Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

.i "^ASNACHQL. 3c. 3c. RHODD BEKAF CELFYDDYD PR NATUR DDYNOL. Y GALLU 0 WELED TRWY GYNORTHW t n P I n 'I1 0 i S. I d tal Stoc anferth o bob math, fel y gellir cyflenwi unrhywun a Spectoler ei alluogi enoed, oni bydd diffyg neillduol ar y golwg. Spectols rhagorol am 6c, Is, &c., rhai ceryg (Best BmiHan Pebbles) am 5S 6c. Spectols ac Eye-glasses Aur am^15S MODRWYAU PRIODASOL.—Gyda phob modrwy uwchlaw Xi rhoddir anrheg o 6 o Lwyau Te neu Gloc. Hefyd, lie o'r neilldu i' w dewis. Ir uchod Pw cael -an- W W I IJ IJ I A M S JONES, m0MbA1' 0PT1CIAN' FACTORIES CARNARVON. GWLANENI CRYSAU owoo N FACTDR Y GWYNION Is 4c, Y LLATH. Is 20, Y LLAT. Y I R Y^YM weii^'gwneyd STOC fawr iawn'yn y Factories hyn eleni eto, ac y maent yma yn y cwsmeriaid i'w golwg neu anfon am samplau at JOHN REES, FFACTRIS GWLAN, CAERNARFON. Hefyd carai J. Rees wybod pa Te mae lotiau o'r gwlan goreu ar werth. BRETHYNAU STWFFIAU }. ".> OHN REES t 48 Y LLATH. FACTORY 110OLLEt4 28 2c Y LLATH. FACTORIES CARNARVON. = m S$a/u<jf</{/ '■ oSan^oi | fWtiJz stlatad tpi ddiuieddat, tjtr ei pia e/iedif$ot a ddij.- j uiedodd ij. Qetlui eniui, i(ti mhtdli ij. llicuas. a >LLptjm etiutoQ j a an.es.id ij.a tj. Qtj.irLniijdoQciei/1, auiditin j a atzesid giz 4 qgi?znzgrloqaelh, auiditin j ftf. InLa adnaltydd/is. ale ttltt un a (HdcLtQan- | fydduii^d etta at l$. ^eiuij.iuns.L (St/ieLunati&in), if | aluisi aid), ij. ^Lutua&t (clalicsi), a'n St/tjf'erua&t ]) j (J £ um(ia^a). | O'R DIWEDD !-Y mae eln cenedl o'r diwedd Yn argyhoeddedig mai LEWIS'S ESSENCE" J| t YWyrunigFeddyginiaetheffeithiolEtddarganfydd,,vydettottiaiatyGewynwstgyGymm alwaf y Glunwat, a'r Llyfenwst, ac hefyd fod pob meddygir.iaeth ailnnol, megys OLCW, Enaint, & Lleithrwbiad yn holiol ofer. oherwydd nao yw yn bossibl i'rfath bethau daraw at wraiddy drwg, ac y mac "LEWIS'S RHEUMATIC ESSENCE" fel y tystia miloedd sydd wedl rhoddi prawf ar "LEWIS'S ESSENCE "yn ddiddadl. y OARGANFYDDIAO MEDDYGOL MWYAF YN YR OES. i RHYBUDD.—Gocheler E/elychiadnu ffugiol. Kid oes yr un yn ddiduyll, heb fod yr enw RHYBUDD.—Gocheler E/elychiadnu ffugiol. Kid ocs yr un yn ddiduyll, heb fod yr enw "Lewi* Tyddyndu," yn get fiedig ar stamp y llyxeodiaeth tydd yn gijuylliedig a'r amlen allanol. My net eael Lewit's, er attal tiomedigaetK m Gellir cael LEWIS'S RHEUMATIC ESSENCE a LEWIS'S VEGETABLE BITTERS," m Y Feddyginiaetb mwyaf thyfe-ddol dan haul ar gyfer, S Y Gieuwst, y Gwyn Dolurus, y Ddannodd; y Wynebwst, Gwendid G,e-,iol. Gwendid Cyhyrol, Tymmher Cyffrous, Annhrefn Gteno), y Gwynt Chwvdd, Llewygon, Cur yn y Pen, Diffyg Treuliad, Bolrwymedd, m ac Anhwylderau yr Afu, &c., m gan yr holl Fferyllwyr a Gwerthwyr >'etldygirii:ieth drwy y byci, am 2s. 9c. y Botel, neu drwy y post, wedi talu y cludiad, oddi wrth y Percheiiog a'r Gwneuthurwr, JOHN LLOYD LEWIS, Manufacturing Chemist, ABERAYRON, S.W. Y Feddyginiaeth Ddihafal Tuag at Iachad buan oddi- wrth BESWCH, ANWYD, AN" WYDWST (Influenza), CRYGNI, BRONCHITIS, DARFODEDIG- AETH CUDD,ydyw a| PI -BALSAM. J I mae llawer peth arall at I anwyd, ond gwyr pawb fod 114 JV "goreu" hyd yn nod yn JLVVV.. mhlith degau o bethau da ac VJFHJ I o fewn cylch ein profiad iii, R ( J ar ol gwerthu canoedd o fil- ,1 [\\ oedd o botelau o hwn a phar- I otoadau eraill at anhwylder- 51 Y Gwddf a'r Ysgyfaint, ni welsom erioed un feddyginiaeth debyg I'r BALSAM. M Ar wertli yn mhob man, mewn Potelau 1/- a 2./6. Peidier Esgeuluso Anwyd a Dolur Gwddf. m- For CNidmn and /nvolidk ^ynju^o j M raeth Ion, Thi c-uliadw DYPY:>IAD Õ-ï-YTB yEt C rp yr HIXaCIiOL. ottoch y° tsioolo y rbnid i hm yegrifeno canyg J eich 'Ymborth BE>OEK, byWvd I vorli bo-1 yn foddion i » ftair-erv» j0, • • Fe wraf eich yriot.of ■ v ed y TAa ddus lie bynag yr af. yn arQtl y -Lorulm Medical tiecord :—" 0 yetuoaog pan wrtbodir pob uaaf) CvlAyvi,eroil1 5s i RTH0LMEWN ^LCAN, le6d, mhob ,8> ?an Fferyllwyr, ac ereili, yn C^AKV\ EKTBOL GAM DAI IYFAN WiiRTHOL. THE ENGLISH ORGANETTE. star-* WITH EXPRESSION