Skip to main content
Hide Articles List

3 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

In i ■ MASNACHOL. RHODD I'N DER. BYNWYR. Yr ydym yn darparu, fel Calenig i'n darllenNv7, ALMANAC HARDD, AM 1893, darlunedig, yn cynwys toraeth o wybodaeth fuddiol. Ceir manylion pellach yn ein nesaf. RHIFYN NADOLIG. CYHOEDDIR HEFYD RHIFYNAU ARBENIG o'r Genedl, Y Werin, a'r North Wales Observer and Express, wythnos Nadolig, yn cynwys llenyd^iaeth arbenig i'r tymor. Ceir man- ylion llawn yr wythnos nesaf. Danfonir archebion yn ddioed i Swyddfa'r Genedl. QLOBE JjlURNlSBING COMPANY Dodrefnwyr Tai Cyflawn, Cyfan-werthol, Man- werthol. 12, 14, 16, a 18, PEMBROKE PLACE, LERPWL. DODREFN AM ArtlAN, NEU AR Y GYF- UNDREFN LOG-FENTHYCIOL AM BRISIAU ARIAN PAROD. CWMM DODREFNOL Y GLOBE yw yr hynaf a'r Sangaf o'r rhai sydd yn dwyn ymlaen fasnach ar y gyfundrefn log-fanthyciol yn y talaethau y maent yn eyftenwi dodrefn i dai, gwestai, a phalasau, L'awer iawn rhatach nag y gwna y mwyaftif o'r masnachdal sydd yn gwerthu am arian parod yn unig. YrycTymyn alloog i wneyd hyn drwy fod genym gyfalaf mawr at ein galwad, ac hefyd drwy ein bod yn wneuthurwyr y prit mvyddnu a werthwa. KID OES itISlEU SICRWYDD, DIM TREULIAU YOHWANEGQL, AR EIN CYFUNDREFN LOG-FEN. THYCIOL. Y mae ein dull tag a cbyfiawn o ddwyn ei masnach ya mlaen, a'n telerau rheaymol, a'n prisiaa iael mor adnabyddus trwy Ogled.i Lloegr a Chymru, fel uad 06S eiaieu yohwaneg o sylwadau. Telerau cyffredinol, y rhai, fodd bynag, y gellir ed newid i gyfarfod cyfleusderau ein cwsmeriaid. Taliadau wythnoeol, miaol a chwarterol: Swm y pryniant lOp, Taliad 0 3 6 yr 8nos 20p, 0 5 0 „ 50p, „ 0 10 0 „ „ lOOp, 0 17 6 „ „ 500p, 4 0 0 Bydd i archwiliad o'n Stoc roddi ar unwaith fcddhad i'r rhai sydd yn bwriadu pwrcaeu, ein bod yn rhoddi gweil gwerth a theleran hawdd- ach o dqliadau na'r un masnachdy cySelyb yn y Talaethau. „ „„ DODREFNIR AM. aRIAN, NEU AR Y GYFUNDREFN LOG-FKiN THYCIOL. Anfonir Golygk ni ndwyddion, Rhaglen Fawr Ddarluniaaol, Barn y WaSg> a'r Prif -restr j drwy y Uythyrdy ar arcbiad. | Enwch y papyr hwn. GLOBE FURNISHING COMPANY, 12, 14, 16 a 18, PEMBROKE PLACE, LERPWL. WATCHES, (JLOCIAU, A] PHOB MATH 0 FOBli VYAU, &o. Y LLE GOREU A KHATAF I GAEL Y XWYDDAV UCHOD YDYW HEN SIOP JOIJN HUGHES STRYD LLYN, CAERNARFON. ROBERTS & OWEN, PERCHENOGION. TOOTHACHE; TOOTHACHE, TOOTHACHE. '0- c 0 R B E T T S; K.N.D. WILL destroy the nerve in a hollow at once. Do not wait until the tooth begins to ache, and then waste two days in pain whilst the remedy is sent for; but keep a bottle ready and stop the pain at once. On sale at the Patent Medicine Dealers, or Post Free, Is 3d, from ob be tt & Co., Ruabon, North Wales. AGENTS WANTED. K. OWEN, 9, EASTGATE STREET CARNARVON. SEFYDLWYD YN 184^ .J<J r t Y LLE HYNAF, GOREU, A RHATAF YN'GHYMRU AM WATCHES O'r gwneuthuriad goren, ft phob on yn 'cftal «i Gwaruntu .'i Gwfeithu am Btiaiau Wholesale. CLOC-LAU: Pob Math ac am Bob Pr B. JEWELLERY I Hewn Aur ao Arian. M0D11WYAU PRIODASOL Goren a rbataf yn "Kghymru, gydag Vstafel o'r Neilldu rw