Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

16 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

Alltudiwcli y Gelyn. GWNBWCH EICH COBPH YN AMDDIPFYNFA RHAG AFIRC VD xfe< ^Hughes'S^ x 1 BLOO VI PILLS # -w*« H U G H E cz'S BLOOD PILLS YnBraabau a Phuro y Gwaed, yn Cryfhau a Rheoleiddio yr Ystumog, yn Goaod yr Afu mewi Cywair a Ohyflwr i Weithio, yn Cynhvrfu'n I&chuaol-Weithrediad yr Arenau, yn Cadaruhau y Nerves, yn Cymhell Llifiad Iachusol o'r Bile, yn Chrio v Croen o bob nam, yn Rheoleiddio y Coluddion, ac yn Flodau Iechyd i'r Gruddiau. YN ATTAL A IACHAU Y Scurvy, Croen-dorxaaau X HAS Cornwydon, Eczema, Scrofula Erysipelas (y Blast), Ten-Boen HUGHES'S Afu ddrwg, Rhwymedd, Owen did Nerves, Blinder Ymenyddol, did Nerves, Blinder Yinmiyddol, BLOOD Iselder Ssbryd, Y J ile" Cwsg- fethiant, Anhusylder yr Aren. Pills au, Gwynegon, Diffyg Trau (Indigestion), BiUoumt Cefn-Boen. BTIWCH AH Tit ADS MARK HWN- SEF LLUN -c. Y QALOJr AR BOB BLWCH. HSB HWN TWYLL YDYW. WYE A Y mae y PILLS hyn yn Gyfaddaa ( GWRAGKDD, ac Anmhrisiadwy i 1 MEIBIOK A MKBCHBD. Y maont yn iachau ar ol i bob peth arall tothu. Heb oedi danfonwch am Flwch o HUGHES'S BLOOD PILLS. Gwectinr hwynt gan bob Chemist a Gwerthwyi ( Patent Medicines am Is lie, 2s 9c, 4s 6c, neu danfoner en gwerth mewn Stamps neu P. O. i', Gwneuthurwr, JACOB HUGHES, Manufactuiing Chemist, Penarth, Cardiff. Ar Werth yn America gan R. D. Williams Chemist Plymouth, Penn. GOMER'S BALM! ELI AT BOB CLWYFt GOMER'S BALM a iacha Glwyfau ar > Traed, Cluniau, Pen, Gwddf, Erysipelu, Mansn Llidiog, Digroanedd, Cornwydor Crawnllyd. GOMER'S BALM a Iacha Ddwylaw Tor- iadol, Llygaid ac Amrantaa Dolurus, Crafu GOMER'S BALM a iacha Fronau a Pben Bronau Dolurus, Piles, Traed Chwyse^rjj, Toriadau allan, Crach yn Mhenau a Gwyneo- au Plant, Lygriadau a Llosgiadau yn mho' rhan o'r norff. Y mae GOMER'S BALM yn hynod effeith iol at bob math o Glefydau allanol y corph Rhodder prawf arno. Ar werth gan bob Chemist a gwerthwyi Patent Medicine, am Is lie y blwch, nea danfoner eu gwerth mewn stamps, at y dar6 ami,fyddwr,- JAuOB HUGHES MANUFACTURING CHEMIST, PENARTH CARmbF m .I i, — f J in # BIRD'S CUSTARD POWDER makes a perfect high class Custard at a minimum of cost i and trouble. Invaluable also for a variety of Sweet Dishes, recipes for which accompany each packet. NO EGGS I NO RISK I NO TROUBLE I pffEASfj All" good houMwtvei prld« thtmulvu on Jjy being able to m&kc nlo« C|r iwteC Bread, appetising ^HH^Tea Cakes, &c. Anyone jflnVican do it by using our celebrated"0.C.L."Yeast. S you do not know how H HWJ/to use It. write to us tor H Booklet of Instructions. \^m VKlT So,a Manufacturer*: The Jiff DI8TIL.LBBS Co., LHU, EDINBURGH. tkktri of th-I w«ll-known "D.CX." Melt Extract. ALLAN O'R WASG. GWR Y DOLAU: NEU FFORDD Y TROSEDDWR, GAN W. LLEWELYN WILLIAMS, M.A. LLUNDAIN, I Awdwr GWILYM A BENNI BACH." CAERNARFON: SWYDDFA'R "GENDL GYMREIG." PRIS SWLLT. G"EMAU RHAD. Bydd i siopwyr gae Stoc fwyaf a'r prisiau iselaf yn Mas- nachdy Millington, 12, Houndsditch, Lon- don. Gellir cael Clociau, Oriaduron, Cyllill Cribau, Gwydrddrychau, Pibelli, Pyrsau, Violins, Accordions, Jubilee Jewellery. Ca- talogues darluniedicr i'w cael yn rhad. Sef vdlwyd 1835 LIVERPOOL. SHAFTESBURY HOTEL, Mcunt Pleasant, 100 rooms, near Central and Liuie Street Stations. No intoxicants sold. Moderate charges. Elec- trict Light. A first class Te-mperap-e, i:r mily and Commercial Hotel.

"Y GWIR YN ERBYN Y BYD." .I

CAMBRIAN RAILWAYS.

Advertising

RHEITHOR FFLINT ETO.

Dlgwyddlad hynod yn y Rhyl.

Mr Asqnith ar hwnc y degwm.i

-_-----_.. 1 B'le mae'r Byd…

" Cloddio hyd ddwrn y Cleddyf:

Cyngaws dyddorol o Sir Caernarfon.

Yr irgyfwng yn Transvaal.

BABANOD AR DAN, AC YN YMLOSGI

Advertising

Marwolaeth Ryfpdd yn Wrecsam

DISGLEIRDEB YR HArL.

Advertising