Skip to main content
Hide Articles List

3 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

PENTYMHOR. Y LLE GOREU YN DDIAMHEU I BWRCASU Y DILLADAU GOREU 0 BOB MATH AR GYFER Y GAUAF YDYW Y LIVER ESTABLISHMENT, I BONT BRIDD, CAERNARFON, tjv V nviR POB PETH GOREU AM YR UN PRISIAU A DELIR MEWN MAMAU ERAILL AM i omr, NWYDDAU AIL-RADDOL. STOCK IOLIiOL HEWIBB 0 HETIAD A BONETI MWYAF FFASIYNOL. Y DEWISIAD GOREU 0 BOB MATH 0 JACKETS, MANTLES, A FURS 0 BOB DESGRIFIAD AM BRISIAU ISEL IAWN. Gwneir DRESSES ar v rhybudd lleiaf a gwarantir style a'r fit mwyaf perffaith. Y mae y LIVER ESTABLISHMENT wedi bod yu nodedig fel y lie goreu i gael SIWTIAU I DDYNION Ae y mae yn eadw ei henw dl\ i fyny gan y ceir yno SIWTIAU am brisiau is nag unman. Hefyd, TIES, COLLARS, CRYSAUt MENYG, &c., Mewn gair mae pob Department wedi eu cyflenwi a'r Nwyddau Mwyaf Ffasiwnol. COFIER- Y LIVER ESTABLISHMENT, Y SHOP HARDDAF, ORETJ, A RHATAF YN NGHYMRU, I G. ELWYN JONES, Perchenog. PENTYMHOR! PENTYMHORII Mae WILLIAM JONES wedi sicrhau BARGEINION ANARFEROL gogyfer a'r PENTYMHOR A'R GAUAF DYFODOL. Meltons a Serges,§4|c y llath, Jacedi Three Quarter, 4s lie i 4°s- Ulsters i Ferched, 4s lIe i fynu. I Mackintosbes i IFerched, 4s lie i ynu I 500 o latheni o Styffian at BeisiaU 4fc, 7ic, gic, 13ie, a is y Ilath. I Hetiau Felt i Ferched wedi ei trimmio, life i fynu. Umbrellas Alpaca i Ferched, am I IS 3c. Efo rhai sidan, am 2s 6c 1 fynu. — Steusus Cryfion, Trwm, da, am is 6c. Menyg Cashmere, 4ic, 6c, 8tc. y par, Eto rhai Kid, is i i ic, y par. Hosanau i Ferched, 4!c y par. Eto rhai i blant, 2ic y par. Eto rhai dynion, 6c y par. Gwlanen Wen gartref, 6fc, Sic, is y Ilatb. Brown Holland a Llian, 50 mod- fedd o led, am 6ic, gwerth 8 lyc y Ilat h Y mae gan W. Jones STOC FAWR IAWN o Edafedd Du (German Yarn), am y pris isel o 4ic. y chwarter. la- COFIWCH Y CYFEIRIAD, -1 S WILLIAM JONES, 16, BONT BRIDD, CAERNARFON. G. O. GRIFFITH, MERCHANT TAILOR, HATTER, AND OUTFITTER, 8, BONT BRIDD, CAERNARFON, AT YGAUAF. AT Y GAUAF. STOC ARDDERCSOG 0 FRETHYNAU AT OVERCOATS, SIWTIAU, A TROWSUSAU. SPECIAL LINES MEWN MACKINTOSHES I D DYN ION. Y DEWIS iM COFIER Y CYFEIRIAD. G. O. GRIFFITH, EvfrY HEAD of a FAMILY should VER Haroer Twelvetrees' Illustrated of Laundry Machinery, and Pamphlet rnce List of.L ^agh at Home" contaonin g entitled, +icai experience. Easy terms, most