Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

39 articles on this Page

-.. IMA AC ACW.

Chwarel y Penrhyn.

News
Cite
Share

Chwarel y Penrhyn. PWY FYDD Y RHEOLWR GWEITH- REDOL NEWYDD ? Pwy fydd! y rheolwr newydd yw yr hyn sydd yn tynu mwyaf o sylw yn Methesda a'r cyffiniau y dyddiau hyn. Y mae si wedi inyned allan fod un wedi cael ei benodi JulIe Mr Pritchard, y diweddar reclwr, ac mai milwriad o'r Fyddin ydyw, yr hwn, fel y dywedir, oedd yn y chwarel, ddydd Llun, yn taflu golwg dros ei faes newydd, cyn dechreu ar ei waith. Sibrydir hefyd fod y boneddwr hwn i gael holl lywodraeth y chwarel; ond yn ol pob tebyg, y mae hyn yn bur anhebyg, gan fed Mr Young o hyd yn dal y swydd o brif reolwr. Y mae si arall yn fwy tebyg o fod yn wir—sef mai brawd Mr Young fydd y rheolwr gweitliredol newydd, gyda'r hwn y bydd Mr Mills Roberts, Ffestiniog, gwybod- aeth ymarferol yr hwn o weithio chwarel fydd yn gryn gaffaeliad. Y mae cryn arwyddion, er yr holl ddiffyg mawr a achoswyd yn y farchnad lechi gan v sefyll allan maith ddwy flynedd yn ol, fod y farchnad yn dechreu teimlo effeithiau yr ymdrechion wnaed gan y dynion a.'r rheolwyr, er y pryd yma, mewn troi llechi allan, ac fod y farchnad yn awr ar fin cael ei gorlenwi. Os yw hyn yn wir, ac yn debyg o barhau, rhaid i'r rheolaeth ys- tyried y priodcldeb o gyfyngu ar y cyflenwad, ac fe all hyn arwain i "bedwar diwrnod yr wythnos" yn y chwarel, fel y bu mewn blyn- yddoedd a basiodd.

Advertising

Y PIa. yn China.

" Pryna Gath mewn Cwd."

f Beibl yn Wir

Dymchwdiad Cwch.

Pwnc Samoa.|

Tmgais at Hunanladdlad.

Y Boddl yn Mhensarn.

LiITH JEREMiAH JENKINS, TREGARTH.

Advertising

MR CHAMBERLAIN IN LIEFARU

Cynghaws o'r Rhyl.

- Y Glowyr a i C-vaith.,

Boddiad Ataethns yn Llyn Cowlyd

Anwybyddu yr hen Ialth.

Y Philippines.

Can Gweithiaa Alcan ynI America.

Y Diwyglad yn Efrog Newydd,

Damwain i "Stemar Bach" Sir…

Achos Cymreig yn yr Uchel…

RYFHEW-CH Y CYFANSODDIAD.

[No title]

Ba lawn, Abertawe.

Offeiriad 0 Ordd Pharaoh.

"Ddim yn ei chael yn hafo…

Cyoydl Pabyddiaeth.

Plentyn yn yfed Wisci ac yn…

Tywysog yn gorfod tala lawn

Darllen Nofelau.

Yr Yd yn America.

LIadd Defaid ar y Rhe Iffordd.

Yr Hen Oedfaon yn Lleyn.

Tolli Siwgr yr Indiaid.

Seddargraph HS nod yn Ysgelfidg

Afiechyd yn ddim ond dychymyg

SYMUDWCH YN MLAEN.

Advertising