flitio; -a rhoddir Present Hardd I gyda phob nn. Anfonir cerdyn rcesur trwy'r Post er mwyn hwylosdod i'r rhai nas gallant dd'od yma'n bereonol. Dalier sylw mai dyma yr unig fasnachdy yn y dref lie gellir cael adgyweirio Bicycles gan Ddyniou Profiadol. SAFETY BICYCLES GaD y Makers goreu, dros ba rai y mae B. 0 yn Wholesale Agent droa Ogledd Oymra, wedi dod i law; a gwertbir hwy am brisiau. whole- sale am arian parod, neu gellir eu cael trwy dalu yn wythnoeol neu yn fisol. v COFXKK Y CnrKtBIAD 5— K. OWEN, 9, STRYD Y PORTH MAWR, CAERNARFON. OWAITH I'R RHAI SYDD ALLAN 0 WAITS. CYNYGIR Bwyd Da I Dillad Da Ddynion ieuainc LLetty Da heinyf a sobr. ac arian i Dynion rhwng wario bob dydd IB a 25 oed> Lletty Da heinyf a sobr. ac arian i Dymonrhwng wario bob dydd 18 a 25 oed. Am bob manylion ymofyner a'r Recruiting Sergeapts yn Mangor neu Graernarfon, neu a unrnyw Sergeant Instructor of Volimteers. Gellir cael pamphledyn ar Fanteision y Fyddin yn rhad ond gofyn am dano mewn unrhyw lythyrdy. MASNACHOL j RuSSELL'S GOLD & SILVER WATCHES, their own pure English manufacture, with all Russell's latest patented improvements, range in price from La to M5. They are handsome, strong, and perfect time- keepers represent the largest stock and best value in England, there being no intermediate profit between the manufac- turer and the wearer. Sent free every- where at Russell's risk and cost on receipt of draft or post order. Illustrated Pamphlet sent free on application. 1V ATCHREPAIRSPROMPT & PERFECT Estimates given and cost of carrriage taken. THE LARGEST STOCK OF DIAMOND, GEM Engagement, AND WEDDING RINGS. Finger-size Card sent free on application. ONLY BUY DIAMONDS in shops that have a good north-west aspect; you can form no judgment about quality or value in any other light. Note Present Prices:—" Plain Silve Spoons and Forks 5/0 Per Oz. "pR ESENTATIONS" I am prepared to quote exceptional prices for Goods of Guaranteed Quality. RUSSELL'S. T. R. RUSSELL, MARER TO THE QUEEN, ATHEDBAL WORKS, IS, CHTTBCH ST., 1JVEBPOOL. RAPHAEVS ALMANAC FOR 1893, contains Hints to Farmers and Gardeners; Birthday Information for every day of the year, the Fate of any child born during 1893. When to Buy, Sell, Court, Marry, Set Fowls, Seek Employment, Sign Contracts, Ask Favors, Speculate, Hire Servants, Travel, Remove, Deal with Others., &c. Weather & general Predictions; Farmer's tables; The Horrors of Vivisection [illustrated]. Theosophy. The Missionaries. The late Duke of Clarence, &c., &c. 112 pages, Price 6d. post free7d. RAPHAEL'S Book of Fate. Explains the Cards and tells the Fate of anyone. Is, by post Is Id. RAPHAEL'S Book of Dreams, Is. The only true Interpreter of dreams. Insist on having APHAEL'S. RAPHAEL'S Key to Astrology will enable any one to cast their own horoscope and read their own Planet. Price Is. post free Is Id. Foulsham & Co., 4, Pilgrim Street, Ludgate Hill, E.C., Davies, Bangor, and all Stationers. CHARING CROSS BANK (Sefydl- wyd 1870), 28, Bedford street, Charing Cross, London, W.C. Cyfalaf 300,OOOP. Sawdd