Skip to main content
Hide Articles List

39 articles on this Page

-.. IMA AC ACW.

Chwarel y Penrhyn.

Advertising

Y PIa. yn China.

" Pryna Gath mewn Cwd."

f Beibl yn Wir

Dymchwdiad Cwch.

Pwnc Samoa.|

Tmgais at Hunanladdlad.

Y Boddl yn Mhensarn.

LiITH JEREMiAH JENKINS, TREGARTH.

News
Cite
Share

LiITH JEREMiAH JENKINS, TREGARTH. Mi ddaru mi ddeud yn fy llith gyntaf fod yma lawer yn mynd i Bethesda i yfed, ac y byddent yn methu cadw eu hunain yn effro yn y capel ddydd Sul. Mi gafedd rhai ohonynt hynt dda yn un o'r capeli yma y Sul o'r blaen gan bregethwr ieuanc. r oedd yn gweld amryw, er's meityn, fel pe buasent yn gcstwng eu penau yn radd- ol, raddol at yliiyl y seti, ac yn codi dra- chefn yn sydyn. "Wyddoch chi beth, bobol," meddai, 'pe buasai mwy o honom o ysbryd y tadau, buasai llai o gysgu yn y capeli wrth wrando pregethau." Da, 'machgen i, pe taswn i wedi dy weled ar 01 dod allan mi fuaswn wedi euro dy gefn. Gobeithio y bydd, i'r sylw amserol ddeffro tipyn ar v cysgaduriaid. Mi fum yn medd- wl mai cynllun da fyddai cymeryd snapshot o rai ohonynt, a'i osod yn ffront y cape] bawb ei weled. Mi welis i rai a golwg ryfedd arnynt. Mi allech gyfrif faint o ddanedd gosod oedd ganddytit yn rhwydd, gau mor agoied oedd eu genau. Ond hwyr- acu fed tipyn o fai ar y 'gethwrs yma hefyd na fyddont yn .gwaeddi weithiau. ;Tas- ach chi'n meddwl 'rwan fod yr hen frawd Morris Jones, Felin Hen, yn 'gethu, mi 'rwyf yn siwr 11a. ruat,ai neb yn cysgu yn agdt'; ato. Mae o yn siarad mor uchel, wyddoch. Mi glywis fod rhyw frawd yn gofyn iddo fo fod yn ddistaw iddo gael ei chlywed yn taranu! Y mae yn agosiiau at amser y cynhauaf, a mi fydd yr hen frawd Morris Jones yn cael mwy o help yn y cyn- haua na neb y mae o yn hen fachgan mor glen. Mi gewch t-gwrs mor ddoniol gydag o. Fiw i neb ddeud dim wrtho yn ang- hymeradwy am y Tories neu deulu'r Pen- rhyn, neu mi wylltith mewn munud. Mi ro i help iddo yn y gwair eleni eto fel arfer. Celwydd i gyd ydi deud mai am fod swycd- og yn yniwelydd a'r Post Office yma y daru mi ofyn i rai anfon llythyrau i mi i Ottift y "Werin." Fe ddywedwyd llawer c bethau rhyfedd yn y Pest yma flynyddau yn ol. Yma yr oedd yr hen frawd "Griffith Jones, Tregarth y mae pawb yn gwybod am yr enw yna. Welis i erioed y "Parch" o flaen ei enw ond r;i wn fod parch m^wr iddo yn yr ardal hon a'r wlad yn gyffredinol. Dwy ferch iddo ef sydd yn cadw y Post ar 01 eu tad, ac nid oes eisieu eu gwell. Gan fy mod wedi derbyn rhai llythyrau, mi wnaf sylw ohonynt: — "A.—Feallai y deuaf i Gaellwyngrydd. Os ydyw marwnad y Gath wedi cael ei har- graffu, bydd yn dda genyf gael gepi. Os ydyw y brawd y cyfeiriwch ato yn amlygu awydd mawT i fynd yn flaenor, y peth tebycaf ydyw na ddewisir ef." "B.—Ie, chwarelwr ydwyf; beth wnaeth i chi feddwl yn am,cn? 0 berthynas i'ch gofyniad, 'Pa un ai mantais ai 3nfantais i lwyddiant eglwys ydyw fod pregethwyr cynorthwyol yn aelodau o honi?' ni char- wn roddi atebiad. Ond byddaf yn edrych arnynt fel mam-yn-nghyfraith mewn i'ulu, yn gwneud mwy o ddrwg nag o deb yn gyffredin." "C.—Gi gvyddoch chi am rai yn cadw rhan o'u cvflog oddiwrth eu gwragedd er mwyn cael sbri yn y gynianfa ganu, eich dyledswydd ydyw rhoddi cerydd gonest iddynt." "D.—Nid arnaf fi roedd y bai na fuaseçh wedi cael y "Werin dylecli ofalu am dani yn gynt. Na, nid wyf yn meddwl fod dim a wnelo pobl yChwarel Goch a'rGorphv.'ysf.i a'r cymanfacedd canu. Os am fod y cyntaf wedi ei godi y codwyd yr ail, yn sicr nid am fod cymanfa ganu yr Annibynwyr ddydd Llun y mae y Wesleyaid yn cynal eu cymanfa yr un diwrnod. Peidiwch bod mor gul: ceisiwch ganu yr ysbryd hwn allan ohonoch. a byd'hveh o ryw ddefnydd i gymdeithas."

Advertising

MR CHAMBERLAIN IN LIEFARU

Cynghaws o'r Rhyl.

- Y Glowyr a i C-vaith.,

Boddiad Ataethns yn Llyn Cowlyd

Anwybyddu yr hen Ialth.

Y Philippines.

Can Gweithiaa Alcan ynI America.

Y Diwyglad yn Efrog Newydd,

Damwain i "Stemar Bach" Sir…

Achos Cymreig yn yr Uchel…

RYFHEW-CH Y CYFANSODDIAD.

[No title]

Ba lawn, Abertawe.

Offeiriad 0 Ordd Pharaoh.

"Ddim yn ei chael yn hafo…

Cyoydl Pabyddiaeth.

Plentyn yn yfed Wisci ac yn…

Tywysog yn gorfod tala lawn

Darllen Nofelau.

Yr Yd yn America.

LIadd Defaid ar y Rhe Iffordd.

Yr Hen Oedfaon yn Lleyn.

Tolli Siwgr yr Indiaid.

Seddargraph HS nod yn Ysgelfidg

Afiechyd yn ddim ond dychymyg

SYMUDWCH YN MLAEN.

Advertising