STOP. Plars Uymna.Poi»u)ar Airs, Quau- jfUBBBkm SASY PAYMENTS, 4/- MONTHLY. rillea, Waltzes, Poikos, Eeela, H^vn- pipes. Any tune can be played -cr|th artistic effoot by anyone ^/MnrTr* musical knowledtre required. A i deposit & V- monthly. J nt jfrwtd when first 4a. it paid. « fft If, flfilgrij fall p*rtioal*r«. (Mention thi« p*per> W6AKTTE WORKS, BLACKBURN. •A !STAHn!RD AIIPIIli Sold Everywhere in Bottles, 9d. Acts like a charm on hard Water, softening it, and almost doing away with the need for Soap Curds, which mean a loss of Soap, are entirely prevented, and washing becomes a luxury Clothes left to soak over night in water, with a little of this Ammonia added, can be cleansed more readily than if washed in the ordinary way. I Woollens and Flannels need less rubbing and are not so liable to shrink. For removing grease and dirt from clothing, and all textile fabrics, it will be found much better and cheaper than soap. TLE COLOURS in Carpets if sponged with it are MMIE TO LIKE new. CLEANS Silver or Plated Goods liktj MAGIC. Siives labour. Time and Soap ST A NT) U?D Domestic AMMONIA For WASHING and DENNING Everything. jr/iolemle from the Standard Ammonia Co., Ld., Old Ford London, E.. FDMNODD A WELLHEIR AR DARAWIAD CAN ~t I v TT T \T "171 IIALIA Bydredd. Ehwys- KK V I !-(, ra dynu'r Danedd. Ar I J_J JL8. T -I—I-" -L^nosweithiau d i g w s g symudaymaith Gur, Niw-OTTTVTTIIIJ^ F ) ralgia yn y Pen, a pboenau R\ I I |I 11^| gieuol. Ganft'eryllwyr, 1/1|. ULLL XJXt Dyoddefais boen dychrynUyd am ddyddiau mewn (I: u ddant mewn canlyniad i bydredd mawr. Cyn- G] irwyd FI i gymeryd Nervine Bunter. Gwnaethum 1" UY Er fy llawenydd peidiodd Y boen yn eb- wydd a hoflol. Ar ol hyny cefais y rhyddhad jawyaf dichonadwy oddiwrtn gur niwralgaidd mewn | pen trwy gymeryd pedwar neu bump dyferyn o I Nervine Bunter ar lwmpyn o siwgr gwyn."—Parch { Aubrey C. Price, B.A., (diwedoar Gymrawd o'r J Ooleg Newydd, Rhydychain.) 7460 £ MASiSIACHOL. i < WATCHES, CLOCIAU.G A PHOB MATH O FODli VYAU, &C. I LLE GOREU A RHATAF I GAEL Y NWYDDAU TJPHOD YDYW HEN SIOP JOHN HUGHES STRYD LLYN, CAERNARFON. IltOBERTS & OWEN. PEBCHENOGaON. ABERTHIANT :GWIRI0NEDD0L. Mae W. BARNETT, Watchmaker, Llan- I gefni, wedi prynu stoc fawr o Watches, &c., o dan amgylchiadau neillduol, ac er mwyn eu clirio y mae wedi penderfynu eu gwerthu am y prisiau isaf. Fe rydd W. Barnett wythnos o dreial gyda phob Watch, ac os na fyddant yn rhoddi bodd- lonrwyddbydd yn foddlawn i'w cymeryd yn ol. £ 5 5 0 ENGLISH PATENT LEVER. Ol "I A £ ? (Costio £ O O 0) English AV/ V> Patent Lever Watch, gan Mr John Griffith, Carnarvon; Cases Arian, Hinges Aur, Pendil Aur, Jewelled, Capped, &c. Cadw Amser Cywir. Anfonir ar dderbyniad £1 10s 6d, yn rhad drwy y post wedi ei registro. Wythnos o dreial. X6 10 0 PATENT LEVER WATCH. P O "1 17 Patent Lever Watch newydd, (Wedi costio £ 6 10 0 tua tair wythnos yn ol). Gwneuthurwr E. J. Surgison, Preston. Cases Arian, Gwydr Grisialaidd, 3 par yn eztra o Jewels, Pendil Aur, Maintaining Power; Capped, Double Sunk Dial, wedi ei gorphen yn y modd goreu gyda'l gwelliantau diweddaraf, cadw amseriad cywir. Anfonir ar dderbyniad £4 17 6 wedi ei registro, gyda gwarant brintedig. Rhoddir wythnos o dreial. P "1 PL CS English Patent Lever A VJ V Watch J plate. The movement richly engraved, Silver Gases, Hall Marked, Accurate Timekeeper (Cost X5). Will be sent pest free on receipt of 25s 6d. Weeks trial. MODRWYAU PRIODASOL. Dymuna W.B. alw sylw at y Stoc Ardderchog o Fodrwyau Pnodasol pa rai sydd o'r Aur Goreu, ac hefyd yn is o 5S nag unrhyw le arall. Rhoddir anrheg gyda phob modrwy. Anfonir Cerdyn at fesur maint y bys yn rhad drwy y post. COFIWCH Y 'CYFEIRUD WILLIAM BARNETT, WATCHMAKER, GLANHWFA ROAD, LLANGE-FNI. 1BK MIDI.A MJJ UUUNTIES WATCH COMPANY "F VYSE STREET, BIRMINGHAM. Wri to our Manager, Mr A. PERCY, for our bean ful new Illustrated Catalogue, contain- ng ITER 1,000 ursolicited Testimoriiali and over 1,000 fine Copper-plate engravings of Watcnes, Jewellery AND Electro-plate, sent gratia and post free on application to any part cf the World, Gentle- men's fine SILVER FLAT CTTSt'.l GLACP Ladles' fine Silver FLIT crystal trla SB, highly fi U i S H e d IN O v emeut, finis hed m 0 v em&ut, SSS.