yn nghadw 100,000P. Benthycir symiau o 30P i 5,000P, mewn tref neu wlad ar Promis- sory Notes, Mortgage ar Ddodrefn, Stoc Busnes neu Fferm, Yswirebau Bywydol, Reversions, Llestri Arian, Gemau, Stocks, Shares, eiddo Rhydd-ddaliadol, neu Brydlesol, &c., cymer- adwy. Caniateir tair punt y cant o log ar y cyfrifon cyffredin ar y lleiaf swm gweddill misol pan na syrth o dan 20 punt. Derbynir ar log symiau o lOp ac fel a ?anlyn:— 5 y cant y flwyddyn, dan yr amod o rybudd 0 3 mis i w codi. 6 ft »» :6 I) >» Rnoddil telerau arbenig am symiau mwy. Tefir y llogau bob chwarter. Ysgrifener neu galwer am raglen. A. Williams, Goruchwyliwr. BY 0j.. TO HER SPECIAL MAJESTY APPOIN T- THE MENT QUEEN. TPIjEjISE jLSK FOR AND US.0 ONLTf OPSTERUM V4 L 1 V4 NO ilunUmU ur iestimomals trow all parts, including- Her Majesty's, Royal Buckingham Palace. HIGHEST. EXHIBITION HOyOXTRS. A FOR BRIGHT. SIL VERY, QUICK POLISH fOR STOVES & mm, A t ALWAYS USE ';IT ¿ G",9 .J -aI' G 0 It 0 PLUMBAGO" STOVE POLISH. S Always Bright Se Beautiful. In Large Packets Id. & 2d. each. t.c ouly for Laundry Purposes, prixtucuK tiie best re»ulU. -c., 'H Pi fiË Ÿ'8 WslHP "SOHO Bl ||F gFnhsQUAM-DLyL WBm 4rJ^ THE PUREST—BEST-HO SQDIMENT. A OtlT n«tT TB» Wll, QtiA»HTT « «qci Kf. Eight l^tz. tquun lii Bos for 4d. j- Of all Grocers and Oilmen; or write to 12. SOHO ajaoARE, jooijypoy. FOR KNIVES, FORKS, BRASS, AND STEEL WORK, &c.,&c. Won't wear the Blades like others. 6d and Is Tins. NIXEV'S "CERTUS" KNIFE POLISH O.F ALI, STOREKEEPERS EVERYWHERE Wholesale: W. G. NIXEY, London. FInzl Li 1. For Citildmn and fr. uallft Mwysf I)Ymuriol, lVpetLIozi, aObifcuiitdw DYFYIUAD 0 LYTHYH CIF- hixacmol. 41 Yr Wyf yn teimlo y rb&id j; mi yegrifona attach i ganmol eicb YMBonTN BKNOER, canys y mae wedi bod yn foddion i achub bywyd naban. Fe wsaf eich ymborth bob amsør yn adnabyddue lie bynag yr af.' Dywed y London Medical Kecord :—" Y mae yn aros yn yr ystumog pan wrtbodir pob math o Fwydydd ereiii." CiFANWERTHOL MEWN ALCAN, le 6d, 2a 6C, 5a, a lOe, gan Fferyllwyr, ac ereiU, ya mhob man. I.- CYFANWERTBOL GAN DAI CYFAN W&RTHOL. Decorticated COTTONSEED CAKE "PBCENIX PURE" BillD. FOR SAMPLES AND PRICES APPLY TO THE MAKERS, The PMx Oillill Co. Limited, LIVERPOOL SALES BY AUCTION. MESSES W. DEW & SON. PRELIMINARY NOTICE. COUNTIES OF ANGLESEY AND CARNARVONSHIRE. IMPORTANT SALE OF THE OUT- LYING PORTIONS OF THE BARON HILL ESTATE MESSRS W. DEW AND SON have been instructed to OFFER FOR SALE BY PUBIJC AUCTION, the Following Freehold Farms, Other Lands and Houses, viz COUNTY OF ANGLESEY. PARISH OF LLANYNGHENEDL, com- rising an area of f 1720 ACRES or thereabouts, PARISH OF LLANLLIBIO, comprising an arsi. of 744 ACRES or thereabouts. PARISH OF PENMYNYDD, comprising an area of 607 ACRES or thereabouts. PARISH OF LLANDDYFNAN, compris- ing an area of 727 ACRES or thereabouts. PARISH OF LLANDYFRYDOG, compris- ing an area of 285 ACRES or thereabouts. PARISH OF BODWROG, comprising an area of 472 ACRES or thereabouts. PARISH OF LLANWENLLWYFO, com- prising an area of 35 ACRES or