Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

24 articles on this Page

GLYWSOCH CHWIi

Radiar,^1^^ LASTS LONGER,

'93. -.

[No title]

--.-------..--.......... ALLAN…

* ! Y DIRPRWYWR LLA.FUR YN…

ALMANAC Y GWEITHIWR, 1893.

[No title]

MR THOMAS LEWIS, A.S.,

--------CYHUDDIAD DIFRIFOL…

News
Cite
Share

CYHUDDIAD DIFRIFOL YN ERBYN GWYLWYR CARCHAR. Cynorthwyo Lladron. Gwrandawyd achos rhyfedd iawn yn hedd- lys Manchester, pryd y cyhuddwyd dau warden yn ngharchar Strangeways, o fod a Haw mewn lladrad a gymerodd le ar y 19eg cynfisol, pryd y lladratawyd safe yn cynwys gwerth 50p o emau o fasnachdy. Cymerwyd dau ddyn i fyny, a gyrwyd hwy i garchar Strangeways i aros eu prawf. Cafodd un o'r heddgeidwaid allan fod Bennett, un o wylwyr y carchar, wedi talu ymweliad a thafarndy neilduol gyda llythyr oddiwrth un o'r carcharorion yn cynwys cyfarwyddiadau gyda golwg ar y gemau oedd wedi eu cuddio mewn maes cyfagos. Aeth yr heddgeidwad yno, ac addefodd gwraig y dafarn bobpeth wrtho, ac aeth yntau i chwilio am y gemau. Cafodd hyd iddynt, a rhoddodd hwynt yn ngofal y ddynes. Dranoeth daeth warden arall—Tooney—yno, ac wedi dangos llythyr cafodd y gemau gan y wraig, a rhoddodd hwynt yn ei logellau, a chychwynodd i fyned allan. Rhwystrwyd ef gan ddau heddgeid- wad a ymguddiai gerllaw, pryd yr atebodd, Y mae pobpeth yn iawn, i'r heddgeidwad Bloomfield yr wyf yn myned a hwy." Cy- merwyd Tooney i'r ddalfa, a phan ddygwyd Bloomfield i'w wyneb gwadai hwnw fod unrhyw gysylltiad rhyngddynt. Yr oedd Bennett wedi bod yn warden am naw mlyn- edd, a Tooney am naw mis. Gohiriwyd y prawf.

ADDYSG ItfDlJ YN LERPWL.

1SYRDDAU CYFLAFAREDDOL.

Advertising

SEFYDLU BWRDD CYMOD YN LERPWL.

[No title]

DIRPRWYAETII Y TENANTIAID…

GWENDID.

TALU AM EI LLETY.

.CATARRH, HAY FEVER, CATARRHAL…

PWU Y TIR.

YN EISIEU.

Advertising

YR INDIAIB CYMREIG. "i

[No title]