Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

24 articles on this Page

tMHs—naa«^i%—w—IMM— GLTWSOCH…

News
Cite
Share

tMHs—naa«^i%—w—IMM— GLTWSOCH CHWI I Fod pwnc y byrddau oyflafareddol o flaen Cyngor Sirol Arfon ddydd Iau ? ¡ Na ddygwyd y ddadl i derfyniad ? Y ceir gweled yn y cyfarfod nesaf pwy I fydd cyfeillion y gweithiwr ? Mai yr Arglwydd Raglaw arweiniodd wrthwynebwyr y byrddau i'r gad? J Y gellir disgwyl araeth ymfflamycliol gan I Mr Farren yn y cyfarfod nesaf ? Ei fod wrthi yn brysur yn porthi Mr Greaves ddydd Iau? Nad oedd fawr angen am hyn ? Y gwyddai pawb y byddai ei gydym- deimlad ef a'r Arglwydd Raglaw ? Fod y llanciau hyny yn cael mwynhad mawr wrth ymgasglu at dy neillduol gyda'r hwyr ? Mai eu ham can yn tyru yno yw cael clywed y gwr yn emu i gadw ei blentyn yn ddiddig ? Fod y geiriau a'r alaw yn hollol, wreiddiol ? Mai dyma'r byrdwn,— Mae pawb yn gwneuthur pobpeth, A Bit-bach yn gwneyd dim ? Yd y fugeiliaeth yn graddol enill tir yn mysg y Methodistiaid Calfinaidd ? Mai prawf o hyny ydyw fod Capel Mawr Dinbych, wedi rhoddi galwad i weinidog dd'od yno i'w bugeilio ? Mai ar y Parch Evan Jofes, Bodffari, y disgynodd yr alwad ? Mai fel hyn yr onglyno Id J. D. J., Llanfairfechan, i Dreth y tylodion Gosod enw'r tylodion-ar y dreth, Dyna dro echryslon; Hyn yw'r gwir, fe renir hon I fagu pendefigion. Am y cynhwrf yn nghyntedd capel D-- nos Sul diweddaf ? Fod yn anmhosibl clywed y pregethwr yn rhoddi yr emyn allan, gan faia.t y sisial a'r chwerthin yn y lie ? Fod gwaith aelod o'r gynull jidfa yn galw sylw cyhosddus at y fath wrtiuiii i'w ganmol a'i edmygu ? < Fed yr amgylchiad hwu yn ein hadgoffa o afreoleidd-dra cyffelyb mewn cyfarfod cenhadol yn yr un lie ychydig amser yn ol ? Fod y ddau amgylchiad yn profi fod y rhai oedd yn creu y fath gynhwrf yn am- ddifaid iawn o barch i le o addoliad ? Fod lie i ofni y bydd yn rhaid cael cenhadwr i ddysgu y paganiaid hyn os na ddiwygiant drwy ryw ffordd arall ? Fod Mr Thomas Wynne wedi colli y lecsiwn unwaith eto ? Nad oes sicrwydd a ddaw ef allan eto ai peidio ? Fod 79 wedi "plumpio" i Mr Issard Davies ? Fod 36 wedi plumpio i Mr W. ^T. Wil- liams ? Fod 28 wedi plumpio i Mr M. T. Morris ? Mai 12 blumpiodd i Mr R. Ll. Jones ? Mai ycBydig ddyddordeb a gymerid yn yr etholiad ? Fod llawer yn edrych ar ymgeisiaeth Mr Wynne fel joke ? Fod cais yn cael ei wneyd ar i Arglwydd Penrhyn fod mor garedig" a chydsynio i lod yn Faer dinas Bangor ? Fod deiseb wedi cael ei thynu allan i'w chyflwyno iddo ? Mai Syr R. Williams-Balkeley fydd maer newydd Beaumaris ? Nad oes sicrwydd eto pwy a etholir yn faer Caernarfon ? Fod mynd garw ar y Genedl yn Mhwll- heli yr wythnos hon ? Fod dyddordeb neillduol yn cael ei gym- eryd yno yn helynt y trwyddedau ? Fod llawer iawn o siarad yn y dref am y ffaith fod yr arweinwyr dirwestol yn hynod drwy eu habsenoldeb o'r llysoedd