Skip to main content
Hide Articles List

2 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

í MASNACHOL. GLOBE FURNISHING QOMPANY j Dodrefnwyr Tai Cyflawn, Cyfan-werthol, Man- werthol. 12, 14, 16, a 18, PEMBROKE PLACE,; LERPWL. I DODREFN AM ARIAN, NEU AR Y GYF- UNDREFN LOG-FENTHYCIOL AM ¡ BRISIAU ARIAN PAROD. CWMM DODREFNOL Y GLOBE yw yr hynaf a'r eangaf o'r rhai sydd yn dwyn ymlaen fasnach ar y gyfundrefn log-f -inthyei-)l yn y talaethau y maent yn cyflenwi dodrefn i dai, gwestai, a pnalasau, llawer iawn rhatach nag y gwua y mwyafsif o'r masnachdai sydd yn gwerthu am arianparod yn unig. Yrydym yn aUuog i wneyd hyn drwy fod genym gyfalaf mawr at ein galwad, ac hefyd drwy ein bod yn waentharwyr y prif nwyddau a werthwa. NID OES EISIEU SiCRWYDD. DIM TREULIAU YCHWANEGOL, AR EIN CYFUNDRE FN LOG-FEN THYCIOL. Y mae ein dull teg a chyfiawn o ddwyn si masnach ya mlaen, a n telerau rhesytcol, a'n prisiau isel mor adnabyddua trwy Ug'edd Lloegr a Chyraru, fel nad oes eisieu ychwaneg o sylwadau. Telerau cyffredinol, y rhai, fodd bynag, y gellir eu newid i gyfarfod cyfleusderau ein cwsmeriaid. Taliadau. wythnosol, misol a chwarteroi: — Swm y pryaiant lOp, Taliad 6 3 6 yr 8nos 20p, 0 5 8" 50p, „ 0 10 0 „ l COp. „ 0 17 6 „ 500p, 4 0 0 Rydd i arciiwiliad o'n Stoo roddi ar U'.wait i fxidhad i'r rhai sydd yn bwriadu pwrcasu, ein bod yn rhoddi gwell gworth a thaleraa hawdd- acb o daliadau na'r un masnachdy cyfifelyb yn y Talaethau. DODREFNIR AM ARIAN, NEU AR Y GYFUNDREFN LOG-FENTHYCIOL. Anfonir Golygleni newyddion, Rhaglen Fawr Ddarluniariol, Barn y Wasg, a'r Frif restr drwy y llythyrdy ar archiad. Enwch y papyr hwn. GLOBE FURNISHING COMPANY, 12, 14, 16 a 18, PEMBROKE PI ACE, LERPWL. ~\T CHARING CROSS BANK (Sefydl- 1 wyd 1&70), 28, Bedford street, Charing Cross, London, W.C. Cyfalaf 300,000P. Sawdd yn nghadw 100,OOOP. Benthycir symiau o 30p i 5,OOOP, mewn tref neu wlad ar Promis- sory Notes, Mortgage ar Ddodrefn, Stoc Busnes neu Fferm, Yswirebau Bywydol, Reversions, Llestri Arian, Gemau, Stocks, Shares, eiddo Rhydd-ddaliadol, neu Brydlesol, &c., cymer- adwy. Caniateir tair punt y cant o log ar y cyfrifon cyffredin ar y lleiaf swm gweddill misol pan na syrth o dan 20 punt. Derbynir ar log symiau o POp ac uohoi fel a ganlyn:- 5 y cant y flwyddyn, dan yr amod o rybudd o 3 mis i'w codi. 27 >> >> )> 6 7 71 a 12 Rhoddir telerau arbenig am symiau mwy. Telir y llogau bob chwarter. Ysgrifener neu galwer am raglen. A. Williams, Goruchwyliwr. ABERTHIANT GWIRIONEDDOL. Mae W. BARNETT, Watchmaker, Llan- gefni, wedi'prynu stoc fawr o Watches, &c., o dan amgylchiadau neillduol, ac er mwyn eu clirio y mae wedi penderfynu eu gwerthu am y prisiau isaf. Fe rydd W. Barnett wythnos o dreial gyda {)hob Watch, ac os na fyddant yn rhoddi bodd- onrwyddbydd yn foddlawn i'w cymeryd yn ol. X5 5 0 ENGLISH PATENT LEVER. PI "I A /O (Costio £ 5 5 0) English J. J-x/ U Patent Lever Watch, gan Mr John Griffith, Carnarvon; Cases Arian, Hinges Aur, Pendil Aur, Jewelled, Capped, &c. Cadw Amser Cywir. Anfonir ar dderbyniad i I 10s 6d, yn rhad drwy y post wedi ei registro. Wythnos o dreial. L6 10 0 PATENT LEVER WATCH. _Q O "I 1*7 O Patent Lever Watch oCl 4U X f U newydd, (Wedi costio £ 6 10 0 tua tair wythnds yn ol). Gwneuthurwr E. J. Surgison, Preston. Cases Arian, Gwydr Grisialaidd, 3 par yn eztra o Jewels, Pendil Aur, Maintaining Power; Capped, Double