Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

6 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

MASNACHOL. 1 R. OWEN* 9, EASTGATE STREET, CARNARVON. SSFIDLWYD YN ISil. Y LLE HYNAF, GOREU, A RHATAF YN'GHYMRU .1' .I' 1 Á. \il. 1'0.. 'J- AM "WATCH E S U'r gwn-enthur!ai r:we11, 1\ phob un yn caol ei Gwarantu a'i Gwerthu am Busiau Wholesale. I C L O C J A U: Pob Math as am Bob Pr s. JEWEL!.ERY Mewn Ail? ac Arian. MODRWYAU PRIODASOL Goreu a rhataf yn Yghysjaru, gydag Ystafel o'r Noilldu i'w ffitio; a rhoddir Present Hardd gyda phob un. Anfonir eerdyn rnesur trwy', Post er mwyn hwyicsdod i'r rhai nas gallant dd'od yma'n bersonol. Dalier sylw mai dyma yr unig fasnachdy yn y dref lie gellir cael adgyweirio Bicycles gan Ddynion Profiadol. SAFETY BICYCLES Gan y Vlakerd goreu, droa bi rai y mae R. 0 yn Wholesale Agent dros Ogledd Cymru, wedi dod i law; a gwerthlr hwy am, brisiau whole- sale am arian parod, neu gellir eu cae! trwy dalo yn wythnot:ol neu yn fisei. COFIER Y CYFEIRIAD R. OWEN, 9, STRYD Y PORTH MAWR, CAERNARFON. NIYEY'S SPECIALITIES OF STERLING VALUE. 03 am gael yr hen Polish hir-barhaol ar eich Gratiau. GLANWEITHDRA." I GOFYNWCH A DEFNYDDIWCH NIXEY S BLACK LEAD. Y GOREIT MEWN BOD. Nid yw yn Darfod nag yn Rhydu. Canoedd o dystiolaethau o bob man, yn cynwys Palas Brenhinol ei Mawrhydi yn Buckingham. Sylwudau yn y Wasg, a'r Gwobrwyon uchaf mewn Arddangosieydd. At Wasanaeth y Golchyddion. Yn cyayrchu yr Eifaith Oreu. Y PURAF-GOREU-DIM SEDIMENT. I Gofynwch bob amser a defnyddiwch yn unig NIIl^Y'S sgSS, BLUE. Dmi ond haner y swm arferol yn angenrheidiol Wyth scwar loz. mewn bocs am chwech. Gan bob Grocer a Gwerthwr Olew, neu ysgrifener 4^12, Soho Square, Llundain. Cefnogwch ddiwydwaith Cartrefol. Os am Polish, Llachar, Arianaidd, Buau i'ch STOVES a'ch GRATIAU gofynwch am a defnyddiwch yn unig N IXE Y,kS, I SILVER MOONLIGHT PLUMBAGO STOVE POLISH. CEFNOGWCH DDIWYDWAITH CAR- TREFOL.—Gwneir ef yn Llundain. Mewn Pacedi Mawrion, Ie a 2g yr un. AT GYLLILL, FFYRC, DUR A PHRES, ETC. NID YW YN GWISGO'R LLAFNAU FEL DEFNYDDIAU EREILL, Gofynwch am a defnyddiwch yn unig NIXEYS 'CERVUS I KNIFE POLISH. Mewn Tiniau 6c a Is, gan Werthwyr olew, Brushmakers, Ironmongers, etc. CEFNOGWCH DDIWYDWAITH CAR- TREFOL. THifi MLDLanlp uouiVTiBd WATCH COMPLY OF VYSE STREET, BIRMINGHAM. Wrf to our Manager, Mr A, PERCY, for our bean ful new Illustrated Catalogue, contaia- ng 3ver 1,000 uRscliottel Testimonials and o rer 1,000 fiue Copper-plate engravings of W itcnes, Jewellery iOnd Electro-plate, sent gratia and post free on application to any part of the World. H 1'\ ntle- men's fine Silver flat cry st\l glass 25s. Ladies' fine Silver flat crystal las, highly finis hed m e vement, 368. Touta'» ffne Oliver fi t crTstal glass, 25s. Cheque or Post Office Or- ders must be made p y a b 1 e Mr A. PR Rey, o n receipt of which any Watch will be legist e cd post free ar.y part f the United Kingdom, an i for Hd por Wati t> to atsv wart Word. LOV 00 Nf OFFICE ft SriO W ROOM- 15 QUEEN VICT-^TA-STREET, WTG. EYANS'S sTORE S-. OLD ? ONDON JJ O U S E 299, HIGH