trwy- ddedu ? Fod dysgwyliad pryderus am eu hateb- iad yn y Genedl nesaf P Fod yr arferiad o ysmygu yn myned ar gynydd yn mhlith merched ieuainc C- f -n ? Fod rhai ohonynt yn arfer ymgynull i fan neillduol i fyned drwy yr oruchwyl- iaeth? Y buasai yn llawer gwell iddynt aros adref i ddysgu trwsio eu dill ad ? Fod amryw ohonynt nas gallant fforddio rhoddi dimai yn y casgliad yn y capel ? Y rhoddant chwe' cheiniog am becyn o cigarettes yn ddirwgnaeh ? Nad yw gallu ysmocio yn un cymwysder i barotoi tamaid o giniaw blasus i'r gwr- os byth y ceir cydmar bywyd? Oni ddiwygiant y cyhoeddir eu henwau ger bron y wiad r" Mai anwiredd ydyw mai Mwrog ydyw y bardd llawryfol newydd ? Fod yn eithaf gwir ei fod wedi cyflwyno rhai darnau o'i waith i'r teulu Brenhinol P Fod yna ymgeisydd cryf arall am yr an- rhydedd? Nad ydyw hwnw yn neb llai na'r bardd athrylithgar, Mr John Trevor William3 ? Mai ein sail dsos ddyweyd hyn yw yr hyn a ymddangosodd yn un o'n cyfoesolion ? Mai prin y mae lie i obeithio y bydd yn fwy llwyddiannus yn awr nag fel ymgeisydd Seneddol dros Fwrdeisdrefi Arfon ? Mai fel a ganlyn y canodd Talhaiarn i wlad si ededigaete ? Henffych well i wlad fy nghaloD" Llwyddiant i ti, Gymru dirion; Bendith i dy feibion dewrion, A dy ferched glan Peraidd yw dy hynod hanes, I wresogi serch fy mynwes Tra b'o 'ngwaed yn llifo'n gynes, Caraf wlad y gan. Anwyl wlad fy nhadau, Caraf dy fyayddau; Creigiau gleision uwch y nant Ymwelant a'r cymylau Dolydd a dyffrynoedd ffrwythlon, Ffrydiau clir a llynau llawnion, Adlewyrcliant flodau tlysioI Yn ei dyfroedd glan. Hiraeth sydd i'm llethu Am anwylion Cymru, Ow! na chawn fy mhwrs yn llawn, A chred a dawn i'w denu Adre'n ol i blith fy nheulu, A chyfeiilion i'm croesawu Yn olynawl gwnawn foliannu Cymru, gwlad y gan. Milmelusach i fy nghalon, Na mwynderau gwlad y Saeson, Cig, a gwin, a da, a digon, Ydyw gwlad y gan Nid oes modd i ngwen lawenu Tra b'o f'enaid yn hiraethu Am fynyddoedd cribog Cymru, A'i dyffrynoedd glan; Nid y 11 awn heolydd, Mwg a thwrf y trefydd, Nid y byd a'i olud drud Sy'n denu bryd y prydydd; Ond afonydd, gwyrddion ddolydd, Swxi yr frvol yn y coedydd, Cyman, glynau, bryniau, bronydd, Cvmru, gwlad y gan: Cartt'r oen y ddafad, Cara, in in ei chariad, Cara'r cybydd bwrs yn llawn, A dyn a dawn ei dyniad: Cara babi fron ei fami, Caraf finau'r wlad wy'n foli- Duw a wyr mor anwyl imi Ydyw Cymru lan.

""...-....--.--.--_-------...........--'93.…

-___------------CYNDEITH&S…

ETHOLIAD CYNGHOR TREFOL CAERNABFON.

UNDEB Y GWEITHWYK SETTS.

HUNAN-LEIDDIAID.

[No title]

Advertising

TENNYSON A'l WAlTH"j

CREULONDEB AT BLANT.

Y CHINEAII) FEL GIVY-H.

GWERTH GWILLTFILOD.

GWRAIG SIARADUS.

I FJIWYDR YN LERPWL.

GWRTHDAliAYVIAD AR Y RIIEILFFOltDD.

. GWENDID.

[No title]

MANION. I

BWRDD LLEOL CAERGYBI.

Y ROBIN GOCH.

YN EISIEU.

[No title]

[No title]

Advertising