^ A«T crystal «luss» 25s- \H Cheque M/ \X \\V\ 0 R POST £ i!/f;/k \\RN office o»- P'l /Y DEFS MUST m 11 ir^sL* w a e 111 III P H C T mC jf I X j/M Wi.wti 't. ..r'- 1'<1$: (J f w hie h mC jf I X j/M Wi.wti Yegisto ed 'Jd."Y ;.Y/¡ "(If post free M-yrart United SIN lor I' < <? pt-I V> atct' tu any PI^RT Wor d. LOM ON OFFICE & SHOW ROOM-15 QURFN VICTOHTA-STREET, E.C FJPZJEA8JB ASK FOR AND US-V OJfLY 1 MXEY'S SPECIALITIES Of STERLIHB VALUE. C- KLI D. UST.. Jdujj(ireus <>t iBstiniomals from all parts, including Her Majesty's, Royal Buckingham Palace. HIGHEST EXHIBITION HONOURS. 4 FOR BRIGHT. SiL VERY, QUICK POLISH —JL LL fOR STOVES & GRATES, ALWAYS USE PLUMBAGO" STOVE POLISH, tt Always Bright & Beautiful. In Large Packets Id. & 2d. each. 1;01 ouly tor Laundry Purposes, proUm iiig Uie best results. so Ok sS-BLUE THE PUREST—BEST-HO SEOIMENT. SQUARE" OyiiT N<N TUB r»n»I. III'MM k ."r: ,u. Eight 1-oz. Bqnarpn in itox for Ad. .1 Of all Grocers and Oilmen or write to is. SOHO smcrABB. LONDON. ETCQXAJirO. FOR KNIVES, FORKS, BRASS, ANI: STEEL WORK, &c.,&c. Won't wear the Blades like others. 6d and Is Tins. NIXE tS "CERVUS" KNIFE POLISH OF ALL STOREKEEPERS EVERYWHERE. Wholesale: W. G. NIXEY, London. England. P" mil N-o', a rd Wo rk. ARWERTHIADAU. I MESSRS W. DEW & SON. PRELIMINARY NOTICE. COUNTIES DF ANGLESEY AND CARNARVONSHIRE. IMPORTANT SALE OF THE OUT- LYING PORTIONS OF THE BARON HILL ESTATE MESSRS W. DEW and SON have been instructed to OFFER FOR SALE BY PUBLIC AUCTION, the Following Freehold Farms, Other Lands, and Houses, viz:— COUNTY OF ANGLESEY. PARISH OF LLANLYNGITENEDL, com- prising an area of 1720 ACRES or thereabouts, PARISH OF LLANLLIBIO, comprising an area of 744 ACRES or thereabouts. PARISH OF PENMYNYDD, comprising an area of 507 ACRES or thereabouts. PARISH OF LLANDDYFNAN, compris- ing an area of 727 ACRES or thereabouts. PARISH OF LLANDYFRYDOG, compris- ing an area of 285 ACRES or thereabouts. PARISH OF BODWROG, comprising an area of 472 ACRES or thereabouts. PARISH OF LLANWENLLWYFO, com- prising an area of 35 ACRES or thereabouts. PARISH OF LLANGWYLLOG, comprising an area of 1166 ACRES or thereabouts. PARISH OF LLANFAIRYNGHORNWY comprising an area of 435 ACRES or thereabouts. PARISH OF LLANRHYDDLAD, com- prising an area of 185 ACRES or thereabouts. COUNTY OF CARNARVON: PARISH OF BEDDGELERT, comprising an area of 3988 ACRES or thereabouts. PARISH OF BETTWS GARMON, com- prising an area of 898 ACRES or thereabouts. PARISH OF LLANWNDA, comprising an area of 340 ACRES or thereabouts. SUMMARY OF ACREAGE. ANGLESEY 6696 ACRES. CARNARVONSHIRE 5226 TOTAL ACREAGE ..11,922 ACRES. Further details will appear in future advertise- ments, and in the particulars and plans of Sale, which are now in course of preparation, and in the meantime any information may be obtained of Messrs R. S. TAYLOB, SON, AND HUMBERT, 4, Field Court, Gray's Inn, London of Mr W. M. PKESTON, Estate Office, Baron Hill, Beaumaris; or of the Auctioneers, Wellfield, Bangor. X MR JOHN PRITCHARD. MENAI BRIDGE SMITHFIELD. ANNUAL CHRISTMAS SALE OF FAT STOCK. MR JOHN PRITCHARD will hold his Sale this year on the 5th December, 1892. Early entries are invited so as to appear in Catalogues. Bodhyfryd, Bangor. GWALCHMAI. AR OSOD, tuag wyth acer o dir ar ochr y ffordd fawr o'r enw Pantyrhedyn.