Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

45 articles on this Page

^ LLITH MERI JOS.

News
Cite
Share

LLITH MERI JOS. Mistar GOLYGUDD,-Wel, wir, mi goelia i fod gynoch i ryw down cownsil biwtiful iawn tua Chynarfon yna. Mae o wedi mynd yn enwog am i fydls erbyn hyn. Mae yna rhw hen air yn rhwla yn deyd na bydd hi byth yn glawio ond yn tywallt; a rhiw farddSeisnag ddendodd, hefyd yn te,ua bydd profedigautha byth yn dwad yn unigol ond yn gatroda gyda'u giludd. Wel, os buo hyn yn wir am rywun, mau o'n wir am d<wn cownsul Cynarfon. Ddyliwn i nad ydyn nhw ddim yn cael i gwynt atyn ar ol i un scol fynd heibio nad oes yna un arall yn dwad ar i gwartha. Ma'n ymddangos fod y browes y mae'ii nhw yni rwan yn un anifyr iawn. Ma'r hospitol clefydon heintus a fildiwyd ar ffordd Waun- fawr wedi i rhoi nhw rhwng dau dan. Ar un law mae y Giardians yn tynu yn groes hefo nhw, ac ar y Haw arall ma y Local Gyfarnment Bord wedi dod i lawr ar i cefna fel Jlwyth o fries, ac ar lawr y ma'r corpor- asiwn druan eto. Ma hyny yn ddigon drwg, ond dydi hyny ddim byd i'r helynt y ma nhw yno fo hefo'u cyfrifon. Dwn i yn y byd mawr ma But y mau gimint o busnes men"—fel y mau nhw yn leicio caul i galw—sydd yn auloda yno wedi gadal i betha fyn'd mor fler. Dydi o fawr iws iddyn nhw rwan feio hwn a-'r Ilall o'r rhai sydd yn i gwasanaeth. Ddon nhw ddim allan ohoni hi ffordd yna, achos y meistr sydd yn gyfrifol sut y mae y gwas yn gwneyd i waith. Mi fuom' yn y dre nos Fawrth, ac wrth dynu sgwrs ag un o'r cownslars am y bord. „ mi gefis alllan un peth doniol iawn i dd^^r^ sut y budd y cownsul °. gwmpas i fusnas. dweutha mi gafodd 11 sydd yn nvsio gas fod y. fet'Xau am rent y mitars yeii codi j-ii ddychrynllyd. Yn lie talu dau swllt y chwarter o rent am y mitar fel arfer, dyma'r Corporasiwn yn mynd i godi saith a chwech ar unwaith heb ddim notis. Wrth gwrs, dydi hyna ddim ond un engrapht, er mwyn gneyd y mater yn blaun, fel y bydda i yn leicio gneyd. Ond yr oudd hyn yn gwyn gyffredinol, ac mi loddodd yr Express gynghor i rai felly i beidip toln y bil am nad oeddan nhw wedi -,caiff n'otis y bydda raid talu mwy. Ac mi ddyliwn fod lot wedi cario allan y cynghor, a thriniwyd eu hachos yn y cownsul dweutha. Yn mhlith y rhain yr oudd Mr M. T. Morris, a'i reswm o oudd nid gymaint yn erbyn talu y swm a ofynid, ond yn erbyn gwaith y cownsul yn i godi o heb roi notis am hyny. Ond at y sylw a wnaeth y maer yr ouddwn i am son fwya. Dyma ddeudodd o, y dyla y rhenti fod wedi caul i codi er's dwy neu dair blynadd yn ol, ac y dyla pob 1 fod yn ddiolchgar nad oudd dim rhaid iddyn nhw dalu yr arers. Os felly, y mae dau beth yn sicr, sef na ddylid codi rhent y mitars heb roi notis am hyny; ac os ydi yn gyfiawn i'w codi yn awr, fod y dre. wedi bod ar i cholled na fasa hyny wedi cael i wneyd er's blynyddoedd. Yroudd un sydd yn gwbod yn dda am weithrediada cownsullCynaIion yn fy sicr- hau nad ydi hon ond cnghrapht fechan i ddangos y steil sydd gynyn nhw o dendio busnas y dre. Nid felly y mau nhw yn edrach ar ol i busnas i hunain. Mau eisio rhyw feddyginiath atyn nhw, a svnwn i ddim na fydd yr mau Mr R. Ll. Jones am gynyg yn cyfarfod nesaf yn rhwbeth yn y cyfeiriad hwnw. Mau gan y tretbdahvyr hawl i fynd i gyfarfodydd y cownsal, yn ol y gyfraith. Dous dim dowt am hyny. Ond y mau Cownsul Cynarfon wedi bod yn ddigon ciwt i fynd i gadw eu cyfarfodydd i rwm mor I fychan fel nad oes yno pr:n ddigon o le iddyn nhw i hunan, ac felly wrth gwrs, nis gall y cyhoedd gaul mynd i fewn o gwbl. Mau Mr R. Ll. Jones am i cyfarfod nhw drwy gynyg fod y town cownsul o hyn allan i gaul ei gynlial yn. y rwm fawr yn y Gild Hoi, ey bydd yno ddigon o le cyfleus i bwy bynag leicith fynd yno i weled drostynt i hunan pa fod i y bydd y gwaith yn caul ei ddwyn ymlaen.

Y PELLSEINYDD.

pDi CRH E' GWAITH¡

ETHOLl1\.D A.Bri.1<'U 1

Mygu 80 o bersonau.

tori Tmoo PRIODAS.

.; YMOSODIAD PENFFORDD AR…

[No title]

BARNWR YN MARW YN Y LLYS-I…

OFN TLODI. j

fMENIS AMHUK.

RHYNU I FARWOLAETH.

YSMOU DMiUD

Y BDIRPIlWi AETH ~ LAFUR.

Dili W1 0 500 GINI.

CI HITS>DIAD 0 "iWGRWOBR-I…

0 GYFOETH I DLODI.

TELYN CYMRUFU.,

Advertising

LINEN LASTS LONGER,

[No title]

! NEWYN ARALL YN RWSSIA-

YSTORMYDDMAWIUON 0 EIRA. I.

Y FICER A'I DDARLUNIAU.

---_------------MR GLADSTONE.

STANLEY AM FYNED I'R SENEDD.

DIANGFFoYFYNU I AGERLONG FAWR.

CYHUDDIAD HYNOU YN ERBYN TAFARNWRAIG.

[No title]

DIRPRWYAETH Y TEJtANTIAID…

MARWOJJAETH YR ESGOB. WORDSWORTH.

LLEIDk CYFRWYS.

.C Y FERB YNIAD. ---

DYRCHAFIAD I MR T. ELLIS,…

PUM' CENHEDLAETH MEW NI TEULU.

PREGETRWYR YR AMERICA.

Y PABYDDI0N FEL YMNEILLDUWYR.

Y DDAMWAIN YN THIRSK.

Advertising

DYN 0 G-TERNARFON AR (OLL.…

I':-1 LLANRIJG. ,

TAN YN SOMERSErr HOUSE.

| ANHAWSDER C1FRE1THI0L.

LLADRATA OWNS 0 DYBACCO.

[No title]