STREET, BANGOR. DYMA YN DDIAU Y X LE J^HAT ',jF ™ J^GHYMRU IJ TE, B COFFEE, R GROCERIES, y CONFECTIONERY, N BLAWD, A U PROVISIONS 0 BOB MATH Dylai siopwyr a phob dosbarth o bryawyr dalu ymweliad a ni. Tunelli o bethau i ddewis ohonynt. TELERAU: Arian parod yn unig. W. G. E 'V A N S'S ¡ jgTORES, OLD L ONDON JJ 0 U S a, 29 9, HIGH-STREET, JgANGOR. ARWERTHIADAU. MESSRS W. DEW & SON. PRELIMINARY NOTICE. COUNTIES OF ANGLESEY AND CARNARVONSHIRE. CMPORTANT SALE OF THE OUT- LYING PORTIONS OF THE BARON HILL ESTATE MESSRS W. DEW AND SON have been instructed to OFFER FOR SALE BY PUBLIC AUCTION, the Following Freehold Farms, Other Lands, and Houses, viz:— COUNTY OF ANGLESEY. PARISH OF LLANYNGHENEDL, com- prising an area of 1720 ACRES or thereabouts,' PARISH OF LLANLLIBIO, comprising an area of 744 ACRES or thereabouts. PARISH OF PENMYNYDD, comprising an area of 507 ACRES or thereabouts. PARISH OF LLANDDYFNAN, compris- ing an area of 727 ACRES or thereabouts. PARISH OF LLANDYFRYDOG, compris- ing an area of 285 ACRES or thereabouts. PARISH OF BODWROG, comprising an area of 472 ACRES or thereabouts. PARISH OF LLANWENLLWYFO, com- prising an area of 35 ACRES or thereabouts. PARISH OF LLANGWYLLOG, comprising an area of 1166 ACRES or thereabouts. PARISH OF LL ANFAIRYNGHORNWY comprising an area of 435 ACRES or thereabouts. PARISH OF LLANRHYDDLAD, com- prising an area of 185 ACRES or thereabouts. COUNTY OF CARNARVON: PARISH OF BEDDGELERT, comprising an area of 3988 ACRES or thereabouts. PARISH OF BETTWS GARMON, com- prising an area of 898 ACRES or thereabouts. PARISH OF LLANWNDA, comprising an area of 340 ACRES or thereabouts. SUMMARY OF ACREAGE. ANGLESEY 6696 ACRES. CARNARVONSHIRE 5226 11 TOTAL ACREAGE ..11,922 ACRES. Further details will appear in future advertise- ments, and in the particulars and plans of Sale, which are now in course of preparation, and in the meantime any information may be obtained of Messrs R. S. TAYLOR, SON, AND HUMBERT, 4, Field Court, Gray's Inn, London of Mr W. M. PRESTON, Estate Office, Baron Hill, Beaumaris; or of the Auctioneers, Wellfield, Bangor. MR JOHN PRITCHARD. PERFEDDGOED, NEAR BANGOR. I IMPORTANT TO MILK DEALERS, FARMERS, HAY AND STRAW MER- CHANTS AND OTHERS. MR JOHN PRITCHARD is instructed by Mr Pierce Jones to Sell by Public Auction on the premises as above, distant a little over a mile from the Bangor Railway Station, on Tues- day, November 8th, 1892, at 11 a.m. prompt, a noted Dairy of Eleven Young Milch Cows, some to calve at early date and others in full profit, two 2-years old in-calf Heifers and three Bul- locks, seven Yearling Steers, nine Calves, a very useful light bay;Cart Mare, about- 16 hands, aged, a very promising 3-year old Bay Cartation Colt, about 15 hands, brown Mountain Pony, aged, three good Carts, Single and Double Ploughs, Harrows, Stone Rollers, Scufflers, Chaff-cutter, Pulper, Gas Engine, Milk Car and Cans, Churn, Dairy Vessels, 4-Wheel Phreton, Harness, Shaft andLeading Gear, Ploughing Chains, Ladders, Minor Implements, about .10 Tons of well-harvested Hay, 10 Tons of Oats and Barley