—YM- efyner ag E. G. Roberts, Cyfreithiwr, Caersrybi, Reu P.C. Jones, Gwalchmai. lIR J. G. JONES. MARKET HALL: CARNARVON. HIGHLY IMPORTANT TO PARTIES FURNISHING AND OTHERS. MR J. G, JONES begs to announce that his next Periodical Sale will be held at the above place on Wednesday, November 16, 1892, when a large consignment of well-made and substantial HOUSEHOLD FURNITURE Will be offered by Public Auction (without reserve), Comprising briefly the following:— Dining and Drawing Room Suites, Chest of Drawers, Cheffoneers, Mahogany and Walnut Loo Tables, Sofas in Hair and Leather Seatings, Couches and Chairs, Washstands and Dressing Tables, with Marble Slabs, Black and Gold Pier Glasses, Looking Glasses, Bedroom Chairs and Towel Rails, Feather and Flock Beds, Brass, Iron, and Wooden Bedsteads, Parlour and Kitchen Fenders, Window Poles and Rings, Pembroke and other Kitchen Tables, Fire Irons, China Tea Services. and Bedroom Wares, Ward- robe, Hat and Umbrella Stands, Coal Vases, Bookcases, Carpets and Hearthrugs, Linoleums, Oilcloths. Blankets, Quilts, Sheets, &c., Stair Carpets and Rods, Pictures, Kitchen Chairs, &c.. &c., together with a large assort- ment of Kitchen Utensils too numerous to mention. Terms—Cash. Sale to commence at 1 o'clock prompt. For further particulars apply to the Auctioneer, Paternoster Buildings, Carnarvon. n TO LET. RAILWAY INN CWMYGLO, fully 1R. Licensed Pubiie House, with immediate possession. Apply to Mr J.G.Jones,Auctioneer, Carnarvon. 1) UBIJIC HOUSE to Let in Carnarvon, with immediate possession.—Apply to J. G. Jones, Auctioneer, Carnarvon. 7622 I JIB E H. OWEN. j TY\\YCOfcD, D WYR AN, MON. D>dd Mercher, Taihwedd 16ag, 1892. MR E. H. OWEN a ddymuna hy.ibysu ei fod wedi ei gyfa vyddo gan Mr Kobert Williamp (yr hwn t-ydd yn yrobdael) i Werthu ar Auction, ar y lie f.'r dyddiad nchod, yr boll II Stork, yn cyowys30 Wurlheg cyfloion, Heffor, un toto gyflo, X o Loial1, Oaseg wedd 6 oed, hwyluB yn mhob gwaith 2 Hwch fago, Chaff, cutter, American R;,ke, Oribin Fawr, Scraper, Trol a Firaai, Cnfaau moch, Rhawiau, Cordd- wr a'r Liet-tri Llaeth, Tail, od'leutu acer o Rwdins, Tas o Wellt, o 8 i 9 tunell o Wair rhagorol, &c. Gosc-diry Tir byd y ] d 0 Fawrth, 1893. Toltirau—Arian t'erod. Sale i ddechreu am Pn c'r glocb. ) 18, Bridge-Btreft, Carnarvon. 7644 MR OWEN JONES. FOEL ISAF, CLYNNOG. MAE \/I R OWEN JONES wedi ei gyfarwyddo gan ilX Mr William Ellis (am ei fod yn ymadael ac yn symud i sir Ddinbych), i Werthu ar Auction yn y lie uchod (allan ac allan), ddydd Llun, Tachwedd 2 lain, 1892, yr Holl Eiddo a ganlyn :—1 Gaseg wedd, Hwch a 13 o Berch- yll, 1 Hebinwch dorog, 7 o Wyddau, tua 20 tunell o Wair, wedi cael cynhauaf da, 2 Das o Wellt Ceirch, 1 das o Wellt Haidd, tua 60 llwyth o Wrtaith yn lotiau, tua 1 acer o rwdins, amryw o dunelli o Bytatws, tua 3 acer o Eithin, 1 Drol, I Og, 1 Aradr Haiarn, Scuffler, Pulper, 2 Engine Eithin, Roller Garreg, Cribin Fawr (Llysgan), Ger Ceffylau, Llidiardau, Cafnau Moch, Ystolion, Fencing Wire, &c. Hefyd gosodir yroll o'r tir o ddydd y Sale hyd y 25aIn o Fawrth, 1894, yn lotiau cyfleus i'w pori, ei aredig, neu i'w droi yn wair. Cloddiau da a chyflawnder o ddwfr. LIawer o bethan ereill rhy luosog i'w henwi. Coel gyda sicrwydd boddhaol. Yr Auction i ddechreu am 12 o'r gloch. ARWERTHIADAU. MR T. EVANS. VALUABLE FREEHOLD PROPERTY FOR SALE BY PRIVATE TREATY- TY MAWR, PISTILL, CARNARVONSHIRE. ALL that well-known Estate, known as Ty Mawr, situated in the Parish of Pistill, in the County of Carnarvon, containing by ad- measurement 52 acres 23 poles or thereabout. The Residence contains 3 Entertaining Rooms, 5 Bedrooms, Kitchen, Pantry, Scullery, &c. It commands one of the-finest Views in Wales, is within It miles from the favourite and rising j seaside resort of Nevin; it has a S.W. aspect and is sheltered from N.E., N. and E. winds it overlooks the magnificent Views of Nevin and Portdinllaen in Carnarvon Bay; and has distant Views of Anglesey and the Wicklow Hills; it is situated within 3 miles from the celebrated "Rival Mountain," abounding in beautiful scenery and bristling with architectural -and archaeological relics. The out-buildings attached to THE^ Farm are j also in first class condition, and there is a Water- J power which could with but a trifling outlay be put in working order. 