Sunk Dial, wedi ei.gorphen yn y modd goreu gyda'i gwelliantau diweddaraf, cadw amseriad cywir. Anfonir ar dderbyniad X4 17 6 wedi ei registro, gyda gwarant brintedig. Rhoddir wythnos o dreial. Q T C fy English Patent Lever c £ lJL %J w Watch f plate. The movement richly engraved, Silver Cases, Hall Marked, Accurate Timekeeper (Cost £ 5). Will be sent pest free on receipt of 25s 6d. Weeks trial. MODRWYAU PRIODASOL. Dymuna W.B. alw'sylw at y Stoc Ardderchog o Fodrwyau Pnodasol pa rai sydd o'r Aur ] Goreu, ac hefyd yn is o 5a nag unrhyw le arall. Rhoddir anrlieg gyda phob modrwy. Anfonir Cerdyn at fesur maint y bys yn rhad drwy y post. ( COFIWCH Y CYFEIRIAD- i WILLIAM BARNETT, '1 WATCHMAKER, GLANHWFA ROAD, LLANGEFNI. THE ,NIIDL,,k N I (i "iT (H "I WATCH COMPANY r:F VYSE STREET, BIRMINGHAM. Wr.' to our Manager, Mr A. PERCY, for our bean ful new Illustrated Catalogue, contain- Dg ?Nt 1,000 unsolicited Tefitimonialg and over 1,000 fine Copper-plate engravings of Watcnes, Jewellery and Elentro-plate, sent gr .tia and post free on application b any part cf the World, I/I f f'% Gentle- men's fine Silver flat crystal glass 25s. Ls,,d I e ? fine Silver flat crystal e-Hss, highly finis h e d m e v ement, 25s. Youth's fine silver fliit cr/stal glass, 25s. Cheque 0" Post Office O i deiB mtift 1b e made p sable Mr A. PB, B.CY, Ion receipt f of wh i c h any Witch will be tegi s tee d post free ai'j- part f the United Kingdom, arji fcr 2a t:d ]>< i- atc-h ti. cny part. "World. i PON C>FFICK & SBGW B00A;-15 QUEEN VICTOKIA-STEEET, E.C r^ADKIEL'S ALMANACK, 189 3 Zaormous Circulation. Voice of the Stars, v/eather forecasts, general predictions. ZADKIEL FORETOLD the Cholera, the Death of the Duke of Clarence, the Change of Government, Strikes in America, &c.—London Cousins & Co., 6, Helmet Court, Strand, and all Booksellers, price 6d. Post Frae, 5jd. 7588. » ti r- -u- SALES BY AUCTION MESSES W. DEW & SON. PRELIMINARY NOTICE. COUNTIES OF ANGLESEY AND CARNARVONSHIRE. IMPORTANT SALE OF THE OUT- LYING PORTIONS OF THE I BARON HILL ESTATE MESSRS W. DEW AND SON have been 11'-1. instructed to OFFER FOR SALE BY PUBLIC AUCTION, the Following Freehold Farms, Other Lands and Houses, viz :— COUNTY OF ANGLESEY. PARISH OF LLANYNGHENEDL, com- prising an area of 1720 ACRES or thereabouts, PARISH OF LLANLLIBIO, comprising an area of 744 ACRES or thereabouts. PARISH OF PENMYNYDD, comprising an area of '507 ACRES or thereabouts. PARISH OF LLANDDYFNAN, compris- ing an area of 727 ACRES or thereabouts. PARISH OF LLANDYFRYDOG, compris- ing an area of 285 ACRES or thereabouts. PARISH OF BODWROG, comprising an area of 472 ACRES or thereabouts. PARISH OF LLANWENLLWYFO, com- prising an area of 35 ACRES or thereabouts. PARISH OF LLANGWYLLOG, comprising an area of 1166 ACRES or thereabouts. PARISH OF LLANFAIRYNGHORNWY comprising an area of 435 ACRES or thereabouts. PARISH OF LLANRHYDDLAD, com- prising an area of 185 ACRES or thereabouts. COUNTY OF CARNARVON: PARISH OF BEDDGELERT, comprising an area of 3988 ACRES or thereabouts. PARISH OF BETTWS GARMON, com- prising an area of 898 ACRES or thereabouts. PARISH OF LLANWNDA, comprising an area of 340 ACRES or thereabouts. SUMMARY OF ACREAGE. ANGLESEY 6696 ACRES. CARNARVONSHIRE 5226 TOTAL ACREAGE ..11,922 ACRES. Further details will appear in future advertise- ments, and in the particulars and