valuable prac HABPEB TWELVETKKKS^ from 2s 6d per wef ^Road, Lonodn. Laundry Engineer, 8, City I J 0 H N E. D A VIE S, ° TEGID ROUSE, COLWYN BAY. Town-crier, Biil-poster, and distributor under the Local Board. Member of the United Kingdom Billposter association. » T. CAPON. DENIAL SURGEON, I 16, NORTH ROAD, CARNARVON, I (Yr Ail Ddrws oddiwrth yr Alexandra Hotel.) TYNIR DANjJDD YN DDIBOEN AM 2s 6c. SET o Ddanedd Gosod, gyda'r cyfnewidiadau diweddaraf, am o 2s 6c y dant i fyny. I Dannedd arian 5s y dant; aur 10s. Stopir danedd yn ddiboen gydag arian am 28 6c gydag aur am 5s ac uchod, I Bydd yn galw yn y Heoedd canlynol:— PWLLHELI.—Mr Roberts, chemist, 82, High street, bob dydd Mercher. PENYGROES.—Mr Hughes, Bee Hive, dydd Mercher, Tachwedd 2il, 19eg, 30ain, Rhagfyr 13eg a 20fed, o 7 hyd 9. LLANBEBIS.—Mrs Evans, Glan Eilian, bob dydd Linn ar ol y tal, o 12-30 hyd 6. EBENEZER.—Mr Thomas Parry, Caradog Place, bob yn ail ddydd Mawrth, ar ol y tal,o 1 hyd 5. PORTMADOC. — Mr .Jenkins, chemist, trwy beaodiad 7470 AM IECHYD A CHYNILDEB NID OES DIM CYFFELYB I SEATREE'S CUMBERLAND "HEALTH" FLOUR. GWNA FARA BROWN BLASUS. CEIDW AM DDYDDIAU HEB SYCHU. GWERTHIR EF GAN Y PRIF FASNACHWYR BLAWD, MEWN CYDAU SEITHBWYS AM Is A CHYDAU PEDWAU PWYS A R DDEGr AM Is 10° i GOCHELER BLAWD GWAEL A GYNYGIR ER STWTN i YCHWANEG 0 ELW. GOFYNER AM FLAWD I SEATREE PENTYMHOR! PEiNTYAlHoli DILLADAU READ Y MADES, n DILLADAU KEADY MADES. Y MAE YR HEN FASNACHDAI ADNABYDDUS T LEEDS 10 USE A'E OINNORVIC HOUSE, CAERNARFON, Y. BLAEN ELESt ETO GYOA. /0 DARPARIADAU HELAETH AT PENTYMHOR A'R GAUAF. AR Y BLAEN HEFO TOP COTIAU I BLANT. AR Y BLAEN HEFO TOP COTIAU I FECHGYN. AR Y BLAEN HEFO TOP COTIAU I DDYNION. AR Y BLAEN HEFO SIWTIAU I BLANT. AR Y BLAEN HEFO SIWTIAU I FECHGYN. AR Y BLAEN HEFO SIWTIAU I DDYNION. AR Y BLAEN 0 DDIGON HEFO MACKINTOSHES 0 BOB MATH. » GWERTH £500 O'R SHAPES NEYVYDD WEDI DYFOD ADREF. AR Y BLAEN HEFO DILLAD OIL A LEGGINGS O BOB MATH. AE Y BLAEN HEFO JACEDI WEDI EU GWAU, AC UMBRELLAS. AR Y BLAEN HEFO CEYSAU GWLANENI, SINGLETS A DRAWERS. AR Y BLAEN HEFO MUFFLERS A CRAVATS. AR Y BLAEN HEFO TIES, FRONTS A BRACES. AR Y BLAEN HEFO HETIAU A CHAPIAU, SHAPES NEWYDD. AR Y BLAEN IWERTHU DILLADAUGOREUAAIYPRISIAU ISAF AC YN DDIWEDDAF, OND NID Y LLEIAF. AR Y BLAEN I GAU AM DDAU BOB DYDD IAU. W YN DDIOS DYMA Y SIOPAU GORAU A RHATAF AM DDILL- ADAU READY MADES DA A HAEDD AT Y GAUAF. COFIWCH SIOPAU Y DILLADWR CENEDLAETHOL, Y LEEDS HdUSE A'R DINORWIC HOUSE, CADWALADR WILLIAMS. = -D-v PENTYM0R! PENTYM0K! P AROTOADAU MAWR10N AR GYFER Y GAUAF. 