0 The land is in excellent condition, being so well sheltered and watered and commands the j highest price for grazing purposes of any in the j country.. | There is also a Sett Quarry known as Pen- rhyn Quarry" on the property, the stone from J which is admitted by most experts to be of the I best quality in the principality; it is leased to a J company at a dead rent of X20 per annum emer- ging into a Royalty which will, no doubt, when J the Quarry is worked, exceed £ 600 per annum, j and with the present and increasing demands for J setts this attainment may be speedily accom- J plished. 1 Also three dwelb'ng houses or messuages called respectively "TyUchaf," "TyCanol," and "Ty respectively "TyUchaf," "TyCanol," and "Ty Isaf" with good sized gardens. I Also, all that messuage or dwelling house with r land held therewith, known as Buarth Lwyd, containing by admeasurements I Acre 6 perches or thereabout. Also, all that messuage or dwelling house, called Mur-hen with land attached thereto con- taining by admeasurement 1 acre 5 perches or thereabout. All the Buildings on this property are in good state of repair, considerable improvements having been recently effected on some of them. The Whole of the above property offers an ex- ceptional opportunity to those desiring a safe in- vestment to acquire a compact and attractive estate. Further particulars and information concerning this property may be had on application to Mr John Thomas, 5, Rennford Place, Liverpool; Mr Owen Lewis Edwards, Solicitor, Pwllheli; or Thomas Evans, Auctioneer, Pwllheli. SALE OF VALUABLE FREEHOLD AND LEASEHOLD PROPERTIES. MR THOMAS EVANS has been in- structed to Sell by Public Auction at the Town Hall, Pwllheli, subject to condi- tions to be then and there produced, on Wed- nesday, 30th November inst., at 2 p.m. prompt, the following highly desirable Lots of Property:— Lot 1. All that Freehold Farm, lands, and tenement, with the Dwelling-house and build- ings erected thereon and called" Fronhyfryd," situate at Mynytho, in the parish of Llangian, in the County of Carnarvon, and containing 10 acres or thereabouts. This Lot is very compact and conveniently situated, and has a good dwelling-house and out-buildings on it, and is n a very efficient state of cultivation. Lot 2. IAll that Freehold Farm, lands, and tenement, with the Dwelling-house, and out- buildings thereon built, and called Tanyfroa," situate at Mynytho, in the parish of Llangian, in the County of Carnarvon, and containing 8 acres or thereabouts. This Lot has also good buildings, and admits of being brought into a highly valuable tenement. Lot 3. All that Leasehold mes suage and shop called "Madryn gHouse, situat in the village of Llanbedrog, in the county of Carnarvon, with the garden held therewith. Lot 4. All that Leasehold messuage or dwell ing house adjoining Lot 3, with the garden held therewith. Lots 3 and 4 will in the first instance be put up for sale together, and if not so sold, will be submitted separately. They are held under a lease of which 47 years are unexpired, at the ap- portioned Ground Rent of £1 17s per annum. They are situated in the centre of the village of Llanbedrog, and are in good state of repair. For further particulars and information apply to Messrs D. Owen and Griffith. Solicitors, Ban- gor; Mr O. Lewis Edwards, Solicitor, Pwll- I heli, or to the Auctioneer, at 1, Church street, Pwllheli. 7655 MASNACHOL. G LOBEFURNISHING COMPANY, Dodrefnwyr Tai Cyflawn, Cyfan-werthol, Man- werthol. 