plans of Sale, which are now in course of preparation, and in the meantime any information may be obtained of Messrs R. S. TAYLOR, SON, AND HUMBERT, 4, Field Court, Gray's Inn, London of Mr W. M. PRESTON, Estate Office, Baron Hill, Beaumaris; or of the Auctioneers, Wellfield, Bangor. MR T. EVANS. VALUABLE FREEHOLD PROPERTY FOR SALE BY PRIVATE TREATY- TY MAWR, PISTILL, CARNARVONSHIRE. ALL that well-known Estate, known as Ty Mawr, situated in the Parish of Pistill, in the County of Carnarvon, containing by ad- measurement 52 acres 23 poks or thereabout. The Residence contains 3 Entertaining Rooms, 5 Bedrooms, Kitchen, Pantry, Scullery, &c. It commands one of the finest Views in Wales, is within It miles from the favourite and rising 4 seaside resort of Nevin; it has a S.W. aspect and is sheltered from N.E., N. and E. winds; it overlooks the magnificent Views of Nevin and Portdinllaen in Carnarvon Bay; and has distant Views of Anglesey and the Wicklow Hills; if is situated within 3 miles from the celebrated "Rival Mountain," abounding in beautiful scenery and bristling with architectural and archaeological relics. The out-buildings attached to the Farm are also in first class condition, and there is a Water- power which could with but a trifling outlay be put in working order. The land is in excellent condition, being so well sheltered and watered and commands the highest price for grazing purposes of any in the country. There is also a Sett Quarry known as Pen- rhyn Quarry" on the property, the stone from j which is admitted by most experts to be of the best quality in the principality it is leased to a company at a dead rent of X20 per annum emer- ging into a Royalty which will, no doubt, when the Quarry is worked, exceed X600 per annum, and with the present and increasing demands for setts this atttinment may be speedily accom- plished. Also three dwelling houses or messuages called respectively" Ty U chaf," "TyCanol," and "Ty Isaf" with good sized gardens. Also, all that messuage or dwelling house with land held therewith, known as Buarth Lwyd, containing by admeasurements 1 acre 6 perches or thereabout. Also, all that messuage or dwelling house, called Mur-hen with land attached thereto con- taining by admeasurement 1 acre 5 perches or thereabout. All the Buildings on this property are in good state of repair, considerable improvements having been recently effected on some of them. The Whole of the above property offers an ex- ceptional opportunity to those desiring a safe in- vestment to acquire a compact and attractive estate. Further particulars and information concerning this property may be had on application to Mr John Thomas, 5, Rennford Place, Liverpool; Mr Owen Lewis Edwards, Solicitor, Pwllheli; or Thomas Evans, Auctioneer, Pwllheli. SALE OF VALUABLE FREEHOLD AND LEASEHOLD PROPERTIES. MR THOMAS EVANS has been in- structed to Sell by Public Auction at the Town Hall, Pwllheli, subject to condi- tions to be then and there produced, on Wed- nesday, 30th November inst., at 2 p.m. prompt, the following highly desirable Lots of Property:— Lot 1. All that Freehold Farm, lands, and tenement, with the Dwelling-houss and build- ings erected thereon and called I Fronhyfryd," situate at Mynytho, in the parish cf Llangian, in the County of Carnarvon, and eoxitaining 10 acres or thereabouts. This Lot is