't: STOC YSPLENYDD MEWN POB MATH 0 NWYDDAU DRAPERY, Wedi eu dewis gyda'r gofal mwyaf ac am y prisiau iselaf sydd yn bosibl yn mhrif farchna.doedd Uoegr. Canoedd o Mantles, Jackets, Costumes, &c. Dewis mawr mewn Mackintoshes, Umbrellas, Menyg, Stausus. Cyflawnder mawr o bob math o Fur, Seal Jackets, Seal Tipets, Sable Tipets, Sable Boas. Beaver Boas a Squirrel Boas yn bynod o rad. Feather Boas o Is 9c i 6s lie. Dewis mawr o bob math o Ddefnyddiau at Ddresses yn rhad iawn. Y dewis gorau mewn Millinery. Cannoedd o Foneti. Cannoedd o Hetiau, Plu, a Flowers o bob math mewn cyflawndermawr. Dewis mawr o Underclothing mewn Flanuelette ambrisiau hynod o isel. Gwlaneni Gwynion a Lliwiau, rhai Cymreig yn rhad iawn. Cofiwch alw yn YR ANGOR AUR cyn gwneyd eich pryniadau. ■D-S* Byddwn J°- cofio am ein cwsmeriaid y tymhor hwn eto trwy roddi idefynt rywbeth fydd yn werth ei gael. E. OWEN, YR ANGOR AUR, TURF SQUARE, CAERN ARFON. 1 DDANNODD, TIC, NIWRALGIA. T Li HOWELL JONES' VICTOLINE Svrir, u v „ (REGISTERED), jP1 ''wjddiant perffaith, ac ye enili ffafr a chymeradwyneth rchwanepol hob mj ^ae^oedd ya tystiolaethu nad oes dim yu debyg iddo at lwyr wella JSiwrulon. Gwdbw drwy Esgyrn y Gwyneb a'r Pen, Guma Dolurus a Chwyddcdig, &c., a'n nia am funydjFond am flynyddoedd. Mae yn taro yu uuiongyrchcl ar vrraidd y drwg, yn ea' 5E-?11 clirio 7T achos o'r drwg o'r ystumog. Ki ellir rlioddi y Feddvgitn-td). tf^olia bod ru hollol glir oddi wrth bob cyft'yr niwddio], ac yi PIDIWCH TYNU EICH DANEDD un botelaid tfr Victoline sydd wedi hollol well-a cynifcr o'eh fw g«el mewa v n 'C', i' a 6c 7r un, gan Druggists^a rhai G'roceps, neu yn rhad drwy'r posr odd' /rth J Gwixeuthurwr *» dair ceiniog ychwanego! DARPAREDIG YN UNIG CAN M. BOWELL lONES, A.P.S., r MANUFACTURING OHBMI^f, 0 t4 TOWYV. MEk I ONkTfi n EMAU RHAD.Bydd i siopwyr gan VJ fod y Stoc fwyaf a'r prisiau iselaf yn Masnachdy Millingtdn, 12, Houndsditch Loudon. Gellir cael Clooiau, Oriaduron Cylltl, Cribau, Gwydr-ddrychau, Pibelli Pyrsau, Violins, Accordions, Jubilee Jewel- sry. Catalogue darluniedig i'w gael yn rhad seiydlwyd 1857. 