thereabouts. PARISH OF LLANGWYLLOG, comprising an area of 1166 ACRES or thereabouts. PARISH OF LLANFAIRYNGHORNWY comprising an area of 435 ACRES or thereabouts. PARISH OF LLANRHYDDLAD, com- prising an area of 185 ACRES or thereabouts. COUNTY OF CARNARVON: PARISH OF BEDDGELERT, comprising an area of 3988 ACRES or thereabouts. PARISH OF BETTWS GARMON, com-' prising an area of 898 ACRES or thereabouts. PARISH OF LLANWNDA, comprising an area of 340 ACRES or thereabouts. I SUMMARY OF ACREAGE. ANGLESEY 6696 ACRES. CARNARVONSHIRE 5226 „ TOTAL ACREAGE ..11,922 ACRES. Further details will appear in future advertise- Rents, and in the particulars and plans of Sale, which are now in course of preparation, and in the meantime any information may be obtained of Messrs R. S. TATLOB, SON, AND HTJHBEET, 4, Field Court, Gray's Inn, London of Mr W. M. PBESTON, Estate Office, Baron Hill, Beaumaris; or of the Auctioneers, Wellfield, Bangor. MB JOHN PRITCHARD. P&RFEDDGOED, NEAR BANGOR. SALE OF SWEDES, MANGOLDS,' AND TURNIPS. j\/|R JOHN PRITCHARD will Sell by XTX Public Auction, on Saturday, December 10th, 1892, at 2 p.m., about four acres of Swedes, Mangolds and Turnips, in Lots to suit purchasers. Ample time for removal. Terms cash. Bodhyfryd, Banpor. 7728a FIRE FIRE H BURGL-1RS S. WITHERS & do's PATENT FIRE AND BURGLAR RESISTING SAFES INSURANCE MR JOHN PRITCHARD is instructed to Sell by Auction on Tuesday, December 20th, 1892, at 2 p.m., prompt, at the Albion Hotel, Bangor, 21 Fir,-t Class Fire and Burg'ar Resisting Safes, single and dcub!e doors, from 20 inches to 4 feet high, fitted with patent jowder. proof and unpickable lorks, with duplicate keys, cash drawers, loose shelves,&c, suitable for bocks, deed", jewels, cash, and plate. N. B.—S. W. & Co. have been established half a century, at Park Works, West Sromwieh, and are Makers to Her Majesty's Poet Offices of England and India. REFERENCES. Lloyd's Banking Co., Limited, Birmingham and London. The Birmingham Banking Co. Gloucestershire Banking Co., Redditch aLd Cinderferd. Tbe Birmingham District and Counties Banking Co. Banking Co. Carnarvonshire Banking Co., Llandudno. Derbyshire Batikiog Co., Bake well. c Westmorelard Banking Co., Windermere. Monster Bank of Ireland. Stuckey's. Banking Co., Castle Carey, Somerset. National Bank of Wales, S Bank of Scotland, Mothertietil. Hie Grace the Duke of Sutherland. lacori's Bank, Hales worth, Suffolk.. John Knight & Son, Bankers, Farnham, Surrey.. Wellington Savings Banking Co.. Well- ington. Central Office, Savings Bank Department, London. Messrs Bass & Co., Brewers, Burton on Trent. Ten of S. W. & Co., Safes areia use. by the Corporation of Birmingham in the Municipal Building. • Messrs Lewis Bros., Diamond Merchants, London, and Birmingham. Corjjoi'aiiun of Mertbyr Tydvil,- Glamorgan- shire. Corporation of Lincoln. Corporation of Maryport, Cumberland. S. W. & CO'S. LATEST SUCCESS. Gold Medal & Diploma of Honor, Douglas, 1892. Bodhyfiyd, Bangor. 