Skip to main content
Hide Articles List

52 articles on this Page

[No title]

llitii mesi JOS.

DARGANFTDDIAD EKOHTLL.

HELYNT CAMLAS"PANA51A

[No title]

-ER COF AN Y- COLERA.

RJIEILFrORDD JOPPA A: JERUSALEM.

Y CADFRIDOG A'R MIL WE IAD

GORFODI PLENTYN I LYNCU PINAU.

LLOFRU DDI AETH BLACKBURN.

RHOI GWENWYN MEWN CWRW.

Advertising

Y DD AM WAIN IN TIIIRSK-

ARGHAPmWV R Y^TsEFV"LL ALLAN-

I-I BWRDD fSGOL Y WYDDGRUG.…

PROTEsrr YN EBBVN TKAMOR-…

[No title]

! Cosb Drom ar Hen Wr.

Boddi ar Ddydd Peu-blwydd.

Aberdaugleddjf a'r Dyfodol.…

Y Ddaiiiwaiii Ddiweddar yn…

Dirprwyaeth y IVnantiaid Gwydd-'…

News
Cite
Share

Dirprwyaeth y IVnantiaid Gwydd- elig. Holwyd Dr Walsh, Archesgob Pabaidd Dublin, o barth etifeddiaeth Coalgreany, sir Wexford. Efe a gyflwynodd ystadegau yn dangos fed y gostyngiadau a wnaed gan y Ddirprwyaeth Dirol yn sir Wexford yn 34 y cant, yr hyn oedd yn fwy na'r gostyngiad o 30 y cant a wnaed ar etifeddiaeth Coal- greany. Yr oedd y rhenti uwchlaw y pris- iad, tra yn yr etifeddiaethau cylchynol yr oedd y rhenti yn gydra.dd a'r prisiad, neu yn is. Darllenodd yr Archesgob yr oheo- laeth:, a fu rh-yngddo cf a'r tirfedd- iannwr, Mr Burke, gyda'r bwriad o ddwyn cytuniad o gwmpas ond yr hyn na Iwyddodd. Dylasai cynllun o gytundeb gynwys adosddiad yr hoH denantiaid a drowyd allan yn eu ffeimydd drachefn; a dylid gorfod1 yr holl rai sydd mewn meddiant o'r ffermydd yn awr i yuadael, gan adael ad-daliad, fel a roddid i fasnacliwyr pan fyddai eisieu eu tal i'r pwrpas o wneyd ffyrdd haiain. Efe a ystyriai fod y berthynas bresenol rhwng landlordiaid a thenantiaict yn. hollol allan o le ac amser. Er Deddf Dirol 1881, yr hon oedd wedi cydnabod prif berchenogaeth, yr oedd y tirfeistr a'r tenant yn bartneriaid; ac yr oedd yn anghysondeb fod un o'r ddau bartner hyn yn meddu hawl i droi y partner arall ymaith am rhyw ffaeledd bychan o'i eiddo neu attafaelu ei holl eiddo. Rhoddodd nifer o denantiaid Coalgreany dystfolaethau o barth eu daliadau blaenorol. Yr oeddynt yn foddlawn i fyned yn ol i'w ffermydd, a'u prynu mewn un neu ddwy flynedd ar bymtheg, a'r rhent wedi cael ei ostwng yH 01 30 y cant o'r hyn ydoedd pan drowyd hwy allan. Yr oeddy tir yn cael ei adael heb ei ddiwyHio a'i drin, ac yn tyfu yn wyllt, Mr T. A. Dickson, gynt A.S. dros St Stephen's Green, Dublin, a roddodd fanylion ynghylch y cais aflwyddianus a wnaed ganddo ef i effeithio cytundeb yn 7 ddadl ar etifeddiaeth Luggacurran. Gohir- iodd y Ddirprwyaeth.

Chwareu teg i r beirdd.I

CATARRH, ^TT,aa HAY FEVER…

DIWEDD Y BYD!

PONT Y JIERTIiO AR DAN.

[No title]

; COLLI EI HET YN SIOP Y BARBWR.

TAN MAWR YN LLUNDAIN.

CATRAWD YN FFOI.

LLYFRGELL EANG.

CYSTADLEUAETK DWYLL. , .ODRUS.…

[No title]

. TYNU DEISEB YN OL.-

FFORTIWN I BOSTFEISTR.

GOLEUO CAPELAU A THRYDAN.

RREILFFORDD Y LONDON & NORTH…

EIDDO LLADRAD GAN ESGOB.

MR GLADSTONE A DINASFRAINT…

IAWN AM LADD EI DARPAR WR.

MEWN OGOF AM 30 ML OEDD.

BWRDD CYFLAFAREDDOL LLUNDAIN.

LLYWODRAETH FFRAINC A MR GLADSRONE.

DINYSTRIO SAITlI 0 BENTREFf…

PREGETHU EFFEITHIOL. T

" 0 FAKW'N FYW."

CANLYNIAD CICIO It BEL.

Y LLOFRUDDIAETH IN OLDHAM-

"EI ENI YN LLEIDR."

HEDDGEIDWAID FFLINT A CHWMNIAIT…

BREUDDWYDION.-

UNDEB Y CHWAREIAVYK.