1 JJ*) WEEKLY and UPWARDS mayTe 304/ EASILY and HONESTLY REAL- ISED by persons of EITHER SEX, with- ISED by persons of EITHER SEX, with- out hindrance to present ocenpation.-For particulars, and sample, enclose addressed envelope to EVANS, WATTS, and CO., P 293), Merchants, Birmingham.—This is geunine. 7igo geunine. 7190 t. AL E! SALE? SALE! SALE! STOC F A \VR WEDI EU PRYNU GA1T PIEHCE AND 1\'[S, YR AFR AUR, o JACKETS, CAPES, MANTLES, A M.ACI{INTOSHES. DIGON 0 AC YN ww HYNOD RAD. I V I ( EEA.THE.il BOAS MAWR AM Is ratc, ? A&TKACAN TRIMMED JACKETS AM 6s llc. a DRESSES! DRESSES! DRESSKS! Meltons at Ddresses, pob lliw. 3Jc, 4 Jc, 5 Jc. Serges lliwiau at Ddresses am 6-e, gwerth 8 Ie. 2 1450 Eto Eto un lied, 7-ic, gwerth Is ojc. Cheviots dau led yn y Uiwiau^diweddaraf, Is Ilc a Is 6Jo. Cashmere du, 44modfeddo led, am ll^c, gwerth. 1-s 3^c. French Merinoe du am Is 4Jc, gwerth Is 8-c. Lot Fawr y Skirtings, 5lc a 6, gwerth 8-c. Gwlanen drom at Grysau, 9:i-c a I Die. Gwlanen Gartref stripe at Grysau, 6Jc. Defnyddiau Cynfasau dwy lath o led, 7je. Cynfasau, Is lllc, 2s 6c, 2s 11e. Blancedi Brethyn, dda am 4s 6c, 8s lie, 10s 6c, 12s y par. Cwiltiau, 2s 3c, 2s 9c, 3s 6c. Carpet Quilts coch a du, 5s lie, 7s lie. PIERCE A WILLIAMS, CAERNARFON. J STRIKE YN LANCASHIRE. | 60,000 ALLAN 0 W Arrn. uFEiBY QtOXiHW YDD 0 GODIAD MAWR MEWN DDAU COTTON. | PEIDIWCH OEDI riiy^U. SALE FA WR. 0 NWYDDAU DRAPERY. YR WYTHNOS HON. GWERTHU ALLAN, YR HOLL STOC. BARGEINION DIGYMAB. JONES & MORRIS, BONT BRIDD, CAERNARFON. = MEDDYGINIAETH RYFEDDOL -vo I[[ PELENAU BEECH AM. | 'UAf,AT wella finliwylclerati ht»tl.iUd a sVcnol, megis gwrnt a phoen yn 7' ? P",V teimlad o lawiider yn yr ynla tto" ar ol bwyta, hrencld- poeUider, d.ifyg archwaeth, byrdra anadl, rhw^odd, yCtiai t y iS-. phob rth ° i chisa £ L K««? LJZM i oiown U-,SIU1 mynyd. Nid ffug yw hyn. Gwuhoddir yn daer bob BLYCH- IAD Un ° r ^c"au Pdenau hyn, a chydnabyddant eu bod yn .4< WEKTH s.IrlEI^ENAU BEFCHAM, drwy eu cymeryd fel y cyfarwyddir, a adfer ferched iiechydcyflawn. bj miuaui, ar uuwmth boo atalfa ac afreoleidd-dra yn y corph. Tuagat TSTUMOG WAN, DIFFYG TEEULIAD, IAD AFIACH, SSSt a weithredant yn rhyfeddd ar chrvfhanf-, ^uc^refn » adferaut yr hir-golledig brydwedd; filoedd, yn t«s—i Hawn gyda phob Blycliiad. Mewn Blychau 9jc, Is lc, a 2s 9c yr ua.. ri/»in> a l arotoir yn umg ean THOMAS BEECHAM. St. Helens, Swydd Lancaster, Lloegr. J

Advertising

Advertising