Skip to main content
Hide Articles List

24 articles on this Page

GYWSO^CHWI ~"'T

Y GAUAT.

[No title]

[No title]

MANIOtf.

News
Cite
Share

MANIOtf. Y mae 150 o dramorwyr yn y fyddin Brydeinig. Enw teuluaidd y Frenkinas yw Este Guelph. Gall cawrfil gario gryn dair tunell o lwyth ar ei gefn. Fe gostia y gwirfoddolwyr tua 800,000p i'r wlad yn llynyddol. Ceir mwy o ddeillion yn yr Hispaen nag yn unrhyw wlad arall. Gwyddelod yw dwy ran o dair o brif swyddogion yr heddgeidwaid yn yr America. Dywed un newyddiadur fod tri o farwn- iaid yn gyru cerbydau ar ystrydoedd Llun- dain. Caiff gwraig yn Norway docyn rheilffordd am haner pris os bydd yn teithio gyda'i gwr. Un ffordd a gymer y Ffrancod i anfarwoli Renan yw galw un o ystrydoedd Paris ar ei enw. v'Dywed un gwyddonydd y bydd y Mor Marw yn un talp o halen yn mhen pum can mlynedd. 13Yn Llundain dadforiwyd 100 tunell o ymenyn a yrwyd o Awstralia. Gadawodd Melbourne ar y laf o Hydref. Cyfansoddodd Mr Gladstone, pan yn ddyn ieuanc, chwareugan, ond ni pherfformiwyd hi erioed. Yn amser Harri'r Wythfed pasiwyd cyf- raith nad oedd yr un person i gadw mwy na dwy fil o ddefaid. Cyn y caiff gwr yn Awstria ganiatad i fyned o'i wlad, rhaid iddo gael cydsyniad ysgrifenedig ei wraig. Cyfrifir fod cenedl yr Iuddewon yn awr yn rhifo o chwech i saith miliwn, ac na fu erioed o'r blaen mor lluosog. Yr oedd gwerth yr haiarn a allforiwyd o Brydain y flwyddyn ddiweddaf yn llai o 4,600,000p na'r flwyddyn flaenorol. Derbynia Golygydd y Times oOOOp y flwyddyn o gyflog; Golygydd y Daily News 4000p; Golygydd y Standard 3000p; Gol- ygydd y Manchester Guardian, 3000p. Dywedodd bamwr Ysgotaidd yn ddi- weddar ei bod wedi costio pum cant o bunau i'r wlad gadw dyn yn ngharchar yr hwn oedd wedi lladrata pum punt. Gwariodd Germani bron yr oil o'r 200,000,000p iawn a gafodd gan Ffrainc, ar ei hamddiffynfeydd. Er y rhyfel hono gwariodd 600,000,000p ar eibyddin yn unig. Yn Quito, yr unig dref sydd yn sefyll ar linell y cyhydedd, mae'r haul yn codi am chwech y boreu ac yn machludo am chwech yr hwyr bob dydd drwy 'r flwyddyn. Bu miliwnydd o'r enw Taliabei farw yn ddiweddar yn Milan. Yneiewyllysgadaw- odd 50,000 ffranc i ysgubwyr yr ystrydoedd ar yr amod eu bod i fyned i'w gynhebrwng yn eu dillad gwaith. Bu'r miliwnydd yn ysgubwr ystrydoedd unwaith.

CERT WYR LERPVVZu-

Y SENEDD.

TWYLLO CYMDEITHAS ADEILADU.

GENETH YN GWEITHIO FEL DYN.

Advertising

Advertising

Y FYNWENT.

[No title]

Advertising

-."i"',!. ^93.

Y DEISEBAU.

RHINWEDDAU IACHAOL " QUININE…

[No title]

Y CH WARELWYR.;

Y LLONG NEWYDD "MAGWEN."

GORMES BWRDD YSGOL.

[No title]

COLLI EfGLUDGELFI.

GENETH YN GWEITHIO FEL DYN.