Skip to main content
Hide Articles List

52 articles on this Page

[No title]

llitii mesi JOS.

News
Cite
Share

llitii mesi JOS. MISDAR GOLYGYDD -Mi oudd yn dda iawn gin i weld fod y'n haulod ni yn y Felin yma wedi sgrifenu llythur i'r Werin ddweutha iegluro yn iawn sut mau o'n sefull hefo gweithiwrs y ffordd fawr, ac fod g7^° °^°l calon am danyn nhw. Ac y jna n dda gin i feddwl nad ydi Mr Huws ddi» wedi ymgodi uwchlaw teimlo ruin keirniadaetli, fel ambell i un sudd yn codi yn y byd yma. Mi fydd yn siwr o ddal JJlewn co mai gweithiwrs ydi y -rhan fwua o'i etholwyr, ac y byddant yn sicr o gadw 811 llygaid arno. Gobeithio y bydd iddo trylioari droed, ac na bydd iddo gefnu ar I gweithiwrs er mwun caul hobnobio gyda. r byddigions yna sydd ar y cownsul. Mi glywis i newydd drwg iawn o Gaer- parfon y diwrnod o'r blaun. Mi fuo rhai pobol yn codi row ddychrynllyd ychydig amsar yn 01 fod mwg y atesion yn i poeni nhw, a.?11i gafodd pobol y relwe symans ar gownt hyny. Rwan mau swyddogion y relwe wedi rhoddi i pena yn nghyd ac wedi penderfynu symud y shed o Gaernarfon i farigor, niedda nhw. Felly mi fydd o Jianer cant i drigian o bobol, a theuluodd jnawr gin lawar o honynt, yn caul i symud o Gaernarfon, a hyny yn unig oblegid fod rhai "byddigions" yn caul i poeni gin I ychydig fwg. Wedi gweled yr effaith gafodd yr ajitesicn yn erbyn y relwe, mae rhai rwan yn troi i sylw at weithfeudd erill yn y dre, ac yn bygwth yn ddych- rynllyd fod yn rhaid stopio y raw,. Mi glywis fod un mistar am symud i waith i dre arall, lie na chaiff ei boeni gin foda I Bior anodd byw hefo nhw. Ma'n debig y basa'n well gin ambell i un sydd wedi bod I yn lwcus i wneyd arian yn o rwydd i hun, pe basa pob gwaith yn y dre yn caul ei gau, I rhag ofn i fymryn o weithia gael i I chwythu i w wyneb. Tydi ods yn y I byd gynyn nhw fod ar bobol erill isio byw, a'u bod nhw mewn ymdrech galed i gael I dau ben y llirxin at eu gilidd. Na chweilia I íawr. Be wauth am neb ond nymbar 1 ? 1\fi ddaw hwn yn union deg yn fatar pwysig 1 r dosbarth gweithiol, pa un a ydyn nhw yn mynd i gaul enill eu tamaid yn Nghaernarfon ai peidio. Os caiff y bobol wel tw dw yma i ffordd, mi fydd raid i'r gweithiwrs i phaeio hi i rywle arall. Mi fasa n llawar gwell gin i weld y segurwyr Tina'Jn cy^ud i trapd i rywla arall, gan obeitmo- y can nhw hyd i wlad lie na fydd mWg hyth yn i poeni, er fod yn amheus gin i a gan nhw Ie felly. Ond mi wn hyn, oe y caiff y bobol yma eu ffcrdd, yr aiff hi yn bur fuan yn fwg glan ar die Caernarfon, os y bydd iddi golli y gweithia sydd ynddi rwan.

DARGANFTDDIAD EKOHTLL.

HELYNT CAMLAS"PANA51A

[No title]

-ER COF AN Y- COLERA.

RJIEILFrORDD JOPPA A: JERUSALEM.

Y CADFRIDOG A'R MIL WE IAD

GORFODI PLENTYN I LYNCU PINAU.

LLOFRU DDI AETH BLACKBURN.

RHOI GWENWYN MEWN CWRW.

Advertising

Y DD AM WAIN IN TIIIRSK-

ARGHAPmWV R Y^TsEFV"LL ALLAN-

I-I BWRDD fSGOL Y WYDDGRUG.…

PROTEsrr YN EBBVN TKAMOR-…

[No title]

! Cosb Drom ar Hen Wr.

Boddi ar Ddydd Peu-blwydd.

Aberdaugleddjf a'r Dyfodol.…

Y Ddaiiiwaiii Ddiweddar yn…

Dirprwyaeth y IVnantiaid Gwydd-'…

Chwareu teg i r beirdd.I

CATARRH, ^TT,aa HAY FEVER…

DIWEDD Y BYD!

PONT Y JIERTIiO AR DAN.

[No title]

; COLLI EI HET YN SIOP Y BARBWR.

TAN MAWR YN LLUNDAIN.

CATRAWD YN FFOI.

LLYFRGELL EANG.

CYSTADLEUAETK DWYLL. , .ODRUS.…

[No title]

. TYNU DEISEB YN OL.-

FFORTIWN I BOSTFEISTR.

GOLEUO CAPELAU A THRYDAN.

RREILFFORDD Y LONDON & NORTH…

EIDDO LLADRAD GAN ESGOB.

MR GLADSTONE A DINASFRAINT…

IAWN AM LADD EI DARPAR WR.

MEWN OGOF AM 30 ML OEDD.

BWRDD CYFLAFAREDDOL LLUNDAIN.

LLYWODRAETH FFRAINC A MR GLADSRONE.

DINYSTRIO SAITlI 0 BENTREFf…

PREGETHU EFFEITHIOL. T

" 0 FAKW'N FYW."

CANLYNIAD CICIO It BEL.

Y LLOFRUDDIAETH IN OLDHAM-

"EI ENI YN LLEIDR."

HEDDGEIDWAID FFLINT A CHWMNIAIT…

BREUDDWYDION.-

UNDEB Y CHWAREIAVYK.