Skip to main content
Hide Articles List

45 articles on this Page

CYFALAF A LLAFUR.

News
Cite
Share

CYFALAF A LLAFUR. Unwaith yn rhagor dymunwn alw sylw at gyaylltiad cyfalai a llafur. Mae y mater hwn o'rpwysigrwydd mwyaf i'r wlad yn gyffredinol. Mae y teimlad cyhoeddus yn ymiachau yn raddol gyda golwg ar y cwrs priodol i derfynu ang- hydwelediarlau. Yr oeddgormodo duedd vn Y gorphenol i edrych^ ar gjfalaf a llafur fel gelynion i'w gilydd, ac nad oedd ond peth naturiol iddynt ymgyndynu y naill yn erbyia y Ilall. Alivyddair y. eorplienol oedd, "Xrechaf treuaed, Swanaf gwaedded." Erbyn hyn edrychir arbe hynasynailla'-rilallinowngoleuni gwahanol, Yr umg ftordd a ystyrid yn ymarferol i derfynu anghydfod oedd sefyll allan ar ran y gweithwyr neu gload allan ar ran y meistri. Yn awr addfeda y farn gyhoeddus o blaid Sarfio byrddau cymodol I neu gyflafareddol i osgoi y drygau hyny Mewn colofn arall gwelir yr hyn a draethai Syr John Gorst mewn cyfarfod ar y mater hwn yn Manchester y dydd o'r blaen. Ei gynllun ef yw fod yr awdurdodau Heol ar y cyntaf i gymeryd y mater mewn llaw, a ffurfio y cyfryw fyrddau. Creda ef y byddai y teimlad cyhoeddus yn ddigon cryf i orfodi y pleidiau i syrthio i mewn i farn y bwrdd, a chario ei benderfyniadau allan. Fel y dywed ef, gellir bod yn dawel y bydd dwy ochr y cwestiwn wedi cael eu rhoddi yn llawn ger bron y bwrdd, ac y bydd y ffeithiau wedi cael eu rhoddi yn deg o flaen y cyhoedd. Tipyn yn gywrain yw ei awgrymiad pa fodd i diin y meistradoedd hyny a wrthodent gyd- ymffiirfio a'u dyfarniad, sef dodi treth arbenig arnynt i gynhal y rhai y gwrth- odent iddynt gael gweithio. Mae arnom ofn na fyddai hyny yn ymarferol o gwbl. Gwell o lawer fyddai rhoddi awdurdod cyfraith y tu ol i ddyfarniadau y cyfryw fwrdd. Nid oes allu llai na Senedd ein gwlad yn abl i blygu ami i feistr ffroen uchel. Gallwn grybwyll hefyd fod prawf ar fwrdd cymodol gwirfoddol ar gael ei wneyd yn Lerpwl. Fel y gwelir oddi- wrth yr adroddiad o'r cyfarfod, ffurfiwyd bwrdd cynwysedig o nifer cyfartal o gyn- rrchiolwyr y ddwy blaid, a Maer y dref 7n gadeirydd iddo. Yn ydyfotol bydd y bwrdd hwn yn barod i ystyried pob achos o anghydwelediad a roddir ger ei fron, a rhoddi adroddiad arno. Pe buasai y cvfryw,-f\vrdd mewn bodolaeth er's blynyddau, mae'n ddiamheu y buasai wedi arbed llawer iawn o galedi a cholled. Arwydd er daioni yw gweled < arwydd i osgoi rhyfeloedd, a dewis cyf- lafareddiad yn ei le.

CYMDEITHAS ATH!{,¡l \VON EMANBARTH…

[No title]

-....::::::.-----YR ANARCHIAID…

Y nmmmm YN GWEITHIO,

TRENGHlXLYDlTs IRDMNB YCH.

GORYMDAITH YR ARflLWYDf) FAER.

[No title]

-------.b-".-CAEL LLETY TRWY…

AGORIAD SENEDD BELGIUM.

CYIIUDDIAD 0 WERT.HU DIOD…

8U_-...- -----------_---.---------..-----.--MARWOLAETH…

GOSTYNGIAD YN NGWERTH TIROEDD.

ETHOLIAD ARLYWYDD YR iAMERICA.

i DALIADAU BYCHAIN YN IENILLGAR.

DEDDF Y "MARGARINE."

LLONG HYFEL ARALL AR Y CREIGIAU.

MARWOLAETH ROBYN DDU ERYRI.

GWEITHWYR YN ERLYN EV îMEISTRADOEDD

Advertising

[No title]

L'LIT,',t IIERI JOS.

MEDHWYN ANNIWtOIABOL.

DYN BWYSTFILAIDD.

DARNIO YR EWYLLYS.

LLYGODEN FAWB YN YMOSOD AR…

YSMALDOD DRUD.

TREFNIADAU GWARTHUS TLOTTY.

Y BLAIDD WKTH Y DRWS.

MORWYR MEWN PERYGL.

BUWCH YN DINYSTRIO CERBYDRES.

I!IŒ-RS PARNELL YN LLYS Y…

FFRWYDRIAD BERWEDYDD YN NGWRECSAM.

MADAME PA.TTI ARJ.LL.

CYMDEITHAS Y LIBERATOR.

MR GEE A'I DDEGWM.

AHERLONG ME VVN TRYBiNI.

ESC,OB Ll,,t-,N-FIIWV Alt…

PAROTOADAU HILWROL GER- -…

PWYSO SIWGR-

ME KE1R HARDlf W NGHAERDYDD

Y LLAW-WEITHFEYDD COTWl*

.CANONIAID BANGOR A'U PLEIDLEISIAU.

HELBULON TLODI.

Advertising