Straw, a small quantity of Potatoes in sajks, together with a few articles of Household Furniture. Bodhyfryd, Bangor. MR H. ROBERTS. CAE'R GOR8, RHWNG BEDDGELERT A RHYD-DDU. Y MAE MR H. ROBERTS, wedi ei gyfarwyddo gan Airs Elizabeth Roberts (yr hon sydd yn ymadael) i Werthu ar Auction, Dydd Sadwrn, Tachwedd 5ed, 1892, yr Holl Stoc, yn cynwys 6 o Fuchod Godro, Un a Llo wrth ei throed a'r lleill yn gyflo, 2 Heffer, 1 Eidion, a Tharw du, 5 o Ddynewid a 6 o Loiau. Hefyd, yr Holl Ddefaid, sef 150 o Famogiaid, Myllt, ac Wyn, a'r Holl Grop, yn cynwys 4 o Deisi Gwair cyn- hauafol, a'r holl Dail. Yr holl Offer Amaeth- yddol:-Car, Ger Ceffylau, Aradr, Og, Chaff Cutter, a'r holl bethau eraill. Holl lestri'r Llaethdy, a rhan o Ddodrefn y Ty. I ddechreu am 12 o'r gloch. Coel gyda moichiafnii boddhaol hyd Mai 23ain, 1893. MR. H. T. OWEN. TALYBONTAN, WAENADDWYN. DVMUNA Mr HUGH T. OWEN wneyd JL7 yn hyshys ei fod wedi de-byn cyfar- wyddrd gan M" Robert Hugbes, am ei fod yn thoddi i fyny ffarmio, i Werthu ar AUCTION yn y lIe uchod ddydd Mawrth, Tachwedd S, 1892, yr HoLL STOC, yn cynwys 8 o War- theg Godro rhagoml, rhai ar fin drop'o, a'r gweddill yn eu proffit; 1 Tarw dwyflwy Id 3 o HefFrod tsir oed ar fill dropio 10 o Wartheg dwyflw-dcl; 8 û Loiau cryfion 15 o LdefaH 2 o Geffylva cryfion, un yn codi yn bump oed, a'r llaU va aíth oel. M*ayl?on i'w gwelod fir y Posters. Sile i ddechren am 12 o'r gloch. Crpdit gvrla sirrwydri boddhaol. 7;)80 MESSRS WILLIAMS & JONES. SIR FON. MYNACHLOG. TY'NYGONGL, LLANFAIR- MATHAFARNEITHAF. I MAE Y MRI WILLIAMS A JONES wedi eu cyf- arwyddo gan Mr Michael Owen (yr. hwn sydd yn ymadael) i Werthu ar Auction yn y lie uchQd, Dydd Gwener, yrllego Dachwedd, 1892, yr Holl Stoc, yn cynwys 6 o Fuchod ieuainc, 4 o Wartheg blwyddiaid, 6 o Loi, Caseg gyfebr, Caseg 4 oed, Ebol blwydd, S o ddefaid, 3 o Foch Stores, Hwch fagu a'i thorllwyth, 16 o Wyddau, Trol a Charfan, Ger bon, blaen, ac rtredig, Aradr, Og, Rowler, Engines malu gwair ac eithin, Heliwr" gwair, Cribin fawr, Ysgolion, Gatiau, y celfi arferol, Corddwr a llestri llaeth, Cvfran o ddodrefn y Ty, yn cynwys Cloc henafol, Gwelyau plu, a lluaws o bethau defnyddiol ereill. Sale i ddechreu yn brydlon haner dydd. Amlwch. MESSRS JOHN PARRY JONES & EVANS. WHITE HOUSE INN, HARLECH. SALE on a Part of Antique HOUSEHOLD FI"R>ITURE, on Friday, the 11th day of November, 1892 I For further particulars apply totha Auctin- eers, Penlan, Penrhyxideudrueth. 7579 TALYBONT, FESTINIOG. -=- TALYBONT, FESTINIOG^ SALE of the whole of the HOUSEHOLD FURNITURE, on Saturday, November 5th, 1852. CLOGWYN MELYN, TALSARNAU. SALE of the whole of the HOUSEHOLD FURNITURE, on Saturday, November 12th, 1892. For further particulars apply to the Auction- eers at Penlan find Penrhyndeudraeth. ARWERTHIADAU. MR E. II. OWEN. L LLANWNDA, CARNARVON. LEASEHOLD PROPERTY. SATURDAY, NOVEMBER 5TH, 1892. MR E. H, OWEN has been instructed to offer by Public Auction at the Castle Hotel, Carnarvon, on Saturday, November 5th, 1892, at 3 o'clock in the afternoon, subject to conditions to be then and there read, all those 5 Leasehold Houses known as Bethesda Bach, Llanwnda, on the Carnarvon and Pwllheli road. For further particulars apply to Messrs Lloyd George and George, solicitors, Criecieth, or to the Auctioneer, 18, Bridge street, Carnarvon. 