Skip to main content
Hide Articles List

39 articles on this Page

-.. IMA AC ACW.

News
Cite
Share

IMA AC ACW. Y mae y Parch O. D. Williams, curad Buse-Drelin Court, Gwrecsam, wedi graddio yn M.A. yn Athrofa Durham. Rhoddodd Cymdeithas y Gwehyddion yn Ashtoii-undert-Lyne rybudd am godLad o 2 y cant yn eu cyflogau .2 Gwnawd Cecil Rhodes yn "ddoctor of civil laws" yn Rhydychen yr wythnos ddiweddaf. Yr oedd or blaen yn "breaker of interna- tional laws." Yn yr etholiad i lenwi y sedd wag ar Fwrdd Gwarcheidwaid Conwy, pleidieisiwvd fel y canlyn Mr E. Thorp, 211; Mrs Barrow Williams, 137. Buasai yn dda gan haner Lloegr gael gwared o'r Weinyddiaeth sydd ganddi yn awr, end am Firainc, y mas hono yn ffaelu cael yr un weinyddiaeth. Bwriada pcbl Caerdydd godi colofn goffa i'r diweddiar Gladstone, ac y mae Mr D. A. Thomas wedi addaw can' punt at y gwaith. Ceir digon o Ryddfrydwyr pybyr yn y dref i wneyd y gweddill o'r arian i fyny yn ddiau. Y mae y gwaith o adeiladu Cottage Hos- pital newydd i Gaernarfon wedi ei osod i Mr Edward Parry. Fe gyst yr adeilad 2880p. Gwnaed y planiau gan Mr Rowland Ll. Jenes, Caernarfon. Dywedir fod Dr Tanner, fel Parnell o'i flaen, ar fin gwneyd ei ymddal-igosiad yn llys yr ysgariadau. Ei wraig, meddir, sydd yn dwyn yr cahos yn mlaen, a chwyna fod y docitor yn ymddwyn yn greulon tuagati. Pan ddaeth Diwygiad Mawr 1859 i Ruthyn, fe dorodd allan dan bregeth un o'r hen bregethwyr mwyaf diafael yn y sir. Syl- wai yr hynod loan Jones yn y Seiat nesa, "Roedden ni'n disgwyl am dano fo es ws- nose, ac yn meddwl ma mewn coits an ffor y doe, ond ar gefn mul y doth o yn te frodyr." Cyfarfyddodd Ianci a hen Gymro gyda llwyth o faip, ac yn ol arfer ymffrostgar F'ewythr Sam, cymerodd yr ymddiddan can- lynol le: —Ianci: "Beth yw y rhai hyn- afalau?" Cymro: "Nage, syr." lanci: "Meddyliwn mai ie. Yn ein gwlad ni y mae'r afalau gymaint a nhw." Cymro "Ond cws- berins ydyw y rhai'n, mistar." Aeth cor Eglwys Sant Andrew, Caerdydd, ar streic nos Sul diwcddaf, ac y mae'n helynt frwd ar hyn o bryd rhwng y ficer a'r arwein- ydd canu. Ni wyddis eto beth ddaw o'r cweryl, ond diau y bydd nifer o'r aelodau yn myn'd ar hyd a lied y wlad cyn diwedd yr wythnos i ganu "Bvdd myrdd o ryfeddodau maith!" &c. Gydag unfrydedd a phendantrwydd iach- usol y mae Bedyddwyr sir Gaernarfon wedi anfon gair o gyngor i'r aelodau Seneddol Cymxeig yn galw arnynt i ffurfio eu hunain yn blaid Annibvnol yn y Ty, ac i weithio eu goreu mewn undeb i sicrhau ei hawliau i Gymru. Yn ol yr arwyddion a gaed o etholiad Edinburgh dydd Llun diweddaf, y mae RhyddfrydiaRth yn bur fywiog yn y wlad ar hyn o bryd. Enillwyd y sedd yno oddiar yr Undebwyr gyda mwyafrif o 831. En afrif hwv oedd 97 yn etholiad 18" geisydd llwyddianus yw Mr A. reithiwT o gryn fri yn y ddinas hono, a mab i'r teulu sydd wedi hynodi eu hunain trwy werthu whisci i'r byd. Dywedodd Proffeswr Ryle yn mhwlpud Mynachlog Westminster y Sul o'r blaen fod Credo Sant Athanasius yn faen tramgwydd i fwy o Eglwyswyr cydwybodol na'r defod- aeth y clywir gymaint son am dano. Credai ef y byddai yn fanteisiol o bryd i bryd i addef yn ddewr ac yn eglur fod llawer o'r offeiriaid yn anffafriol i ddarllen y gredo yn gyhoeddus, ac yn barod i gredu ei bod yn cynwys ysbryd sydd yn ddieithr i ysbryd Cristionogol. Aeth dyn yn sir Fon un tro i dy tafarn a galwodd am lasiad o gwrw, ac wedi ei gael, dywedodd wrth y tafarnwr ei fod wedi newid ei feddwl, ac y cymerai sigar yn ei le. Cy- merwyd y ddiod i ffwrdd, a gosodwyd y fvg- lysen ar y cowntar, yr hon a daniodd y cws- m'r, J a cherddodd ymaith. "Hei," ebe'r tafarnwr, "tydach chi ddim wedi talu am y sicar." "Ond rois i'r glasiad ewrw yn ei He hi," ebe'r llall. "la, ond thalsoch chi ddim am.y cwrw." "Naddo, debyg; yfais i mo'r cwrw." Dyna beth alwai un bardd yn "Logic yn twyllo'r Ledger" Cymerodd digwyddiad cyffrous le ddydd Mercher ar sdeilad oedd yn cael ei godi yn Muswell Hill. -D-,irfu i lywydd y gwaith gwyno wrth un o'r gweithwyr yn nghyleh symud rhaffau a phethau ereill. Y canlyn- iad fn i'r eweitbiwr daraw ei uch-swyddog nes ei hvrddio oddiar y Uwyfan lie y safai i'r awyr. Diseynodd 35 troedfedd, a derbvn- iodd niweidiau trymion. Ofnir am ei ad- feriad. Y mae Arlywydd Ffrainc yn ciiel cryn dra- fferth i gael yr un Seneddwr yn ddigon cryf a cfylamvadol i allu ffurfio Gweinvddiaeth ag a fyddio vn debyg o feddu nerth a pharhad. Y mae yr Arlywydd yn bresenol wedi anfon at M. Bourgeois, yr hwn sydd yn cynrych- ioli y Weriniaeth yn Nghynadledd Heddwch yr Hague, i ofyn iddo ef ymgymeryd a'r gorchwy] anhawdd yn ngwyneb sefvllfa y gwahanol bleidiau gwleidyddol yn y Werin- iaeth. Mae ertbygl arweiniol amserol iawn gan v "South Wales Daily News" am heddyw (dydd LIun). Ymdrinia. ag esgeulusdod amaeth- wyr C^Tnreig mewn perthyna* a darparu digon o vmenvn. wvau. bwvdlysiau, &c., at wasanaeth y boblocaeth. Fel y crybwylla, y mae mudiaxl ar droed gan garwyr llwydd- iant yr Iwerddon, i (reisio cynvddu cynyrch y tir yn v cyfeiriad uchod1, fel ar i raddol weithio allan y wlad gvnyrchiol Holland o fod yn benaf mewn anfon wvau ac ympnvn i'r wlad hon. Tybed. medtd y "South Wales Daily News," na ddylasai mudiad fel yr uchod mewn perthynas i'r Iwerddon godi cywilydd ar yr amaetbwvr Cvmre'e; am eu bod mor ddifraw ? Gel lid cael mwy o lawer o'r tir nag a geir yn bresenol. Os vw llawer o ddynion ieuainc Siropd(i Abcrt-ifi, Penfro, a Chnerfyrddin, yn gadaet v wlad am we;tb- fevdd Sir Foraanwr. naham na ofelir, hyd y eellir. fod v s'roedd hvnv yn ftifon mwv o Ilvuyrcb v wlad ar on bolan ? Gyda mwv o oleuni ff^dcli i drin eerddi a tliir- oedd, gellid gwneyd llawer mwy. C) nBITRY'S Cocoa, on tne te8th"">nv of tlie LLancet "represents t^e standard of highest purity." It is cqtirelv free from all foreign substances, sue a51 knln. malt, hops, &c.. nor is alkali used to darken the cnl-nr (and so deceive the* eve). Dr Wil- son. in a recent. grticle 111 the ''IHnstrn^ed London News," write's: "Cocoa is in itself a perfect food, and reniiirpq nn addition ef drusrs whatever." CADBTTRY'S Cocoa ic absolutlev pure, ind should be t. 1{f\T1 bv old and voune, fit all ti™es and in all seasons for children it is an roeal beverage, promot- incr hpft-lthy erowth and developments in a ( remarkable decree. Insist on having CAD- ^TTRY'S as other Cocoas are often enbs+i- t in+n/3 for tbe coVo of extra profit. Sold only I in Packets and Tins.

