Skip to main content
Hide Articles List

52 articles on this Page

[No title]

llitii mesi JOS.

DARGANFTDDIAD EKOHTLL.

HELYNT CAMLAS"PANA51A

[No title]

-ER COF AN Y- COLERA.

RJIEILFrORDD JOPPA A: JERUSALEM.

Y CADFRIDOG A'R MIL WE IAD

GORFODI PLENTYN I LYNCU PINAU.

LLOFRU DDI AETH BLACKBURN.

RHOI GWENWYN MEWN CWRW.

Advertising

Y DD AM WAIN IN TIIIRSK-

ARGHAPmWV R Y^TsEFV"LL ALLAN-

I-I BWRDD fSGOL Y WYDDGRUG.…

PROTEsrr YN EBBVN TKAMOR-…

[No title]

! Cosb Drom ar Hen Wr.

Boddi ar Ddydd Peu-blwydd.

Aberdaugleddjf a'r Dyfodol.…

Y Ddaiiiwaiii Ddiweddar yn…

Dirprwyaeth y IVnantiaid Gwydd-'…

Chwareu teg i r beirdd.I

CATARRH, ^TT,aa HAY FEVER…

DIWEDD Y BYD!

PONT Y JIERTIiO AR DAN.

[No title]

; COLLI EI HET YN SIOP Y BARBWR.

TAN MAWR YN LLUNDAIN.

CATRAWD YN FFOI.

LLYFRGELL EANG.

CYSTADLEUAETK DWYLL. , .ODRUS.…

[No title]

. TYNU DEISEB YN OL.-

FFORTIWN I BOSTFEISTR.

GOLEUO CAPELAU A THRYDAN.

RREILFFORDD Y LONDON & NORTH…

EIDDO LLADRAD GAN ESGOB.

MR GLADSTONE A DINASFRAINT…

IAWN AM LADD EI DARPAR WR.

MEWN OGOF AM 30 ML OEDD.

BWRDD CYFLAFAREDDOL LLUNDAIN.

LLYWODRAETH FFRAINC A MR GLADSRONE.

DINYSTRIO SAITlI 0 BENTREFf…

PREGETHU EFFEITHIOL. T

" 0 FAKW'N FYW."

CANLYNIAD CICIO It BEL.

Y LLOFRUDDIAETH IN OLDHAM-

"EI ENI YN LLEIDR."

HEDDGEIDWAID FFLINT A CHWMNIAIT…

BREUDDWYDION.-

News
Cite
Share

BREUDDWYDION. Mae bron bawb yn breuddwydio i raddau mwy neu lai. Tybia Uawer y buasai yn galled ddi-amheuol pe na byddem yn breuddwydio o gwbl. Can belled ag y byddo y breuddwydion o nodwedd mor aneglur fel na adawant argraph ar y meddwiy foment y byddwn yn deffro, gallwn deimlo yn sicr eu bod o natur hollol ddiniwed; ond os y bydd y galon yn curo fel gordd, neu'r aelodau yn nofio o chwys, y mae yn 11awn bryd i'rtbreuddwydiwr fyned at y meddyg. Y mae y fath freuddwyd dychrynllyd yn arwydd weithiau fod rhyw afiechyd ar ym- afael yn y dyn, ond yn sicr y mae rhyw- beth o'i le," er efallai na byddo yn ddim mwy difrifol na swper rhy drwm, neu ormod o ddillad ar y gwely. Eto, doeth yw gwneyd ymchwiliad manwl beth allasai yr achos ohonynt fod, os y bydd y breudd- wydion yn talu ymweliad ami, gan eu bod yn gwneyd cwsg yn hollol ddiwerth. Tybir yn gyffredin, os y bwyteir swper trwm cyn myned i'r gwely, y bydd y bwytawr yn sier o gael yr hunllef; ond y mae yn Hawn mor sicr os yr eir i'r gwely a'r ystumog yn wag, mai noswaith aflonydd a digwsg a geir. Ynhyn fel mewn llawer amgylchiad arall, dylid ceisio peidio myned i'r naill eithafion mwy na'r Uall, a chymeryd ychydig luniaeth ysgafn cyn myned i'r gwely. Wrth gwrs, nis gellir rhoddi un reol bendant i lawr; dylai pawb gael allan pa beth sydd yn dygymod oreu ag ef yn bersonol. Ffaith amlwg ydyw fod cys- ylltiad agos rhwng yr hyn y byddom yn breuddwydio am dano, a'r hyn sydd yn ei achosi. Y mae awel oer lem yn yr ystafell yn peri i ni freuddwydio ein bod yn gwneyd ymchwiHad am y pegwn gogleddol neu ynte wedi ein taflu i ddaeargelloedd oerion; tra y mae gan lawer ohonom adgofion byw am yr adegau hyny y cawsom y gynfas wedi ymgordeddu am ein gyddfau, ac y buom yn breuddwydio am ddienyddiad, yn mha un yr oeddym Ri yn cymeiyd y rhan bwysicaf.

UNDEB Y CHWAREIAVYK.