7561 PRELIMINARY ANNOUNCEMENT. TO BUILDERS, PAINTERS, PLUMBERS, CONTRACTORS, &o. ARVONIC WAHREOUSE, CARNARNON. T\ /TR E. H. OWEN is instructed by Mr O. T. Roberts, who is about to remove, to sell by Public Auction, on the 8th and 9th Novem- ber, 1892, all the Surplus Stock at the above premises. Auctioneer's Office, 18, Bridge Street, Carnarvon. 7593h MR J. G. JONES. By Order of the Official Receiver in Banlc- ruptcy. BALACLAVA ROAD, CARNARVON. MR J. G. JONES begs to announce having received instructions to SELL BY PUBLIC AUCTION on Saturday next, November 5th, 1892, at the Yard, Balaclava road, Carnarvon, a large quantity of Beer Bottles, Mineral Water Bottles, Cases, three Casks of Whiting, Vit- rol, Stone Bottles, Stationery, &c., &c., with a quantity of Essences. Sale to commence at One o'clock prompt. For further particulars apply to the Auc- tioneer, Paternoster Buildings, Carnarvon. 7620 TERFYN TERRACE, PORTDIN- ORWIC. SALE OF ANTIQUE AND MODERN HOUSEHOLD FURNITURE, OLD CHINA, &c., &c. IMPORTANT TO PARTIES FURNISH- ING, AND OTHERS. MR J. G. JONES begs to announce having received instructions from the Executors under the Will of the late Mrs Ellen Jones, to Sell by Public Auction at the above place on Tuesday, Nov. 8th, 1892 (without reserve), the Whole of thi) HOUSEHJLD FURNI- TURE, EJectro-p'atjd Goods, Linens, Joiner'li Tools, &c., C., comprising briefly of the fol- lowing, viz. :-Bookcase, Chest of Drawers, Hat Stand, Mahogany Table, 2 Antique Oak Hall Chairs, Mahogany Leaf Table, Wardrobe, Mahogany Couch in' hair seating, Eas.,i and other Chairs to match, Fancy Tables, Old Oak Clock with Brass Dia1, Mirrors, Wa-hstands and Dressing Tables, Iron and Brass Bed- stead. Feather Beds,, Hair Mattresses, Dres- s'ng Glasses, Double Set Antique Bedroom Ware, Window P^les and Rings, Hangings, Oil Paintings, Carpets, Black and gold Pier Glass, Night Commodes, Kitchen Tables, Fen- ders and Fire Irons, Stair Cat pets and Rods, Skin Hearthrug, Coal Boxes, Cutlery, Electro Plated Goods, Linens, &c., &c., together with all the Kitchen Utensils, too numerous to mention, Catalogues may be obtained at any of the Principal Hotels in the neighbourhood. Sale to commence at 11 a m. prompt. For further particulars apply to Mr D WID EVANS, Shopket-per, Portdicorwic, or to the Auctioneer, Paternoster Buddings, Carnarvon. 7583. TO LET. RAILWAY INN CWMYGLO, fuiiv Licensed Pubii; House, with immediate possession Apply to Mr J.G.Jones,Auctioneer, Carnarvon. PUBLIC HOUSE to Let in Carnarvon, with immediate possession.—Apply to J. G. Jones, Auctioneer, Carnarvon. 7622 ffir ROBERT PARRY. TY'NYCOED UCHAF, CHWILOG. MR R. PARRY a ddymuna hyshysu ei fod wedi ei gyfarwyddo gan LI. Hugh Jones, Ysw, Official Receiver in Bankruptcy, i Werthu ar Auction yn y lie uchod ddydd Sadwrn nesaf, Tachwedd 5ed, 1892, Tas Wair, Tas Geirch, Tas Haidd, Gwrtaith, Pytatws, 'Swedes, Mangolds, HOLL DDODREFN TY, Gwaith Malu, Horse Power, &c., &c. Telerau, arian parod. Yr Auction i ddechreu am un o'r gloch. 