very compact and conveniently situated, and has a good' dwelling-house and out-buildings on it, and is n a very efficient state of cultivation. Lot 2. jAll that Freehold Farm, lands, and tenement, with the Dwelling-house, and out- buildings thereon built, and called Tanyfroia," situate at Mynytho, in the parish of Llangian, n the County of Carnarvon, and containing 8 acres or thereabouts. This Lot has also good buildings, and admits of being brought into a highly valuable tenement. j Lot 3. All that Leasehold messuage and shop called M adryn House, situat in the village of Llanbedrog, in the county of Carnarvon, with the garden held therewith. Lot 4. All that Leasehold messuage or dwell- ing house adjoining Lot 3, with the garden held therewith Lots 3 and 4 will in the first instance he put up for sale together, and if not so sold, will be submitted separately. They are held under a lease of which 47 years are unexpired, at the ap- portioned Ground Rf-itt cf £1 17s per annum. They are situated in the centre of the village of Llanbedrog, and are in good state of repair. For further particulars and information apply to Messrs D. Owen and Griffith. Solicitors Ban- gor Mr O. Lewis Edwards, Solicitor, Pwll- heli, or to the Auctioneer, at 1, Church street, Pwllheli. 76 55 MB J. G. JONES. TO LET. RAILWAY INN CWMYGLO, fully Licensed Public House, with immediate possession. Apply to Mr J.G.Jones,Auctioneer, Carnarvon, j SALES BY AUCTION. MR JOHN PRITCHARD. MENAI BRIDGE SMITHFIELD. ANNUAL CHRISTMAS SALE OF FAT STOCK. MR JOHN PRITCHARD will hold his Sale this year on the 5th December, 1892. Early entries are invited so as to appear in Catalogues Bodhyfryd, Bangor. MR OWEN JONES. FOEL ISAF, CLYNNOG. MAE MR OWEN JONES wedi ei gyfarwyddo gan Mr William Ellis (am ei fod yn ymadael ac yn symud i sir Ddinbych), i Werthu ar Auction yn y lie uchod (alla.n ac allan), ddydd Llun, Tachwedd 21ain, 1892, yr Holl Eiddo a ganlyn :—1 Gaseg wedd, Hwch a 13 o Berch- yll, 1 Hebinwch dorog, 7 o Wyddau, tua 20 tunell o Wair, wedi cael cynhauaf da, 2 Das o Wellt Ceirch, 1 das o Wellt Haidd, tua 60 llwyth o Wrtaith yn lotiau, tua 1 acer o rwdins, amryw o dunelli o Bytatws, tua 3 acero Eithin, 1 Drol, 1 Og, I Aradr Haiarn, Scuffler, Pulper, 2 Engine Eithin, Roller Garreg, Cribin Fawr (Llysgan), Ger Ceffylau, Llidiardau, Cafnau Moch, Ystolion, Fencing Wire, &c. Hefyd gosodir yroll o'r tir o ddydd y Sale hyd y 25an o Fawrth, 1894, yn lotiau cyfleus i'w pori, ei aredig, neu i'w droi' yn wair. Cloddiau da a chyflawnder o ddwfr. Llawer o bethan ereill rhv luosog i'w henwi. Coel gyda sicrwydd boddhaol. Yr Auction i ddechreu am 12 o'r gloch. MASNACHOL. XtUSSELL'S GOLD & SILVER WATCHES, their own pure English manufacture, with all Russell's latest patented improvements, range in price from £3 to 1236. They are handsome, strong, and perfect time- keepers represent the largest stock and best value in England, there being no intermediate profit between the manufac- turer and the wearer. Sent free every- where at Russell's risk and cost on receipt of draft or post order. Illustrated Pamphlet sent free on application. WATCH REPAIRS PROMPT & PERFECT Estimates given and cost of carrriage taken. Iffi < T.ssta HE LARGEST STOCK OF DIAMOND, GEM'ENOAGEMENT, AND WEDDING RINGS. Finger-size Card sent free on application. ONLY BUY DIAMONDS in shops that have a good north-west aspect; you can form no judgment about quality or value in any other light. "Note Present Prices:—" Plain Silve Spoons and Forks 5/0 Per Oz. "pR ESE N T Å T ION S" I am prepared to quote exceptional prices for Goods of Guaranteed Quality. J^USSELL'S. T. R. RUSSELL, MAKER TO TIlE QUEEN, CATHEDRAL WORKS. 