7735. MR E. H. OWEN. FAT STOCK SALE. SPECIALLY FED FOR CHRISTMAS MARKETS. MR E. H. OWEN is instructed by Mr J. Pugh. late Sportsman Hetel. Mr John Jones, Plas Llanfagdalen and Mr Henry Parry, Glanrafon, Pontrug Carnarvon, to offer for Sale by Public Auction at :the Royal Hotel Yard, Carnarvon, on Tuesday, December 13th, 1892, at Two p.m., a HERD OF GRAND PRIME WELL-FED CATTLE. Particulars of which will appear next week. Office: 18, Bridge strefet, Carnarvon. 7716 MESSRS WILLIAMS & JONES. SIR FON. I PANTYGASEG, GER AMLWCH. ARWERHIANT AR Y D A BYW A MARW, GWAIR, A CHYFRAN 0 DDODREFN YTY. —— MAE MRI. WILLIAMS A JONES wedi eu cyfarwyddo i Werthu ar Auction yn y lie uchod, ddydd Gwener, Rhagfyr 9fed, 1892, yr holl Stoc werthfawr, yn cynwys 6 o Fuchod eyflo i dd'od a lloi yn fuan, 2 Fustach dwyflwydd, 2 Heffer flwydd, 5 o Loi, 14 o Famogiaid, 6 o Wyn, 1 Myharen, Hwch a'i thorllwyth, 2 Gaseg Wedd gref, Eboles flwydd, yr holl Offer Amaethyddol amrywiol oddeutu 12 tunell o Wair da, a chyfran o Ddodrefn Ty. Sale i ddechreu yn brydlon 10.30 a.m. t Manylion ar y Posters. Amlwch. MASNACHOL YN AWR YN BAKOD. PRIS 3o. DRWY'R POST, SJc. ADRODDIAD SWYDDOGOL Cynghrair Anghydffurfwyr Cymru, CYNWYSIAD: Gwaith y Cynghrair.—Gan Mr. Owen Owen, M.A., Croesoswallt. Anhawsderau Ymneillduaeth yn Nghymru.—Gan y Parch. J. Morgan Jones, Caerdydd. Dedd/au Priodi a Chladdu yit eu cysylltiad ag Ymneillduaeth.-Gan y Parch. Josiah Jones, Madhynlleth. Yr Ymosodiad ar Fethodistiaeth Ddiveddar.-Gan y Parch. J. Hughes, D.D., Caernarfon. Safle Ymneillduwyr mewn Gwleidyddiaeth.-Gan y Parch. D. Adams, B.A., Bethesda. Dyledswydd Ymneillduwyr Cymru yn Ngwyneb cwestiynau Moesol a Chymdeithasol yr Oes.—Gan y Parch. J. Griffiths, Aberdar. Se/ydliad Gwladol o Grefydd yn NgoleuniW Ysgrythyr.—Gan y Parch. Abel J. Parry, Cefnmawr. Peryglon Ymneillduaeth Gymreig.—Gan Mr J. R. Davies, Y.H., Glanaethwy. Neges Ymneillduaeth ar Adeg Deffroad Cenedladhol.-Gan y Parch J. Puleston Jones, M.A., Bangor. Pabyddiaeth a De/odaeth.—Gan y Parch Hugh Jones, Bootle. Yr Ymosodiadau Diwtddar ar Ymneillduaeth yn Nghymru.—Gan Mr D. Lloyd George, A.S. HANES LLAWN O'R HOLL WEITHREDIADAU. l:, TELERAU: 1 COPI, yn rhad drwy'r Post, 3.c. 12 2s 3c. 25 48 6d. 50 8s 9d. 100 17s. I DANFONER POB ARCHEBION I'R CYHOEDDWYR: UWMNI'R WASG GENEDLASTHOL GYMREIG (CYF.), CAERNARFON. Y Feddyginiaeth Ddihafal i Tuag at Iachad buan oddi- wrth BESWCH,. ANWYD, AN- WYDWST (Influenza), CRYGNI, BRONCHITIS, DARFODEDIG- AETH CUDD,ydyw rnANCIS'S iJlil BALSAM. I\ mae llawer peth arall at fifl' i anwyd, ond gwyr pawb fod ]\ 1 "goreu" hyd yn nod yn IvxV. A mhlith degau o bethau da; ac r yffiv j I ° ^ewn cyIch e^n Pr°fiad ni, ( A, I ar ol gwerthu canoedd o fil- VsX [yv Ps* 11. I oedd o botelau o hwn a phar- I v V otoadau eraill at anhwylder-. au y Gwddf a'r Ysgyfaint, ni welsom erioed un feddyginiaeth debyg i'r BALSAM. 