Chwarel y Penrhyn.

Advertising

Y PIa. yn China.

" Pryna Gath mewn Cwd."

f Beibl yn Wir

Dymchwdiad Cwch.

Pwnc Samoa.|

Tmgais at Hunanladdlad.

Y Boddl yn Mhensarn.

LiITH JEREMiAH JENKINS, TREGARTH.

Advertising

MR CHAMBERLAIN IN LIEFARU

Cynghaws o'r Rhyl.

- Y Glowyr a i C-vaith.,

Boddiad Ataethns yn Llyn Cowlyd

Anwybyddu yr hen Ialth.

Y Philippines.

Can Gweithiaa Alcan ynI America.

Y Diwyglad yn Efrog Newydd,

Damwain i "Stemar Bach" Sir…

Achos Cymreig yn yr Uchel…

RYFHEW-CH Y CYFANSODDIAD.

[No title]

Ba lawn, Abertawe.

Offeiriad 0 Ordd Pharaoh.

"Ddim yn ei chael yn hafo…

Cyoydl Pabyddiaeth.

Plentyn yn yfed Wisci ac yn…

Tywysog yn gorfod tala lawn

Darllen Nofelau.

Yr Yd yn America.

LIadd Defaid ar y Rhe Iffordd.

Yr Hen Oedfaon yn Lleyn.

Tolli Siwgr yr Indiaid.

Seddargraph HS nod yn Ysgelfidg

Afiechyd yn ddim ond dychymyg

SYMUDWCH YN MLAEN.

Advertising