Skip to main content
Hide Articles List

4 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

MASNACHOL. GORETTMCCO, BACCO CAER. SORED CAER, CYMRO DEWR. f „ Wedi rhoddi prawf teg ar fyr amrywiol fathau o fiFClSTlRED fyglys, sydd gan fychain a mawr ion, yn cael eu ]p W*hargymell ar y wlad yn y dyddiau hyn, y mae y A Q (1 I 1 f i.. miloedd Oymry bellacfc yneuifod mai y 1 A CYMKO DEWR I\ LI!BF ydjw yr unig fyglys priodol fel cyfuniad at gnoi ac at ysmocw. I Dengys hynyn amlwg oddiwrth y ffaith ei fod yn gwerthu wrth y tunelli, nid yn unig yn I Nghymru, ond hefyd i ba Je bynag yr 61 Cymro, ar ei gals cludir y CYMRO DEWR ar ei ol, fel er' yn bynymae clod y myglys ardderchog hwn 1 yn hysbys drwy yr holl wledydd. j 1 i Gwyr pob gwr o ddeall II mat. y goreu yw y f 'Q W £ rhataf," ac os nad yw, yr isaf ei brw*, sicrheirgan f Jr \y B y rhai a'i prynant mae hwn yw y rhataf, yn 7 |ymaint a'i fod yn hwy ei barhad, trwy na > [J!?I arbedir unrhyw gostau gan y gwneuthurwyr er W i ilMfill cyrhaedd yr amean arbenig yma. ^™|||| £ A .gijfep i OsoeS eto heb roddi prawf aroo, gofyned yn y .,j masnacbdy y mae yn delio ynddo am dano, a M. barned trosto eu hu». SL ■ Sf^I! Vw gael am 3 £ c yr wns yn ninaeoedd, trefi> lyEW gg w\« aphectrefi trwy y d^gtw»»- PA \\mB O.Y.—Ptftrx^JTfn r am dano, bydded pawb yn etrDc^jyTKrir ^mict ei f°d yn derbyn y CYMRO DEWR, gan fd SlfPgKr INr* ryPmM^jg; yn y dyddiau hyn efejycbiadau truenus o honoyn li 11 caei eu gwthio ar y cyhoedd. [_ MANUFACTURED BY || &SONS | ,pHES^ER ..JL -i-1 j'' i ,TE! TEH-TEH! HEWN PERFFEITHRW YDB. f YN DDIAHETJ Y TE. SYDJ) VN OAliTO'E DYUD. YDYW MATTA LOO LOO. A.M jpfSAWDD. CItYFDEK, A PIIRIS, Y MAE Y 'TE YMA YN DDIGUITO- t. r~ "'¡, ;T i!; [I I R. MATTA LOO LOO MEWN PECYNAU. No. 1.—P\vys, Is 7c; Apwys, 9Jc; pwjis; 5(5.^ 7 No. k-(—Pwys, Is 4c; pwys, 8e; t pwys, 4c. c- ■ wrvFYNrWCH AMsf TE YilA. PBTDIWCH A 0HYMERTD TB UN ARALL. GOFAiAVCH i ICll BOD YN CAEL MATTA^LOO LOO.- Gwerthir gan R. ROBERTS, The Aavheri, Bariaouth; JAMES OWEN", Beaumaris; JOHN WILLIAMS a G. E. GR^TTON, Blaenau Featiniog; WALrER OWEN, Flint; D. HUGHES, TTolvwell• J WILLI MS, 11, Water Street, a T. ELLIS, London Road, Holyhead; J. W. Griffith, Llandudno EBENEZER ROBERTS, Portmadoc; R. DARON JONES, Mena Mridsre • THOMAS JJAVIES, Y Priory, Carnarron; W. GRAY OWEN, Thomas Street, Holyheadi T O JONES, .Victoria House, Mold; G. PARSONS, & SONS, Machynlleth; J. T.HUGHES; Aerfair: JOHN ROBERTS, Cefn HERBERT JONES,Penygroes, &c., &e. bargeinion, 1 BARGEINION. Mae W. BARNETT, Watchmaker, Llan- I gefni, wedi prynu stoc fawr o Watches, &c., o d?Ti* amgylehiadau neillduol, ac er mwyir clirio y mae wedi penderfynu eu gwerthu am y ^>T]F^^ydd W. Barnett Wythnos o dreial gyda nhob Watch, ac os na fyddant yn rhoddi bodd- fonrwyddbydd yn foddlawn i'w