8=i" Ar werth yn mhob man, mewn Potelau 1/- a 2/6. Peidier Esgeuluso Anwyd a Dolur Gwddf. ONE FACT WORTH A THOUSAND OPINIONS. THE ENORMOUS DEMAND FOR LIPTON'S FAMO-US TEAS Is exciting the -.void-r nni onvv of all Tft* Dowers. The PtlBLIO ^PPRECJIa.nil iucrea 109 popularity of LIPTON'S DELIOIOU3 TEAS among-st all classes may bi judgai by the fact th **■ L IPTON Unquestionably pays more Duty to Her Majasty's Castome for Td!l. snppUe:1 diret to the CotÍmmer9 than any other firm in Great Britain or Ireland. Thie; tindoubtedly is the STRONGEST POSSIBLE PROOF of the Extraordinary Ualue and High-class Quality of LIPTON'S DELICIOUS TEAS \NOTB THE PRICES:— MAGNIFICENT BLENDED TEA, Selected from the bast Tea Growing Countries, (PURE AND FRAGRANT. per Is. lh. CEYLON, INDIAN, AND CHINA BLEND* ? per ls. 4D.lb This Quality is gold as the THghest-CIasa Tea by many of the Ipdingr Tea Merchants, and at double the price. K EXTRA CHOICEST CEYLON AND INDIAN BLEND, I J I perls. 7D-lb- NO HIGHER PRICB. ThfefeaMost Oelieions Te»,and is eqiial, if not superior, to what i* "tSchare^ 6s 6d to 3r 6d per lb. 5, 7, 10 and 20 lbs packed m patent fancy Air-Tight Canisters,without Extra Onarge. SPF.CIA.L NoxrcK.—The above Teas will be forwarded Carriage Paid for an extra Id per lb. on the alwve prices, to any Address in Great Britain, when not less than 51bs ia ordered. Samples sent to any address on application. A GUARANTEE Money returned in full if Tea does not giye perfect satisfaction in every-r. •_ These T«a« have a more exquisite aroma and delicious flavour than any Tea ever introduced into ^Britain. Th y nave undoubtedly reached a pinnacle of success never before attained by any Tea in the W oritt. LIPTON'S CEYLON ESTATES The Oe^n Observer, commenting on the purchases of UPTONS' Estates 9*ys thS Ceylon Readers that the Haputale Graup of Estates is one of the most valuable, both for Tea and Coffee, in this C<Bdng"sole Proprietor of several of the most famous Tea and Coffee Estate! of Dambatenne, Laymaatotte, Monerakande, Maha^mbateime, Mousakelle,^ Poopra^ie, nana^u^na ella, which cover of acres, of the best Tea land lD Ceylon I am in a posItIOn to supply customers Estate! of Dambatenne, Laymaatotte, Monerakande, Maha^mbateime, Mousakelle,^ Poopra^ie, nana^u^na LIPTON, TEA AND COFFEE PLANTER, CEYLON. THE LARGEST TEA, COFFEE, AND PROVISION DEALER IN THE WORLD. Tea and Coffee Shippinq Warehouses Maddema Mills, Cinnamon Gardens, Colombo. Ceylon Office Upper Chatham Street, COLOMBO.. Indian Office ana Shipping Warehouses 5, Lyons Range, /ALOUliA. Tea and Coffee Sale Rooms: MINCING LANE, LONB'J- .E.C. oAmoX" E C Wholesale Yea Blendina and Duty Paid Stores BATH STREET & CANTON STREET, LONDON,E.O. Coffee Roasting, Blending Stores, and Essence Manufactory: OLD STREET, LONDON, E.C. General Offices: BATH STREET, CITY ROAD, E.C. -R Hughes S LOCAL BEANCHES.—Blaenau Feetiniog—George E. Grattf>n, Chemist. B- Hu hes 8^ Eastgate Street. Conway—W. G. WUhams, Chemist, Castle Street. Stanley Street. Llanfairfechan R. W. Hughes, The Bazaar, Wenroe Villa. Bangor—A. Wiliiaip* High Street. Welshpool—M. F. Jones, 13 Brocell Street. T-.T mrr-ct TrrNrP"nniu>^ BRANCHES IN ALL THE PRINCIPAL TOWNS IN THE KINGDOM QVEB OJTB MILTJON Paokbts SOU> WEEKLY. OVER ONE MILLION P.