12, 14, 16, a 18, PEMBROKE PLACE, LERPWL. DODREFN AM ARIAN, NEU AR Y GYF- UNDREFN LOG-FENTHYCIOL AM BRISIAU ARIAN PAROD. CWMNI DODREFNOL Y GLOBE yw yr hynaf a'r eangaf or rhai sydd yn dwyn yn mlaen fasnach ar y gyfundrefn log-fenthyciol yn y talaethau y maent yn cyflenwi dodrefn i dai, gwestai, a phalasau, llawer iawn rhatach nag y gwna y mwyafrif o'r masnachdai sydd yn gwerthu am arian parod yn unig. Yr ydym yn alluogi wneyd hyn drwy fod genym gyfalaf mawr at ein galwad, ac hefyd drwy ein bod yn wneuthurwyr y plif nwyddau a werthwn. NID OES EISIEU SICRWYDD, DIM TREULIAU YCHNVANEOUL, AR EIN CYFUNDREFN LOG-F.CiJ.N_ THYCIOL. Y mae ein dull teg a chyfiawn o ddwyn ein tnasnacli yn mlaen, a'n telerau rhesymol, a'r prisiau isel mor adnabyddus trwy Ogledd Lloegr a Chymru, fel nad oes eisiau ychwaneg o sylwadau. Telerau cyffredinol, y rhai, fodd bynag, y gellir eu newid i gyfarfod cyfleusderau ein cwsmeriaid. Taliadau wythnosot, misol a chwarterol:— o Swm y Pryuiant lOp, Taliad 0 3 6 yr 8nos. op 20p, „ 0 5 0 50p, 0 10 0 „ 100P> » 0ll 2 » 500p, „ 4 0 0 „ Bydd i archwiliad o'n Stoc roddi ar unwaith foddhad i'r rhai sydd yn bwriadu pwrcusu, ein bod yn rhoddi gwell gwerth a thelerau hawdd- ach o daliadau na'r un masnachdy eyffelyb yn y Talaethau. „ DODREFNIR AM ARIAN, NEU AR 1 GYFUNDREFN LOG-FENTHYCIOL. Anfonir Golygleni newyddion, Rhaglen Fawr Ddarluniadol, Barn y Wasg, a'r Prif-restr drwy y llythyrdy ar archiad. Enwch y papyr hwn. GLOBE FURNISHING COMPANY, 12, 14 16, a IS, PEMBROKE PLACE, LERPWL. Y CHARING CROSS BANK (Sefydl" wvd 1870), 28, Bedford street, Charing Cross, London, W.C. Cyfalaf 300,000P. Sawdd yn nghadw 100,000?. Benthycir symiau o 30P i 5,000P, mewn tref neu wlad ar Promis- sory Notes, Mortgage ar Ddodrefn, Stoc Busnes neu Fferm, Yswirebau Bywydol, Reversions, Llestri Arian, Gemau, Stocks, Shares, eiddo Rhydd-ddaliadol, neu Brydlesol, &c., cymer- adwy. Caniateir tair punt y cant o log ar y cyfrifon cyffredin ar y lleiaf swm gweddill misol pan na syrth o dan 20 punt. Derbymr ar log symiau o lOp ac UOH^J'. fel a ejanlyn: 5 y cant y flwyddyn, dan yr amod o rybudd o 6 mis i'w codi. 6 „ „ » 7 „ » .» 'J 11 Rhoddir telerau arbenig am symiau mwy. Telir y llogau bob chwarter. Ysgrifener neu galwer am raglen. A. Williams, Goruchwyliwr. CELANDINE.-AI,eddyginiaeth sicr at Gyrn. Gwarentir y bydd iddi symnd Cyrn o'r gwraidd pan y metha pob medayg. iniaeth arall. Gellir ei gymhwyso yn rhwydd i'w wisgo gyda'r esgidiau tynaf, a rhydd well- bad sier mewn wythnos. NID oes eisieu ton Miloedd o ganmoliaethau yn rbad, neu anfonir potel Is am Is 2c, gan Chave and JACKSON Ctmists, Hereford. Goruchwyliwr, Mr | lv, Jonos, Fferyllydd, Turf-squarc, Casrnarfon ii Mil ii Mm TT"—rr-rrr-mrTiraii ni» mui MASNAOHOL. ONE FACT WORTH A THOUSAND OFIIIOSS. THE ENORMOUS DEMAND FOR UPTON'S FAMOUS TEAS Is exciting the wonder <*irl env7 of all D=>^liirs Th* PrTUr.n APPRB"iri'nrov » a ■ ing popularity o £ LIPION'S DELICIOUS TEAS amongst all closes may b7judgei by the flTtthl L I P T O N Unquestionably pays more Duty to Her Majesty's Casfcoa»=.foc Toa supplied dire-,S U the Consnmers ppnm? °^r m BTr fa °r This 'iodoubtedly is tiie STRONGEST POSSIBLE Jt KUUii ot the Extraordinary Uaiua aud High ciass Qaahty oi LIPTON'S DELICIOUS TEAS liOTE THE PRICES:— MAGXIFICENT BLENDED TEA, Selected from the best Tea Growing Countries, (PURE AXD FRAGRANT per ls. lb. > PEGIALLY-SELECTED, CEYLON, INDIAN, AND CHINA BLEND. per Is. 4D. Ib This quality is sold as the Hisjhesit-Class Tea by many of the leading Tea Merchants, and at double the price. XTRA, CHOICEST CEYLON AND INDIAN BLEND, per Is. 7D- lb. NO HIGHER PRICE. This is the Most Oslicious Tea the World can produce, and is equal, if not superior, to what is sold by most Tea Dealers and Grocers at 2a 6d to 3a 6d per lb. 5, 7, 10 and 20 lbs packed in patent fancy Air-Tight Canisters, without Extra Charge. a SPECIAL NOTICE. The above Teas will be forwarded Carriage Paid for an extra Id per lb. on the above prices, to any address in Great Britain, when not less than 5lbs is ordered. Samples sent to any address on application. A GUARANTEE :—Money returned in full if Tea does not give perfect satisfaction in every way, These Teas have a more exquisite aroma and delicious llavour than any Tea ever introduced into Britain. They have undoubtedly reached a pinnacle of success never before attained by any Tea in the World. I LIPTON'S CEYLON ESTATES iÏI The Ceylon Obsei-ver, commenting on the purchases of T I=ONS' Estates says:—" We need scarcely remind our Ceylon Readers that the Haputale roup of