3, Salem Terrace, Pwllheli. PENBRYN BACH, GER PENYGROES. MAE MR R. PARRY wedi ei gyfarwyddo gan Mr Robert Jones i Werthu ar Auction yn y lie uchod, ddydd Mawrth, Tachwedd 8, 1992, rhan helaeth o'r Stoc, Cropiau, &c., yn cynwys 6 o Fuchod godro, rhai ohonynt yn agos i loi; Dwy o Heffrod cyfloion, un i dd'od a llo yn fuan; 2 o Fustych dwyflwydd; 2 o Ddynewaid gwryw; 3 o Ddynewaid banyw; Lloi; Ceffyl 5 oed hwylus yn mhob gwaith; Eboles gref dair oed, wedi arfer gweithio; Merlen dair oed at gyfrwy neu at harnais; niter o Ddefaid Mynyddig. Cropiau:—Tas Wair wedi cael cynhauaf rhagorol; Tas Wellt Ceirch; Tas Wellt Haidd, &c. Coel fel yr hysbysir ar y pryd gyda meich- iafon boddhaol. Yr Auction i ddechreu am 12 o'r gloch. Am fanvlion pellach ymofyner a'r Arwerthwr. 3, Salem terrace, Pwllheli. TY'NYCOED, LLANGIAN. MAE MR ROBERT PARRY wedi ei gyfar- wyddo ga.n Mr Solomon Jones, yr hwn sydd yn ymadael a'r lie, i Werthu ar Auction yn y lie uchod, ddydd Iau, Tach- wedd 10, 1892, holl stoc y fferxn, &c., yn cynwys 7 o Fuchod godro, un a llo wrth ei throed a'r gweddill yn gyfloion; Tarw dwy- flwydd 3 o Heffrod; tua 55 o Famogiaid, breed Lleyn; 15 o Wyn Hwch dorog 4 o Foch stores cryfion; Trol; Og Haiarn; Aradr; Roller gareg; Chaff cutter; Engine eithin newydd; Horse power; Cafnau moch: Cribyn fawr; Ger ceffylau; Offerynau Am- aethyddol; Buddai; rhan o Ddodrefn y Ty, &c. Coelfel yr hysbysir ar y pryd gyda meich- iafon boddhaol. Yr Auctioh i ddechreu am 12 o'r gloch. MR OWEN JONES. BRYNRHYDD, LLANDWROG UCHAF. MAE MR OWEN JONES wedi ei gyfarwyddo gan Mr George Oxoni Werthu ar Auction yn y lie uchod Ddydd Sadwrn nesaf, Tachwedd y 5ed, 1892, am 1 o'r gloch, Buwch, Heffer, Tas o Wair, Gwrtaitk, yr offerynau amaethyddol, &c. Gwerthir yr oil y it ddiataliad. ^ADKIEL'S J^LMANACK, 1 893. Enormous Circulation. Voice of the Stars, weather forecasts, general predictions. ZADKIEL FORETOLD the Cholera, the Death of the Duke of Clarence, the Change of Government, Strikes in America, &c.—London: Cousins & Co., 6, Helmet Court, Strand, and all Booksellers, price 6d. 7588. MASNAOHOL. EXHIBITION 1892! Y mae yr Exhibition ucliod wedi cael ei hagor er's mis neu ragor, a mawr yw y cyrchu sydd yma i weled yr Ar- ddangosfa ysblenydd hon. Gan fod Exhibition 1893 i fod yn CHICAGO, y mae y poilder yn anfanteisiol i'r lluaws i ymweled a hi, felly y mae cael Exhibition mor ragorol ac yn nghyraedd pobl sir Gaernarfon, Mon, a Meirion yn rhoi cyf- rif am brysurdeb mawr, a'r prynu anarferol a welir bob dydd yn yr Air Aur, Caernarfon, yn mha le y cynhelir yr Exhibi- tion eleni, ac nid yn America, Hynod y gwerthu sydd ar German Jackets, Capes, Mantles, Hetiau, Bonnets, Dresses, &c., ac or mor eang yw Show Rooms digyffelyb yr Afr Aur y maent yn rhy gyfyng- i'r busnes a wneir ynddynt y dyddiau hyn; ac os deil y cynydd bydd rhaid eu helaethu eto. Y rhai sydd heb gael y cyfleusdra i ymweled a'r Exhibition anghydmarol hon gwnaed hyny heb oedi. Ceuir yr Exhibition bob nos am saith o'r gloch, a Dydd Iau am Ddau. ONE FACT WORTH A THOUSAND OPINIONS. 