&OZZ" SOLD WEEKLY. PUBLIC HOUSE TO LET at Carnarvon' with immediate possession. Apply to— J" G. Jones, Auctioneer, Paternoster Buildings, Carnarvon. UFFALO BILL NEW ROYAL ARMS JL) is a Marvel. Fires Ball and Shot; Kills at 150 yards; Guaranteed; 26s. 500 Second Hand Guns. Catalogues of Hillsdon & Hillsdon, LongRange Gun Manufacturers, Folkestone. Makes Bootø and Barnes TN imifi waterproof »• a duck's back BALE S and soft as velvet. Adds three times to the wear, and allows polishing. 13 Exhi- „ATT, ■.r-Ei-rv » t bition Highest Awards. GOLD MEDAL Tins. 2a, Oct., Is., and 2s Cd.f of at. n Bootmakers, Saddlers. T <" f her Sellers. Any sizes free "nTTTlTUN" stamps extra, from Manu- U U DDli* • lactors. East Dulwich, London, E.C. /"I EMaU KH AD.—By da i siopwyr ga VJT fod y Stoc fwyaf a'r prisiau iselaf y" Masnachdy Millington, 12, Houndsditch London. Gellit cael Clociau, Oriaduron Cvlli'l, Cribau, Gwydr-ddryihau, Pyreau, violins. Aocordions, Jubilee Jewel ivy. CHtalogne darlnniedig i'w gael yn rhai sefydlwyl 1H57. ICUREFIJS '-I ins the truth of I fea^lcs»- T von sliould /»r»*» Sfve failed to cure you is no teason^g"^Oeon- trial, and IT w1^ h. q. ROOT, 28, End^eigh Gardens, j>#ton lload, LONDON, N.W JX'- .»• (^YLCHWYL LENYDD^^ j NADQjffi 1862. Dan englyn bed^g^ph i'r diweddfci Cadben Henry Evans..<*wobr, 10a 6o. Eto i Robert Williams, oed* Gwobr, 10s 6c;—v-jlodau o Ysgol SaWthol Brynmenai, y rhai a ffJ fdi ft-WY douTIliacl y llestr Annie ar nosci y 271am TTvtf^f diwaddaf. Sylwer mai dav, 1 bob un sydd i fod ac nid un fel yr Jtf^hysir ar y ^l^bysrwvdd peUach gan y*^iatn William Griffith a Rowland Williarff' J-anymae«, yr Ysgrifenydd, a Mr Ellis ^rtdinorwie. x Y Cvfansoddiadau i M P1 Haw y Parch Machreth Bees, Peny' R.S.O, erbyn y 17eg 0 Rbagfyr, -^TN EISIEITj z*1 ddioed, ychydig o Minm. JL Rhoddir f ^acnoriaeth i rai wedi arfer a pbeirianau tyU^ofyner a'r Goruchwyliwr, North WaW ted Mines, Limited, near Llan- beris. 7720 A T^ISION FIERMWYR. Gyrwch A postal order 2s am recipe i wneyd ceffylau TTa^alnog a rhoigwedd dda arnjrnt.—Address, CJ»tfylwr, 42, Trinitysquare, Newington,London. N EISIEU pawb i goflo am y Siop 6^c, yn j Pendist, Caernarfon, lie y mae pob math o Nwyddau da a defnyddiol yn cael eu gwerthu. 7682 YN EISIAU TEILIWR, Small Jober, rhaid iddo fod yn grefftwr ac yn alluog i wneud Cotiau a'r achlysuron.-G. Owen, Dwyran. 7701. COAL. JPAULL, Iefryn.Carnarvon,quotes Hcase • Coal at Quay or Station. Best i«an, 178 6d second quality, 16e. 7730a 4 Y WERIN NADOLIG. Bwriedir cyhoeddi RHIFYN ARBENIG o'R WERIN SADWRN CYN Y NADOLIG, YX CY-N-WYS YSTORIAU IlADOLIIl GAN RAI O BRIF AWDWYR YR OES, GYDA DARLUNIAU. Er gwneud lie i'r Ystoriau hyn, bwriedir lilll ill YR WYTHNOS ROiSO GAN" RO'I 32 o Golofnau, YN LLE 24, fel arfer. Er hyny bydd yn cael ei GWERTHU AM YR UN BRIS, sef DIMAI. Gan nas gellir ail-argraphu y Rhifyn un- waith ei gwerthir allan, dylai pawb sydd am sicrhau y Mill)LIC, PRIS DIMAI, roddi archebion yn ddioed i'r Dosbarthwr neu'r Llyfrwerthwr. COFIWCH Y DYDUIAD,—SADWRN, RHAG- FYR 24.

Y GYNHADLEDD AMAETHYDDOL.

[No title]