Estates is one of the most valuable, both for Tea and Coffee, in this Country. Being Sole Proprietor of several of the most famous Tea and CoSee Estates in Ceylon, including the celebrated Estates of Dambatenne, Laymastotte, Monerakande, Mahadambatenne, iiousakeile, Poopraasie, Hanagalla, and Gigranella, which cover thousands of acres, of the best Tea land in Ceylon I am in a position to supply customers direct at Planter's prices, thus saving to consumers of the fr-agrant beverage all intermediate profits. LIPTON, TEA AND COFFEE PLANTER, CEYLON. THE LARGEST TEA, COFFEE, AND PROVISION DEALER IN THE WORLD. Tea and Coffee Shipping Warehouses: Maddema Mills, Cinnamon Gardens, Colombo. Ceylm1, O!f¡:ce: Upper Chatham Street, COLOMBO. Indian Office and Shipping Warehouses 5, Lvons Range, CALCUTTA. Tea and Cofee Stile Rooins MINCING LANE, LONDON, E.C. e Wholesale Tea Blending and Duty Paid Stoi-ev BATH STREET & CAYTON STREET, LONDON,E.C. Coffee Roasting, Blending Stores, and E$e ice Manufactory: OLD STREET, LONDON, E.C. General Offices: BATH STREET, CITY ROAD, E.C. LOCAL BR.ANCREs.-Blaenau Festiniog-George E. Gratton, Chemist. Carnarvon-E. Hughes 8, Eastgate Street. Conway-W. G. Williams, Chemist, Castle Street. Holyhead—It. H. Rowland, 39, Stanley Street. Llanfairfechan R. W. Hughes, The Bazaar, Wenroe ivilla. Bangor-A. Williams, 364 High Street. Welshpool-M. F. Jones, 13 Brocell Street. BRANCHES IN ALL THE PRINCIPAL TOWNS IN THE KINGDOM. OVER ONE MILLION CKKM SOLD WAS^UV. MASNACHOL. KEEP YOUll EYE ON V-"g CROFT'S CHE PBOOTW lb, I E E 35 HIGH STREET, CARNARVON. Ii. OWEN) 9, EASTGATE STREET, CARNARVON. SEFYDLWYD YN 1011. Y LLE flYI, AF, GOREU, A KHATAF YM'GHYMKU AM WATCHES O'r gwueuthuri&d goreu, a phob un yn "cael ei GwaraDtu a'i Gweithu am Biisiau Wholesale. C LO C I A U: Pob Math ac am Bob rr, a. J EWE I. JI E R Y Mewn Aur ab Arian. J10D11WYAU PRIODASOL Goreu a rhatai yn t. ghyraru, gydag Yova fal o'r Neilldu t'w tEtki; a rhoddir Preseot gyda phob un. Anfonir cerdyn mesur trwy'r Post er mwyn bwylusdod t'r rhai nae gallant dd'od yma'n bersonol. Dalier sylw mai dyma yr unig fasnachdy yn y dref He gellir cael adgyweirio Bicycles gan Ddyniou Profiadol. SAFETY BICYCLES Ga]) y Makers goreu, dros b* rai y mae R. 0 yn W holeeale hgelit drod OgleddCymru, wedi dod i law; a gwertbir hwy am briaiau whole- eale am. arian parod, neu gellir eu cael trwy dalu yn wytbnoirol neu yn fieol. COFIKR Y CYFBIBlAD 11. OWEN, 19, STBYI) Y POItTli MAWR, CAERNARFON. EADE'S GOUT & PC HE, UMATIC p ILLS. THE FIRST TWO PILLS TOOK THE PAIN AWAY. E,Tvt,,0 T^TTTQ 2" Collegc-park-villas, ADE S 1) ILLS, Kensal-tfreen, Lon- JL don, W., May, 1891. 1? ADE'S "DILLS. Dear Sir,-I feel it my i. W duty to tell you I had Rheu- R,X„0 TT T ss matic Gout twice, and had |j ADE o IJ HjIjo, |-0 8t0p at ixome for three I i I weeks, I cannot describe he pain I suffered. I read your advertisement, and ooked upon it as all others. A brother signalman said, Try them." I did so. THE FIRST TWO PILLS TOOK THE PAIN AWAY in a few hours, and I was able to resume my work^ N° one need be frightened to take them. I ha\ e reeom- OTTT mended them to all whom f -y- have heard complaining of vji Rheumatism, Gout, Lumbago, RHEUM dTISM. Neuralgia, &c, I hope no one will doubt my statement, —Yours sincerely, (j JAS. PETTENGALL tt HEUMATISM. Mr G. Eade. JPADE'S ^jj_OUT & j^HEUMATIC JpiLLS. Prepared only by GEORGE EADE, 72, Goswell Road, London, E.C., and sold by all Chemists. In Bottles, is. lid. and 2s. 9d. jgADE'S Q_OUT &. J_^HEUMATIC J)ILLS THE BEST MEDICINE FOR BILE, THE BEST MEDICINE FOR WIND, THE BEST MEDICINE FOR INDIGESTION IS E A-DE' s A NTIBILIOUS JpILLS. They quickly remove irritation and feverish state of STOMACH, correct the morbid condition of the LIVER relieve the system of all impurities which, by circulating in the blood, injuriously affect the actions of the KIDNEYS, and by removing the causes of so much discomfort, restore the vital ener- gies of body and mind. -V, ADE_S