18, CHURCH ST,, LIVERPOOL. 4 i\.Y lA' 7 1\. OWEN, 9, EASTGATE STREET, CARNARVON. SEFYDLWYD YN 1841. r LLE HYNAF, GOREU, A RHATAF YN'GHYMRU AM WATCHES O'r gwneuthmiad goreu, a phob un yn cael ei Gwarantu a'i Gwerthu am Brisiau Wholesale. CLOCIAU: Pob Math ac am Bob Prls. JEWELLERY Mewn Aur 20 Arian. MODRWYAU PRIODASOL Goreu a rhataf ya ghymru) gydag Yetafel o'r Neilldn i'w ffitio; a rhoddir Present Hardd gyda phob un. Anfonir cerdyn raesur trwy'r Post er mwyn hwylusdod i'r rhai nae gallant dd'od yma'n bersonol. Dalier sylw mai dyma yr unig fasnachdy yn y dref Ue gellir cael adgy-weirio Bicycles gan Ddynion Profiadol. SAFETY TTlCYCLES Gaii y Makers goreu, area b" rai y mae R. 0 yn Wooleaule Agent dros Ogledd Cymru, wedi dod i law; a gwerthir hwy am brisiau whole- sale am arian parod, neu gellir eu cao! trwy ialo yo wythnosol neu yn fisol. COFIER Y GTFEIKIAD R. OWEN, 9, STB YIS J PORTII MAWR. CAERNARFON. DECORTICATED COTTONSEED CAKE "MIX PURE" BRAND. FOR SAMPLES AND PRICES APPLY TO THE MAKERS, The Pficenix Oil Mill Co. Limited, LIVERPOOL. RAPHAEL'S ALMANAC FOR 1893, contains It Hints to Fanners and Gardeners; Birthday Information for every day of the year, the Fate of any child born during 1893. When to Buy, Sell, Court, Marry, Set Fowls, Seek Employment, Sign Contracts, Ask Favors, Speculate, Hire Servants, Travel, Remove, Deal with Others., &c. Weather & general Predictions; Farmer's tables; The Horrors of Vivisection [illustrated]. Theosophy. The Missionaries. The late Duke of Clarence, &c., &c. 112 pages, Price 6d. post free7d. RAPHAEL'S Book of Thte. Explains th. Cards and tells the Fate of anyone. Is, by post Is Id. RAPHAEL'S Book of Dreams, Is. The only true Interpreter of dreams. Insist on having APHAEL'S. RAPHAEL'S Key to Astrology will enable any one to cast their own horoscope and read their own Planet. Price Is. post free Is Id. Foulsham & Co., 4, Pilgrim Street, Ludgate Hill, E.C., Davies, Bangor, and all Stationers. DALE'S GOLD MEDAL DUBBIN. Makes Boots and Harnes waterproof as a duck's back and soft as velvet. Adds three times to the wear, and allows polishing. 13 Exhi- bition Highest Awards. Tins, 2d, 6d., Is., and 2s 6d., of all Bootmakers, Saddlers, Leather Sellers. Any sizes free two stambs extra, from Manu factors, East Dulwich, London E.C. Y'O WEEKLY and UPWABDS may be 3J/J EASILY and HONESTLY REAL- ISED by persons of EITHER SEX, with- out hindrance to present occnpation.—For particulars, and sample, enclose addressed envelope to EYANS, WATTS, and CO., P 293), Merchants, Birmingbam.-Thia is geunine. 7190 MASNACHOL. OH MY CORNS. I. i *.