan yn rhodio hefo'u gilydd yn amal, n dystiolaeeh derfynol yn jjithfaen a ma;iqu erill, cu bod nhw yn gyfeillion,neu buasa y naill yn canu yn nghyngerdd, y llall fwy nag unwaith. Taswn i yn aros yn Llithfaen ac yn gweithio yn y gwaith, bu- Sifwn yn boycotio y dyn hwnw sy'n cael plesar wrth gario straeon i Ic neillduol. Nid yn Iiithfaen yn unig y cewch chi ddyn- ion heb foddwl gynyn nhw, ac yn gwneyd pob po:th a ofynir iddyn nhw gan rhyw un dyn arall. Y perygl mawr ydi i ddynion a merchad fynad ar ol rhyw un peth, ac N,- geuluso pethau pwysig ereill. Canu ydi 01 ddy go hefo rhyw ddosbarth yn Llith- faen. Ant ar ol canu yn hytrach na mynd i'r seiat a'r cyfarfodydd gweddi. Wel, dyma fy lein i wedi rhedeg yn hir iawn yr wythnos hon cyn i mi ddechrau ar Llanberis. Ust! ust! 1 Bedi'r twrw yna? Clywch 1 Mae pobol yn rhuthro i'r strvd, ac at eu gilydd! Ai damwain syl wedi dig- wydd yn y chwarel, Nagel. Nid yw y bobl yn gweithio yno ar brydnawn Sadwrn. "Be sy', mistras?" gofynais i wraig fy llety. "0, diar syr, mae lot o'r bobl a aethant i Bwllheli h,4&r excursion, wedi III boddil 0, diar mi 1 Diar mawr!" I ) Svchais fy ysgrifbin, a ffwrdd a mi am < J BWLLHELI yn y fan. Cyrhaeddais yno yn mhen pum' awr ar ol i'r ddamwam gymeryd lie. Er mwyn gwybod pa gyrff oedd wedi cael ei j diarganfod aethum i Moranedd, Sout ( Beach, a gwelais gorph dynes a chyrff tri o blant, ond nis gallwn eu hadnabod. Vr oeddynt wedi eu lapio mewn planced gwlan en, ac yr oedd y plismyn—yr Arotyp-dd Jones, RhingyllJones, yr HeddwasAV illiarn Jones, Fourcrosses, ac treill—wedi bod yn j ceisio yn llafurus iawn adfywio y cyrph trwy ddull arferol a rhagorol yr Ambulance Class, ond wedi methu. Acthum i lan. y mor. Yr oedd y gwynt yn chwythu j n gryf a'r gwlaw yn disgyn. Gwelwn gychou 11 allan vn chwilio am y cyrph ereill. but y bu yr anlwc? Aeth Uawar i gw<Ji bach • allan i'r mor, suddodd y eweh ^'ffy^ /,1 stern a Ihrodd hefyd ar ei ochr, a btKldodd pawb ond y cychwr. Dyna sut y bu. \r oedd reporter "Y Gemdl Gymreig yn nghanol y gwynt a'r gwlaw yn £ fcyn a allai i gael gwir banes yr alanastra ( ofnadwy. Ac oe ydych am sut: jJbn hi, mynweh y "Genedl" yno golofixau o'r banes. Fedra/1 ddim sgfnu dim chwnneg heddyw yn siwr.

GWYLIAU HAF.

Hewn Lie Cyfyng.

11I Cardotvyr a Chlwb Gwyr…

[No title]

YSTORM FAWR 0 FELLT A THARANA0.

%YFHEWCH Y CYFANSODDIAD.

[No title]

., Y GENIN Eh" AIGORFFEN F.

Dros Donau'r Wery dd.

Ymprydio ar Ddwfr.: I

[No title]

Advertising

i .— Llyncu el DaL. dl Gosod.

Un Iaithl'r Byd.

Cyngor Dosbarth Twrcelyn.

CAMBRIAN RAILWAYS' TRAIN SERVICE.

[No title]