NTIBILIOUS pILLS. Sold by all Chemists in Boxes, Is l|d and 2s Cd, or mailed Free on receipt of remittance by GEORGE EADE, 72, Goswell Road, London E.C. ADE'S A NTIBILIOUS pILLS. ttg8" hen wi0 l-«.Msn7 THE MAGIC MIRROR. ■ IF HAP* A3 It may concern them, Important AI 1 HpNto a'i in ill-heaith. Happiness E7Ib■■ assured by its bright reflections. A safeguard from evil to all who possess it. Free p*r post Suilksos, SGittSC. SHEFf IELD, h* r SWYDDOGOL. YFARFOD LLENYDDOL BWLCH- DERWYDD. NOSO SADWR.N, CHWEFEOR 25, 1893. Yr oil o'r testynau oddigerth un yn rhydd, i i'r byd. CERDDOKIAETH. I'r Cor heb fod dan 20 o rif ddatgano oreu "Pwy a'n gwahana ni" (Gutyn Arfon). Gwobr, 12 2s. Deuawd, "Gwysi'rGad" (R. S. Hughes). Gwobr, 12s. Unawd (un o'r 3 canlynol), (a) "Gwlad yr Eisteddfodau" (R. S. Hughes); (b) Gwlad y Delyn I(J. Henry); (c) Neges y Blodeuyn" (W. Davies). Gwobr, 10s 6d. Rhyfelgyrch Cadben Morgan i rai heb enill os wi-th dclat,anu o'r blaen. Gwobr, 5s. Beirniaid: —Gutyn Arfon, Battwsycoed; I. Tegfelyn, Prenteg; Mr Powell, Penrhyn- deudraeth. Gellir caelrhestr gyflawn o'r testynau ond I anfon lid i'r Ysgrifenydd, J. R. OWEN. Gyfelog, Clynnog. 7638c tn MASNACHOL. XiuSSELL'S GOLD & SILVER WATCHES, their own pure English manufacture, with all Russell s latest patented improvements, range in price from Y,3 to £ 235. They are handsome, strong, and perfect time- keepers represent the largest stock and beat valllA in England, there being no intermediate profit between the manufac- turer and the wearer. Sent free every- where at Russell's risk and cost on receipt of draft or post order. Illustrated Pamphlet sent free on application. W ATCH REPAIRS PROMPT & PERFECT ( Estimates given and cost of canTÏage taken. THE LARGEST STOCK OF DIAMOND,. GEm EXQAQEMENT, AND WEDDING RINGS. Finger-size Card sent free on application. ONLY BUY DIAMONDS in shops that have a good north-west aspect; you. can form no judgment about quality or value in any other light. Note Present Prices:—" Plain Silve Spoons and Forks 5/0 Per Oz., "pRESENTATION S" I I am prepared to quote exceptional prices for Goods of Guaranteed Quality. RUSSELL'S. T. R. RUSSELL, MAKEE TO THE QUEEN, CATHEDRAL WORKS, 18, CHURCH ST., LIVERPOOL., GWELLHAODD FY MACHO EN, odd wrth BENWEB oiuadw<y. XIOICUWCH ddwy botelaiti gyda TLUOAD y posr, i* w roddi i gy/eillion. gan lod y fferyllvvyr ymayi yrgymhen physig. arall boilol wahanol i'r eiddocli chwi.—Mrs Johnstone, Belleelc Station, oo., Fermanagh, BETH WJBLLLIIAODD ? LJ AYMA^S BALAAM lit Hort-hoaod AX meddyginiaeth "XIIIAELFADTG at luliuena, foevvch, C&EU.dra, TU.. XN»U ) u UIllg y mac r cymjageUQ hwn yn gWt.>Ü1Á<iU i'H;ll CC AUWYD,, Cua y uiae yn LOODJCN IJO lr el U,tJWU pryd,, i'w cudw I nwracl. Gwertltir yn LUHCB U»an is 11J A IE YO. A. HAX-MAJS & )(}.. AL.BJI.d..U{LE'> LOMJU^I ic.o 4 t WELLMAULID F1 W > D AK UN- X/L W AL'L'TT.—J. zi. OAF wen. W' ANTED.—YOUXG 21E2«T on wages and commission, to sell Pictures, Mangles, &c., in Carnarvonshire, Denbigh- sliii-e, and -blilitshire.-Apply, "Mamgle," TRAMDL Office. 7641 AT WEISION FFERM WYR. — Gyrwch postal order 2 S am recipe i wneyd ceffylau yn galunog a lhoi gwead dclu. arii)-nt.—Address, Coltylwr, 42, Trinity square, Newmg-ton, London. F |" O LET, with immediate possession, Sea JL View, No. 6, St. Davids Road, Carnarvon, (CLOSE to Railway Station), Containing 4 bed. rooms, 2 Dressing-rooms, 2 Parlours, ilitchen. Scullery, and 2 VV -C. Apply on. the premises, or. to B.G.E., "Genedl" Ottice. PUZZLE COMPETITION. — Caergyb L Abertawe, Caerdycia.-lai, Miss Wil- iiams, Post Office, GamdoiUfcnniaen. 2il, Miss Jones, Fir Grove, JVienai Budge, ILYDD, Mr Griffith Jones, TaiNewydd, Caimei. 4ydU,MrPritchard, 15rY11I.;i)cll, LADY 8i 11.. ROBERT HUGHES. FUR BOA.—L-ady has for immediate private disposal, A RE^L Russian Tail Fur Boa, very dark brown. 10 feet ]<"mg, in-imensely thick, toft. Value 75s; SACRIFICE for 198 9d perfectly new. Can be acen by writing P.H., Office 01 this paper. 7600-