$ j ay; ••¥) t?f i VI ? • •• I CYN EI -DDEFNYDDIO. WEDI EI DDEFNYDDIO. PAE9T UifiO. Meddyginiaethir pob math o GYRN, beth bynag fyddo'u hoed, HEB UNRHYW BOEN, trwy ddefnyddio PAENT CHICAGO. W gael mewn potelau Is yr un gan JL nifer fwyaf o fferyllwyr yn Nghymru a Lloegr. Os methir cael Paent Chicago yn y modd ynma, anfoner Is mewn stamps i GRIFFITH OWEN, CHEMIST, 25, HIGH STREET, CAERNARFON. I ts I i s :0 c .9 9 w I lixt, wn MM MAE dros 60,000 (tr ugain mil) o bersonau yn syrthio yn ysglyf- aeth bob blwyddyn i anhwylderau y frest yn y Deyrnas Gyf- unol, ac y mae o bwysigrwydd cenedl- aethol i dalu sylw prydlon a manwl i Beswch ac Anwyd, ac nid eu hesgeuluso fel y gwneir mor fynych. Canlyniad esgeuluso Anwyd ydyw y Darfodedigaeth neu Bronchitis. Mae Owen's Coltsfoot yn feddyginiaeth y gellir dibynu ami bob amser mewn achosion o Beswch ac Anwyd, gan ei fod yn rhwyddhau y crach-boer (phlegm), a gogleisiad y gwddf. OWEN'S COLTSFOOT, NEU SUDD CARN YR EBOL, Meddyginiaeth Caernarfon at BESWCH, ANWYD, DIFFYG-ANADL, BROCHITIS, A CHRYGNI. Tyst-lythyr un o brif bregethwyr Cymru, sef Dewi Ogwen. 2, Garfield Villa, Wrexham. Gallaf ddwyn tystiolaeth i effeithiolrwydd neillduol Sudd Iachaol Cam yr Ebol G. OWEN i esmwythau caethder a achoswyd gan anwyd. Ni bydd fy ngwraig yn dawel heb fod costrel 0 hono yn wastad yn y ty. PARCH DAVID ROBERTS, D.D. GOGLEISIAD Y GWDDF. Bydd i bersonau sydd yn cael eu blino gyd a GOGLEISIAD YN Y GWDDF, yr hyn sydd yn eu hamddifadu o gwsg yn y nos mewn canlyniad i'r pesychu mynych sydd yn dilyn yr anhwyldeb hwn, drwy gymeryd dogn amser gwely, gael rhyddhad mawr ac os bydd i'r dogn gael ei gymeryd am ychydig nosweithiau yn olynol, buan iawn y dygir gwellhad. Mae mwy o werthiant ar OWEN'S COLTSFOOT nag ar unrhyw feddyginiaeth arall at Beswch, ac er fod y botel yn fechan mae yn gyfartal mewn nerth i dair potelaid o feddyginiaethau eraill a werthir. Pris, Is 1 Jc y botelaid. GWNEXJTINMEDIQ GAN GRIFFITH OWEN (Eferyllydd i'r Teulu Brenhinol) 25 A 21, tSTRYD FAWR CAERNARFON. Ar werth. gan bron bob Fferyllydd parchus. Cofiwch fod "Pwyth mewn pryd yn arbed naw." DYLAI Dynion rhwng 18 a 25 oed sydd yn edrych am waith ac eisiau caei BWYD vA, PILLAD DA, LLETTY DA, a chael arian i wario ymuno a r Fyddin. Gellir cael pamphledyn ar "Farteision y Fyddin," yn ddisrost mewn unrhyw Lytbyrdy, neu gellir cael pob manylioa trwy ysgrifenu at y Recruiting Sargeants yn Mangor nea Caer- narfon, neu gan unrhyw Sergeant Instructor y Volunteers, j ywymMA Btdth faWWloo, OTfi J;"Ji Mwyaf Dymunol, Maetblon, a Tfcrtuin dw —$ DYFYlJIAD 0 LYTBYR CIF. PINA C-H OL. Yr wyf yn teimlo y rhaid i mi ysgrifenn attoch i ganmol eicn YMBORTH BENGEE, canys y mae wedi bod yn foddion i achub bywyd baban. Fe wcaf eich ymborth bob amser yn adn»byddus lie bynag yr af. Dy wed y London Medical Becord:-Ig Y mae yn aros yn yr ystumog pan wrthodir pob math o Fwydydd eraill." CYFaNWERTHOLMEWN ALCAN,ls6d, 2s 6c, 5a, a 10s, gan Fferyllwyr, ac ereill, yn mhob man. [' « CYFANWERTHOL GAN DAI OYFAN WKRTHOL. 1 1 EM&U RHAD.—Bydd i siopwyr gan V3T fod y Stoc fwyaf a'r prisiau iselaf yn Masnachdy Millington, 12, Houndsditch Loudon. Gellii rael Clociau, Oriaduron Cy lli: 1, Crioau, Gwydr-ddrychau, PibtUi Pyreau. Violins, Accordions, Jabilee Jewe'„ ry. Catalogue darluniedig i'w gael yn rha sefydlwyd 1857. LLEWELYN PARK! SEF FFUG-HANE8 YN GOSOD ALLAN ECHRYSLONRWYDD BYWHI) Y MEDBVvYN A BENDITHION LLW YRYMWRTHODI Al) "GAN~ LLFIW LLWYFO Gellir cael yr uchod yn awr wedi ei argl affu. yn Llyfr, pris 6c. Drwy y post, 7ie. Telerau aTferol i Lyfrv-erthwyr. Archebion i'w hanfon i Swyddfa'r Gtnedl, aor naif on. EVERY HEAD of A FAMILY should send for Harper Twelvetrees' Illustrated Price List of Laundry Machinery, and Pamphlet entitled, "How to Wash at Home," containing most valuable practical experience. Easy terms, from 2s 6d j>er week.