7HE ENORMOUS DEMAND FOR UPTON'S FAMOUS'TE AS Is exciting tho woudir wl envy or ill T.n. D ialers. The PUBLIO APPREOt ATION and increas ing popularity of LIP TON'S DELICIOUS TEAS among-it all classes may be judged by the fact tha • ^LIPTON^ Unqaestionably piys more Duty to Her M ajesty's Castomafor Tea supplied direct to the Gons'imars than any other fi..m in Gref.\ot Britain or Irelaad. Thig undoubtedly is the STRONGEST POSSIBLE PROOF of the Extraordinary Ualue and High class Quality of LIP T O N'S DELICIOUS TEAS 'NOTE THE PRICES:— •MAGNIFICENT BLENDED TEA, Selected from the best Tea Growing Countries, (PURE AND FRAGRAXT. per 1 S. lb. SPECIALLY-SELECTED CEYLON, INDIAN, AND CHINA BLEND. per IS- 4D. lb This quality is sold as the nighest-Class Tea. by many of the leading: Tea Mai-chants, and at double the price. EXTRA CHOICEST CEYLON AND INDIAN BLEND, per 1 s. 7D- lb. NO HIGHER PRICE. This is the Most Delicious Tea the World can produce, and is equal, if not superior, to what is sold by mot Tea Dealers and Grocers at 2s 6d to 3a 6d per lb. 5, 7, 10 and 20 lbs packed in patent fancy Air-Tight Canisters, without Extra Charge.! SPECIAL NOTICE.—The above Teas will be forwarded Carriage Paid for an extra Icl per lb. on the above prices, to any address in Great Britain, when not less than Slbs is ordered. Samples sent to any address on application. A GUARANTEE :—Money returned in full if Tea does not give perfect satisfaction in every way, These Teas have a more exquisite aroma and delicious flavour than any Tea ever introduced into Britain. They have undoubtedly reached a pinnacle of success never before attained by any Tea in the World. LIP TON'S CEYLON ESTATES The Ceylon Olttri r, commenting on the purchases of LIPTONS' Estates says:—"We need scarcely remind our Ceylon Readei 01 lat the Haputale Group of Estates is one of the most valuable, both for Tea and Coffee, in this Country. Being Sole Proprietor of several of the most famous Tea. and Coffee Estates in Ceylon, including the celebrated Estates of Dambatenne, Laymastotte, Monerakande. Maliadamhatenne, Mousakelle, Pooprassie, Hanagalla, and Gigranella, which cover thousands of acres, of the best Tea land in Ceylon I am in a position to supply customers direct at Planter's prices, thus saving to consumers of the fragrant beverage all intermediate profits- UPTON, TEA AND COFFEE PLANTER, CEYLON. THE LARGEST TEA, COFFEE, AND PROVISION DEALER IN THE WORLD. Tea and Coffee Shipping Warehouses: Maddema Mills, Cinnamon Gardens, Colombo. Ceylon Office: Upper Chatham Street, COLOMBO. Indian Office and Shipping Warehouses 5, Lyons Range, CALCUTTA. Tea and Coffee Sale liootm MINCING LANE, LONDON, E.C. Wholesale "Tea Blending and Duty Paid Stores BATH STREET & CAYTON STREET, LONDON,E.C. Coffee Roasting, Blending Stores, and Essence Manufactory: OLD STREET, LONDON, E.C. General Offices: BATH STREET, CITY ROAD, E.C. LOCAL BBANCHEs.