cymeryd yn ol. 16.16 0 PATENT LEVER WATCH. O O 1 d. n (Gwerth £ 6 6 0) XO English PatentLerer Watch newydd, gan Thomas Russell &^Son, Churah Street, LiTe^ol,gwneuthiu^yrir Frenliikes. Cases A nan, Hmges Aur, gwjrdr gTisiSfcidd, expansion balance, double sunk dial, byaedSW, wedi ei gqrphen yn y modd goreu. Anfonir, yn. rhad ar^ dderbyniad £ 3 16s, gyda irwarant oddi wrth Russell & Son, a cbyda rwarant oddiwrthym ni ei bod yn houol newydd. Rhoddir wytbnos o dreial. Eto gan RtJF iElX & SON, LIVERPOOL. jg6 0 0 ENGLISH PATENT LEVER. po 1 t £ Patent Lever Watch 3Q O JL kJ U newydd, gan y jrwneuthurwyr eriwog Russell & Son, Church Street Liverpool. Cases atian, gwydr grisial- aidd, 'expansion balance, jeweUed capW &c Yn cadw amseriad cyw. Dun ond £ 3 .15 6 gyda gwarant oddiwrthym ni a r gwneuthurwyr. Sae y wateh yma hefyd yn hollol newydd. CHSISTMAS PRESENTS OR NEW TEAR'S GIFT. t- O CI Lady's New Silver Watch gjl. O i/ HaH Marked, Jewelled in 8 holes, accurate time keefer, Crystal glass case, fichly engraved. Also Lady's Silver Albert with tassel. The above Watch and Chain will be sent in Morocco case, post free on receipt of p O.( for 23$9d—bargain. Week's approval. IKOIDiftWYAU PIRIODASOL. Dymuna W.B. alw sylw at y ArMe^og ,0 Fodrwyau Priodasol, pa rai svdd o r Aur -Goreu, ac hefyd yn is o 5s nag unrhyw le arall. Bhoddir anrheg gyda phob modrwy. -Cerdyn at fesur maint y bys yn rhad drwy y post. OOFTWCH Y OYH IRIKD- WILLIAM. BARNETT, WATCHMAKER, f GLA-N- A, ROAD, L L A N G-Ei F N.I. TiLASLYN HOUSE, TeoGparatce aod |jr Private Hotel, 9, Fuston Sqaare, London, N.W. D. Evans, Proprietor. Close to Euston (L. &N. W. Rv,), three minutes' walk from St Pancras (M; Ry.}, and King's nwiaa (G. N, and Metropolitan RyB.), xen minutes' train from Praed street (opposite G. W. Ry., Paddington, Underground Ry. to Gower street), thenoe one mia-w s walk to f3q.,n 7010 I R. OWEN, 9, EASTGATE STREET CARNARVON. SEFYDLWYD YN 1841. Y LLE HYNAF, GOREU, A RHATAF YN'GHYMRU AM WATCHES O'r gwneutbnriad goreu, a phob un yn cael ei Gwaranta a'i Gwerthu am Brisiau Wholesale. CLOCIAU: Fob Mathac am Bob rr:s. JEWELLERY M^rn'Auf ao Arian. MODRWYAU PRIODASOL Goreu a rhataf yn t?ghymru, gydag Ystafel o'r Neilldu i'w ffitio; a rhoddir Present Hardd gyda phob un. Ajtfonir cerdyn raeear trwy'r Post er mwyn hwymsdod i'r rhai naa gallant ■. dd'od yma'n bersono), Dalier sylw mai dyma yr unig fasnachdy yn y dref lie gellir cael adgyweirio Bicycles gan Ddynion Profiadol. SAFETY "BICYCLES Gan y Makers goreu, dros ba rai y mae R. 0 yn Wholesale Agent dros Qgledd Cymru, wedi dod i law; a gwertbir hwy am brisiau whole- sale am arian parod, neu gellir eu cael trv dalu yn wythnosol neu yn fisol. Cofibk Y Cyfeiriad R. OWEN, 9,STRYD Y PORTH MAWR, CAERNARFON-

Advertising

Advertising

[No title]