—HABPEB TWELVETBEES Laundry Engineer, 8, City .Road, Lonodn. ] ONE FACT WORTH A THOUSAND OPINIONS. i THE ENORMOUS DEMAND FOR LIPTON'S FAMOUS TEAS Is exciting the wonder »ni eovp of all Dealers. The PUBLTO APPRE0[4ri()Nr mg popularity oi LIPTON'S DELICIOUS TE4S among,t »11 cU„e, judged by the S L I P I I0 ° Unquestionably pays more Duty to Her Majesty's Oasfcomsfor Tea suppliei direct to the Consumers pro?.? Ae is possiB^ LIPTON'S DELICIOUS TEAS WOTE THE PRICES:— MAGNIFICENT BLENDED TEA, Selected from the best Tea Growing Countries, (PURE AND FRAGRANT. per 1 S. lb. SPECIALLY-SELECTEDCEYLON, INDIAN, AND CHINA BLEND." per Is. 4D. Ih* This quality is sold as the Highest-Class Tea by many of the leading Tea Merchants, and at double the price. EXTRA CHOICEST CEYLON AND INDIAN BLEND, PerlS- 7D- lb. NO HIGHER PRICE. This is the Most Delicious Tea the World can produce, and is equal, if not superior, to what is sold by most Tea j|rerl Grocers at 2s 6d to 3s 6d per lb. 6, 7, 10 and 20 lbs packed in patent fancy Air-Tight Canisters without Extra Charge. JO SPECIAL NOTICE. The above Teas will be forwarded Carriage Paid for an extra Id per lb. on the ABORE prices, to any address in Great Britain, when not less than 51bs is ordered. Samples sent to any address on application." A GUARANTEE oney returned in full if Tea- does not give perfect satisfaction in every way, These Teas have a more exquisite aroma and delicious flavour than any Tea ever introduced into Britain. They have undoubtedly reached a pinnacle of success never before attained by any Tea in the World. I -.I LIPTON'S CEYLON ESTATES The Ceylon Observer, commenting on the purchases of LIPTONS' Estates says:—"We need scarcely -emind our Ceylon -Headers that the Haputale Group of Estates is one of the most valuable, both for Tea and Coffee, in Country. Being SoleProprietor of several of the most famous Tea and Coffee Estates in Ceylon, including the celebrated Instates of Dambatenne, I<aymastotte, Monerakande, Mahadambatenne, Mousakelle, Pooprassie, Tfanflxrallg-, and Gigranella, which cover thousands of acres, of the best Tea land in Ceylon I am in a position to supply customers direct at Planter s prices, thus saving to consumers of the fragrant beverage all intermediate profits. LIPTON, TEA AND COFFEE PLANTER, CEYLON. THE LARGEST TEA, COFFEE, AND PROVISION DEALER IN THE WORLD. Tea, and Coffee Shipping Warehouses Macldema Mills, Cinnamon Gardens, Colombo. Ceylon Office: Upper Chatham Street, COLOMBO. hvdian Office and Shipping Warehouses 5, Lyons Range, .ALCUTTA. Tea and Coffee Sale Rooms MINCING LANE, LONDO^ ,E.C. Wholesale Tea Blending and Duty Paid Stores: BATH STREET & CAYTON STREET, LONDONIE.C. Ooffee Roasting, Blending Stores, and Essence Manufactory: OLD STREET, LONDON. E.C. General Offices: BATH STREET, CITY ROAD, E.C. LOCAL BRANCHEs.