Skip to main content
Hide Articles List

36 articles on this Page

DAMW AIN MEWN GLOFA.

YSGOLFEISTR A'I AMOD PRIODAS.

MR BRYCR A 'fHY'R AKGLWYDDI.

LLOFRUDDIAETIl BLACKBURN-

CYMDEITHAS Y LIBERATOR.

News
Cite
Share

CYMDEITHAS Y LIBERATOR. Cymeryd dau i'r ddalfa. Dechreuwyd gwedd newydd ar hanes hynod Cymdeithas anffodus y Liberator ddydd Llun, pan ddygwyd dau oedd mewn cysvlltiad a hi o flaen llys bam yn Bow Street. Llundain. Y ddau garcharor oedd- ynt Henry Granville Wright, cyfreithiwr y Gymdeitbas, a James William Hobbs, o Gwmni Hobb a'i Gyfeillion. Cyhuddid y ddau o ffugio bil arianol am 136p 8s 7c, a chyhuddir Hobbs yn mhellach o ladrata 29p 9s, arian Hobbs a'i gyfeillion, i'r hwn gwmni y byddai y Liberator yn ei gyflenwi ag arian i gario yn mlaen ei fusnes. Rhoddwyd tystiolaeth gan G. C. Kentish, yr hwn a fu yn ngwasanaeth Hobbs fel cashier. Yn 1885 ffurfiwyd Cwmni cyfyng- edig i gymeryd busnes Hobbs, a phenod- wyd Hobbs yn gyfarwyddwr ac arolygwr am gyflog o lOOOp yn y flwyddyn, yn' nghyda bonuses. Cyn hyny y Liberator fyddai yn rhoddi arian iddo i'w gario yn mlaen. Yn 1883 yr oedd ar Hobbs o 3,000p i 4,000p i Wright. Gwnaethant filiau drwy ba rai yr oedd Hobbs i gael arian Gymdeithas, ac yr oedd ef alu i Wright. Ffurfiwyd Armjad^^yTjondon and General gan as y Liberator. Mewn ejv^-cyfreithiwr y Liberator a'r Apetioyoedd Wright, ondmewn gwirionedd ^ife oedd y prif ysgogydd mwn cysylltiad a hwynt. Cymdeithas y Liberator fyddai yn arfer rhoddi arian i dalu cyflogau i weithwyr Hobbs, a byddai ef (y tyst) yn arfer dywedyd wrth awdurdodau y gymdeithas fod angen mwy o arian i dalu cyflogau nag oedd mewn gwirionedd. Hobbs fyddai yn arfer cael y gweddill, er y byddai y tyst weithiau yn arfer cadw yovydig ei hunan. Yn ddi- weddarach, daeth ysgrifenydd y cwmni --(Benjamin Bailey) i wybod am y ddichell, pryd y rhoddodd y tyst y bai ar Hobbs. Yn ddilynol diswyddwyd y tyst gan Hobbs, a dodwyd Mr Currie yn ei le. Bu yn derbyn tua phum punt yr wythnos oddiwrth y twyll hwnw, neu tua 200p o gwbl. Benjamin Bailey, yr hwn oedd yn ysgrif- enydd cwmni Hobbs pan ataliwyd gweith- WY rediadau y cwrani, a roddodd dystiolaeth yn mhellach. Darganfyddodd y twyll a wneid gyda'r tafleni cyflogau, a siaradodd gyda Kentish a Hobbs. Addefodd Kentish hyny, ond gwadai Hobbs. Gohiriwyd y prawf hyd ddydd Gwener. Gwrthodwyd caniatau meichiafaeth i'r careharorion.

[No title]

IGWAITH DWFR LERPWL.

BRADWRIAETH ERCHtLL.[

[No title]

GWAITH DWFR YR ABERMAW.

DRYLLIAD YSGWNER GER BANGOR.

TEETHGASGLYBD COLWYN |BAY.

PROFIXD DU JPAN JONES.

[No title]

fcORWYR YN GADAEL LLONG.

DAL LLEIDR IEIR.

.CAMDDEFNYDDIO LLVYFBR TROED-

YMOSODIAD CIAIDD YN Y RHYL.

* YGAIR COLL.

[No title]

MILWR YN TORI EI WDDF.

I.CYFLAFAN MEWN GWALL GOFDY.

Y LL\S()EI)D l'U FrYRDD TROELLOG.

SUT I DRIN ORIAWR

[No title]

Advertising

----TORI, AM 250,000p.

CAMLAJS MANCEINION.

JFFORTIWN I DLOTTYN.

LLYTHYRDOLL GEINIOG DRWY YR…

DEISE-B FINSBURY.

GWEITHWYR SEGUR LLUNDAIN.

ESIAMPL 0 BRYDLONDEB.

NEWIB DAU FYD.

YR HEN AMSER DA GYNT.

C Y FLC G UL AC ORUU SEFVDLOG.