-Blaenall Festiniog-George E. Gratton, Chemist. Carnarvon-E. Hughes 8, Eastgate Street. Conway-W. G. Williams, Chemist, Castle Street. Holyhead-R. H. Rowland, 39, Stanley Street. Llanfairfechan R. W. Hughes, The Bazaar, Wenroe Villa. Bangor-A. Williams, 364 High Street. Welshpool—M. F. Jones, 13 Brocell Street BRANCHES IN ALL THE PRINCIPAL TOWNS IN THE KINGDOM. OVEB ONE MILLION CKETS SOLD WEEKLY. QLOBE JJTURNISRING QOMPANY | Dod efnwyr Tai Cyflawn, Cyfan-we>thol, Man- werthol. 12, 14, 16, a 18, PEMBROKE PLACE, LERPWL. DODREFN AM ASIAN, NEU AR Y GYF- UNDREFNT LOG-FF.NTEYCIOL AM BRISIAU ARIAN PAROD. CWMM DODREFNOL Y GLOBE yw yr hynaf a'r eangaf o'r rhai sydd yn dwyn ymlaen fasnach a-f y gyfundrofn log-fsnthyciol yn y talaethau y maent yn cyflenwi dodrefn i dai, gwestai, a pbalasau, Uawer iawn rhatach nag y gwiia y mwyafrif o'r masnachdai sydd yn gwerthu am arian parod yn unig. Yr ydym y a alluog i woeyd hyn drwy fod genym gyfoiaf mawr at ein galwad, ac hefyd drwy ein bod yn wnauthurwyr y prif nwyddau a worthwo. NID OES EISIEU SlCRWYDD, DIM TREULIAU YCHWANEGOL. AR EIN CYFUNDRE^N LOG-FEN. THYCIOL. Y mae ein dull teg a chyflawn o ddwyn ei masnach yn mlaen, a'n telerau rhesytnol. a'n prisiau isel mor adnabyddus trwy Ogled I Lloegr a Chymru, fel aad oes eisieu ychwaueg o ey iwadau. Telerau cyffredinol, y rhai, fodd bynag, y gellir eu newid i gyfarfod cyfleusdurau ein cwemeriaid. Taliadau wythnoeol, misol a chwarterol: Swm y piryaiant lOp, Taliad 6 3 8 yr Sws 20 jj, 0 5 Ð It 50p, „ 0 10 0 „ loOp, 0 17 6 „ 500p, 4 0 0 Bydd i archwiliad o'n Stoc roddi ar unwasth foddhad i'r rhai sydd ynbwriadupwrcaau, ein bod yn rhod-ii gwall gwerth a th'derau hawdd- ach o daliadau na'r un masuachdy cySelyb yn y Talaethau. DODREFNIR AM ARIAN, NEU AR Y GYFUNDREFN LOG-FENTHYCIOL. Anfonir Golygbni newyddion, Rhaglen F.wr Ddarluniadol, Barn y Wasg, a'r Prif restr drwy y llythyrdy ar arcbiad. Enwch y vapyr hwn. GLOBE FURNISHING COMPANY, 12, 14, 16 a 18, PEMBROKE PI ACE, LERPWL. LLEWELYN PARRI 8EF F F U G H A N E S YN GOSOD ALLAN ECHRYSLONRWYDD BYWYD Y MEDDWTN A BENDITHION LLW YRYMTV RTIIODI AD GAN- LLEW LLWYFO. Gellir caol yr uchod yn awr wedi ei argraffu y«*Llyfr, pris 6c. Drwy y post, 7c. Tolerau atferol i Lyfrwerthwyr. Archebion i'w hanfon i Swyddfa'r vtnedl, aernarfon. TO BAKERS—Wanted at once a practical Baker.—Apply, with testimonials, stating salary and age, to Box B., office of this paper. rpo LET, with immediate possession, Sea 1 View, No. 8, St. David's Road, Carnarvon (close to Railway Station), Containing 4 bed rooms 2 Dressing-rooms, 2 Parlours, Kitchen, Scullery, and 2 W-C. Apply on the premises, or to B.G.E.. "Genedl" Office. YN EISIEU —Dau Ddyn cyfarwydd a cwaith fferm, un Ipen cerlmon, a'r Hall fel ail was—Ymofyner a Mr Gardner, Valley 7601 FUR BOA.—Lady hai lor immediate private disposal, a real Russian Tail Fur Boa, very dark brown, 10 feet long, imraens-ly thick, soft. Valne 75s; sacrifice for 198 9d perfectly new. Can be seen by writing P.H., Office of this paper. 7600

RHYBUDD I'R AMAETHWYR.

[No title]

CYNGHOR SIROL ARFON A'R BYRDDAU…

[No title]

BYRDDAU CYFLAFAREDDOL.