-Blaenau Festiniog-George E. Gratton, Chemist. Carnarvon—E. Hughes 8 Eastgate Street. Conway—W. G. Williams, Chemist, Castle Street. Holyhead-R. H. Rowland, 39' Stanley Street. Llanfairfechan R. W. Hughes, The Bazaar, Wenroe Villa. Bangor-A. Williams, 364 High Street. Welshpool-M. F. Jones, 13 Brocell Street. BRANCHES IN ALL THE PRINCIPAL TOWNS IN THE KINGDOM. OVER ONE MILLION PACKETS SOLD WEEKLY. Y Feddyginiaeth Ddihafal I Tuag at Iachad buan oddi- wrth BESWCH, ANWYD, AN- WYD WST (Inlfuenza), CRYGNI, BRONCHITIS, DARFODEDIG- AETH CUDD,ydyw iFMCIS'S BAISM, Y mae llawer peth arall at anwyd, ond gwyr pawb fod goreu" hyd yn nod yn mhlith degau o bethau da; ac o fewn cylch ein profiad ni, ar ol gwerthu canoedd o fil- oedd o botelau o hwn a phar- otoadau eraill at anhwvlder- au y Gwddf a'r Ysgyfaint, ni welsom erioed un feddyginiaeth debyg i'T 0 BALSAM. ( £ 3" Ar werth yn mhob man, mewn Potelau 1/- a 2/6. Peidier Esgeuluso Anwyd a Dolur Gwddf. SWYDDOGOL. COLEG PRIITSGOL Y GOGLEDD. ADRAN AMAETHYDDOL. TRADDODIK CYFRES 0 DDARLITHIAU AR AMAETHYDDIAETH CYSYLLTIEDIG A'R COLEG UCHOD, Yn Vestry :Room Saron, PENYfJROES, GAN Y PARCH. JOHN OWEN, M.A. TRADDODIR DARLITH AGORrADOL NOS LUN, TACHWEDD 28ain, 1892, Am 6 o'r gl och. Testyn:—ANIFEILIAID A'U MAGWKAETH Mynediad i mewn i'r Ddarlith Agoriadol yn Rhad, a gwahoddir cynifer ag a all i fod yn bresenol. 7664. CYFARFOD LLENYDDOL BWLGH- 1 c DERWYDD. NOS SADWRN, CHWEFROR 25, 1893. Yr oil o'r testynau oddigerth un yn rhydd i'r byd. CEEDDORIAETH. I'r Cor heb fod dan 20 o rif ddatgano oreu "Pwy a'n gwahana ni" (Gutyn Arfon). Gwobr, £2 2s. Deuawd, "Gwysi'rGad" (R. S. Hughes). Gwobr, 12s. Unawd (un o'r 3 canlynol), (a) Gwlad yr Eisteddfodau" (R. S. Hughes); (b) Gwlad y Delyn (J. Henry); (c) Neges y Blodeuyn" (W. Davies). Gwobr, 10s 6d. Rhyfelgyrch Cadben Morgaji" i rai heb enill 5s wrth ddatganu o'r blaen. Gwobr, 5s. Beimiaid: —Gutyn Arfon, Battwsycoed; Tegfelyn, Prenteg; Mr Powell, Penrhyn- deudraeth. Gellir cael rhestr gyflawn o'r testynau ond anfon lid i'r Ysgrifenydd, J. R. OWEN. Gyfelog, Clynnog. 7638c C'YLCHWYL LENYDDOL BRYNMENAI KY NADOLIG, 1892. Dau englyn beddargraph i'r diweddur Cadben Henry Evans. Gwobr, 10s 6c, Eto i Robert Williams, 13eg oed. Gwobr, 10s 6c ;——ilodau o Ysgol Sabbothol Brynmenai, y rhai a fu foddi trwy ddiylliad y llestr Annie ar noson y 27ain o Hydref diweddaf. HysLysrivydd pellach gan y Meistri William Griffith a Rowland Williams, Tanymaes, yr Ysgrifenydd, a Mr Ellis Roberts, Portdinorwic. Y Cyfansoddiadau i fod yn llaw y Parch Machreth Rees, Penygroes, R.S.O, erbyn y 17eg o Hydref, 1892. 7673 7673 13UK BOA. — baa tor immediate private I disposal, a real Russian Tail Fur Boa, very dark brown, 10 feec long, im uena-iy thick, soft. Valne 75s; sacrifice for 19s 9d perfectly new. Caa be seen by writing P. H., Office of this paper. 7600 AT WEISION FFERJrlWYR. — Gyrwah postal order 2s am recipe i wneyd ceffylau yn galnog a rhoi gwedd dda arnynt.-Address, CdÏylwr, 42, Trinity square, Newington, London YN EISIEU pawb i goflo am y Siop 6|c, yn y Pendist, Caernarfon, lie y mae pob math o N wyddau da a defnyddiol yn cael eu ( gwerthu. 7682n »AUJNi^iDKfcl> lNbECT POWDER Kills Black beetles, Cockroaches, and all Insects immediately. It never fails. Sold by all Chemists at 3d and 6d in boxes. Wholesale from AYRTON & SAUNDERS, liivcrpool." j RHYBUDD. DWY BUNT 0 WOBR. [ ( Yn gymaint a darfod i ryw berson ysgrifenu nodiadau enllibus ¡ i'r Werin ynddiweddar, ac arwyddo wrth ei lythyr enw H. J. Hum- phreys, Clogwyn Mawr, Carmel, hyn sydd i hysbysu y rhoddir DWY BUNT o WOBR i bwy bynag a rydd y cyfryw dystiolaeth ag a alluoga berchenogion y Werin i euogbrofi mewn llys gwlad y per- son a ysgrifenodd y cyfryw lythyr. Danfoner pob gohebiaeth yn nglyn a'r mater i Golygydd Y Werin," Caernarfon.

Y STREIC YN SWYDD LANCASTER.